Ceangail le linn

EU

Ceannairí an AE agus na hAstráile le físchomhdháil a thionól ag díriú ar athshlánú corónach, caidreamh déthaobhach agus dúshláin dhomhanda

foilsithe

on

Inniu (26 Samhain), Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen, Uachtarán na Comhairle Eorpaí Charles Michel, agus Príomhaire na hAstráile Scott Morrison (sa phictiúr), beidh glao físchomhdhála aige. Ag tógáil ar an dlúthchaidreamh idir an AE agus an Astráil, a cuireadh ar bhonn foirmiúil trí dhéthaobhach Creat-Chomhaontú in 2017, tá ceannairí chun forbairtí a phlé a bhaineann le hiarrachtaí leanúnacha chun dul i ngleic leis an coronavirus, lena n-áirítear vacsaíní a fhorbairt agus a sholáthar, agus an téarnamh eacnamaíoch domhanda. Sa chomhthéacs seo, féachfaidh siad ar chaibidlíocht leanúnach le haghaidh Comhaontú Trádála AE-na hAstráile, a seoladh in 2018.

Pléifidh na ceannairí freisin bealaí chun gníomhaíocht aeráide dhomhanda a chur chun cinn, comhoibreoidh siad ar a gclár oibre digiteach faoi seach a chur i bhfeidhm, chomh maith le taighde agus forbairt. Meastar go dtabharfaidh na ceannairí aghaidh ar dhúshláin agus ar dheiseanna coitianta eachtracha agus slándála, lena n-áirítear san Áise agus san Aigéan Ciúin, san Aigéan Indiach, san Afraic, agus i gcomharsanacht láithreach an AE. Tá tuilleadh faisnéise faoi chaidrimh AE-na hAstráile ar fáil i dtiomantas tiomnaithe bhileog fíricí agus ar an láithreán gréasáin de Thoscaireacht an AE i Canberra.

EU

Seolann comhrialtas nua feachtas ar son Flaitheas Sonraí Anois

foilsithe

on

Inniu (21 Eanáir), d’fhógair comhrialtas de phríomhchomhlachtaí teicneolaíochta atá lonnaithe san Eoraip, institiúidí taighde agus eagraíochtaí neamhbhrabúis seoladh Data Sovereignty Now (DSN), feachtas a chuirfidh brú ar lucht déanta beartas na hEorpa ag gach leibhéal a chinntiú go tá rialú sonraí fós i lámha na ndaoine agus na n-eagraíochtaí a ghineann iad. Éiríonn an cheist níos práinní de réir mar a thosaíonn beartais maidir le geilleagar digiteach agus ailtireacht sonraí na hEorpa ag daingniú.

"Déanfaidh ceannasacht sonraí an 'chothromaíocht sochair sonraí' a athailíniú trí pháirc imeartha a chruthú i ngeilleagar digiteach an lae inniu," a dúirt Lars Nagel, POF an Chumainn Idirnáisiúnta um Spásanna Sonraí agus duine de thionscnóirí Fhlaitheas Sonraí Anois. "Spreagfaidh sé seo nua fás tráchtála, iomaíocht níos sláintiúla agus nuálaíocht bheoga. Creidimid gur cheart don Choimisiún Eorpach céim chinniúnach a ghlacadh chun tosaigh trí fhlaitheas sonraí a bheith mar bhunús do gach tionscnamh sonraí san Eoraip. "

Cuimsíonn comhrialtas Sonraí Sovereignty Now NewGovernance, Freedom Lab, INNOPAY, Cumann Idirnáisiúnta Spásanna Sonraí, iSHARE, Meeco, MyData Global, Sitra Ciste Nuálaíochta na Fionlainne, The Chain Never Stops, TNO agus Ollscoil Groningen. Tá sé beartaithe ag an ngrúpa díriú ar lucht déanta beartas, lucht tionchair agus grúpaí sainleasa Eorpacha chun a sprioc a bhaint amach lena chinntiú go bhféadfaidh na daoine agus na heagraíochtaí a ghineann sonraí smacht a choinneáil orthu freisin.

Tá feachtas láidir feasachta agus gníomhachtaithe beartaithe, lena n-áirítear seimineáir ghréasáin, comhbhoird agus otherevents, chomh maith le raon iomlán ábhar oideachasúil, lena n-áirítear suíomh Gréasáin agus blaganna, taighde agus ceannaireacht smaoinimh agus díospóireachtaí leis na meáin. Tá an t-am anois. Tá an Coimisiún Eorpach ag ullmhú newlegislation faoi láthair i réimse na comhroinnte sonraí. Creideann na comhpháirtithe um Fhlaitheas Sonraí Anois go láidir go mbeidh ról lárnach ag prionsabal na ceannasachta sonraí - ceart / cumas daoine aonair agus eagraíochtaí chun na sonraí a ghineann siad a rialú go cinntitheach - ní amháin cearta daoine aonair ar a gcuid sonraí a chinntiú, ach a sholáthar freisin spreagadh suntasach don gheilleagar digiteach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Bhronn Gluaiseacht Eorpach na hÉireann Gradam Eorpach na Bliana ar Michel Barnier

foilsithe

on

Bronnadh Gradam Eorpach na Bliana European Movement Ireland ar Cheann Tascfhórsa um Chaidreamh leis an Ríocht Aontaithe, Michel Barnier, ag searmanas bronnta ar líne ar maidin (21 Eanáir). Aithníonn agus íocann Gradam Eorpach na Bliana ómós do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a chuir go mór le forbairt na nasc agus an chaidrimh idir Éire agus an Eoraip.

Ag glacadh leis an nGradam, dúirt an tUasal Barnier, “Is mór an onóir é an gradam“ Eorpach na Bliana ”a fháil.” Dúirt sé, “Bhí m’fhoireann agus mé an-aireach ar na hábhair imní a léirigh páirtithe agus pobail éagsúla na hÉireann agus Thuaisceart Éireann [le linn idirbheartaíochtaí AE / RA]. Thaistil muid arís agus arís eile go hÉirinn agus Tuaisceart Éireann, chuamar go dtí an teorainn, shiúil muid ar an droichead síochána i nDoire / Londonderry. Thar aon rud eile, d’éist muid le mic léinn, oibrithe, úinéirí gnó agus pobail tuaithe agus chuamar i dteagmháil leo. Toisc go mbaineann Brexit go príomha le daoine… Ní bhíonn cuimhní na dTrioblóidí i bhfad i gcéin.

“Creidim i gcónaí go gcaithfimid a bheith tírghrá agus Eorpach araon - tírghrá et européen. Téann an bheirt le chéile. Sin é an fáth go raibh sé chomh tábhachtach aontacht an AE a chaomhnú le linn phróiseas Brexit. Bhí an aontacht agus an dlúthpháirtíocht idir tíortha an AE le feiceáil ag gach céim dár gcaibidlíocht leis an RA. Murab ionann agus an méid a bhí tuartha ag go leor ag an reifreann Brexit 2016, níor spreag Brexit deireadh an Aontais Eorpaigh, ach neartú a aontachta… Le chéile, is féidir linn Eoraip a thógáil a chosnaíonn ní amháin ach a spreagann… Eoraip a dhéanann leanann orainn ag déanamh níos láidre le chéile. Ní neart go cur le chéile. Níl neart gan aontacht. "

BAILE ÁTHA CLIATH: 21/1/2021: Noelle O Connell, POF agus Maurice Pratt, Cathaoirleach EM Ireland ag óstáil searmanas fíorúil as Baile Átha Cliath chun Gradam Eorpach na Bliana EM Ireland a bhronnadh ar Michel Barnier. Grianghraf Conor McCabe Photography.

Thug Cathaoirleach Eorpach Ghluaiseacht na hÉireann, Maurice Pratt ómós do Michel Barnier, “Thar thréimhse fhada dheacair, rinne Michel Barnier iarracht leasanna agus luachanna na hEorpa a chosaint agus a chur chun cinn agus í ag obair freisin chun dlúthchaidreamh táirgiúil leis an Ríocht Aontaithe a choinneáil. Tá an comhaontú ar thángthas air dearfach. Cé go bhfuil saincheisteanna fós ann, chuir sé soiléireacht ar fáil do ghnólachtaí agus do shaoránaigh. Chomh maith leis sin, agus go tábhachtach, is féidir cur leis an gcomhaontú seo, d’fhonn a chinntiú go mbeidh caidreamh leanúnach, cuiditheach agus comhthairbheach ag an AE agus an RA sa todhchaí. Tá ról le himirt ag Éirinn, mar bhallstát bródúil den AE leis an gcaidreamh is gaire don RA, mar éascaitheoir sa phróiseas sin sa todhchaí. "

Ag onóir do Michel Barnier as a chuid oibre chun beart trádála AE-RA a fháil, dúirt Noelle O Connell, POF EM Ireland, “Tugann an dámhachtain seo aitheantas do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a chuir go mór le forbairt na nasc agus an chaidrimh idir Éire agus an Eoraip. Is é an tUasal Barnier a rinne an t-idirdhealú seo a chur chun cinn i measc tíortha agus phobail na hEorpa le linn a ghairmréime. Níor sháraigh sé riamh a thiomantas chun sláine agus luachanna an Aontais Eorpaigh a chosaint, a chosaint agus a chosaint agus trí é sin a dhéanamh chosain sé leasanna na hÉireann le linn phróiseas Brexit. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tagann príomhghrúpaí teicneolaíochta le chéile chun tacú le rolladh amach Líonra Rochtana Raidió Oscailte

foilsithe

on

Tá Deutsche Telekom AG, Orange SA, Telefónica SA, agus Vodafone Group Plc ag teacht le chéile chun tacú le rolladh amach Líonra Rochtana Raidió Oscailte (Open RAN) mar an teicneolaíocht is rogha le haghaidh líonraí soghluaiste amach anseo chun leasa chustaiméirí tomhaltóirí agus fiontar ar fud na hEorpa..

I Meabhrán Comhthuisceana (MoU) chuir na ceithre oibreoir a dtiomantas aonair in iúl maidir le réitigh Open RAN a chur i bhfeidhm agus a imscaradh a bhaineann leas as ailtireachtaí, bogearraí agus crua-earraí fíorúlaithe oscailte nua chun líonraí soghluaiste níos aclaí agus níos solúbtha a thógáil sa ré 5G.

Oibreoidh na ceithre oibreoir i gcomhar le comhpháirtithe éiceachórais atá ann cheana agus nua, comhlachtaí tionscail mar O-RAN ALLIANCE agus an Telecom Infra Project (TIP), chomh maith le lucht déanta beartas na hEorpa, lena chinntiú go sroicheann Open RAN comhionannas iomaíoch go tapa le réitigh RAN traidisiúnta. Is cloch mhíle thábhachtach é an tionscnamh seo i dtreo éiceachóras soláthraithe éagsúil, athbheoite agus teicneolaíocht RAN Oscailte ghrád iompróra a bheith ar fáil le haghaidh imscaradh tráthúil tráchtála san Eoraip.

Dúirt Enrique Blanco, Príomhoifigeach Teicneolaíochta & Faisnéise (CTIO) ag Telefónica: “Is é Open RAN éabhlóid nádúrtha na dteicneolaíochtaí rochtana raidió agus beidh sé ríthábhachtach do líonraí 5G. Creideann Telefónica go gcaithfidh an tionscal iomlán oibriú le chéile chun é a thabhairt i gcrích. Táim ar bís a bheith i gcomhpháirtíocht le mór-oibreoirí Eorpacha chun forbairt teicneolaíochta oscailte a chur chun cinn a chabhróidh le solúbthacht, éifeachtúlacht agus slándáil ár líonraí a fheabhsú. Is deis iontach é seo do thionscal na hEorpa ní amháin forbairt 5G a chur chun cinn ach páirt a ghlacadh ina fhorbairt theicneolaíoch inbhuanaithe freisin. "

Dúirt Michaël Trabbia, Príomhoifigeach Teicneolaíochta & Faisnéise (CTIO) ag Orange: "Is é Open RAN an chéad éabhlóid mhór eile de 5G RAN. Creideann Orange gur deis láidir é d’aisteoirí Eorpacha atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn táirgí agus seirbhísí bunaithe ar O-RAN a fhorbairt. , ag tosú le ceantair laistigh agus tuaithe. Ba cheart go mbeadh éiceachóras mór Eorpach (lucht acadúil agus taighde, forbróirí bogearraí agus crua-earraí, comhtháthaithe, maoiniú poiblí do T&F) mar thaca leis an éabhlóid seo mar gur ócáid ​​uathúil í chun iomaíochas agus ceannaireacht na hEorpa a threisiú sa margadh domhanda. "

“Baineann Open RAN le nuálaíocht líonra, solúbthacht agus rolladh amach níos gasta. Tá Deutsche Telekom tiomanta dá chur chun cinn, dá fhorbairt agus dá ghlacadh chun an taithí líonra is fearr a chinntiú dár gcustaiméirí. Chun an deis seo a thapú, tá sé ríthábhachtach go rachaimid i gcomhar lenár bpríomh-chomhpháirtithe Eorpacha chun éiceachóras 4G / 5G éagsúil, iomaíoch agus slán a chothú bunaithe ar réitigh oscailte RAN ”, a dúirt Claudia Nemat, Príomhoifigeach Teicneolaíochta Deutsche Telekom. “Trí mheán ár saotharlanna oscailte agus ár ngníomhaíochtaí pobail, éascaímid d’imreoirí níos lú dul isteach sa mhargadh lena réitigh. Le tógáil ar an mbunobair seo, iarraimid tacaíocht agus maoiniú rialtais do ghníomhaíochtaí pobail a neartóidh éiceachóras agus ceannaireacht na hEorpa i 5G. "

Dúirt Príomhoifigeach Teicneolaíochta Ghrúpa Vodafone, Johan Wibergh: "Tá sé de chumhacht ag Open RAN nuálaíocht ardteicneolaíochta na hEorpa a spreagadh ag baint úsáide as saineolas na gcuideachtaí a fhorbraíonn í agus na rialtais a thacaíonn léi. An margadh a oscailt do sholáthraithe nua, lenár n-uaillmhian agus abhcóideacht rialtais Ciallóidh sé imscaradh 5G níos gasta, éifeachtúlachtaí líonra coigilteas costais agus seirbhísí den scoth. Táimid tiomanta i gcónaí ár gclár Open RAN a rolladh amach ar fud na hEorpa, agus táimid á thógáil níos mó fós. Tá sé mar aidhm againn saotharlanna T&F a oscailt do shaothair nua, níos lú. soláthraithe chun a gcuid táirgí a fhorbairt. Ach chun é seo a dhéanamh teastaíonn timpeallacht tacaíochta tacaíochta agus tacaíocht pholaitiúil uainn, agus impímid ar rialtais na hEorpa a bheith linn chun éiceachóras Open RAN a chruthú. "

Táthar ag súil go forleathan go mbeidh tionchar dearfach ag forbairt agus cur i bhfeidhm Open RAN ar mhargadh Teileachumarsáide na hEorpa. In RAN traidisiúnta, úsáidtear na líonraí ag úsáid suíomhanna cealla lán-chomhtháite, áit a sholáthraíonn soláthróir aonair na raidiónna, na crua-earraí agus na bogearraí mar réiteach dílseánaigh dúnta. Tá oibreoirí soghluaiste ag déanamh athmheas ar an mbealach a n-úsáidtear a líonraí inniu.

Le Open RAN tá an tionscal ag obair i dtreo caighdeán agus sonraíochtaí teicniúla a shainíonn comhéadain oscailte laistigh den chóras raidió, lena n-áirítear crua-earraí agus bogearraí, ionas gur féidir líonraí a imscaradh agus a oibriú bunaithe ar chomhpháirteanna meascáin agus mheaitseála ó sholáthraithe éagsúla. Beidh oibreoirí in ann leas a bhaint as nuálaíocht soláthraithe athbheoite chun éifeachtúlachtaí costais a thiomáint agus seirbhísí saincheaptha a sheachadadh ar bhealach níos solúbtha mar fhreagairt ar éilimh athraitheacha na gcustaiméirí.

Cuirfidh tabhairt isteach RAN Oscailte, fíorúlú agus uathoibriú ar chumas athrú bunúsach ar an mbealach a bhainistíonn oibreoirí líonraí agus a sholáthraíonn seirbhísí. Beidh oibreoirí in ann acmhainn a chur leis nó a aistriú níos gasta d’úsáideoirí deiridh, eachtraí líonra a réiteach go huathoibríoch nó seirbhísí ar leibhéal fiontar a sholáthar ar éileamh do thionscal 4.0.

Creideann na ceithre oibreoir go bhfuil ról tábhachtach le himirt ag an gCoimisiún Eorpach agus ag na rialtais náisiúnta chun éiceachóras Open RAN a chothú agus a fhorbairt trí imscaradh luath, taighde agus forbairt, saoráidí saotharlainne tástála oscailte a mhaoiniú agus éagsúlacht an tslabhra soláthair a spreagadh trí bhacainní ar iontráil a ísliú. soláthraithe beaga agus gnólachtaí nuathionscanta ar féidir leo leas a bhaint as na saotharlanna seo chun réitigh oscailte agus idir-inoibritheacha a bhailíochtú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending