Ceangail le linn

An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha

Beartaíonn an Coimisiún i gcoinne Meta maidir le sáruithe féideartha ar an Acht um Sheirbhísí Digiteacha

ROINN:

foilsithe

on

Tá imeachtaí foirmiúla tionscanta ag an gCoimisiún Eorpach chun a mheas an bhféadfadh Meta, soláthraí Facebook agus Instagram, an sárú a dhéanamh An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA). Dúirt Uachtarán an Choimisiúin, Ursula von der Leyen, “go bhfuil bealaí cruthaithe ag an gCoimisiún seo chun saoránaigh Eorpacha a chosaint ó dhífhaisnéis spriocdhírithe agus ó ionramháil tríú tíortha. Má tá amhras orainn go bhfuil sárú ar na rialacha, gníomhaímid. Tá sé seo fíor i gcónaí, ach go háirithe in aimsir na dtoghchán daonlathach. Caithfidh ardáin mhóra dhigiteacha cloí lena ndualgais chun go leor acmhainní a chur isteach anseo agus léiríonn cinneadh an lae inniu go bhfuilimid dáiríre faoin gcomhlíonadh”.

Clúdaíonn na sáruithe amhrasta beartais agus cleachtais Meta maidir le fógraíocht mheabhlóideach agus ábhar polaitiúil ar a chuid seirbhísí. Baineann siad freisin le neamh-infhaighteacht uirlis éifeachtach dioscúrsa saoránach fíor-ama agus monatóireachta toghcháin tríú páirtí roimh na toghcháin do Pharlaimint na hEorpa, i bhfianaise chúlra dhímheas Meta ar a uirlis léargais phoiblí fíor-ama CrowdTangle. athsholáthair.

Ina theannta sin, tá an Coimisiún in amhras nach bhfuil an mheicníocht chun ábhar mídhleathach a chur in iúl ar na seirbhísí (“Fógra agus Gníomh”) chomh maith leis na meicníochtaí sásaimh úsáideora agus gearáin inmheánacha ag comhlíonadh cheanglais an Achta um Sheirbhísí Digiteacha agus go bhfuil. easnaimh i soláthar Meta ar rochtain ar shonraí atá ar fáil go poiblí do thaighdeoirí. Tá tús na n-imeachtaí bunaithe ar réamhanailís ar an tuarascáil measúnaithe riosca a sheol Meta i mí Mheán Fómhair 2023, ar fhreagraí Meta ar Iarratais fhoirmiúla an Choimisiúin ar Fhaisnéis (ar ábhar mídhleathach agus mífhaisnéis, rochtain ar shonraísíntiús do pholasaí gan fógraí agus AI giniúna), tuarascálacha atá ar fáil go poiblí agus anailís an Choimisiúin féin.

“Mura féidir linn a bheith cinnte gur féidir linn muinín a bheith againn as ábhar a fheicimid ar líne tá an baol ann nach gcreidfimid faic ar chor ar bith”, a dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin um an Ré Dhigiteach, Margrethe Vestager. “Is baol dár ndíospóireacht ar líne í fógraíocht mhaslach agus ar deireadh thiar dár gcearta mar thomhaltóirí agus mar shaoránaigh araon. Tá amhras orainn nach leor modhnóireacht Meta, go bhfuil easpa trédhearcachta ann maidir le fógraí agus nósanna imeachta modhnóireachta ábhair. Mar sin inniu, tá tús curtha againn le himeachtaí i gcoinne Meta chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh an Achta um Sheirbhísí Digiteacha”.

Díreoidh na himeachtaí reatha ar na réimsí seo a leanas:

  • Fógraí mealltacha agus dífhaisnéis. Tá an Coimisiún in amhras nach gcomhlíonann Meta na hoibleagáidí DSA a bhaineann le dul i ngleic le scaipeadh fógraí meabhlacha, feachtais dífhaisnéise agus iompar neamhdhlisteanach comhordaithe san AE. D’fhéadfadh iomadú ábhar den sórt sin a bheith ina bhaol don dioscúrsa sibhialta, do phróisis toghcháin agus do chearta bunúsacha, chomh maith le cosaint tomhaltóirí.
  • Infheictheacht ábhar polaitíochta. Tá an Coimisiún in amhras nach bhfuil beartas Meta a bhaineann le ‘cur chuige an ábhair pholaitiúil’, a dhíscaoileann inneachar polaitiúil i gcórais mholta Instagram agus Facebook, lena n-áirítear a bhfothaí, ag comhlíonadh oibleagáidí DSA. Díreoidh an t-imscrúdú ar chomhoiriúnacht an bheartais seo leis na hoibleagáidí trédhearcachta agus sásaimh úsáideoirí, chomh maith leis na ceanglais chun rioscaí don dioscúrsa cathartha agus próisis toghcháin a mheasúnú agus a mhaolú.
  • Neamh-infhaighteacht uirlis éifeachtach dioscúrsa sibhialta fíor-ama agus monatóireachta toghcháin tríú páirtí roimh na toghcháin atá le teacht do Pharlaimint na hEorpa agus toghcháin eile i mBallstáit éagsúla. Tá Meta i láthair na huaire ag déanamh drochmheasa ar “CrowdTangle”, uirlis léargais phoiblí a chuireann ar chumas taighdeoirí, iriseoirí agus an tsochaí shibhialta monatóireacht toghcháin fíor-ama a dhéanamh, lena n-áirítear trí dheais amhairc bheo, gan athsholáthar imleor. Mar sin féin, mar a léiríodh sa tuarascáil a rinne an Coimisiún le déanaí Treoirlínte do sholáthraithe Ardán Ar Líne An-Mhór ar rioscaí sistéamacha do phróisis toghcháin, le linn toghcháin, ba cheart rochtain ar uirlisí den sórt sin a leathnú ina ionad sin. Tá amhras ar an gCoimisiún mar sin, ag cur san áireamh dímheas Meta agus scor pleanáilte CrowdTangle, gur theip ar Meta measúnú dícheallach agus maolú leordhóthanach a dhéanamh ar rioscaí a bhaineann le héifeachtaí Facebook agus Instagram ar dhioscúrsa cathartha agus próisis toghcháin agus rioscaí sistéamacha eile. I bhfianaise a bhfuil bainte amach ag ardáin Meta san AE (arb ionann iad agus breis agus 250 milliún úsáideoir gníomhach míosúil), agus i ndiaidh na dtoghchán Eorpach a bheidh ar siúl an 6-9 Meitheamh 2024 agus sraith toghchán eile a bheidh ar siúl i gComhaltaí éagsúla. Stáit, d’fhéadfadh damáiste a bheith mar thoradh ar dhímheas den sórt sin do dhioscúrsa cathartha agus do phróisis toghcháin maidir le cumais rianaithe mífhaisnéise agus mífhaisnéise, sainaithint trasnaíochta agus choiscthe vótálaithe, agus an trédhearcacht iomlán fíor-ama a chuirtear ar fáil do sheiceálaithe fíricí, d’iriseoirí agus do sheiceálaithe toghcháin ábhartha eile. geallsealbhóirí. Forchoimeádann an Coimisiún a mheasúnú ar nádúr agus ar theacht an damáiste agus tá sé ag súil go gcomhoibreoidh Meta leis an gCoimisiún tríd an bhfaisnéis is gá a thíolacadh gan mhoill chun measúnú den sórt sin a dhéanamh. Tá an Coimisiún ag súil freisin go ndéanfaidh Meta gach beart is gá go tapa chun grinnscrúdú poiblí éifeachtach fíor-ama ar a sheirbhís a chinntiú trí rochtain leordhóthanach a sholáthar do thaighdeoirí, d'iriseoirí agus d'oifigigh toghcháin ar uirlisí monatóireachta fíor-ama ar ábhar atá á óstáil ar a chuid seirbhísí. Iarrtar ar Meta freisin trí iarratas ar fhaisnéis a chur in iúl laistigh de 5 lá oibre faoi na bearta leasúcháin atá déanta chuige sin. Tá an ceart forchoimeádta ag an gCoimisiún bearta a ghlacadh i gcás ina meastar nach leor na gníomhaíochtaí sin. 
  • An mheicníocht chun ábhar mídhleathach a chur in iúl. Tá an Coimisiún in amhras nach bhfuil meicníocht fógra agus gníomhaíochta Meta, a ligeann d’úsáideoirí fógra a thabhairt go bhfuil ábhar mídhleathach ar a sheirbhísí, ag comhlíonadh oibleagáidí DSA. Áirítear leis sin an t-amhras nach bhfuil na ceanglais, trína gcaithfidh an sásra seo a bheith éasca a rochtain agus éasca le húsáid, á gcomhlíonadh. Ag an am céanna, tá an Coimisiún in amhras nach bhfuil córas inmheánach éifeachtach láimhseála gearán curtha i bhfeidhm ag Meta chun gearáin a dhéanamh i gcoinne cinntí modhnóireachta inneachair a rinneadh.

Dá gcruthófaí iad, is sáruithe ar Airteagail 14(1), 16(1), 16(5), 16(6), 17(1), 20(1), 20(3), 24(5), a bheadh ​​sna mainneachtainí sin. 25(1), 34(1), 34(2), 35(1) agus 40(12) den DSA. Déanfaidh an Coimisiún imscrúdú domhain anois mar ábhar tosaíochta. Ní dhéanann tionscnamh imeachtaí foirmiúla dochar dá thoradh.

Tá an tionscnamh reatha imeachtaí gan dochar d’aon imeacht eile a fhéadfaidh an Coimisiún a chinneadh maidir le haon iompar eile a d’fhéadfadh a bheith ina shárú faoin DSA.

Aiseolas

“Cuireann scaipeadh tapa leathan tuairimí agus faisnéise ar na meáin shóisialta ar nós Instagram agus Facebook deiseanna iontacha ar fáil”, a dúirt an Coimisinéir don Mhargadh Inmheánach, Thierry Breton. “Ach tá ardáin ar líne leochaileach freisin maidir le scaipeadh na dífhaisnéise agus an chur isteach ón gcoigríoch, go háirithe sa tréimhse roimh na toghcháin. Táimid ag seoladh imeachtaí sáraithe foirmiúla i gcoinne Meta toisc go bhfuil amhras orainn go bhfuil siad ag sárú oibleagáidí DSA maidir le fógraíocht mheabhlóideach agus ábhar polaitiúil, agus go dteipeann orainn uirlisí monatóireachta fíor-ama agus meicníochtaí éifeachtacha a sholáthar do thaighdeoirí, d’iriseoirí agus do gheallsealbhóirí toghcháin chun ábhar mídhleathach a chur in iúl. ”.

Tar éis na himeachtaí a thionscnamh go foirmiúil, leanfaidh an Coimisiún ag bailiú fianaise, mar shampla trí iarrataí breise ar fhaisnéis a sheoladh, trí agallaimh nó cigireachtaí a dhéanamh.

Trí imeachtaí foirmiúla a thionscnamh tugtar an chumhacht don Choimisiún tuilleadh céimeanna forghníomhaithe a ghlacadh, amhail bearta eatramhacha, agus cinntí neamhchomhlíonta. Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún freisin glacadh le gealltanais a thug Meta chun na saincheisteanna a ardaíodh sna himeachtaí a leigheas. Ní shocraíonn an DSA aon spriocdháta dlíthiúil chun imeachtaí foirmiúla a thabhairt chun críche. Braitheann fad imscrúdaithe dhomhain ar roinnt fachtóirí, lena n-áirítear castacht an cháis, a mhéid a chomhoibríonn an chuideachta lena mbaineann leis an gCoimisiún agus feidhmiú na gceart cosanta.

Bhí Facebook agus Instagram ainmnithe mar Ardáin Mhóra Ar Líne (VLOPanna) an 25 Aibreán 2023 faoi Acht um Sheirbhísí Digiteacha an AE, toisc go bhfuil níos mó ná 45 milliún úsáideoir gníomhach míosúil acu araon san AE. Mar VLOPanna, ceithre mhí óna n-ainmniú, .i. ag deireadh Lúnasa 2023, bhí ar Facebook agus Instagram tosú ag comhlíonadh sraith oibleagáidí a leagtar amach sa DSA.

Ón 17 Feabhra, tá an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha infheidhme do gach idirghabhálaí ar líne san AE.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending