Ceangail le linn

Geilleagar

Iompar: Deontais AE de bheagnach € XN billiún chun tacú le príomhthionscadail bhonneagair TEN-T

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Lógó_TenTRoghnaigh an Coimisiún Eorpach 172 tionscadal san iomlán a bhainfidh leas as beagnach € 1.6 billiún i gcomhmhaoiniú an AE ón gclár líonra iompair tras-Eorpach (TEN-T) chun bonneagar iompair ar fud na hEorpa a fheabhsú. Úsáidfidh 89 tionscadal a roghnaíodh as Glao Ilbhliantúil 2012 agus 83 as Glao Bliantúil 2012 an tacaíocht airgeadais seo chun cabhrú le forbairt líonra TEN-T a bhaint amach - ag dul ó réamh-staidéir do thionscadail nua go deontais breisithe atá dírithe ar chabhrú le cúnamh leanúnach tionscnaimh tógála, i ngach modh iompair.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Siim Kallas, atá freagrach as iompar: "Is iad líonraí tras-Eorpacha san iompar cuid de na samplaí is fearr den luach is féidir leis an AE a thabhairt dá bhallstáit. Tá líonra dea-fheidhmiúil riachtanach chun go n-oibreoidh sé go réidh an margadh aonair agus cuirfidh sé borradh faoin iomaíochas. Cuideoidh na tionscadail seo leis an Eoraip bogadh chuig todhchaí níos inbhuanaithe agus ligfidh siad don mhargadh céanna rochtain a fháil ar ár réigiúin uile. "

Chuir Glao an Chláir Ilbhliantúil 2012 maoiniú € 1.348 billiún ar fáil do thionscadail a mhaoiníonn na tosaíochtaí is airde sa líonra TEN-T, ag díriú ar sé réimse módúla:

Aiseolas
  1. Bainistíocht Aerthráchta (BAT) - 3 thionscadal roghnaithe, maoiniú de € 58.8 milliún
  2. Córas Eorpach um Bainistíocht Tráchta Iarnróid (ERTMS) - 14 thionscadal roghnaithe, maoiniú de € 68.33 milliún
  3. Córais Iompair Chliste / Córas Dola Leictreonach Eorpach (ITS / EETS) - 2 thionscadal roghnaithe, maoiniú de € 3.58 milliún
  4. Mótarbhealaí na Farraige (MoS) - 13 thionscadal roghnaithe, maoiniú de € 169.37 milliún
  5. Seirbhísí Faisnéise Aibhneacha (RIS) - 4 thionscadal roghnaithe, maoiniú de € 3.43 milliún
  6. Tionscadail Tosaíochta (PPanna) - 53 tionscadal roghnaithe (39 tionscadal nua, 14 tionscadal leanúnach), maoiniú € 1.044 billiún

Thug Glao Cláir Bhliantúil 2012 maoiniú do líon mór tionscadal níos lú a chlúdaigh na modhanna éagsúla iompair. Dheonaigh an Glao seo maoiniú iomlán de € 247.20 milliún i gceithre phríomhréimse tosaíochta:

  1. Tosaíocht 1 - Luasghéarú / éascú chur i bhfeidhm tionscadal TEN-T (uiscebhealaí intíre, ilmhódach, muirí, iarnród, bóthar) - 67 tionscadal roghnaithe, maoiniú de € 211.36 milliún
  2. Tosaíocht 2 - Bearta chun nuálaíocht agus teicneolaíochtaí nua a chur chun cinn maidir le bonneagar iompair - 6 thionscadal roghnaithe, maoiniú de € 13.74 milliún
  3. Tosaíocht 3 - Tacaíocht do Chomhpháirtíochtaí Poiblí-Príobháideacha (PPPanna) agus ionstraimí airgeadais nuálacha: 3 thionscadal roghnaithe, maoiniú de € 5.75 milliún
  4. Tosaíocht 4 - Tacaíocht do chur i bhfeidhm fadtéarmach an TEN-T, go háirithe conairí: 7 dtionscadal roghnaithe, maoiniú de € 16.35 milliún

Glacfaidh an Coimisiún Eorpach na Cinntí maoinithe aonair de réir a chéile le linn mhí Dheireadh Fómhair agus mhí na Nollag 2013. Faoi chuimsiú na laethanta TEN-T 2013 i Tallinn, tabharfar 32 de na Cinntí aonair sin do na hAirí agus na Rúnaithe Stáit beidh sé sin i láthair.

Déanfaidh an Chomhairle monatóireacht ar na tionscadail Gníomhaireacht Feidhmiúcháin TEN-T, ag obair i gcomhar le tairbhithe an tionscadail ar fud na mballstát agus faoi choimirce na Ard-Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an Iompair an Choimisiúin Eorpaigh.

Aiseolas

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cruinnithe Mullaigh an AE

Seolann AE-SAM an Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta chun claochlú digiteach domhanda bunaithe ar luachanna a threorú

foilsithe

on

Tar éis seoladh an An Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta (TTC) ag Cruinniú Mullaigh AE-SAM i mí an Mheithimh ag Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen agus Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden, d’fhógair an AE agus na SA an 9 Meán Fómhair na sonraí dá chéad chruinniú an 29 Meán Fómhair 2021 i Pittsburgh, Pennsylvania. Beidh Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh Margrethe Vestager agus Valdis Dombrovskis ina gcomhchathaoirleach air, mar aon le Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe Antony Blinken, Rúnaí Tráchtála Gina Raimondo, agus Ionadaí Trádála Katherine Tai.

Dhearbhaigh comhchathaoirligh TTC: “Léiríonn an cruinniú tionscnaimh seo de Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM (TTC) ár dtiomantas comhpháirteach chun trádáil agus infheistíocht thrasatlantach a leathnú agus a dhoimhniú agus chun na rialacha do gheilleagar an 21ú haois a nuashonrú. Ag tógáil ar ár gcomhluachanna daonlathacha agus an caidreamh eacnamaíoch is mó ar domhan, táimid ag obair go crua ón gCruinniú Mullaigh chun na réimsí inar féidir linn céimeanna nithiúla a ghlacadh chun a chinntiú go seachadann beartais trádála agus teicneolaíochta dár ndaoine. I gcomhar leis an TTC, tá an AE agus na SA tiomanta agus táimid ag tnúth le teagmháil láidir leanúnach le raon leathan páirtithe leasmhara lena chinntiú go dtacaíonn torthaí an chomhair seo le fás leathanbhunaithe sa dá gheilleagar agus go bhfuil siad ag teacht lenár gcomhluachanna. . "

Rachaidh deich ngrúpa oibre an TTC i ngleic le sraith éagsúil dúshlán, lena n-áirítear comhar maidir le caighdeáin teicneolaíochta, dúshláin trádála domhanda agus slándáil an tslabhra soláthair, teicneolaíocht aeráide agus glas, slándáil agus iomaíochas TFC, rialachas sonraí agus ardáin teicneolaíochta, mí-úsáid na teicneolaíochta atá ag bagairt ar shlándáil agus cearta an duine, rialuithe onnmhairiúcháin, scagadh infheistíochta, agus rochtain ar theicneolaíochtaí digiteacha agus úsáid teicneolaíochtaí digiteacha ag fiontair bheaga agus mheánmhéide. Tá an ráiteas iomlán ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending