Ceangail le linn

Athrú aeráide

Copernicus: Leanann taifead teochta domhanda ar aghaidh – Aibreán 2024 is teo ar taifead

ROINN:

foilsithe

on

Aimhrialtacht teocht an aeir dromchla d’Aibreán 2024 i gcoibhneas le meán Aibreáin don tréimhse 1991-2020. Foinse sonraí: ERA5. Creidmheas: Seirbhís um Athrú Aeráide Copernicus/ECMWWF.

An Seirbhís um Athrú Aeráide Copernicus (C3S), arna chur i bhfeidhm ag an Lárionad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-Raoin thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh le maoiniú ón AE, foilsíonn sé feasacháin aeráide míosúla go rialta a thuairiscíonn ar na hathruithe a breathnaíodh ar theocht domhanda aeir agus farraige, clúdach oighir farraige agus athróga hidreolaíocha. Tá na torthaí tuairiscithe go léir bunaithe ar anailísí ríomhghinte agus de réir tacar sonraí athanailísithe ERA5, ag baint úsáide as na billiúin tomhais ó shatailítí, longa, aerárthaí agus stáisiúin aimsire ar fud an domhain.

Aimhrialtachtaí míosúla domhanda dromchla an aeir (°C) i gcoibhneas le 1850–1900 ó Eanáir 1940 go hAibreán 2024, breactha mar amshraith do gach bliain. Taispeántar 2024 le líne buí tiubh, 2023 le líne dearg tiubh, agus gach bliain eile le línte tanaí scáthaithe de réir na ndeich mbliana, ó ghorm (1940idí) go dearg brící (2020idí). Foinse sonraí: ERA5. Creidmheas: C3S/ECMWWF. 

Aibreán 2024 - Buaicphointí teocht an aeir dromchla agus teocht dhromchla na farraige:

 • Bhí Aibreán 2024 níos teo ar fud an domhain ná aon Aibreán roimhe sin sa taifead sonraí, le meánteocht an aeir dromchla ERA5 de 15.03°C, 0.67°C os cionn an mheáin 1991-2020 d’Aibreán agus 0.14°C os cionn na hardteochta roimhe seo in Aibreán 2016. 
 • Is é seo an t-aonú mí déag as a chéile atá ar an gceann is teo i dtaifead sonraí ERA5 don mhí faoi seach den bhliain. Cé go bhfuil sé neamhghnách, tharla stríoc den chineál céanna de thaifid mhíosúla teochta domhanda roimhe seo in 2015/2016. 
 • Bhí an mhí 1.58°C níos teo ná meastachán ar mheán Aibreáin do 1850-1900, an tréimhse tagartha réamhthionsclaíoch ainmnithe. 
 • Is í an mheánteocht dhomhanda le 12 mhí anuas (Bealtaine 2023 – Aibreán 2024) an ceann is airde ar taifead, ag 0.73°C os cionn an mheáin 1991-2020 agus 1.61°C os cionn an mheáin réamhthionsclaíoch 1850-1900.  
 • Bhí an mheánteocht Eorpach d’Aibreán 2024 1.49°C os cionn an mheáin 1991-2020 d’Aibreán, rud a fhágann gurb í an mhí an dara Aibreán is teo ar taifead don mhór-roinn. 
 • Bhí na teochtaí níos airde ná an meán i réigiúin oirthear na hEorpa. Bhí teochtaí faoi bhun an mheáin ag Fennoscandia agus an Íoslainn. Cuimsíonn an mheánteocht, áfach, an chodarsnacht idir na teochtaí níos teo agus níos fuaire a bhí ann ag tús agus ag deireadh mhí Aibreáin in iarthar na hEorpa.
 • Lasmuigh den Eoraip, bhí na teochtaí níos airde ná an meán i dtuaisceart agus in oirthuaisceart Mheiriceá Thuaidh, an Ghraonlainn, oirthear na hÁise, iarthuaisceart an Mheánoirthir, codanna de Mheiriceá Theas, agus an chuid is mó den Afraic. 
 • Lean an El Niño in oirthear an Aigéin Chiúin Mheánchriosach ag dul i laige i dtreo coinníollacha neodracha, ach d'fhan teocht an aeir mara i gcoitinne ag leibhéal neamhghnách ard.  
 • Ba é 2024°C an meánteocht dromchla farraige domhanda (SST) d’Aibreán 60 os cionn 60°S–21.04°N, an luach is airde ar taifead don mhí, rud beag faoi bhun an 21.07°C a taifeadadh do Mhárta 2024. 
 • Is é seo an tríú mí déag as a chéile a raibh an SST ar an gceann is teo i dtaifead sonraí ERA5 don mhí faoi seach den bhliain.

Bhí meánteocht dhromchla laethúil na farraige (°C) thar an aigéan domhanda seachpholach (60°S–60°N) do 2023 (oráiste) agus 2024 (dorcha dearg). Léirítear gach bliain eile idir 1979 agus 2022 le línte liatha. Léirítear an meán laethúil don tréimhse tagartha 1991-2020 le líne bhriste liath. Foinse sonraí: ERA5. Creidmheas: Seirbhís um Athrú Aeráide Copernicus/ECMWWF.

Dar le Carlo Buontempo, Stiúrthóir ar Sheirbhís um Athrú Aeráide Copernicus (C3S), “Bhí buaicphointe ag El Niño ag tús na bliana agus tá teochtaí dromchla na farraige san Aigéan Ciúin Thoir ag dul siar i dtreo coinníollacha neodracha, áfach, cé go bhfuil éagsúlachtaí teochta ag baint leis. le timthriallta nádúrtha ar nós El Niño ag teacht agus ag imeacht, beidh an fuinneamh breise atá gafa san aigéan agus san atmaisféar trí thiúchan méadaithe de gháis cheaptha teasa ag brú na teochta domhanda i dtreo taifead nua”.

Aimhrialtachtaí agus foircneacha i peircintílí teocht dromchla farraige in Aibreán 2024. Tagraíonn catagóirí datha do pheircintílí na ndáiltí teochta don tréimhse tagartha 1991-2020. Tagraíonn na catagóirí foircneacha (“is fuaire” agus “is teo”) don tréimhse 1979–2024. Ní ríomhtar luachanna ach amháin do na haigéin saor ó oighear. Taispeántar na limistéir atá clúdaithe le oighear farraige agus seilfeanna oighir i mí Aibreáin 2024 i liath éadrom. Foinse sonraí: ERA5. Creidmheas: Seirbhís um Athrú Aeráide Copernicus/ECMWWF.

Aiseolas

Aibreán 2024 – Buaicphointí Hidreolaíocha:

 • I mí Aibreáin 2024, bhí sé níos fliche ná an meán don chuid is mó d’iarthuaisceart, lár agus oirthuaisceart na hEorpa. 
 • Bhí an chuid is mó de dheisceart na hEorpa, lena n-áirítear codanna móra de oirthear na Spáinne, an Iodáil leithinis, na Balcáin thiar, Türkiye, an Úcráin agus deisceart na Rúise, chomh maith leis an Íoslainn, níos tirime ná an meán. 
 • I mí Aibreáin 2024, bhí na coinníollacha níos fliche ná an meán thar réigiúin lár, oirthear agus theas Mheiriceá Thuaidh, ar fud na hÁise Láir, tíortha Murascaill na Peirse, oirthear na hÁise, oirthear na hAstráile, deisceart na Brasaíle; ba mhinic tuilte mar thoradh ar bháisteach throm. 
 • Chonacthas coinníollacha níos tirime ná an meán i gcodanna de thuaisceart Mheicsiceo, timpeall an Mhuir Chaisp agus an Plateau Tibéidis. Bhí an chuid is mó den Astráil níos tirime ná an meán freisin.

Aibreán 2024 - Buaicphointí Sea Ice

 • Bhí fairsinge oighir farraige an Artaigh thart ar 2% faoin meán, aimhrialtacht measartha beag diúltach i gcomparáid leis na haimhrialtachtaí i mí Aibreáin a taifeadadh le 10 mbliana anuas.
 • Mar a tharla i mí an Mhárta, meascadh aimhrialtachtaí tiúchan oighir farraige trasna an Aigéin Artaigh. D’fhan an tiúchan os cionn an mheáin sa Mhuir Ghraonlainn, gné leanúnach ó mhí Dheireadh Fómhair. 
 • Bhí fairsinge oighir farraige san Antartach 9% faoin meán, an 10ú méid is ísle do mhí Aibreáin sa taifead sonraí satailíte, ag leanúint le patrún aimhrialtachtaí móra diúltacha a breathnaíodh ó 2017 i leith. 
 • Mar a tharla i bhFeabhra agus i mí an Mhárta, bhí an tiúchan oighir mhara is ísle ná an meán i dtuaisceart Mhuir Weddell agus in earnáil Mhuir Ros-Amundsen.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending