Ceangail le linn

Comhshaol

Fuinneamh hidrigine: Cad iad na buntáistí don AE?

ROINN:

foilsithe

on

Faigh amach cad iad na buntáistí a bhaineann le fuinneamh hidrigine agus conas atá an AE ag iarraidh an leas is fearr a bhaint as chun tacú leis an aistriú glas.

Fuinneamh glan: Riachtanach don Eoraip atá neodrach ó thaobh na haeráide de

Ar an mbóthar go a an Eoraip atá neodrach ó thaobh na haeráide de agus pláinéad níos glaine, tá sé riachtanach an soláthar fuinnimh foriomlán a athchóiriú agus córas fuinnimh lán-chomhtháite a chruthú faoin Déileáil Ghlas na hEorpa, Ba cheart aistriú glas gheilleagar an AE a chomhcheangal le rochtain ar fhuinneamh glan, inacmhainne agus slán do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí.

Tá dúshlán os comhair an AE toisc gurbh é a tháirgeadh agus a thomhaltas fuinnimh 75% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE in 2018 agus tá sé fós ag brath ar allmhairí do 58% dá fhuinneamh, ola agus gás den chuid is mó.

Aiseolas

I mí Iúil 2020, mhol an Coimisiún Eorpach a straitéis hidrigine don Eoraip atá neodrach ó thaobh aeráide de, agus é mar aidhm aige dlús a chur le forbairt hidrigine glan agus a ról mar bhunchloch do chóras fuinnimh atá neodrach ó thaobh na haeráide a chinntiú faoi 2050.

Léigh níos mó ar an Beartas fuinnimh ghlain an AE.

An fuinneamh in-athnuaite é hidrigin?

Tá cineálacha éagsúla hidrigine ann, arna gcatagóirí de réir an phróisis táirgthe agus na n-astuithe GHG mar thoradh air. Hidrigin ghlan (táirgtear "hidrigin in-athnuaite" nó "hidrigin ghlas") trí leictrealú uisce ag úsáid leictreachais ó fhoinsí in-athnuaite agus ní astaíonn sé aon gháis cheaptha teasa le linn a tháirgthe.

Áitíonn FPEanna an tábhacht a bhaineann le haicmiú na gcineálacha éagsúla hidrigine agus teastaíonn uathu téarmaíocht aonfhoirmeach ar fud an AE idirdhealú soiléir a dhéanamh idir hidrigin in-athnuaite agus ísealcharbóin.

Le linn seisiún iomlánach mhí na Bealtaine vótálfaidh FPEnna ar thuarascáil ag freagairt do mholadh an Choimisiúin. Táthar ag súil go ndéarfaidh siad sin amháin hidrigin ghlas - a tháirgtear ó fhoinsí in-athnuaite - in ann cur go hinbhuanaithe le neodracht aeráide a bhaint amach san fhadtéarma.

Faoi láthair, níl ach ról beag ag hidrigin sa soláthar fuinnimh foriomlán. Tá dúshláin ann maidir le hiomaíochas costais, scála an táirgeachta, riachtanais bhonneagair agus sábháilteacht bhraite. Meastar, áfach, go gcumasóidh hidrigin próisis iompair, téimh agus tionsclaíocha saor ó astaíochtaí chomh maith le stóráil fuinnimh idir-séasúrach sa todhchaí.

Teastaíonn ó FPEnna go spreagfadh an Coimisiún agus tíortha an AE táirgeadh agus úsáid an bhreosla ó fhoinsí in-athnuaite.

Cad iad na buntáistí a bhaineann le hidrigin?

Is ionann hidrigin agus thart ar 2% de mheascán fuinnimh an AE, a dtáirgeann 95% de sin le breoslaí iontaise, a scaoileann 70-100 milliún tonna CO2 gach bliain.

De réir taighde, d’fhéadfadh fuinneamh in-athnuaite cuid shuntasach de mheascán fuinnimh na hEorpa a sholáthar i 2050, agus de sin d’fhéadfadh hidrigin suas le 20% a dhéanamh, go háirithe 20-50% den éileamh ar fhuinneamh in iompar agus 5-20% sa tionscal.

Úsáidtear é den chuid is mó mar bhunábhar i bpróisis thionsclaíocha, ach freisin mar bhreosla do roicéid spáis.

Mar gheall ar a airíonna, is féidir le hidrigin a bheith ina bhreosla maith mar gheall ar:

  • Ní chuireann astaíochtaí gás ceaptha teasa as a úsáid chun críocha fuinnimh (is é uisce an t-aon seachtháirge den phróiseas)
  • Is féidir é a úsáid chun gáis eile a tháirgeadh, chomh maith le breoslaí leachtacha
  • Is féidir an bonneagar atá ann cheana (iompar gáis agus stóráil gáis) a athchur i gcomhair hidrigine
  • Tá dlús fuinnimh níos airde aige ná cadhnraí agus mar sin is féidir iad a úsáid le haghaidh iompair fad-achair agus earraí troma

Cad a theastaíonn ón bParlaimint?

  • Dreasachtaí chun éileamh a spreagadh agus chun margadh hidrigine Eorpach a chruthú agus bonneagar hidrigine a imscaradh go tapa
  • Deireadh a chur de réir a chéile le hidrigin bunaithe ar iontaise a luaithe is féidir
  • Gach allmhairiú hidrigine a dheimhniú ar an mbealach céanna le hidrigin arna tháirgeadh ag an AE, lena n-áirítear táirgeadh agus iompar a sheachaint sceitheadh ​​carbóin
  • Measúnú a dhéanamh ar an bhféidearthacht píblínte gáis atá ann cheana a athshlánú chun hidrigin a iompar agus a stóráil faoi thalamh

Straitéis chun córas fuinnimh na hEorpa a chomhtháthú


Vótálfaidh FPEnna freisin ar thuarascáil ar leithligh ar an straitéis do chomhtháthú chóras fuinnimh na hEorpa an lá céanna leis an tuarascáil eile. Tá sé mar aidhm ag an straitéis dlús a chur le dícharbónú, cothromaíocht líonraí a chinntiú, idirnaisc a thógáil, imscaradh in-athnuaite a éascú, digitiú a fhorbairt agus stóráil agus táirgeadh áitiúil a leathnú.

Tuilleadh eolais ar bheartas fuinnimh ghlain an AE

Faigh amach níos mó 

Athrú aeráide

Glanann póilíní gníomhaithe aeráide ó chroí cheantar airgeadais Zurich

foilsithe

on

By

Cuireann gníomhaithe aeráide “Rise up for Change” bac ar bhealach isteach de Credit Suiesse chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trí REUTERS
Cuireann gníomhaithe aeráide “Rise up for Change” bac ar bhealach isteach UBS chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trí REUTERS

Cuireann gníomhaithe aeráide 'Rise up for Change' bac ar bhealach isteach UBS chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa 2021. Schweiz Rise Up For Change / Bileog trí REUTERS

Thosaigh póilíní gníomhaithe aeráide a ghlanadh ó chroílár cheantar airgeadais Zurich Dé Luain (2 Lúnasa) tar éis dóibh bealaí isteach bainc a bhac chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú iasachtóirí ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol., scríobhann Michael Shields.

Chuir póilíní Zurich gníomhaígh amhránaíochta agus cantaireachta ar bun a ghlac poist ag na bealaí isteach chuig Credit Suisse (CSGN.S) agus UBS i gcearnóg Paradeplatz i mol airgeadais na hEilvéise. (UBSG.S) tar éis dhiúltaigh siad scaipeadh.

Aiseolas

"Tá aon rud déanta ag Credit Suisse agus UBS go dtí seo ach freagra leordhóthanach a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide. Sin é an fáth go bhfuil an ghluaiseacht ceartais aeráide ag áitiú cheanncheathrú Credit Suisse agus oifig UBS in aice láimhe inniu chun aird a tharraingt ar iarmhairtí easpa gnímh institiúidí airgeadais na hEilvéise. , "Dúirt Frida Kohlmann, urlabhraí don ghrúpa Rise Up for Change, i ráiteas.

Chuir gníomhaithe fonsa taobh amuigh de cheanncheathrú Credit Suisse an tseachtain seo caite, ag seasamh mar ionadaithe ó bhanc na hEilvéise agus ag fógairt go gcuirfí deireadh lena maoiniú breosla iontaise. Léigh níos mó.

Tagann an agóid i measc tonn de mhíshásamh sibhialta ag gníomhaithe san Eilvéis, áit a bhfuil an aeráid ag téamh ag thart ar dhá oiread luas an mheáin dhomhanda agus ag athrú a thírdhreacha sléibhe cáiliúla. Léigh níos mó.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Glacann an Coimisiún treoir nua maidir le conas tionscadail bhonneagair sa todhchaí a chosaint ar athrú aeráide

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treoir theicniúil nua maidir le cosaint aeráide ar thionscadail bhonneagair don tréimhse 2021-2027. Ligfidh na treoirlínte seo breithnithe aeráide a chomhtháthú in infheistíochtaí sa todhchaí agus i bhforbairt tionscadal bonneagair, cibé acu foirgnimh, bonneagar líonra nó sraith córas agus sócmhainní tógtha iad. Ar an mbealach seo, beidh infheisteoirí institiúideacha agus príobháideacha Eorpacha in ann cinntí eolasacha a dhéanamh ar thionscadail a mheastar a bheith comhoiriúnach le Comhaontú Pháras agus le cuspóirí aeráide an AE.

Cuideoidh na treoirlínte arna nglacadh leis an AE Beart Glas na hEorpa a chur i bhfeidhm, treoracha dhlí aeráide na hEorpa a chur i bhfeidhm agus cur le caiteachas níos glaise an AE. Tá siad mar chuid den pheirspictíocht de laghdú glan ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de -55% faoi 2030 agus neodracht aeráide faoi 2050; tá meas acu ar phrionsabail 'príomhacht éifeachtúlachta fuinnimh' agus 'gan dochar suntasach a dhéanamh'; agus comhlíonann siad na ceanglais atá leagtha amach sa reachtaíocht maidir le roinnt cistí AE mar InvestEU, an tSaoráid um Cheangal na hEorpa (CEF), Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (ERDF), an Ciste Comhtháthaithe (CF) agus an Ciste Just Transition (FTJ).

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending