Ceangail le linn

Margadh fuinnimh

Má chuirtear deireadh le hionramhálacha ar mhargaí fuinnimh, laghdófar na billí

ROINN:

foilsithe

on

Vótáil na Sóisialaithe agus na Daonlathaithe an tseachtain seo i bhfabhar an Rialacháin athbhreithnithe maidir le Sláine agus Trédhearcacht an Mhargaidh Mhórdhíola Fuinnimh (REMIT). Is é an rialachán a glacadh sa suí iomlánach inniu an chéim dheireanach chun reachtaíocht fheabhsaithe AE a chur i bhfeidhm a chuirfidh deireadh le cúblálacha sa mhargadh fuinnimh. Tá na Sóisialaithe agus na Daonlathaithe cinnte go gcabhróidh sé seo le teaghlaigh agus leis an tionscal araon, agus ar an gcaoi sin ag seachadadh a bhfeachtas’Tabhair na Billí anuas'.
 

Dúirt Patrizia Toia, FPE S&D agus idirbheartaí ar REMIT i gcoiste Pharlaimint na hEorpa um fhuinneamh, thaighde agus tionscal:
 
“Thosaigh na saincheisteanna ar an margadh fuinnimh i bhfad roimh ionradh na Rúise ar an Úcráin, agus ba é an Grúpa S&D an chéad cheann a d’iarr ar an gCoimisiún Eorpach aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb. Níor thug an cogadh na fadhbanna ach go dtí an géarchéim reatha ina bhfuil níos mó daoine agus gnólachtaí ag streachailt lena gcuid billí a íoc, go háirithe teaghlaigh leochaileacha agus fiontair bheaga agus mheánmhéide. Ar cheann de na príomhchúiseanna leis an gcás do-ghlactha seo bhí na cúblálacha ar an margadh fuinnimh laistigh dár Aontas. Táimid sásta gur chuala an Coimisiún glaonna na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa agus gur mhol sé nuashonrú ar REMIT mar mhalairt air sin.
 
'Chun gur féidir le REMIT a spriocanna a bhaint amach, d'athneartaíomar ról maoirseachta na Gníomhaireachta um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER). As seo amach, beidh an chumhacht ag an ngníomhaireacht imscrúdú a dhéanamh ar chásanna trasteorann a dhéanann difear do dhá Bhallstát ar a laghad agus cinntí a ghlacadh maidir le cigireachtaí, iarrataí ar fhaisnéis agus údaruithe rannpháirtithe áirithe sa mhargadh. Beidh ACER in ann íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur freisin má theipeann ar rannpháirtithe sa mhargadh an fhaisnéis a iarrtar a sholáthar.
 
“Is feabhas suntasach é seo ar an staid reatha mar a bhfuil an iomarca cásanna cúblála margaidh soiléir fós gan chóireáil ar leibhéal náisiúnta. Is é a bheidh sna híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla, arna bhforchur ag ACER, 3 % den mheánláimhdeachas laethúil sa bhliain ghnó roimhe sin nó, i gcás daoine nádúrtha, 2 % den mheánioncam laethúil sa bhliain féilire roimhe sin.
 
“Thóg na Sóisialaithe agus na Daonlathaithe tromlach forásach freisin maidir le himreoirí ar mhargadh fuinnimh an AE ó thríú tíortha. Beidh orthu ionadaí a cheapadh i mballstát ina bhfuil siad gníomhach ar an margadh mórdhíola fuinnimh. Ar an mbealach sin, beidh a fhios ag ACER agus ag na rialtóirí náisiúnta cé chuige a ndéanfaidh siad tagairt chun faisnéis a fháil i gcásanna amhrais faoi chúblálacha ar mhargadh mórdhíola fuinnimh an AE.
 
“Thugamar níos mó trédhearcachta agus maoirseacht níos láidre ón AE ar mhargaí mórdhíola fuinnimh agus cinnteoidh sé seo margadh níos cothroime do theaghlaigh agus do ghnólachtaí.”
 
Dúirt Dan Nica, FPE S&D agus urlabhraí sa Choiste um fhuinneamh, thaighde agus tionscal de chuid Pharlaimint na hEorpa:
 
“Ar deireadh, le REMIT faightear freagra láidir ar ionramháil na bpraghsanna fuinnimh, a bhfuiltear ag súil leis ag gach duine a d’íospartaigh na gcleachtas seo, atá mealltach agus mídhleathach. I measc na n-íospartach seo tá cuideachtaí, go háirithe fiontair bheaga agus mheánmhéide a raibh orthu billí arda dochosanta a íoc, agus cuid acu ag dul i bhféimheach. Mar thoradh air sin, chaill go leor daoine a bpoist ar fud an AE. D’éirigh go leor dár saoránaigh as a gcuid riachtanas eile le go mbeidís in ann a mbille fuinnimh a íoc agus bhí orthu rogha a dhéanamh idir ithe agus téamh le linn tréimhse an gheimhridh. Is gá go mbeadh a fhios ag daoine go ngearrfar pionós orthu siúd go léir a mheall iad, gach duine a rinne an margadh fuinnimh a ionramháil, mar thoradh ar an gcaibidlíocht a rinne an Grúpa S&D ar an reachtaíocht AE seo agus a bhuíochas sin do vóta ár ngrúpa sa suí iomlánach inniu. I dtéarmaí uimhreacha, ciallaíonn sé seo 15% de láimhdeachas na gcuideachtaí a bhí i mbun cleachtais láimhsithe mídhleathacha den sórt sin agus 5 milliún euro i bhfíneálacha d’fheidhmeannaigh na gcuideachtaí sin.
 
“Tá sé ríthábhachtach ACER a atreisiú le go n-éireoidh leis an reachtaíocht AE a ghlacamar inniu. Tá 379 cás ar feitheamh ag an rialtóir AE seo, lena n-áirítear go leor imscrúduithe nach bhfuil tosaithe fós. Tá maoiniú ceart de dhíth láithreach ar ACER, mar tá ionchais mhóra againn óna chuid oibre. Ní mór do ACER na bearta riachtanacha a ghlacadh i gcoinne na gcuideachtaí sin a bhfuil cuid shuntasach de gheilleagar an AE scriosta acu agus a scrios an oiread sin saolta agus folláine shaoránaigh na hEorpa dá bharr.
 
“Ba mhaith liom an chéad Bhainisteoir Ginearálta ar chuideachta fuinnimh a fheiceáil a íocfaidh an 5 milliún euro seo mar fhíneálacha. Is ansin a fhoghlaimeoidh siad a gceacht agus stopfaidh siad de bheith ag goid, ag bréagadh agus ag mealladh an Aontais Eorpaigh agus a shaoránaigh!”

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending