Ceangail le linn

Leas ainmhithe

Ní bhaineann comhaontú trádála idir an AE agus an tSile leas ainmhithe

ROINN:

foilsithe

on

Áirítear sa Chomhaontú Saorthrádála nuachóirithe idir an AE agus an tSile, a d’fhormheas Parlaimint na hEorpa an tseachtain seo, gealltanais maidir le leas ainmhithe amhail sainiúlacht ainmhithe a aithint, deireadh a chur de réir a chéile le antaibheathaigh a úsáidtear mar thionscnóirí fáis, agus teanga maidir le comhar leasa ainmhithe.

Cé go bhfáiltítear roimh na forálacha sin, níor cheart neamhaird a dhéanamh de na hiarmhairtí diúltacha a bhaineann le léirscaoileadh trádála neamhchoinníollach: Ba cheart don AE agus don tSile an teanga maidir le comhar leasa ainmhithe a uasmhéadú laistigh den chomhaontú chun dul chun cinn suntasach a áirithiú maidir le folláine ainmhithe.

In 2002, nuair a chuir an AE agus an tSile a gcéad chomhaontú trádála i gcrích, chuir siad leis, den chéad uair riamh, forálacha maidir le comhar leasa ainmhithe. Ina dhiaidh sin, áfach, tháinig méadú níos déine ar earnálacha beostoic agus dobharshaothraithe na Sile mar gheall ar dheiseanna trádála méadaithe. Tá riosca ard ann go spreagfaidh an margadh nuachóirithe seo an treocht seo mar go dtugann sé rochtain bhreise ar an margadh do tháirgí ainmhithe na Sile trí chuótaí d’éineoil, muiceoil, caoirigh agus mairteoil a mhéadú. gan aon choinníoll leasa ainmhithe. D'fhéadfadh coinníoll den sórt sin a bheith tar éis cur le feabhas a chur ar chaighdeáin leasa ainmhithe sa tSile, go háirithe ag cur san áireamh é sin Creideann táirgeoirí na Sile go gcruthódh an margadh trádála níos mó cinnteachta d’infheistíochtaí atá dírithe ar onnmhairí chuig an AE.

Áiríonn an FTA caibidil maidir le córais bia inbhuanaithe ina bhfuil forálacha maidir le comhar leasa ainmhithe, in ainneoin iad a bheith neamh-tiomanta. Ní mór do chomhar idir an AE agus an tSile amach anseo maidir le leas ainmhithe, mar chomhpháirtithe den mheon céanna, díriú ar thionscnaimh nithiúla amhail deireadh a chur le cásanna muca agus éanlaith chlóis de réir a chéile, mar aon le dlús stocála níos ísle d’éanlaith chlóis. I measc na réimsí eile tá iompar ainmhithe, úsáid ainéistéise le haghaidh lotnaidí agus comhphleananna gníomhaíochta chun deireadh a chur le húsáid antaibheathach i dtáirgeadh ainmhithe de réir a chéile.

Is ábhar díomá é nach mbeidh feidhm go fóill ag cur chuige nua an AE maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe (TSD) maidir leis an gcomhaontú trádála seo. Ba cheart go mbeadh teanga mhionsonraithe sa phróiseas athbhreithnithe ar an gCaibidil ar TSD maidir leis an nasc idir leas ainmhithe agus forbairt inbhuanaithe, caomhnú fiadhúlra agus gáinneáil fiadhúlra, agus an tábhacht a bhaineann le leas a chinntiú sa dobharshaothrú. Maidir le forghníomhú, ba cheart don AE agus don tSile treochláir shoiléire a chruthú, saincheisteanna tosaíochta a shainaithint, agus smachtbhannaí rogha deiridh a áireamh.

I mí na Samhna 2021, shínigh Uachtarán na Sile, Gabriel Boric, Tiomantas Ainmhitheora leis an Veg Foundation le linn a fheachtais. Áirítear leis an doiciméad 10 bpointe chun feabhas a chur ar shaol na n-ainmhithe a thógtar le haghaidh tomhaltais.

"Ar an drochuair, tar éis dhá bhliain de rialtas, is beag dul chun cinn atá déanta maidir leis an ngealltanas seo a chomhlíonadh, ós rud é nár oibríodh ach ar cheann amháin de na 10 bpointe. Iarraimid ar an Uachtarán Boric a bhriathar a choinneáil agus saol na milliún ainmhithe sa tSile a fheabhsú, trí na pointí sin a chur i bhfeidhm i gcomhaontuithe trádála agus sa dlí náisiúnta araon. D’fhéadfadh an FTA seo tacú le hiarrachtaí náisiúnta cosúil leis an tionchar a bhí ag an gcéad chomhaontú trádála idir an AE agus an tSile, as ar tháinig glacadh le dlí leasa ainmhithe na Sile in 2009.", a dúirt Ignacia Uribe, Bunaitheoir agus POF, Fondúireacht Veg.

Aiseolas

"Go dtí go mbeidh ceanglais allmhairithe bunaithe ar leas ainmhithe ag an AE, ba cheart don AE coinníollacha uaillmhianacha leasa ainmhithe a chaibidil leis na comhpháirtithe trádála go léir, agus an cur chuige a lean sé sa chomhaontú trádála idir an AE agus an Nua-Shéalainn a mhacasamhlú. Níor cheart don AE ligean dá chlár oibre trádála an bealach i dtreo córais bia leasa níos airde a shaoradh. Is cinnte nach mbeadh sé comhleanúnach coinníollacha leasa ainmhithe a ghlacadh i roinnt FTAanna agus iad a fhágáil ar lár i gcásanna eile”, a dúirt Reineke Hameleers, POF, Grúpa an Euro um Ainmhithe.

Eurogroup for Animals agus an eagraíocht atá lonnaithe sa tSile Fondúireacht glasraí Is oth leis nach gcinntítear sin le nuachóiriú an chomhaontaithe trádála seo Ní bhíonn tionchar díobhálach ag trádáil AE-an tSile ar ainmhithe, agus an t-aistriú éifeachtach i dtreo córais bia inbhuanaithe a spreagadh ina ndéantar folláine ainmhithe a chur chun cinn agus a urramú.


Eurogroup do Ainmhithe ionadaíocht thar ceann nócha eagraíocht cosanta ainmhithe i mbeagnach gach Ballstát den AE, sa RA, san Eilvéis, sa tSeirbia, san Iorua agus san Astráil. Ó bunaíodh í i 1980, d’éirigh leis an eagraíocht an AE a spreagadh chun caighdeáin dhlíthiúla níos airde a ghlacadh maidir le cosaint ainmhithe. Léiríonn Eurogroup for Animals tuairim an phobail trína chomhaltaí agus tá an saineolas eolaíoch agus teicniúil aige chun comhairle údarásach a sholáthar ar shaincheisteanna a bhaineann le cosaint ainmhithe. Is ball de bhunaitheoirí an Eurogroup for Animals an Cónaidhm Dhomhanda um Ainmhithe a aontaíonn an ghluaiseacht um chosaint ainmhithe ar an leibhéal domhanda.

Fondúireacht glasraí Is eagraíocht neamhbhrabúis idirnáisiúnta í a oibríonn i Meiriceá Laidineach chun aistí bia plandaí-bhunaithe a chur chun cinn agus chun fulaingt ainmhithe feirme a laghdú. Trína thionscadal Breathnóireacht Ainmhithe oibríonn sé le cuideachtaí agus rialtais chun saol na n-ainmhithe a shaothraítear lena dtomhailt a fheabhsú. Déanann sé roinnt imscrúduithe freisin chun feasacht a ardú i measc an phobail.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending