Ceangail le linn

Leas ainmhithe

Vóta d’Ainmhithe: leas ainmhithe a chur i gcroílár Thoghcháin an AE

ROINN:

foilsithe

on

Tá sé mar aidhm ag an bhfeachtas Vóta d’Ainmhithe, a sheol an Grúpa Euro d’Ainmhithe, leas ainmhithe a chur i gcroílár na dToghchán AE atá le teacht. Spreagann an feachtas Feisirí Eorpacha atá ina n-iarrthóirí gealltanas a dhéanamh ar son na n-ainmhithe, agus saoránaigh á gcur ar an eolas faoi thábhacht na dtoghchán seo maidir le dul chun cinn ar leas ainmhithe san Eoraip, ag cabhrú leo iarrthóirí a roghnú a roinneann a gcuid luachanna agus á spreagadh chun vótáil. 

Táthar ag spreagadh FPEanna is iarrthóirí chun a gealltanas ag sonrú tiomantas soiléir oibriú chun leas ainmhithe a fheabhsú má thoghtar chuig Parlaimint na hEorpa (PE) iad. Tugann an gealltanas, comhdhéanta de dheich n-iarraidh, aghaidh ar iompar ainmhithe beo, allmhairiú táirgí ainmhithe-bhunaithe, leas speiceas uisceach, eolaíocht neamh-ainmhithe agus caomhnú ainmhithe fiáine, i measc nithe eile.

Tríd an ngealltanas a ghlacadh, geallann iarrthóirí ionadaíocht a dhéanamh ar éilimh shaoránaigh an AE ar reachtaíocht leasa ainmhithe níos fearr. Bhí saoránaigh na hEorpa thar a bheith glórach ag éileamh ar an AE déanamh níos fearr d’ainmhithe. Baineann sé cinn de na deich dTionscnamh Eorpach ó Shaoránaigh rathúla le leas ainmhithe, agus d’iarr 1.5 milliún saoránach a Eoraip saor in aisce fionnaidh, agus d'iarr 1.4 milliún aistriú go córais saor ó chliabháin. An deireanach Eorabharaiméadar léirigh go gcreideann breis agus naonúr as gach deichniúr Eorpach go bhfuil sé tábhachtach leas ainmhithe saothraithe a chosaint, agus chuir tromlach mór in iúl an tábhacht a bhaineann le cosaint níos fearr d’ainmhithe ar coimeád le linn a saolré ar fad.

Tá an inniúlacht ag Feisirí tofa saincheisteanna leasa ainmhithe a bhrú chun cinn, trí oibriú lena chinntiú go bhfanann sé mar thosaíocht ar chlár oibre an AE, a bheith glórtha ar shaincheisteanna nach mór aghaidh a thabhairt orthu, agus vótáil ar mhaithe le leas ainmhithe. Le linn an téarma reatha, tá líon suntasach Feisirí Eorpacha tar éis saincheisteanna criticiúla a thabhairt chun solais lena n-áirítear an mhoill ar fhoilsiú na reachtaíochta leasa ainmhithe, nádúr uafásach an iompair ainmhithe beo agus feirmeoireacht fionnaidh.

Bíonn deis ag ionadaithe tofa freisin a bheith páirteach sa Idirghrúpa ar an Leas agus Caomhnú Ainmhithe, a sholáthraíonn ardán traspháirtí d’fheisirí Eorpacha chun tuairimí a phlé agus a mhalartú ar shaincheisteanna leasa ainmhithe agus chun tionscnaimh ghaolmhara a thionscnamh agus a chur chun cinn sa PE. 

An Vóta d'Ainmhithe Aistrítear leathanach feachtais i dteangacha oifigiúla uile an AE, agus spreagtar saoránaigh chun teachtaireacht a sheoladh chuig a n-ionadaithe ag iarraidh orthu an gealltanas a shíniú. 

"Is féidir le Feisirí Eorpacha feidhmiú mar chatalaíoch chun reachtaíocht leasa ainmhithe níos fearr a bhrú chun cinn. Is é gealltanas an Vóta d’Ainmhithe ár dtiomantas ár ndícheall a dhéanamh chun a chinntiú go dtagann an Coimisiún Eorpach chun cinn le reachtaíocht uaillmhianach ar shaincheisteanna ríthábhachtacha a dteastaíonn go leor airde uathu. Má thugann an pobal muinín dom, geallaim go leanfaidh mé ag cur na saincheisteanna seo i gcroílár mo chuid oibre, ag léiriú éilimh na saoránach chun níos mó a dhéanamh sa ghné seo. Spreagaim Feisirí Eorpacha eile atá ina n-iarrthóirí an gealltanas a ghlacadh", a dúirt Niels Fuglsang, FPE (S&D, DK).

Aiseolas

"Agus an oiread sin saoránach den AE ag iarraidh tuilleadh gníomhaíochta maidir le leas ainmhithe, ní mór do Pharlaimint na hEorpa a bheith ionadaíoch ar na leasanna sin, chun dul chun cinn a bhfuil géarghá leis a chur chun cinn. Tugann an feachtas seo deis do shaoránaigh agus d’Fheisirí Eorpacha araon institiúid a mhúnlú a choimeádann ainmhithe i gcroílár a gcuid oibre”, a dúirt Reineke Hameleers, POF, Grúpa an Euro um Ainmhithe.
Vóta d'Ainmhithe Leathanach Iarrthóra
Vóta do Shaoránaigh Ainmhithe Leathanach

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending