Ceangail le linn

An tSín-AE

Miotais faoin tSín agus a soláthraithe teicneolaíochta. An tuarascáil AE ba cheart duit a léamh.

ROINN:

foilsithe

on

Tá Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh díreach eisithe a Tuarascáil 700 leathanach ar na saobhadh eacnamaíoch cruthaithe ag rialtas na Síne – a scríobhann John Strand of Strand Consult Research.

 An tuarascáil seo atá bunaithe ar fhíricí, a thugann anailís cothrom le dáta ó 2017, tá níos mó 3500 tagairt údarásach ag lua doiciméid oifigiúla na Síne agus faisnéis ón gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta, an Eagraíocht Dhomhanda Trádála, agus údaráis eile. Scrúdaíonn an tuarascáil saobhadh eacnamaíoch na Síne ar thrí thaobh: ról na pleanála lárnach agus úinéireacht stáit fiontair agus acmhainní; rialú fachtóirí talún táirgthe, saothair agus caipitil; agus an treo atá aige maidir le hearnálacha tionsclaíocha sliseanna, teileachumarsáide, iarnróid, cruach, alúmanam, ceimiceáin, criadóireacht, fuinneamh in-athnuaite agus feithiclí leictreacha. Ní mór an doiciméad a léamh do lucht déanta beartas, ceannairí gnó, iriseoirí, mic léinn agus daoine eile. Tá an fhaisnéis ar theileachumarsáid le feiceáil ar lch. 518-548, agus cuireann Strand Consult buaicphointí thíos.

Déanann roinnt daoine imní faoi chleachtais eacnamaíocha na Síne a dhíbhe mar nithe neamhréasúnach, gan bhunús, nó á dtiomáint ag an bpolaitíocht i SAM. Léiríonn an fhianaise a thiomsaigh anailísithe an Choimisiúin Eorpaigh ag baint úsáide as ábhair oifigiúla rialtas na Síne saobhadh córasach, leanúnach agus cuimsitheach a d'ordaigh stát na Síne. Rud atá tábhachtach, ní sholáthraíonn an doiciméad AE ach fíricí; níl aon mholtaí, treoir ná conclúidí ann.

Lean Strand Consult na saincheisteanna seo le roinnt blianta anuas. I mí na Samhna 2018, d’fhoilsigh Strand Consult nóta taighde an tuairim gur “dian ar an tSín” a chum Trump polasaí. Go deimhin bhí sé cheana féin san Astráil i 2012 a lár-chlé Príomhaire Sóisialta Daonlathach Julia Gillard toirmeasc ar úsáid trealaimh teileachumarsáide na Síne. Eile tíortha tar éis a leanúint ó shin.

D'fhoilsigh Strand Consult go leor tuarascálacha agus nótaí taighde chun cabhrú le trédhearcacht a chruthú agus miotais a bhaineann le beartas na Síne agus slándáil teileachumarsáide i gcoitinne a chruthú. Féach Leabharlann Strand Consult.

Príomhthorthaí na tuarascála ar theileachumarsáid

Tá go leor eolais tábhachtach agus suimiúil sa tuarascáil. Seo na príomhphointí do cheannairí agus do lucht déanta beartas sa teileachumarsáid: 

Aiseolas
 • Síneann rialú na Síne ar an ngeilleagar níos faide ná cuideachtaí faoi úinéireacht an stáit chuig go leor corparáidí móra. Léiríonn go leor cuideachtaí Síneacha rialú rialtais de facto trí struchtúr eagraíochtúil cé nach bhfuil na fiontair seo rangaithe mar Fhiontair faoi úinéireacht an Stáit (SOE). Ina theannta sin, féadfaidh tuairisciú corparáideach sraith úinéirí príobháideacha a liostú ach tugann an cleachtas iarbhír le fios go bhfuil gníomhaí rialtais i gceannas. Ní gá go mbeadh rialú corparáideach sa tSín i gcomhréir le húinéireacht ach ina ionad sin déantar é a sheachadadh trí chomhaontuithe neamhfhoirmiúla, fiú neamhscríofa, i measc scothaicme pholaitiúil agus chorparáideach ar a dtugtar “ordlathas líonraithe”.
 • De réir an IMF, b’ionann úinéireacht stáit na Síne ar shócmhainní iomlána SOEanna agus 194% den OTI in 2018, cé go gcreideann cuid acu go bhfuil sé chomh hard le 220%. Ní hamháin go bhfuil méadú suntasach tagtha ar an gcéatadán seo ó na 2000í luatha, tá SOEanna i bhfad níos mó ná an chuid is mó de na gnólachtaí móra “príobháideacha”.  
 • Cé go bhfuil siad i láthair i bhformhór na n-earnálacha de gheilleagar na Síne, tá Fiontair faoi úinéireacht an Stáit chun tosaigh i teileachumarsáid, fuinneamh, iompar, fóntais phoiblí, agus earnálacha straitéiseacha eile, rud a léiríonn straitéis na Comhairle Stáit.
 • Tá rialú rialtas na Síne ag fás san earnáil seirbhísí agus teicneolaíochta nua-aimseartha. Mar a dúirt an Coimisiún um Maoirseacht agus Riarachán Sócmhainní faoi úinéireacht an Stáit de chuid na Comhairle Stáit (SASAC) in 2019, “Beidh an fócas ar nuálaíocht teicneolaíochta a mhéadú ag SOEanna agus an leas is fearr a bhaint as SOEanna chun nuálaíocht a spreagadh agus chun an earnáil déantúsaíochta ardchéime a fhorbairt. Ba cheart a thabhairt faoi deara gur coincheapa trasearnála iad na coincheapa 'nuálaíocht teicneolaíochta' nó 'déantúsaíocht chun cinn'.” 
 • Léirítear ainmniú na Síne ar thionscal an trealaimh teileachumarsáide mar ríthábhachtach d'fhorbairt teicneolaíochta agus do cheannaireacht sa iliomad pleananna, beartais agus straitéisí atá fógartha ag rialtais náisiúnta agus fo-náisiúnta na tíre. Cuirtear an gréasán pleanála seo de chuid an rialtais i bhfeidhm trí raon leathan beartas a théann chun sochair gnólachtaí intíre - ar chostas gnólachtaí eachtracha. Tríd an margadh baile a chosaint agus gnólachtaí na Síne a chur chun cinn thar lear, tá an tSín tar éis cuidiú lena príomhpháirtithe leasmhara chun láithreacht shuntasach a fhorbairt sa mhargadh trealaimh teileachumarsáide domhanda. Is cás é bonneagar 5G nuair a cheadaigh beartais na Síne dá gnólachtaí (go háirithe Huawei agus ZTE) oibriú go réasúnta costasach ar an margadh baile cosanta agus iad ag cabhrú leo seirbhísí a thairiscint thar lear.
 • Tagann saobhadh na Síne ar mhargadh trealaimh teileachumarsáide i bhfoirmeacha éagsúla. Soláthraíonn an Stát tacaíocht do ghnólachtaí trí roghanna soláthair, iasachtaí faoi bhun an mhargaidh, faoiseamh cánach agus fóirdheontais agus deontais. Cuireann an rialtas iallach go sainráite agus go hintuigthe ar aistriú teicneolaíochta ó ghnólachtaí eachtracha chuig eintitis intíre. Go hidirnáisiúnta, úsáideann an tSín maoiniú onnmhairithe flaithiúil chun a chur ina luí ar rialtais eachtracha agus ar cheannaitheoirí eile trealamh teileachumarsáide de dhéantús na Síne a cheannach. Tá straitéis náisiúnta um chaighdeánú forbartha ag an tSín freisin a chuimsíonn poist cheannaireachta a lorg agus tionchar a fheidhmiú i gcomhlachtaí idirnáisiúnta a shocraíonn caighdeáin chun leasanna tráchtála na Síne a chur chun cinn. Cosnaíonn an tSín a margadh inmheánach tuilleadh trí bhacainní casta rialála agus ceadúnaithe. Ar deireadh, fágann forfheidhmiú maoine intleachtúla neamhréireach an rialtais gnólachtaí eachtracha i mbaol sáruithe ar chearta maoine intleachtúla agus aistriú teicneolaíochta neamhdheonach agus neamhchúitithe.
 • Tá dhá phríomh-eintiteas i gceannas ar mhargadh trealaimh teileachumarsáide na Síne - Huawei agus ZTE. Comhcheanglaíonn siad 90% d'ioncam trealaimh teileachumarsáide na Síne san iomlán. Monaróirí eile sa tionscal, mar shampla FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd; Datang Mobile Communications Equipment Co., Teo; Hytera; Unisplendour Co., Teo; Is ionann Fujian Star-net Communication Co., Ltd agus Nokia Shanghai Bell Co., Ltd don 10% eile.
 • Tá go leor cuideachtaí teileachumarsáide faoi úinéireacht an stáit ar a laghad nó go bhfuil baint acu leis an rialtas ar bhealach eile, fiú mura bhfuil sé seo ag teastáil (go poiblí ar a laghad). D'oibrigh ZTE, mar shampla, roimhe seo mar fhiontar míleata faoi úinéireacht an stáit agus coinníonn sé meascán d'úinéireacht pháirteach stáit agus bainistíocht phríobháideach. Is SOEanna iad 3 cinn de na 10 scairshealbhóir is mó de ZTE. Cé go maíonn Huawei go bhfuil sé i seilbh a chuid fostaithe, níl ach scaireanna fíorúla acu nach ionann iad agus úinéireacht agus nach dtugann aon chearta vótála. Tá na scaireanna iarbhír arna n-eisiúint ag Huawei i seilbh an Choiste Ceardchumann. Dá bhrí sin, ag cur san áireamh an creat rialúcháin is infheidhme maidir le ceardchumainn sa tSín, go háirithe Cairt na gCeardchumann, tá go leor saoirse ag an rialtas agus/nó ag an gcontrapháirtí lárnach cur isteach ar aon cheann de chinntí gnó Huawei.
 • Chun tionscal trealaimh teileachumarsáide ceannasach a fhorbairt, spreag an tSín comhthiomsú agus rothlú minic tallainne agus saineolais idir an rialtas agus monaróirí trealaimh. Baineann gnólachtaí trealaimh teileachumarsáide na Síne leas as naisc dhomhain le gníomhaireachtaí rialtais agus leis an míleata, ag cruthú cosáin d’aistrithe pearsanra, tráchtálú T&F stát-tionscanta (“ seachthairbhe”), agus militarú T&F tráchtála. Tuairiscítear gur chabhraigh uainíocht innealtóirí agus pearsanra ábhartha eile idir agus i measc an rialtais agus soláthraithe trealaimh le Huawei agus ZTE araon lena bhforbairt teicneolaíochta.
 • Is spriocanna lárnacha d'fhorbairt eacnamaíoch na tíre iad neamhspleáchas teicneolaíochta agus féinspleáchas na Síne. Tugann an 14ú Plean Cúig Bliana na Síne aghaidh ar threalamh teileachumarsáide. Treoraíonn sé soláthar cineálacha éagsúla tacaíochta beartais amhail maoiniú lárnach fioscach do mhórthionscadail, ag simpliú na bpróiseas formheasa tionscadal agus ag soláthar na talún a theastaíonn le haghaidh tionscadal. Aithníonn Déanta sa tSín 2025 trealamh teileachumarsáide mar earnáil ríthábhachtach inar cheart dul i mbun cinn teicneolaíochta. Le Déanta sa tSín 2025, tá ceithre chuid i dtacaíocht na Síne do threalamh teileachumarsáide. Is é an chéad chuid ná cearta maoine intleachtúla gnólachtaí a chur chun cinn sa tionscal trealaimh teileachumarsáide. Sa dara háit, féachann an tSín le tacú le tionscadail mhóra do mhonaróirí trealaimh teileachumarsáide na Síne. Ar an tríú dul síos, míníonn Made in China 2025 gur chóir go mbeadh “pleanáil speictrim 5G” mar “riachtanais speictrim na cumarsáide soghluaiste, raidió agus teilifíse, satailíte, agus comhleá míleata-shibhialta chun luach úsáid speictrim a uasmhéadú agus forbairt chomhtháite a bhaint amach. tionscail ghaolmhara”. Ar deireadh, iarrann Made in China 2025 go gcruthófar meicníocht chomhordaithe idir-aireachta chun cruthú ‘bóthar síoda faisnéise’ a spreagadh agus go rachadh an tionscal ar bhonn domhanda. Ina theannta sin, stiúrann catalóg Four Essentials go sonrach institiúidí airgeadais, creidiúnaithe agus árachóirí tacú le T&F agus táirgeadh na dtáirgí sa chatalóg.
 • I measc cuspóirí deich mbliana na Síne tá 75% dá margadh baile do threalamh córais cumarsáide soghluaiste arna soláthar ag cuideachtaí na Síne. Tá sciar den mhargadh 5G ag Huawei agus ZTE sa tSín inniu níos mó ná 95%.
 • Bíonn tionchar freisin ag pleananna na Síne do thionscail na faisnéise leictreonaí agus TFC ar thionscal an trealaimh teileachumarsáide. Thug pleananna mar an Plean um Choigeartú agus Athbheochan don Tionscal Faisnéise Leictreonaí agus Plean Forbartha an Tionscail TFC (2016–2020) aghaidh go díreach ar threalamh teileachumarsáide. Chuir an 13ú Plean Cúig Bliana 'straitéis forbartha cibear' na Síne in iúl, a chuimsigh imscaradh forleathan ar líonraí teileachumarsáide ar nós líonraí snáithíneach ardluais agus líonraí leathanbhanda gan sreang.
 • D'fhéadfadh ceanglais deimhniúcháin cybersecurity a bheith ina mbacainn rialála ar rochtain a fháil ar mhargadh trealaimh teileachumarsáide na Síne. Níos ginearálta, tá an tSín tar éis aird a dhíriú arís agus arís eile ar chibearshlándáil mar chuid dá uaillmhianta teicneolaíochta faisnéise. In 2016, tugadh faoi deara sa 13ú Plean Cúig Bliana an gaol idir an chibearshlándáil agus forbairt na faisnéise. D'achtaigh an tSín a Dlí Cybersecurity i mí na Samhna, a fheidhmíonn mar bhac ar rochtain a fháil ar mhargadh trealaimh teileachumarsáide na Síne. Mar chuid de chur i bhfeidhm an Dlí Cibearshlándála, d’eisigh Riarachán Cibearspáis na Síne (‘CAC’) an Straitéis Náisiúnta um Shlándáil Cibearspáis, a d’iarr bunús láidir cibearshlándála a fhorbairt trí bhonneagar líonra a fhorbairt, táirgí teicneolaíochta sábháilte a chur chun cinn agus caighdeáin cibearshlándála a neartú. . Athdhearbhaítear an gá atá le cibearshlándáil neartaithe sa chaibidil ar an ngeilleagar digiteach sa 14ú FYP2430.
 • Léirítear béim na Síne ar fhéin-leordhóthanacht sa tionscal teileachumarsáide agus teicneolaíochtaí gaolmhara ina cleachtais soláthair phoiblí agus ceannaigh SOE, agus tá ceanglais shoiléire agus intuigthe 'ceannaigh na Síne' san áireamh i dtairiscintí soláthair phoiblí, go háirithe maidir le táirgí in 'earnálacha íogaire' mar. TFC. Ordaíonn Dlí Soláthair Rialtais na Síne d’eintitis rialtais tosaíocht a thabhairt do tháirgí baile thar tháirgí eachtracha, ach níl aon sainmhíniú soiléir nó comhsheasmhach ar cad is táirge ‘baile’ ann. Tá cleachtas na n-eintiteas soláthair ar neamhréir maidir le cibé an gcáileoidh táirgí a tháirgtear sa bhaile ag cuideachtaí faoi úinéireacht eachtrach nó trí chomhfhiontair Sino-eachtrach, nó an gcaithfidh cuideachtaí faoi úinéireacht iomlán na Síne táirgí a tháirgeadh.
 • San earnáil TFC, is fearr le Fiontair faoi úinéireacht an Stáit (SOE) táirgí Síneacha ná táirgí eachtracha, de réir dealraimh go bhfuil ‘pleananna neamhphoiblí acu chun táirgí eachtracha malartacha san earnáil TFC a athsholáthar le linn na tréimhse 2020-2022’. Ina theannta sin, cruthaíonn an easpa trédhearcachta i bpróisis mheasúnaithe agus deimhniúcháin deacrachtaí do ghnólachtaí eachtracha a chinneadh conas is féidir leo a gcuid táirgí a cháiliú mar tháirgí 'baile', go háirithe agus níos mó meáchain á leagan ar ábhair imní slándála atá deacair a chainníochtú.
 • Tugann tuairisciú poiblí le fios go bhfuil cúnamh creidmheasa suntasach faighte ag gnólachtaí trealaimh teileachumarsáide na Síne ón rialtas agus ó bhainc faoi úinéireacht an stáit. In 2019, tuairiscíodh go raibh USD 20 billiún (~EUR 30.6 billiún) ar fáil i gcreidmheas ó bhainc beartais na Síne le 27.3 bliain anuas ag Huawei. In 2019, thuairiscigh meáin na Síne go bhfuair Huawei iasacht cúig bliana CNY 14 billiún (~ EUR 1.8 billiún) ó ghrúpa bainc faoi úinéireacht an stáit. Toisc nach bhfuil aon cheanglais nochta ann maidir le hiasachtú den sórt sin, tá sé deacair scála agus méid an chreidmheasa tosaíochta a chuirtear ar fáil do Huawei, ZTE agus táirgeoirí trealaimh teileachumarsáide eile a shainaithint.
 • Soláthraíonn údaráis na Síne raon tacaíochta do thionscal an trealaimh teileachumarsáide, lena n-áirítear trí dheontais, iasachtaí, agus díolacháin talún fabhracha. Tá airgead deontais substaintiúil curtha ar fáil ag an rialtas trí thionscnaimh ar nós na mórthionscadail eolaíochta agus teicneolaíochta, a forbraíodh den chéad uair sa Phlean Forbartha Eolaíochta agus Teicneolaíochta Náisiúnta Meántéarmach agus Fadtéarmach (2006-2020). Ina dhiaidh sin, cuimsíonn an 13ú FYP de chuid na Comhairle Stáit um Nuálaíocht Náisiúnta Eolaíochta agus Teicneolaíochta in 2016, a leathnaigh an plean roimhe seo go dtí 2030, i measc a tionscadail Teileachumarsáid Soghluaiste Gan Sreang Leathanbhanda Nua, faoina bhfuil tacaíocht airgeadais shuntasach curtha ar fáil ag rialtais náisiúnta agus fo-náisiúnta araon.
 • Tá dea-dhoiciméadú déanta ar chleachtas na Síne a éilíonn ar ghnólachtaí eachtracha maoin intleachtúil agus faisnéis dílseánaigh eile a roinnt mar choinníoll le haghaidh rochtain ar an margadh. In 2018, chuir an AE díospóid faoi bhráid an WTO inar ardaigh líomhaintí maidir leis na cleachtais sin. Sa díospóid sin, líomhain an AE go ndéanann creat rialála na Síne idirdhealú i gcoinne sealbhóirí cearta IP eachtracha. Rinne Ionadaí Trádála na Stát Aontaithe fadhbanna comhchosúla a dhoiciméadú ina Chinntí 2018 ar an Imscrúdú ar Achtanna, Beartais, agus Cleachtais na Síne a Bhaineann le hAistriú Teicneolaíochta, Maoin Intleachtúil, agus Nuálaíocht Faoi Alt 301 den Acht Trádála 19742455. Sa tuarascáil sin, leag an USTR béim ar Riachtanais Chomhfhiontair na Síne, rochtain ar an margadh faoi choinníoll ar aistriú teicneolaíochta, ceadú roghnach agus neamhfhoirmiúil na n-infheistíochtaí coigríche agus an dlúth-chomhordú idir an rialtas agus eintitis tráchtála mar bhealaí a bhfuil iallach ar eintitis eachtracha teicneolaíocht a aistriú chuig gnólachtaí intíre.
 • I mí na Nollag 1998, d'eisigh an Aireacht Tionscail Faisnéise (MIIT anois) na Bearta Riaracháin chun Rochtain Líonra Trealaimh Teileachumarsáide a Scrúdú agus a Fhaomhadh, a éilíonn go gcaithfidh aon trealamh a úsáidtear chun nascadh le líonraí teileachumarsáide poiblí agus speisialta-úsáide rochtain líonra a fháil ar dtús. ceadúnas ón aireacht. Ina theannta sin, d'fhorbair MIIT leis an mBiúró Stáit um Maoirseacht Cáilíochta catalóg de threalamh teileachumarsáide nach mór ceadúnas a fháil, bunaithe ar thrí chatagóir: trealamh críochfoirt teileachumarsáide, trealamh teileachumarsáide gan sreang agus trealamh nasc líonra.
 • Tar éis glacadh le Dlí Cybersecurity na Síne i 2016, caithfidh roinnt trealamh teileachumarsáide dul faoi riachtanais deimhniúcháin breise. Faoin dlí sin, ní mór d’institiúid cháilithe slándáil trealaimh líonra ríthábhachtach agus táirgí a bhaineann go sonrach le slándáil líonra a dheimhniú agus a thástáil. Fógraíonn an rialtas freisin catalóg de threalamh líonra agus táirgí a bhaineann go sonrach le slándáil líonra nach mór a thástáil agus a dheimhniú sular féidir iad a chur ar an margadh sa tSín.
 • Leagann Catalóg na Síne de Threalamh Líonra agus Táirgí Slándála Líonra na ceanglais maidir le deimhniú agus tástáil chun cáiliú le díol sa tSín. Éilíonn Airteagal 7 go gcaithfidh trealamh teileachumarsáide a bheith faoi 'thástáil forfheidhmithe' ag aireachtaí áirithe na Síne agus eagraíochtaí stát-rialaithe agus go gcaithfidh siad ceadúnas suiteála a choinneáil freisin. Deir Airteagal 8 de Rialacha Tástála Slándála Trealamh Líonra Criticiúla na Síne go ndéanfaidh MIIT tuarascálacha agus ábhair tástála slándála trealaimh líonra ríthábhachtacha a athbhreithniú agus a fhíorú agus go n-eiseoidh sé liosta de threalamh líonra ríthábhachtach a bhfuil tástáil slándála pasaithe aige [...] de réir na rialachán stáit ábhartha. , bailí ar feadh 3 bliana'. Tugann na hanailísí atá ar fáil le fios go bhfeidhmíonn na rialacháin seo mar bhacainní rochtana margaidh ar ghnólachtaí eachtracha atá ag iarraidh soláthar a dhéanamh do mhargadh na Síne, le débhríocht maidir leis an gcaoi a gcuirfí na dlíthe, na rialacháin agus na caighdeáin seo i bhfeidhm ag cruthú deiseanna forfheidhmithe idirdhealaitheach.
 • D’eisigh an tSín doiciméad “Bearta Nua le haghaidh Athbhreithniú ar Chibearshlándáil” in 2022. A tá athbhreithniú mionsonraithe ar fáil ó White & Chase. Liostaíonn na Bearta na príomhfhachtóirí seo a leanas chun riosca slándála náisiúnta a mheasúnú le linn athbhreithnithe cibearshlándála.
 • An riosca go ndéanfaí aon bhonneagar faisnéise ríthábhachtach a rialú go mídhleathach, go gcuirfí isteach air nó go ndéanfaí sabotage air tar éis aon táirge nó seirbhís a úsáid.
  • Cuireann an riosca go dtarlódh briseadh ar sholáthar aon táirge nó seirbhíse leanúnachas aon bhonneagair faisnéise ríthábhachtach i mbaol. Slándáil, oscailteacht, trédhearcacht, éagsúlacht foinsí agus iontaofacht aon chainéil soláthair d’aon táirge nó seirbhís, agus an riosca a bhaineann lena sholáthar. á gcur isteach mar gheall ar fhachtóirí polaitiúla, taidhleoireachta, trádála nó eile. Comhlíonadh an tsoláthraí d'aon táirge nó seirbhís le dlíthe, rialacháin riaracháin, agus rialacha roinne na Síne.An riosca d'aon sonraí lárnacha, sonraí tábhachtacha nó cuid mhór de faisnéis phearsanta á goideadh, á sceitheadh, á scriosadh, á húsáid go neamhdhleathach, nó á haistriú go mídhleathach thar lear. An riosca go ndéanfaidh rialtais eachtracha aon bhonneagar faisnéise ríthábhachtach, sonraí lárnacha, sonraí tábhachtacha, nó cuid mhór faisnéise pearsanta a chur i bhfeidhm, a rialú nó a úsáid go mailíseach, chomh maith le haon riosca slándála faisnéise líonra.
  • Aon fhachtóir eile a d’fhéadfadh slándáil aon bhonneagair faisnéise ríthábhachtach, slándáil líonra nó slándáil sonraí a chur i mbaol.

Tá rialacha na Síne i bhfad níos dolúbtha ná rialacha na SA agus an AE. Is é éifeacht na rialacha seo soláthraithe eachtracha a theorannú ón margadh ón tús agus bhfabhar soláthraithe Síneacha. Níl an próiseas agus an trédhearcacht chéanna i gceist leis na rialacha seo agus atá caighdeánach agus a bhfuiltear ag súil leis san Iarthar.

Tá trédhearcacht agus machnamh criticiúil tábhachtach.

Faigheann Strand Consult suim mhór ina chuid taighde ar an tSín, slándáil líonra, agus beartas slabhra soláthair. Scríobhann go leor iriseoirí scéalta faoi Huawei agus ZTE, ach is beag duine a scrúdaíonn an chaoi a gcuirtear srian córasach ar chuideachtaí eachtracha sa tSín. Is beag fógra nó próiseas a fhaigheann gnólachtaí eachtracha den sórt sin nuair a fhorchuirtear an srian, agus is beag seans go bhfaighfear sásamh nó faoiseamh. Tá an smacht reachta lasmuigh den tSín ag gnólachtaí Síneacha ar nós Huawei agus ZTE, áfach, agus tá meas orthu mar dhlíthithe chun agóid a dhéanamh i gcoinne srianta i ndlínsí eachtracha, ag fáil rochtain iomlán ar fhorálacha agus acmhainní chórais dlí SAM agus an AE.

Seo cuid de thuarascálacha agus taighde Strand Consult ar an ábhar.

 • Tugann Strand Consult aghaidh ar shrianta na Síne ina thuarascáil 2020 Nach bhfuil Fáilte romhat: Anailís ar na mílte duine Cuideachtaí Teicneolaíochta Eachtracha a bhfuil bac orthu ag an tSín Ó 1996 i leithDéanann sé cur síos ar conas agus cén fáth a bhfuil srian córasach ag an tSín ar na mílte teicneolaíochtaí eachtracha idirlín cosúil le asraonta nuachta agus meán ar líne, ardáin meáin shóisialta, líonraí príobháideacha fíorúla, líonraí seachadta ábhar, feidhmchláir shoghluaiste, trealamh teileachumarsáide, seirbhísí néal agus teicneolaíochtaí eile.
 • Tá rogha straitéiseach slándála le sárú ag ceannairí Mheiriceá Laidinigh, sraith de thart ar dhá dhosaen tír éagsúil atá ag teacht chun cinn agus a bhfuil tuairim is 700 milliún duine acu. Beidh tionchar ag an gcinneadh seo chun líonraí faisnéise digiteacha iontaofa a fháil ar an réigiún don chéad céad eile. Cinnfidh sé cibé an bhforbróidh an réigiún ar bhealach rathúil, cuimsitheach, inbhuanaithe agus daonlathach nó ar bhealach údarásach. Tá roinnt roghanna tábhachtacha le sárú ag Meiriceá Laidineach ina fhorbairt dhigiteach. Tá sé ag iarraidh a chinntiú go mbaineann a shaoránaigh agus a fiontair taitneamh as teicneolaíocht den scoth; cearta daonna agus ceannasacht a chosaint agus a chaomhnú; agus nuálaíocht réigiúnach a dhéanamh le réitigh agus seirbhísí digiteacha láidre. Rinne Strand Consult nóta taighde ar an ábhar seo: https://strandconsult.dk/latin-americas-digital-development-this-centurys-strategic-choice-for-security/

Marcálann tuarascáil EC 2024 roinnt athruithe tábhachtacha ó 2017. Ar cheann amháin, tá níos mó ná dúbailt tagtha ar líon na n-earnálacha atá faoi réir saobhadh eacnamaíoch na Síne. In 2017, ba iad na hearnálacha cruach, alúmanam, ceimiceáin agus criadóireacht. In 2024, cuireadh isteach ar earnálacha nua: teileachumarsáid, sceallóga, iarnróid, fuinneamh in-athnuaite agus EVanna. Léiríonn an fhorbairt seo straitéis níos mó rialtas na Síne maidir le féindóthaineacht agus ceannasacht in earnálacha ríthábhachtacha den gheilleagar domhanda.

Léiríonn an tuarascáil smacht atá ag fás, ní ag laghdú, ag rialtas na Síne ar an ngeilleagar trí phleanáil lárnach, úinéireacht dhíreach agus cleachtais neamhfhoirmiúla. Léiríonn an tuarascáil freisin go ndiúltaítear rochtain ar an margadh do ghnólachtaí eachtracha. Is féidir teacht ar thuarascáil an CE anseo

Údar: John Strand - Strand Consult Research.  [ríomhphost faoi chosaint]

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending