Ceangail le linn

buiséad an AE

Tuairiscíodh €14 billiún de chaiteachas neamhrialta AE ó 2014 go 2022

ROINN:

foilsithe

on

  • D'fhéadfadh airgead nach n-aisghabhtar é a dhreasú tuilleadh caiteachais scaoilte, agus tá rioscaí clú aige
  • Molann iniúchóirí tuairisciú níos fearr agus amanna téarnaimh níos déine 

Tá sé faighte amach ag iniúchóirí an AE, cé go gcinntíonn an Coimisiún Eorpach go ndéantar caiteachas neamhrialta a thaifeadadh go cruinn agus go pras, is minic a thógann sé ró-fhada an t-airgead seo a fháil ar ais. I gcás cistí talmhaíochta arna gcomhbhainistiú ina bhfuil príomhfhreagracht ar na Ballstáit, bíonn na rátaí téarnaimh íseal go ginearálta, ach tá difríochtaí suntasacha idir tíortha an AE. Ó 2014-2022, tuairiscíodh €14 billiún de chaiteachas neamhrialta AE den sórt sin (cistí caillte) i ngach réimse. Is gné lárnach de shláine airgeadais agus de chóras rialaithe inmheánaigh an Aontais Eorpaigh é é a ghnóthú. 

Ciallaíonn ‘aisghabháil’ cistí AE iarraidh ar aisíocaíocht cuid de na méideanna nó na suimeanna go léir a íocadh le heagraíocht nó tairbhí cur chun feidhme ar measadh ina dhiaidh sin nár chloígh le ceanglais chistiúcháin an AE. Nuair a bhíonn an t-airgead sin íoctha, áfach, is minic gur próiseas fada é é a fháil ar ais, más rud é ar chor ar bith. Thug iniúchóirí an AE faoi deara go dtógann sé 14-23 mí de ghnáth ó dheireadh na ngníomhaíochtaí maoinithe go dtí go n-eisítear iarratas ar aisíocaíocht fiú, agus 3-5 mhí eile sula n-aisghabhtar na cistí, agus nach bhfuil ach 1-8% díobh á dtarscaoileadh. .

‘Níor cheart aon iarracht a dhéanamh airgead a chaill an AE a aisghabháil gan mhoill’, a dúirt Jorg Kristijan Petrovic, an Feisire ECA atá freagrach as an iniúchadh. ‘Tá an méid seo dlite ar an AE do cháiníocóirí, agus dhéanfadh aon mhainneachtain airgead a aisghabháil dochar do mhuinín shaoránaigh an AE’.

De réir Thuarascáil Bhliantúil 2022 de chuid Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, idir 2021 agus 2022 d’ardaigh an ráta míchaiteachais ó 3% go 4.2% den bhuiséad, rud a d’fhág gur ceist phráinneach a bhí ann d’aisghabháil éifeachtach cistí. Mar sin féin, ós rud é nach bhfuil ach 20% den bhuiséad á bhainistiú go díreach ag an gCoimisiún Eorpach, féadfaidh sé a bheith deacair earráidí a dhíchur agus na cistí sin a aisghabháil.

Chinn na hiniúchóirí gurb iad na príomhcheisteanna maidir le cistí a aisghabháil faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach ná an mhoill fhada idir neamhrialtacht airgeadais a aithint agus ordú aisghabhála a eisiúint. Fuair ​​siad amach freisin go bhfuil faisnéis neamhiomlán i ngníomhaíochtaí seachtracha faoin tionchar a bhíonn ag roinnt caiteachais neamhrialta.

Chun tráthúlacht ghnóthachain i réimse na ngníomhaíochtaí seachtracha a fheabhsú, mhol na hiniúchóirí go laghdófaí ní hamháin an t-am a thógann sé chun caiteachas neamhrialta a bhunú, ach freisin an t-am a thógann sé chun imeachtaí aisghabhála a sheoladh. Chun é sin a dhéanamh, mhol siad feabhas a chur ar phleanáil na hoibre iniúchóireachta agus scrúdú a dhéanamh ar an tionchar airgeadais a bhíonn ag caiteachas córasach neamhrialta. Mhol siad freisin gur cheart dreasachtaí a bhí i láthair sa timthriall maoinithe roimhe sin a thabhairt isteach arís chun go bhféadfadh na Ballstáit cistí a aisghabháil sa talmhaíocht. Sa timthriall roimhe seo, bhí ar na Ballstáit leath de na cistí nár ghnóthaigh siad laistigh de 4-8 mbliana a aisíoc le buiséad an AE.

Mhol na hiniúchóirí freisin gur cheart don Choimisiún sonraí bliantúla cruinne agus iomlána a sholáthar maidir leis an gcaiteachas a fuarthas a bheith neamhrialta, agus cad iad na bearta a glacadh chun é a cheartú, ionas gur féidir an próiseas a bheachtú sa todhchaí.

Aiseolas

Ní eisíocann an Coimisiún Eorpach buiséad an AE go léir go díreach. Déantar timpeall 70 % a bhainistiú i gcomhpháirt leis na Ballstáit, déantar 20 % a bhainistiú go díreach, agus déantar 10 % a bhainistiú go hindíreach trí eagraíochtaí idirnáisiúnta eile nó trí thríú tíortha. Athraíonn freagrachtaí an Choimisiúin sa réimse seo, ag brath ar an gcineál modh bainistíochta agus ar réimse beartais bhuiséad an AE. Maidir le bainistiú díreach agus indíreach, tá an Coimisiún freagrach as caiteachas neamhrialta a shainaithint agus a thaifeadadh, agus ansin na cistí a ghnóthú. Faoi bhainistíocht chomhpháirteach, tarmligeann an Coimisiún freagracht as caiteachas neamhrialta a thaifeadadh agus a ghnóthú do na Ballstáit, ach coinníonn sé an fhreagracht deiridh as ráthaíocht.

Nuair nach gcaitear cistí an AE i gcomhréir leis na rialacha, meastar gur caiteachas neamhrialta iad, arb ionann é agus 4.2 % den bhuiséad in 2022. D’fhéadfadh cuid den airgead seo nó an t-airgead go léir a bheith incháilithe le haghaidh aisghabhála ansin go díreach ag an gCoimisiún, nó ag an gCoimisiún. an ballstát nó an comhlacht a bhí freagrach as na cistí ar an gcéad dul síos.

Ina dtuarascáil, scrúdaíonn iniúchóirí an AE conas a bhainistítear an próiseas téarnaimh agus cé chomh héifeachtach is atá sé, agus déanann siad moltaí faoi conas is féidir é a fheabhsú.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi bhuiséad an AE agus faoi chaiteachas neamhrialta a fháil sa Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. 2022 Tuarascáil Bhliantúil, a dhéanann athbhreithniú ar shláinte airgeadais iomlán an bhuiséid. 

Tá Tuarascáil Speisialta 07/2024, “Córais an Choimisiúin chun caiteachas neamhrialta an AE a aisghabháil: An poitéinseal le haisghabháil níos mó agus níos tapúla”, ar fáil ar shuíomh Gréasáin an ECA.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending