Ceangail le linn

Cyber-espionage

Déanann ballstáit an AE tástáil ar bhainistíocht sciobtha géarchéime

foilsithe

on

Tá CySOPEx 2021 ag tástáil den chéad uair inniu (19 Bealtaine) ar na nósanna imeachta maidir le bainistíocht cibear-ghéarchéime pras agus éifeachtach san AE chun aghaidh a thabhairt ar chibear-ionsaithe trasteorann ar scála mór.

Tagged with:

Is é CySOPEx 2021 an chéad chleachtadh AE do Líonra Eagraíochta Teagmhála Cibear-Ghéarchéimeanna an AE a bunaíodh le déanaí. Nascann idirchaidrimh an Líonra an leibhéal teicniúil (ie Líonra CSIRTanna) leis an leibhéal polaitiúil nuair a bhíonn cibear-ghéarchéim trasteorann ar scála mór ann. Déantar é seo chun tacú le bainistíocht chomhordaithe teagmhais agus géarchéimeanna cibearshlándála den sórt sin ar leibhéal oibríochta agus chun malartú rialta faisnéise a chinntiú i measc na mBallstát agus institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais.

Tá sé mar aidhm ag CySOPexexercise nósanna imeachta na mBallstát a thástáil maidir le bainistíocht sciobtha géarchéime san AE agus iad ag tabhairt aghaidh ar chibear-eachtraí agus géarchéim ar scála mór. Tá na Ballstáit go léir agus an Coimisiún Eorpach ag glacadh páirte sa chleachtadh a d’eagraigh an Phortaingéil mar Uachtaránacht ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus mar Chathaoirleach CyCLONe agus ag Gníomhaireacht an AE um Chibearshlándáil (ENISA) a fheidhmíonn mar rúnaíocht an CyCLONe.

Tá sé mar aidhm ag na nósanna imeachta a ndéantar tástáil orthu malartú tapa faisnéise agus comhar éifeachtach a chumasú i measc na nEagraíochtaí Teagmhála Cibear-Ghéarchéime (CyCLO) - ie údaráis inniúla na mBallstát - laistigh den CyCLONe de réir na línte a thuairiscítear mar leibhéal oibríochta mholadh an Blueprint.

Dúirt Cathaoirleach CyCLONe agus ionadaí Uachtaránacht na Portaingéile ar Chomhairle an AE João Alves: “Is cloch mhíle thábhachtach é CySOPex 2021 do líonra CyCLONe, ag tabhairt na mBallstát, ENISA agus an Choimisiúin Eorpaigh le chéile chun nósanna imeachta mearfhreagartha a ullmhú agus a chomhordú níos fearr i gcás cibear-eachtra trasteorann nó géarchéim ar scála mór. Léirigh imeachtaí le déanaí an tábhacht a bhaineann le comhoibriú agus freagairt ailínithe den sórt sin. Léiríonn CySOPex rannpháirtíocht gach duine san am i láthair agus, thar aon rud eile, sa todhchaí. "

Dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ghníomhaireacht an AE um Chibearshlándáil Juhan Lepassaar: “Is gné thábhachtach den fhreagairt éifeachtach ar eachtraí cibearshlándála trasteorann comhordú na ngníomhaithe go léir atá bainteach ar leibhéil oibríochta, theicniúla agus pholaitiúla a chumasú. Is éard atá i gceist leis na cumais seo a thástáil ná qua non chun ullmhú do na cibearionsaithe sa todhchaí. "

Go sonrach, tá cleachtadh CySOPex curtha in oiriúint d’oifigigh CyCLONe atá speisialaithe i mbainistíocht géarchéime agus / nó caidreamh idirnáisiúnta a thacaíonn leis na cinnteoirí, roimh agus le linn, eachtraí ar scála mór nó cásanna géarchéime. Soláthraíonn siad treoir ar fheasacht staide, comhordú bainistíochta géarchéime agus cinnteoireacht pholaitiúil.  

Is iad aidhmeanna an chleachtaidh inniúlachtaí foriomlána na n-oifigeach CyCLONe a mhéadú go sonrach chun:

  • Oiliúint ar phróisis feasachta staide agus comhroinnte faisnéise;
  • tuiscint ar róil agus ar fhreagrachtaí a fheabhsú i gcomhthéacs an CyCLONe;
  • feabhsuithe agus / nó bearnaí féideartha a aithint ar an mbealach caighdeánaithe chun freagairt d’eachtraí agus géarchéimeanna (ie Nósanna Imeachta Caighdeánacha Oibriúcháin), agus;
  • tástáil a dhéanamh ar uirlisí comhair CyCLONe agus bonneagair aclaíochta a sholáthraíonn ENISA.

Leanann an cleachtadh seo BlueOlex 2020, áit ar seoladh an CyCLONe. Cleachtadh Leibhéal Oibriúcháin Blueprint barr-tábla (Blue OLEx) is ea BlueOlex d’fheidhmeannaigh ardleibhéil na n-údarás náisiúnta cibearshlándála.

Imeachtaí Le Teacht

I mbliana, leanfaidh an CySOPEx 2021 an CyberSOPex 2021, an cleachtadh don leibhéal teicniúil atá corpraithe ag Líonra CSIRTanna agus an BlueOlex 2021 a bheidh ar siúl i Q4.

Maidir le CyCLONe - Líonra Eagraíochta Teagmhála Cibear-Ghéarchéimeanna an AE

CyCLONe an AE Tá sé mar aidhm aige comhordú tapa bainistíochta cibear-ghéarchéime a chumasú i gcás teagmhas nó géarchéime trasteorann ar scála mór san AE trí chomhroinnt faisnéise agus feasacht staide a sholáthar go tráthúil i measc údaráis inniúla agus tacaíonn ENISA leis, a sholáthraíonn an rúnaíocht agus na huirlisí.

CyCLONe an AE oibríonn sé ar an “leibhéal oibríochta”, arb é atá idirmheánach idir leibhéil theicniúla agus straitéiseacha / pholaitiúla.

Aidhmeanna CyCLONe an AE Is iad:

  • Líonra a bhunú chun comhoibriú na ngníomhaireachtaí agus na n-údarás náisiúnta ceaptha atá i gceannas ar bhainistíocht cibear-ghéarchéime a chumasú, agus;
  • an nasc atá in easnamh idir an Líonra CSIRTanna an AE (leibhéal teicniúil) agus an Leibhéal polaitiúil an AE.  

Mar gheall ar a thábhachtaí atá sé i dtírdhreach cibearshlándála an AE, togra an Choimisiúin Eorpaigh do thosca athbhreithnithe Threoir NIS in Airteagal 14 bunú foirmiúil Líonra Eagraíochta Idirchaidrimh Cibear-Ghéarchéimeanna na hEorpa (AE - CyCLONe).

Maidir le ról ENISA i gcomhoibriú oibríochtúil

Trí rúnaíocht CyCLONe an AE agus Líonra CSIRTanna a chomhordú, tá sé mar aidhm ag ENISA na leibhéil theicniúla agus oibríochta a shioncronú agus na gníomhaithe uile a bhfuil baint acu leis an AE chun comhoibriú agus freagairt d’eachtraí agus géarchéimeanna ar mhórscála trí na huirlisí agus an tacaíocht is fearr a sholáthar. le:

  • Oibriú agus malartú faisnéise a chumasú le bonneagar, uirlisí agus saineolas;   
  • Ag gníomhú mar éascaitheoir (lasc-chlár) idir na líonraí éagsúla, na pobail theicniúla agus oibríochta chomh maith le cinnteoirí atá freagrach as bainistíocht géarchéime, agus;
  • An bonneagar agus an tacaíocht a sholáthar don chleachtadh agus don oiliúint.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cyber-espionage

Tá eagla ar phríomhfheidhmeannach cibearshlándála na Gearmáine go bhféadfadh hackers díriú ar ospidéil

foilsithe

on

By

D’fhéadfadh ospidéil na Gearmáine a bheith i mbaol níos mó ó hackers, a dúirt ceann ghníomhaireacht cibearshlándála na tíre, tar éis dhá ionsaí digiteacha ardphróifíle an mhí seo ar sheirbhís sláinte na hÉireann agus píblíne breosla sna SA.

Dhún oibreoir seirbhíse sláinte na hÉireann a chórais TF Dé hAoine seo caite chun iad a chosaint ar ionsaí ransomware “suntasach”, seirbhísí diagnóiseacha cripteacha, cur isteach ar thástáil COVID-19 agus iallach a chur ar chealú a lán coinní. Léigh níos mó

Tá clinicí na Gearmáine dírithe ar shraith cibear-ionsaithe le cúig bliana anuas, agus Arne Schoenbohm (phictiúr), uachtarán ghníomhaireacht cibearshlándála cónaidhme BSI, le nuachtán Zeit Online go bhfaca sé “baol níos mó in ospidéil”.

Níos luaithe i mí na Bealtaine, dhún an córas 5,500 míle (8,850-km) de chuid Colonial Pipeline Co na SA tar éis ceann de na cibear-ionsaithe is suaití a taifeadadh, ag cosc ​​na milliúin bairillí gásailín, díosail agus scairdbhreosla ó shreabhadh go dtí an Cósta Thoir ón Murascaill Cósta. Léigh níos mó

Dúirt Schoenbohm go raibh go leor gnólachtaí Gearmánacha i mbaol níos mó go ndíreodh hackers orthu mar gheall ar chianobair le linn na paindéime COVID-19.

"Bhí ar go leor cuideachtaí oifigí baile a chumasú laistigh de thréimhse ghearr," a dúirt sé, ag cur leis go raibh go leor dá gcórais TF leochaileach ó ionsaí.

"Is minic a dhúnann cuideachtaí bearnaí slándála aitheanta go ró-mhall."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Cruthaíonn hacking ríomhairí fadhbanna do rialtas na hÉireann

foilsithe

on

Tá aincheist íogair os comhair rialtas na hÉireann agus é ag ullmhú chun a gheilleagar a oscailt tar éis na paindéime corónach víreasach costasach. Ní amháin go bhfágann coirpigh na Rúise go bhfuil éilimh ar airgead fuascailte ann, ach caingean dlí a d’fhéadfadh a bheith ann ó mhuintir na hÉireann, mar gheall ar an ngearradh a rinne ríomhairí na Rúise ar a seirbhís sláinte le déanaí mar a thuairiscíonn Ken Murray as Baile Átha Cliath.

Ar maidin Dé hAoine 14 Bealtaine seo caite, chas muintir na hÉireann a bhfeistí raidió orthu le foghlaim go raibh córas TF Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), an comhlacht a ritheann córas ospidéal na tíre, haiceáilte thar oíche!

Bhí cibear-choirpigh, a chreidtear a bheith mar an gang Wizard Spider i St Petersburg sa Rúis, tar éis comhaid phearsanta a ghabháil isteach ar an gcóras ríomhaireachta náisiúnta ar fad agus bhí éileamh fuascailte de € 20 milliún á eisiúint acu chun cóid a dhíghlasáil!

Ar dtús d’imir FSS an hack ag áitiú gur cóipeáladh gach comhad i stóráil ríomhaireachta scamall, nár goideadh nó nár cuireadh aon rud i gcontúirt agus go mbeadh gach rud ceart go leor faoin Luan 17 Bealtaine.

Faoi Dé Máirt an 18 Bealtaine, níor léiríodh go raibh feabhas ar an ngéarchéim agus an Rialtas faoi ionsaí ag polaiteoirí freasúra a rinne comhábhair bhuartha iad féin a ionsaí sna laethanta roimhe sin.

“Tá sé seo ag dul i méid i ngéarchéim slándála náisiúnta atá an-tromchúiseach agus níl mé cinnte go bhfuil sé ar an radar go dtí an leibhéal ba chóir dó a bheith,” a dúirt Ceannaire Pháirtí an Lucht Oibre Alan Kelly le Parlaimint na hÉireann an lá sin.

De réir mar a chuaigh na laethanta ar aghaidh, tá glaoiteoirí feargacha ar chláir raidió isteach, cuid acu ag deora, ag insint scéalta faoi sheisiúin radaiteiripe agus ceimiteiripe curtha ar ceal le haghaidh cóireála ailse céim 4 le roinnt ag iarraidh ar an Rialtas, i éadóchas, an airgead fuascailte a íoc agus a fháil an tseirbhís ar ais go gnáth chomh tapa agus is féidir.

Sheas Rialtas na hÉireann go daingean sna laethanta a chuaigh thart ó tháinig an hack chun cinn ag áitiú nach n-íocfaidh sé an airgead fuascailte ar eagla go bhfágfadh sé é féin nochtaithe do hacks agus éilimh sa todhchaí.

Mar sin féin, sheol na hackers eochair ríomhaire díchriptithe nó cód chuig Rialtas na hÉireann roimh an deireadh seachtaine ag tosú 21 May ag spreagadh imní gur íocadh airgead fuascailte.

“Níor íocadh aon íocaíocht ina leith maidir leis. Níl a fhios ag pearsanra slándála an chúis go díreach ar tairgeadh an eochair ar ais, ”d’áitigh an Taoiseach Micheál Martin nuair a labhair sé le tuairisceoirí Dé hAoine 21 Bealtaine.

Le himeacht ama ag dul ar aghaidh, tá ionchais ag méadú anois i gciorcail rialtas na hÉireann go bhfoilseoidh na hackers sonraí pearsanta íogaire ar an ngréasán dorcha mar a thugtar air sna laethanta amach romhainn.

D’fhéadfadh faisnéis a bheith san áireamh sna sonraí seo faoi dhaoine aonair a bhféadfadh VEID / SEIF a bheith orthu, ard-ailse, cásanna mí-úsáide leanaí nár ainmníodh daoine aonair sna cúirteanna nó mar shampla, ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha ach a roghnaigh an fhaisnéis sin a choinneáil eatarthu féin agus a ndochtúirí faoi seach.

Tá daoine leochaileacha le riochtaí míochaine a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar a bpoist, a gcáil, a saol pearsanta, a fad saoil agus a mbeartais árachais saoil, fós i mbaol!

Agus an Rialtas ag tabhairt aghaidh ar chaingne dlí a d’fhéadfadh a bheith ann má cheadaítear faisnéis rúnda den sórt sin a fhoilsiú, bhog sé in Ard-Chúirt Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo caite chun urghairí dlí a fháil a thoirmisceann asraonta meán cumarsáide, suíomhanna Gréasáin agus ardáin dhigiteacha na hÉireann an fhaisnéis sin a chur in iúl don phobal i gcoitinne!

Phléadáil an tAire Airgeadais Sóisearach Micheal McGrath le daoine ag an deireadh seachtaine gan comhoibriú le haon duine aonair nó comhfhreagras ag lorg íocaíochtaí mar chúiteamh ar fhaisnéis rúnda leighis ar líne.

Ag labhairt le An tSeachtain seo ar RTE Radio, a dúirt sé, "Is fíor an bhagairt atá romhainn anseo agus is gníomh suarach é scaoileadh sonraí pearsanta, rúnda agus íogaire ach ní gníomh é ar féidir linn a chur as an áireamh agus na Gardaí [póilíní na hÉireann] , ag obair lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta um fhorfheidhmiú an dlí, tá siad ag déanamh gach is féidir leo chun a bheith in ann freagairt dó seo. "

Mar gheall ar mhainneachtain na hÉireann a gealltanais GDPR (Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí) a urramú d’fhéadfadh go ngearrfaí fíneálacha tromchúiseacha uirthi sa Chúirt Eorpach ag brath ar an gcaoi a gcuireann sé seo as don áireamh!

Idir an dá linn agus moill ar an ionsaí hacking ar nósanna imeachta sláinte iomadúla in ospidéil, tá ceisteanna á gcur faoi cé chomh slán agus atá córais ríomhairí uile Stát na hÉireann?

Bhog Paul Reid, POF FSS atá ag obair 24/7 cheana féin chun déileáil leis an bpaindéim COVID, ag an deireadh seachtaine chun a chinntiú don phobal go bhfuil a fhoireann ag déanamh gach is féidir leo chun dul i ngleic leis an bhfadhb.

D'inis sé an An tSeachtain seo clár raidió go bhféadfadh na mílte milliún euro an costas a bhaineann leis na fadhbanna a shocrú.

Dúirt sé go bhfuil obair ar bun anois ar "gach ceann de na córais náisiúnta [TF] sin a theastaíonn uainn a athshlánú a mheas, cé na cinn a chaithfimid a atógáil, na cinn a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uainn a bhaint agus go cinnte cabhraíonn an próiseas díchriptithe linn ina leith sin."

Dúirt sé go bhfuil dul chun cinn maith déanta "go háirithe i gcuid de na córais náisiúnta, cosúil leis an gcóras íomháithe a thacódh le scananna, MRIanna agus X-ghathanna".

Is dóigh go n-athchóirítear córas TF iomlán an Stáit sna seachtainí agus sna míonna amach romhainn mar gheall ar an gceist hacking in Éirinn lena chinntiú nach dtarlóidh a leithéid riamh de choirpigh oirthear na hEorpa arís.

Mar sin féin, meabhraíonn an ghéarchéim in Éirinn do na 26 tír eile san Aontas Eorpach, fad is a leanann coirpigh na Rúise de bheith ina bagairt ar dhaonlathais an iarthair, go bhféadfadh aon cheann de na Stáit sin a bheith ina dhiaidh sin, go háirithe iad siúd a bhfuil cumais núicléacha nó íogaire acu pleananna míleata!

Idir an dá linn, tá oifigigh rialtais i mBaile Átha Cliath ag coinneáil trasna go bhfuil an bhagairt go mbeidh ábhar íogair foilsithe le feiceáil ar an ngréasán dorcha sna laethanta amach romhainn díreach mar sin, eadhon bagairt!

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cyber-espionage

Cuireann an Coimisiún € 11 milliún ar fáil chun cumais agus comhoibriú cibearshlándála a neartú

foilsithe

on

Cuirfidh an Coimisiún Eorpach maoiniú de € 11 milliún ar fáil do 22 tionscadal nua atá ag iarraidh cumas an Aontais Eorpaigh cibearbhagairtí agus eachtraí a dhíspreagadh agus a mhaolú, trí na teicneolaíochtaí is déanaí a úsáid. Na tionscadail, a roghnaíodh tar éis ceann le déanaí glaoch ar thograí faoi ​​na TSaoráid um Chónascadh Tacóidh an clár le heagraíochtaí éagsúla cibearshlándála in 18 mBallstát. I measc thairbhithe an mhaoinithe tá foirne Freagartha Teagmhas Slándála Ríomhaireachta, oibreoirí seirbhísí riachtanacha sna hearnálacha sláinte, fuinnimh, iompair agus eile, chomh maith le comhlachtaí a dhéileálann leis an deimhniú cibearshlándála agus tástáil, mar a shainmhínítear sa An tAcht um Chibearshlándáil an AE. Tosóidh siad ag obair tar éis an tsamhraidh ar uirlisí agus scileanna atá riachtanach chun na riachtanais atá leagtha síos ag an Treoir NIS agus an tAcht um Chibearshlándáil, agus ag an am céanna rachaidh siad i mbun gníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm acu comhar ar leibhéal an AE a fheabhsú. Go dtí seo tá beagnach € 47.5m maoinithe ag an AE chun cibearshlándáil an AE a threisiú idir 2014 agus 2020, tríd an gclár Saoráid Connecting Europe. Ina theannta sin, níos mó ná € 1 billiún faoin Clár na hEorpa Digití Díreofar ar réimsí fócais an nua Straitéis Cibearshlándála an AE. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi ghníomhartha na hEorpa chun inniúlachtaí cibearshlándála a neartú anseo agus is féidir tionscadail chibearshlándála arna maoiniú ag an AE a fháil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending