Ceangail le linn

oideachas

Ollscoileanna agus todhchaí na hEorpa

ROINN:

foilsithe

on

 Leagann Comhlachas Ollscoile na hEorpa béim ar ról lárnach na hearnála roimh na toghcháin Eorpacha agus déanann sé iniúchadh ar thodhchaí an chomhoibrithe trasnáisiúnta ollscoile

Iarrtar ar ‘Chonradh sóisialta athnuaite don Eoraip agus dá cuid ollscoileanna’ le hionchur beartais nuafhoilsithe an EUA, in éineacht le tuarascáil fadbhreathnaitheach a dhéanann machnamh ar thodhchaí féideartha na hEorpa.

Is bliain ríthábhachtach í 2024 do thodhchaí na hEorpa, chomh maith le todhchaí a cuid ollscoileanna.

In ionchur polasaí nuafhoilsithe ‘Conradh sóisialta athnuaite don Eoraip agus dá hollscoileanna’, leagann Comhlachas Ollscoileanna na hEorpa (EUA) amach conas is féidir le hollscoileanna agus le lucht déanta beartas oibriú le chéile chun Eoraip láidir, oscailte a bheidh slán don todhchaí a mhúnlú le linn shainordú 2024-2029 institiúidí an AE tar éis thoghcháin Eorpacha na bliana seo.

Sa doiciméad seo, léiríonn EUA an ról lárnach atá ag ollscoileanna do thodhchaí na hEorpa agus déanann sé cur síos ar an mbealach is fearr – mar ghníomhaithe neamhspleácha – is féidir le hollscoileanna freastal ar an tsochaí agus cuidiú le dul i ngleic le dúshláin dhomhanda, agus na coinníollacha creata a theastaíonn uathu a liostú ag an am céanna. Déanann sé amhlaidh i bhfoirm ocht bpríomhtheachtaireacht ar cad ba cheart a dhéanamh ar an leibhéal Eorpach, ag iarraidh ar lucht déanta beartas oibriú le hollscoileanna chun:

  1. An creat iltaobhach Eorpach um chomhar a neartú
  2. Feabhas a chur ar éifeachtacht an chórais rialachais illeibhéil Eorpaigh
  3. ‘Seiceáil ollscoile’ a thabhairt isteach sula bhforbrófar reachtaíocht an AE
  4. Buiséad le haghaidh ardoideachais, taighde agus nuálaíochta uaillmhianach
  5. Ról domhanda na n-ollscoileanna mar thógálaithe droichead freagracha agus mar bhróicéirí eolais a chur chun cinn
  6. Seasamh leis na bunluachanna a bhaineann le neamhspleáchas institiúideach agus saoirse acadúil
  7. Bonneagar fisiceach agus fíorúil a fhorbairt
  8. Maoiniú tiomnaithe a bhunú le haghaidh forbairt ceannaireachta ollscoile

Ag fáiltiú dó roimh an bhfoilseachán, dúirt Josep M. Garrell, Uachtarán an EUA:

"In 2021, d’aithin fís EUA do ‘Ollscoileanna gan ballaí’ an chaoi ar chuir éabhlóid na sochaithe eolais na hollscoileanna ag croílár na cruthaitheachta agus na foghlama daonna, rud a fhágann go bhfuil siad ríthábhachtach chun ár bplainéad a bheith slán agus faoi bhláth. Is tosaíocht riachtanach í an glao chun gnímh seo – inniu níos mó ná riamh –, is cuma cén toradh a bheidh ar thoghcháin na bliana seo. Ina theannta sin, beidh sainordú na n-institiúidí Eorpacha atá le teacht, ó 2024 go 2029, ríthábhachtach chun an fhís seo a fhíorú.

Aiseolas

Mar chnámh droma na nuálaíochta agus na forbartha Eorpaí, tá an oiread sin le tairiscint ag an earnáil ardoideachais agus taighde chun iomaíochas domhanda agus uaillmhianta fadtéarmacha ár mór-roinne a chur chun cinn. Dá bhrí sin, iarraim ar lucht déanta beartas na hEorpa na blianta amach romhainn a thapú mar dheis chun fís agus rialachas fadtéarmach a chothú do bheartais ollscoile Eorpacha, maoiniú agus infheistíocht leordhóthanach agus intuartha a sholáthar, agus rialacha a áirithiú a chumasaíonn seachas a shrianadh - agus aird chuí á tabhairt. le haghaidh neamhspleáchas institiúideach na n-ollscoileanna.”

Is toradh é an t-ionchur beartais seo ar thionscadal Ollscoileanna EUA agus todhchaí na hEorpa (UniFE), a d’fhiosraigh – spreagtha ag smaointeoireacht na todhchaí agus modheolaíochtaí fadbhreathnaitheachta straitéiseacha – tionchair dhóchúla ar thodhchaí an chomhair ollscoile d’ollscoileanna na hEorpa sna deich mbliana atá romhainn. Mar sin, tá tuarascáil fadbhreathnaitheachta ag gabháil leis,. 'Cad má? - Sa todhchaí a d’fhéadfadh a bheith ann do chomhar trasnáisiúnta d’ollscoileanna na hEorpa a fhiosrú.

Déanann ‘What if?’ anailís ar spreagthaí seachtracha athraithe i sé ghné (polaitiúil, eacnamaíoch, sóisialta, dlíthiúil, teicneolaíochta agus comhshaoil) agus leagtar amach ceithre réamhaisnéis dhifriúla (Fás, Srianadh, Laghdú, Claochlú) ar thodhchaí féideartha do chomhoibriú trasnáisiúnta ollscoile le comhpháirtithe i. Eoraip agus níos faide i gcéin. Tugtar cuireadh do léitheoirí iad féin a thumadh i dtodhchaí éagsúla trí na cásanna éagsúla, gach ceann díobh léirithe le scéalta agus samplaí.

Earnáil ollscoile na hEorpa a spreagadh chun dul i ngleic le smaointeoireacht na todhchaí agus le fadbhreathnaitheacht straitéiseach, comh-údair na tuarascála Thomas E. Jørgensen agus Anna-Lena Claeys-Kulik, faoi seach Stiúrthóir agus Leas-Stiúrthóir um Chomhordú Beartais agus Réamhamhairc ag AEA, dúirt:

“Ach amháin má osclaíonn muid sinn féin do bhealaí nua le dul i ngleic leis an todhchaí, éisteacht, braistint agus mothú isteach i gcásanna éagsúla, an féidir linn ár n-intinn a dhíspreagadh ó dhúshláin agus éigeandálaí reatha, agus cur ar ár gcumas féin peirspictíochtaí a athrú.

Ansin is féidir linn breathnú ar rudaí ó áit ina bhfuil féidearthachtaí agus an bealach a réiteach le haghaidh gníomhaíochta chun todhchaí níos fearr a mhúnlú. Go deimhin, tá an todhchaí oscailte go forleathan!”

I rith 2023, beidh an Cumann Ollscoile Eorpach Ollscoileanna agus todhchaí na hEorpa (UniFE) tionscadal Chruinnigh agus chuathas i gcomhairle le ceannaireacht ollscoile, comhdhálacha náisiúnta reachtairí agus cumainn ollscoile, saineolaithe agus ionadaithe mac léinn le haghaidh plé fadréimseach ar thodhchaí na hEorpa agus áit ár n-earnála laistigh di. Arna spreagadh ag smaointeoireacht na todhchaí agus modheolaíochtaí straitéiseacha fadbhreathnaitheachta, rinne tionscadal UniFE iniúchadh ar na tionchair dhóchúla ar thodhchaí an chomhair ollscoile d’ollscoileanna na hEorpa sna deich mbliana atá romhainn.

Tá tionscadal UniFE, agus na foilseacháin seo, á dtreorú ag Bord Comhairleach ar a bhfuil: Josep M. Garrell, Uachtarán an EUA (chomh maith leis an iarUachtarán Michael Murphy); Carle Bonafous-Murat, Oifigeach Idirchaidrimh Sinsearach, oifig na Bruiséile, France Universités, An Fhrainc; Katja Brøgger, Ollamh Comhlach, Ollscoil Aarhus, an Danmhairg; Jukka Kola, Reachtaire, Ollscoil Turku, an Fhionlainn; Amaya Mendikoetxea, Reachtaire, Ollscoil Uathrialach Maidrid, an Spáinn; agus Snježana Prijić Samaržija, Reachtaire, Ollscoil Rijeka, an Chróit.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending