Ceangail le linn

azerbaijan

Dearcadh an Asarbaiseáin ar Chobhsaíocht Réigiúnach

ROINN:

foilsithe

on

Mar bheart suntasach taidhleoireachta, reáchtáil Hikmat Hajiyev, Cúntóir d’Uachtarán na hAsarbaiseáine, preasagallamh sa Bhruiséil an tseachtain seo. Thug an chomhdháil deis thar a bheith luachmhar do rialtas na hAsarbaiseáinis léargas a thabhairt ar a dhearcadh maidir le cobhsaíocht réigiúnach, comhar, agus na dúshláin leanúnacha sa Chugais Theas. Bhain soiléire agus pragmatachas le ráitis Hajiyev, ag cur béime ar an tábhacht a bhaineann le taidhleoireacht agus comhar chun an tsíocháin a chinntiú sa réigiún.


An Chugais Theas: Réigiún Coimpléasc

Is saintréith de chuid réigiún na Cugais Theas le fada an lá a chastacht gheopholaitiúil agus teannas stairiúil. Cuimsíonn sé tíortha mar an Asarbaiseáin, an Airméin, an tSeoirsia, agus tá sé suite idir an Rúis, an Tuirc agus an Iaráin. De bharr na casta seo is pointe fócasach é d'aird idirnáisiúnta agus don taidhleoireacht. Tá stair úrnua an réigiúin scriosta ag an gcoimhlint Nagorno-Karabakh idir an Asarbaiseáin agus an Airméin, a cuireadh chun stop in 2020 trí shos comhraic a d'éirigh leis an Rúis.

Tiomantas don tSíocháin agus don Chobhsaíocht
Thosaigh Hajiyev ag athdhearbhú tiomantas na hAsarbaiseáin don tsíocháin agus don chobhsaíocht sa Chugais Theas. Chuir sé in iúl go raibh an Asarbaiseáin tar éis a mholadh go seasta do réiteach síochánta ar an gcoinbhleacht Nagorno-Karabakh agus go raibh sé i mbun idirphlé cuiditheach le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun an cuspóir sin a bhaint amach. Tháinig ré nua dóchais don réigiún le comhaontú sos cogaidh 2020, arna bhróicéireacht ag an Rúis, agus tá an Asarbaiseáin meáite ar an tsíocháin a choinneáil.

Comhoibriú le Comhpháirtithe Eorpacha
Chuir Cúntóir an Uachtaráin béim ar thiomantas na hAsarbaiseáine chun comhar le comhpháirtithe Eorpacha a fheabhsú. Tá leas suntasach ag an Aontas Eorpach (AE) sa Chugais Theas, agus féachann an Asarbaiseáin ar an AE mar imreoir ríthábhachtach chun cobhsaíocht agus forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn sa réigiún. Tá dul chun cinn suntasach déanta cheana féin ag an Asarbaiseáin maidir le naisc níos dlúithe a chothú leis an AE, go háirithe i réimsí na slándála fuinnimh agus an iompair.

Imní Daonnúla
Ní raibh cúthail ar Hajiyev aghaidh a thabhairt ar imní daonnúla sa réigiún. Chuir sé in iúl go raibh an Asarbaiseáin ullamh oibriú le heagraíochtaí agus comhpháirtithe idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna amhail daoine easáitithe a thabhairt ar ais agus láithreacha oidhreachta cultúrtha a aisghabháil i limistéir a raibh an Airméin ina gcónaí iontu roimhe seo. Léiríonn an cur chuige seo tiomantas don athmhuintearas agus don atógáil sa réigiún.

Forbairt Eacnamaíochta

Bhí forbairt eacnamaíoch mar phríomhthéama ag an bpreasagallamh. Leag Hajiyev béim ar fhís an Asarbaiseáin don Chugais Theas mar mhol eacnamaíoch, ag cur béime ar ról na nascachta réigiúnach, na trádála agus na hinfheistíochta. Tá pleananna uaillmhianacha na hAsarbaiseáine don bhonneagar iompair, amhail iarnród Baku-Tbilisi-Kars, mar bhonn agus thaca ag a thiomantas do rathúnas eacnamaíoch an réigiúin ar fad.

Aiseolas

Slándáil Réigiúnach
Thug Hajiyev aghaidh freisin ar imní slándála, a d'admhaigh an tábhacht a bhaineann le timpeallacht shlándála chobhsaí sa Chugais Theas. Tá bearta glactha ag an Asarbaiseáin chun a slándáil féin a neartú agus ag an am céanna tacú le creat slándála réigiúnach níos leithne. Thug Hajiyev dá aire go dteastaíonn comhar ó na geallsealbhóirí go léir le slándáil réigiúnach chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna amhail an sceimhlitheoireacht agus an choireacht eagraithe.

Thug Hikmat Hajiyev léargais luachmhara ar dhearcadh na hAsarbaiseáine ar chobhsaíocht réigiúnach agus ar chomhar sa Chugais Theas. Tá tiomantas na hAsarbaiseáin don tsíocháin, don chomhar le comhpháirtithe Eorpacha, aghaidh a thabhairt ar ábhair imní dhaonnúla, forbairt eacnamaíoch a chothú, agus slándáil réigiúnach a áirithiú go léir ina ngnéithe ríthábhachtacha dá straitéis don réigiún.
De réir mar a leanann an Asarbaiseáin de ról gníomhach a bheith aici i múnlú thodhchaí an Chugais Theas, tá gealltanas ag a tiomantas don tsíocháin agus don chomhar go mbeidh réigiún níos cobhsaí agus níos rathúla dá áitritheoirí go léir.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending