Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Cuirfear i bhfeidhm cearta nua chun cothromaíocht oibre-saoil a fheabhsú san AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Ón 2 Lúnasa, ní mór do gach ballstát iarratas a dhéanamh Rialacha uile-AE chun cothromaíocht oibre-saoil a fheabhsú do thuismitheoirí agus cúramóirí a glacadh in 2019. Leagtar amach leis na rialacha seo caighdeáin íosta maidir le saoire atharthachta, tuismitheora agus cúramóirí agus bunaítear cearta breise, amhail an ceart chun socruithe solúbtha oibre a iarraidh, a chabhróidh le daoine a ngairmeacha beatha agus a saol teaghlaigh a fhorbairt gan a bheith orthu ach an oiread. Baineadh na cearta seo, a thagann de bhreis ar na cearta saoire mháithreachais atá ann cheana, amach faoi na Piléar Eorpach um Chearta Sóisialta agus is cloch mhíle thábhachtach é i dtreo Aontas Comhionannais a thógáil.

Cothromaíocht oibre-saoil do thuismitheoirí agus cúramóirí

Tá sé mar aidhm ag an Treoir maidir le cothromaíocht oibre-saoil (i) rannpháirtíocht na mban sa mhargadh saothair a mhéadú agus (ii) glacadh le saoire a bhaineann le teaghlaigh agus le socruithe solúbtha oibre. Ar an iomlán, tá ráta fostaíochta na mban san AE 10.8 pointe céatadáin níos ísle ná ráta na bhfear. Ina theannta sin, ní oibríonn ach 68% de na mná a bhfuil freagrachtaí cúraim orthu i gcomparáid le 81% d’fhir a bhfuil na dualgais chéanna orthu. Ceadaíonn an Treoir d’oibrithe saoire chun aire a thabhairt do ghaolta a bhfuil tacaíocht de dhíth orthu agus ciallaíonn sé ar an iomlán go bhfuil tuismitheoirí agus cúramóirí in ann saol gairmiúil agus príobháideach a réiteach.

  • Saoire atharthachta: Tá aithreacha atá ag obair i dteideal 10 lá oibre ar a laghad de shaoire atharthachta thart ar am breithe an linbh. Ní mór saoire atharthachta a chúiteamh ag leibhéal an phá bhreoiteachta ar a laghad;
  • Saoire tuismitheora: Tá gach tuismitheoir i dteideal ar a laghad ceithre mhí de shaoire thuismitheora, dá bhfuil dhá mhí íoctha agus neamh-inaistrithe. Is féidir le tuismitheoirí iarratas a dhéanamh a gcuid saoire a ghlacadh i bhfoirm sholúbtha, go lánaimseartha, go páirtaimseartha, nó i gcodanna;
  • Saoire cúramóirí: Tá sé de cheart ag gach oibrí a sholáthraíonn cúram pearsanta nó tacaíocht do ghaol nó do dhuine a chónaíonn sa teaghlach céanna cúig lá oibre ar a laghad de shaoire cúramóirí in aghaidh na bliana;
  • Socruithe Solúbtha Oibre: Tá sé de cheart ag gach tuismitheoir atá ag obair le leanaí suas le hocht mbliana d’aois ar a laghad agus ag gach cúramóir uaireanta laghdaithe oibre, uaireanta oibre solúbtha, agus solúbthacht san áit oibre a iarraidh.

Na chéad chéimeanna eile

Mar atá leagtha amach ag an Uachtarán von der Leyen inti Treoirlínte Polaitiúla, áiritheoidh an Coimisiún cur chun feidhme iomlán na Treorach um Chomhardú Saoil agus Saothair, a chuideoidh le níos mó ban a thabhairt isteach sa mhargadh saothair agus a chuideoidh le bochtaineacht leanaí a chomhrac. Tacóidh an Coimisiún leis na Ballstáit chun na rialacha nua a chur i bhfeidhm lena n-áirítear tríd an Ciste Sóisialta na hEorpa + cáilíocht agus inrochtaineacht na gcóras oideachais agus cúraim luath-óige a fheabhsú.

Ceanglaítear ar na Ballstáit an Treoir a thrasuí sa dlí náisiúnta faoin lá atá inniu ann. Mar chéad chéim eile, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar iomláine agus ar chomhlíonadh na mbeart náisiúnta a dtugann gach Ballstát fógra dóibh, agus gníomhóidh sé más gá agus nuair is gá.

a dúirt baill an Choláiste

Aiseolas

Luachanna agus Trédhearcacht Dúirt an Leas-Uachtarán Věra Jourová: “Le dhá bhliain anuas tá go leor Eorpach tar éis céimeanna a ghlacadh chun díriú ar na nithe atá fíorthábhachtach dóibh. Le níos mó solúbthachta agus cearta nua, cuireann an Treoir um Chomhardú Saoil agus Saothair líontán sábhála ar fáil dóibh chun é sin a dhéanamh gan a bheith buartha. Ar fud an AE, tá saoire níos ráthaithe anois ag tuismitheoirí agus cúramóirí le cúiteamh cothrom. Ciallaíonn sé gur féidir linn aire a thabhairt do na daoine a bhfuil grá againn dóibh gan grá dár gcuid oibre a íobairt.”

Daonlathas agus Déimeagrafaíocht Dúirt an Leas-Uachtarán Dubravka Šuica: “Tríd an Treoir um chothromaíocht oibre-saoil, beidh níos mó ama anois ag saoránaigh an AE aire a thabhairt do na baill teaghlaigh leochaileacha sin a bhfuil sé de dhíth orthu. Céim thábhachtach is ea saoire cúramóirí a thabhairt isteach a thaispeánann go dtugann an AE aire dá shaoránaigh i ngach céim dá saol. Mar shochaí ní mór dúinn a bheith cúramach faoi chúram. Chonaiceamar le déanaí cé chomh leochaileach is féidir le sláinte a bheith agus cé chomh tábhachtach is atá dlúthpháirtíocht na sochaí. Léiríonn socruithe solúbtha oibre agus an fhéidearthacht am saor a thógáil nuair is gá an chaoi is sochaí dhílis de dhlúthpháirtíocht an AE. Táimid ag leagan an bhunsraith chun ionad oibre nua-aimseartha a chruthú a bheidh oiriúnach do shaoránaigh agus do gach ball den teaghlach."

Dúirt an Coimisinéir Comhionannais Helena Dalli: “Molann Treoir an AE um Chomhardú Saoil agus Saothair fir agus mná chun freagrachtaí tuismitheora agus cúraim a roinnt ar bhealach níos fearr. Tá comhdheiseanna tuillte ag fir agus mná araon saoire do thuismitheoirí agus saoire cúramóirí a ghlacadh, chomh maith le comhdheiseanna a bheith mar chuid de mhargadh an tsaothair agus rath a bheith orthu. Tugann an treoir seo na huirlisí do dhaoine a ndualgais tí agus cúraim a roinnt go cothrom.”

cúlra

Is toradh í an Treoir um Chomhardú Saoil agus Saothair ar bhlianta oibre a rinne an Coimisiún chun Ballstáit agus Parlaimint na hEorpa a spreagadh chun an reachtaíocht maidir le saoire atá ar fáil do thuismitheoirí a fheabhsú agus chun an ceart chun saoire cúramóirí a thabhairt isteach den chéad uair i reachtaíocht an AE. Chuir an Coimisiún síos ar dtús togra in 2008 chun reachtaíocht níos sine ar shaoire mháithreachais a athchóiriú a tharraing sé siar in 2015 tar éis stop a chur leis an gcaibidlíocht. D’fhonn dul i ngleic go ginearálta le tearcionadaíocht na mban sa mhargadh saothair, bhí an ceart chun saoire oiriúnach, socruithe solúbtha oibre agus rochtain ar sheirbhísí cúraim leabaithe i bPrionsabal 9 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Piléar Eorpach um Chearta Sóisialta, arna fhógairt go comhpháirteach ag Parlaimint na hEorpa, ag an gComhairle thar ceann na mBallstát ar fad agus ag an gCoimisiún in Gothenburg i mí na Samhna 2017. Tá an Treoir um Chomhardú Saoil agus Saothair ar cheann de ghníomhaíochtaí an Choimisiúin. Plean Gníomhaíochta Colún Eorpach um Chearta Sóisialta chun prionsabail an Cholúin a chur chun feidhme tuilleadh. Glacadh an togra Treorach an 13 Meitheamh 2019 agus bhí trí bliana go dtí an 2 Lúnasa ag na Ballstáit chun é a chur chun feidhme sa dlí náisiúnta. Tá na rialacha nua sa bhreis ar na cearta faoi Treoir 92 / 85 ar oibrithe torracha, dá réir a bhfuil an ceart ag mná 14 seachtaine ar a laghad de shaoire mháithreachais agus dhá cheann ar a laghad éigeantach. Cúitítear saoire mháithreachais ag an leibhéal náisiúnta pá breoiteachta ar a laghad.

Téann sé lámh ar láimh leis an Treoir ar Dhálaí Oibre Trédhearcacha agus Intuartha, a bhí ar na Ballstáit a thrasuí sa dlí náisiúnta faoin 1 Lúnasa (brúigh scaoileadh). Déanann an Treoir na cearta don 182 milliún oibrí san AE a nuashonrú agus a leathnú, go háirithe ag tabhairt aghaidh ar chosaint neamhleor d’oibrithe i bpoist níos neamhbhuana, agus ag an am céanna ag teorannú an ualaigh ar fhostóirí agus ag coinneáil solúbthachta chun oiriúnú do dhálaí athraitheacha an mhargaidh saothair.

Tuilleadh eolais

Bileog eolais - Cearta Nua um Chomhardú Saoil agus Saothair

Suíomh Gréasáin - Comhardú oibre-saoil

Suíomh Gréasáin - Staid na mban sa mhargadh saothair

Eurostat - Staitisticí ar Rátaí Fostaíochta de réir Gnéas, Aoise agus leibhéal gnóthachtála Oideachais

Eurostat - Staitisticí ar Fhostaíocht Pháirtaimseartha mar chéatadán den fhostaíocht iomlán

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending