Ceangail le linn

Tobac

An t-athrú ó thoitíní: conas atá an cath chun dul saor ó thobac á bhuachan

ROINN:

foilsithe

on

D'fhógair an t-aon mhonaróir toitíní a bhfuil gealltanas soiléir aige a tháirge traidisiúnta a fhágáil taobh thiar de go dtiocfaidh an chuid is mó dá ioncam ó tháirgeadh roghanna saor ó thobac faoin mbliain seo chugainn. Tá uaillmhian nua ag PMI anois chun toitíní a dhéanamh mar fhoinse nach mó ná an tríú cuid dá ioncam faoi dheireadh na ndeich mbliana, scríobhann Nick Powell.

Téann an uaillmhian straitéiseach maidir le PMI a dhéanamh ina chuideachta saor ó thobac siar go dtí 2008, nuair a d’aithin an chuideachta go raibh dualgas agus cumas aici cabhrú le daoine a chaitheann tobac éirí as. Is iad táirgí a shásaíonn críonna daoine a chaitheann tobac le haghaidh Nicitín ach a chuireann deireadh leis an deatach is cúis le formhór na ngalar a bhaineann le toitíní an bealach is éifeachtaí le dul i ngleic le dúshlán sláinte poiblí tobac.

Sheol PMI raon nua táirgí in 2016, agus gealltanas ann go scoirfí go hiomlán de tháirgeadh toitíní. Ar ndóigh, ba é ioncam ó thoitíní a mhaoinigh taighde agus forbairt na roghanna nua. Bheadh ​​ar dhaoine a chaitheann tobac aistriú go brandaí eile toitíní dá stopfadh PMI a dtáirgeadh láithreach.

Ba é an cur chuige a bhí ann ná tionchar sláinte na dtoitíní a aithint agus, mar atá le go leor fadhbanna sóisialta, go bhfuil ról riachtanach ag gnó mar chuid den réiteach. Ní gníomh carthanúil a bhí ann ach cás ina n-aithníodh cuideachta a hoibleagáidí dá geallsealbhóirí go léir, .

Go deimhin, is éiteas é a leathnaíonn go dtí an tionchar a bhíonn ag an gcaoi a dtáirgeann an chuideachta a chuid táirgí chomh maith leis an tionchar a tháirgeann sé. Cinneann feidhmíocht inbhuanaitheachta PMI 30% de chúiteamh feidhmeannaigh.

Ag cur i láthair i bPáras ar a thuarascáil chomhtháite ar a fheidhmíocht anuraidh, thug Miguel Coleta, Stiúrthóir Domhanda Inbhuanaitheachta PMI, le fios gur ceanglas AE é ar chuideachta measúnú a dhéanamh ar a tionchar ar an tsochaí.

San Eoraip, is é atá i gceist leis sin bearta ó chláir um ghlacadh ar ais ag deireadh ré le haghaidh táirgí saor ó thobac, agus deimhniú éicidheartha 100% go céimeanna dearfacha chun líon na mban i róil shinsearacha a mhéadú go dtí níos mó ná an tríú cuid den iomlán. .

Aiseolas

Ar fud an domhain, tá béim ar chaighdeán maireachtála na ndaoine sa slabhra soláthair a fheabhsú. Tá 10 gcinn de mheasúnú tionchair ar chearta an duine déanta ó 2018 i leith, agus díríodh ar na torthaí. Éilíonn PMI úsáid nialasach as saothar leanaí ag a fheirmeoirí tobac ar conradh - agus go bhfaigheann 100% de na feirmeoirí ioncam maireachtála.

Tá sé ina thosaíocht freisin astaíochtaí carbóin a laghdú go nialas, mar aon le laghdú a dhéanamh ar úsáid uisce ag feirmeacha tobac. Níl aon riosca ag baint le 100% den tobac a cheannaítear go ndéanfaí coillearnach nádúrtha bainistithe a dhífhoraoisiú agus gan aon athrú ar éiceachórais nádúrtha. 

Mar sin féin, ba léir do Miguel Coleta nach bhfuil PMI in aon amhras gurb é an tseachtracht is mó atá ag an gcuideachta ná tionchar sláinte a chuid táirgí, atá ag éirí níos dearfaí.

Tá Tommaso Di Giovanni, Leas-Uachtarán Cumarsáide Idirnáisiúnta PMI, leis an gcuideachta ar feadh níos mó ná 20 bliain agus tá baint aige lena chlaochlú ón tús. Dúirt sé liom, agus é mar sprioc aige na toitíní a bheith mar fhoinse níos lú ná leath dá ioncam faoin mbliain seo chugainn, “táimid ag breathnú níos faide ná 2025 cheana féin, fiú, isteach in 2030, toisc go bhfuilimid ag dul ann go tapa.

“Feicimid go bhfuil muid ag dul ar aghaidh de réir ár bplean, agus mar sin tá cinneadh déanta againn na cuaillí báire a bhogadh ionas gur mian linn faoi 2030 go mbeadh dhá thrian dár n-ioncam, ní 50% ach dhá thrian dár n-ioncam, ag teacht ó thobac. táirgí saor in aisce. Agus teastaíonn uainn 60 margadh ar a laghad ina bhfuil ioncam ó na táirgí sin cothrom le 50% ar a laghad”.

Bhí infheistíocht ollmhór i bhforbairt táirgeachta agus i margaíocht ríthábhachtach, a mhínigh sé. “Is í Iqos, ár dtáirge tobac téite, an infheistíocht is mó agus ceannródaíoch dúinne ón tús. Le déanaí sheolamar an t-atriall is déanaí, an t-atriall is fearr riamh, Iqos Iluma, le teicneolaíocht nua a cheadaíonn an téamh ón taobh amuigh den bhata tobac, ar a dtugtar Terea, seachas ón taobh istigh. Feabhsaíonn dearadh nua an táirge, ag cur ionchuir na dtomhaltóirí ar bord, feabhas ar thaithí iomlán an tomhaltóra, rud a chreidimid atá ríthábhachtach chun cosc ​​a chur ar úsáideoirí tobac téite dul ar ais go dtí caitheamh tobac.

“Le Iqos, táimid cheana féin ag an bpointe a bhfuil glactha ag 28 milliún duine a chaitheann tobac leis agus tá 73% acu tar éis toitíní a thréigean, mar sin is iontach an dul chun cinn. Ach le déanaí tá dhá tháirge eile saor ó thobac curtha lenár bpunann againn, nuair a fuaireamar Sualainnis Match. 

“Bhí r-toitíní againn cheana féin agus anois tá snus agus púitsí againn. Tá ag éirí go han-mhaith le púitsí, go háirithe le táirge mór le rá ar a dtugtar Zyn, sna SA. Is ionann Zyn agus 60% den mhargadh Nicitín, an margadh púitsí, sna Stáit Aontaithe agus sa tSualainn Match 60% den mhargadh sin ar fud an domhain.

Leag Tommaso Di Giovanni béim ar a thábhachtaí atá sé na táirgí a dhíriú go cearnaithe ar dhaoine a chaitheann tobac le go mbeidh siad in ann éirí as an tobac agus ní mar bhealach chun nicotín a thabhairt isteach do dhaoine óga. Luaigh sé torthaí gníomhaireacht sláinte poiblí Mheiriceá, na hIonaid um Rialú agus Cosc ar Ghalair.

“Rud amháin a spreagann go mór sinn chomh maith ná na sonraí is déanaí arna n-eisiúint ag an CDC a fheiceáil, sna Stáit Aontaithe, rud a thugann le fios go bhfuil an céatadán úsáide óige chomh híseal le thart ar 1.5%, toisc nach bhfuilimid ag iarraidh go gcaitheann daoine óga tobac, nó tobac a úsáid ar chor ar bith”.

Cé go bhfuil pleananna leathnaithe PMI bunaithe go príomha ar Iqos agus Zyn, tá sé mar aidhm ag an gcuideachta punann iomlán a bheith aici sa réimse saor ó thobac. Tá sé tábhachtach bealach éagsúil a thairiscint do thomhaltóirí ar shiúl ó thoitíní, ionas go mbeidh daoine a chaitheann tobac in ann an ceann a oibríonn dóibh a roghnú. Chuir mé ceist ar Tommaso Di Giovanni faoi vaping, rud nach raibh ina réimse mór infheistíochta do PMI. 

“Ní infheistíocht chomh mór í … ach is cuid dár gclár oibre é. Creidimid i r-toitíní toisc go bhfuil r-toitíní ina rogha malartach níos fearr ná toitíní agus tá tomhaltóirí ar fud an domhain ar fearr leo r-toitíní ná táirgí eile.

“Sa Ríocht Aontaithe tá an méid sin déanta ag formhór mór na ndaoine a thréig toitíní a bhuíochas le r-toitíní mar is fearr sa tír sin toitíní leictreonacha. Is léir mar sin, cuirimid r-toitíní ar fáil do na daoine a chaitheann tobac más mian leat a chur ina luí orthu éirí as na toitíní”.

Ar ndóigh is margadh é a bhfuil tionchar ag rialáil sláinte poiblí air. I roinnt de na tíortha AE bhí an dearcadh an-mhór ann gur cheart cosc ​​a chur ar gach rogha eile saor ó thobac, nó go mbeadh a gcreat rialála cothrom le creatlach na dtoitíní. Bíonn tíortha eile ag brath ar chánachas ard chun iallach a chur ar dhaoine a chaitheann tobac éirí as toitíní, cé gur cinnte go gcruthóidh cur chuige dá leithéid margadh dubh rathúil i dtoitíní aindleathacha.

Ní shamhlaíonn Tommaso Di Giovanni go rachaidh an Coimisiún Eorpach síos an cosán sin. “Tá súil agam nach mar botún a bheadh ​​ann, mar tá na roghanna sin i bhfad níos fearr ná toitíní do shláinte na ndaoine a chaitheann tobac. 

“Tá fasach dearfach ceannródaíoch socraithe ag na húdaráis Eorpacha leis an treoir TPD2 ... chun ríomh-toitíní agus táirgí tobac núíosacha a rialáil, mar a thugann siad orthu, fiú ag ligean do na Ballstáit nós imeachta údaraithe a shocrú.

“Tá súil agam go gcuirfidh siad leis an mbonn maith atá le Treoir 2014 agus gur féidir linn leas a bhaint as acmhainneacht sláinte poiblí na dtáirgí nua don tsláinte phoiblí i measc an timpeall 100 milliún duine fásta Eorpach a chaitheann tobac ar fud na mBallstát. Ag an am céanna, ní mór dúinn leanúint ar aghaidh ag cinntiú go bhfuil rochtain theoranta ag daoine nach gcaitheann tobac ar na táirgí sin toisc nár cheart dóibh iad a úsáid”.

Creideann sé go daingean go bhfuil an bua ag PMI ar an argóint faoi conas bogadh i dtreo an chuspóra deiridh, domhan gan toitíní. “Tá an grúpa daoine sin, atá bunaithe ar idé-eolaíocht, bunaithe ar amhras, nach mbíonn i mbun comhphlé ag laghdú le himeacht ama. Má fhéachaim siar ar thús ár dturais, sular thugamar faoi ár n-uaillmhianta saor ó thobac, ní bheadh ​​formhór mór na sláinte poiblí i dteagmháil linn.

“Faoi láthair, déarfainn go bhfuil an domhan roinnte ar a laghad. Tá méadú ag teacht ar líon na n-abhcóidí sláinte poiblí, saineolaithe sláinte poiblí, baill den phróiseas cinnteoireachta, a théann i dteagmháil linn i ndáiríre toisc go bhfeiceann siad luach a bhfuil á dhéanamh againn. 

“Is treocht í seo atá ag dul sa treo ceart, go simplí trí bhreathnú ar na tíortha a d’iompaigh an tsean-reachtaíocht agus a chuir dlíthe nua i bhfeidhm chun úsáid na dtáirgí sin a spreagadh. Thosaigh muid le ceann amháin go bunúsach, na Stáit Aontaithe, anois is dócha gur féidir liom fiche tír a ainmniú a d'athraigh a reachtaíocht ar bhealach forásach. 

“Is treocht é a leanfaidh ar aghaidh ar chúis shimplí amháin, is léir go bhfuil na roghanna sin níos fearr agus sa deireadh ní mór do chúis a bheith i réim”.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending