Ceangail le linn

Polaitíocht

Iarrann an Chomhrialtas ar an gCoimisiún dul i ngleic le cásanna dlí maslacha

ROINN:

foilsithe

on

Thíolaic an Comhghuaillíocht i gcoinne SLAPPanna san Eoraip (CASE) achainí ina raibh níos mó ná 200,000 síniú ag iarraidh caingean i gcoinne cásanna dlí maslacha a comhdaíodh chun iriseoireacht chriticiúil, abhcóideacht agus sceithireacht a dhúnadh - ar a dtugtar freisin 'dlíthíochtaí straitéiseacha i gcoinne rannpháirtíocht an phobail' (SLAPPanna). . 

Bunaíodh CASE chun dul i ngleic leis an méadú ar líon na gcásanna dlí cráiteach, maslach. Ghabh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Věra Jourová, a thíolacfaidh tionscnamh frith-SLAPP, a bhfuiltear ag súil leis i mí an Mhárta 2022, buíochas leis an ngrúpa as feasacht an phobail ar an tsaincheist a ardú. Mar sin féin, d’aibhsigh sí freisin nár ghlac na hairí ceartais go maith leis an tionscnamh.

Chuir Jourová síos air mar fhadhb ‘David agus Goliath’ áit a raibh saoririseoirí nó gníomhaithe aonair á dtarraingt isteach i ndlíthe fada costasacha a raibh sé mar aidhm acu cáineadh a chur ina thost. 

Is cás casta é agus tá sé beartaithe ag an gCoimisiún togra a thíolacadh a chomhcheanglaíonn bearta reachtacha agus neamhreachtacha. Is léir ról an Choimisiúin i gcás ina bhfuil saincheisteanna trasteorann ann, ach agus an cheist á scrúdú beidh ar aireachtaí ceartais ar fud na hEorpa a gcás féin a scrúdú. 

Dúirt Jourová, mar Choimisinéir a bhí freagrach as an gceartas, gur piollaire searbh a bhí ann le slogadh nuair a bhí córais ceartais á n-úsáid chun iad siúd atá ag cosaint cearta daonna a leagadh síos, chun stop a chur le déanamh an cheartais.

Siopadóireacht fóram

Léiríonn cás Okke Ornstein, iriseoir Ollannach ar díríodh air as a chuid oibre ag nochtadh éillithe i bPanama, conas is féidir dul sa tóir ar dhuine trí dhlínsí éagsúla. 

Aiseolas

Cuireadh Ornstein i bpríosún mar gheall ar chlúmhilleadh coiriúil tar éis dó scríobh faoi chaimiléirí ciontaithe Monte Friesner in 2016. Nuair a d’fhill sé ar an Ísiltír tar éis é a scaoileadh saor, thug sé aghaidh ar chásanna dlí clúmhillte sibhialta iolracha a chomhdaigh comhpháirtithe Friesner.

Chuir Ornstein an cás in iúl do chás an iriseora Maltais Daphne Caruana Galizia a dúnmharaíodh agus a d’fhulaing roinnt culaithí SLAPP, tá a leanaí fós ag troid leo. 

Am, airgead agus fuinneamh

Labhair Veronika Feicht ó Institiúid Timpeallachta München faoin gcaoi a raibh a comhghleacaí Karl Bär agairt ag an aire talmhaíochta i gCúige uathrialach Bolzano agus níos mó ná 1370 feirmeoir nuair a léirigh sé an úsáid ard lotnaidicídí i dtionscal na n-úll i dTuaisceart na hIodáile. Cuireann an cineál seo próiseas dlíthiúil ualach trom ar eagraíochtaí beaga agus ar dhaoine aonair. 

Kamil Maczuga, a chomh-údar an Atlas na fuatha (AoH) mar aon le Jakub Gawron, Paulina Pająk agus Paweł Preneta, á agairt mar gheall ar chlúmhilleadh ag roinnt bardais tar éis iad a chur san áireamh ar an léarscáil idirghníomhach a dhéanann monatóireacht ar dhearbhuithe Frith-LGBT arna ndéanamh ag údaráis áitiúla na Polainne. 

“Sa Pholainn, is uirlis choiteann iad cásanna dlí straitéiseacha a úsáidtear chun gníomhaithe agus iriseoirí a bhagairt, a chur ina dtost agus a náiriú,” a dúirt Maczuga. “Tá seacht rialtas áitiúla inagartha ag Atlas of Hate as a n-idirdhealú i gcoinne daoine LADT a cháineadh, agus níl an cath cothrom, tá dlíodóirí ar phá maith agus údaráis phoiblí ag díriú ar ghrúpa beag gníomhaithe atá ag obair ar bhonn deonach. Teastaíonn dlí frith-SLAPP an AE uainn. Creimnítear luachanna daonlathacha mar shaoirse cainte agus an smacht reachta i SLAPPanna.”

Preas saoirse

“Is bagairt do shaoirse an phreasa, do cheart an phobail a bheith ar an eolas agus níos faide anonn ná sin don daonlathas é an úsáid mhéadaitheach atá á baint ag lucht gnó agus polaiteoirí cumhachtacha as dlígh gobán chun iriseoirí a chur ina dtost agus iad féin a chosaint ó ghrinnscrúdú poiblí. “Is é an t-iniúchadh seo croí na sochaithe daonlathacha sláintiúla. Is é fírinne an scéil, do gach iriseoir atá faoi bhagairt an fhoréigin san Eoraip, go bhfuil céad eile ina thost go discréideach ag litreacha bagairtí a sheol gnólachtaí dlí. Ní mór stop a chur leis an gcás seo. Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach treoir láidir AE a mholadh a dhíspreagfaidh SLAPPers."

Dlí frith-SLAPP samhail

I bhfianaise na bagairte ar chearta bunúsacha a bhaineann le SLAPPanna, measann CASE go bhfuil gá le dlí láidir frith-SLAPP AE chun luachanna daonlathacha a chosaint, amhail saoirse cainte agus an ceart chun agóid a dhéanamh ar fud an AE. Treoir AE frith-SLAPP, mar atá sonraithe sa Múnla de Threoir AE arna dréachtú ag comhrialtas CASE, sholáthródh sé leibhéal ard agus aonfhoirmeach cosanta i gcoinne SLAPPanna i ngach tír san AE agus d’fheidhmeodh sé mar mhúnla ar fud na mór-roinne.

Comhroinn an t-alt seo:

trending