Ceangail le linn

An Banc Eorpach Infheistíochta

EIB a fhormheas € 150 milliún ionstraim maoinithe don Chipir

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

EIB_EU_SLOGAN_A_French_4cTá ionstraim maoinithe nua ceadaithe ag an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) don Chipir, a cheadóidh don Bhanc tacaíocht airgeadais trádála a sholáthar ar feadh suas le € 150.

Fógraíodh ionstraim nuálach an BEI inniu sa Niocóis ag preasagallamh a thionóil an tAire Airgeadais Harris Georgiadis, Uachtarán an BEI Werner Hoyer agus Leas-Uachtarán an BEI atá freagrach as an gCipir Mihai Tanasescu, le linn cuairte oifigiúla ar an gCipir.

Dúirt Hoyer: “Tríd an gclár seo a chur ar bun sa Chipir, tá céim eisceachtúil déanta againn chun tacú le maoiniú trádála sa Chipir. Tar éis torthaí dearfacha na hionstraime a cuireadh i bhfeidhm den chéad uair sa Ghréig cúig mhí ó shin, rinneamar é a mhacasamhlú go gasta sa Chipir, chun trádáil idirnáisiúnta ag cuideachtaí áitiúla a chumasú ag am ina bhfuil bainc idirnáisiúnta ag cúlú. Cuireann ár láithreacht anseo inniu béim ar thiomantas an BEI d'fhorbairt eacnamaíoch sa Chipir agus tá sé mar aidhm ag ár bplé leis an Uachtarán Anastasiades ár gcomhoibriú a láidriú i bhfianaise na gcúinsí eacnamaíochta reatha. Táimid tiomanta d'infheistíocht a dhéanamh sa Chipir, i bhfianaise an chomhthéacs eacnamaíoch deacair, agus táimid ag comhroinnt chuspóir uileghabhálach an rialtais, ní amháin maidir le téarnamh a bhaint amach, ach fás eacnamaíoch fadtéarmach a chinntiú sa tír. Táimid muiníneach go n-éireoidh leis an gCipir ”.

Aiseolas

Chuir an BEI, a mbíonn baint aige go traidisiúnta le maoiniú fadtéarmach a sholáthar ar théarmaí fabhracha, an ionstraim tacaíochta creidmheasa gearrthéarmach seo den chéad uair sa Ghréig i mí an Mheithimh 2013. Tá sé mar aidhm ag an ionstraim rioscaí idirbhirt agus sistéamacha na mbanc eachtrach ar spéis leo forbairt a mhaolú. sreabhann trádáil leis an gCipir agus i bhfabhar athshlánú faoi threoir onnmhairiúcháin arna chur chun cinn, go háirithe, ag FBManna agus ag caipíní lárnacha. Cuirfidh an BEI ráthaíochtaí ar fáil do na bainc thráchtála maidir le maoiniú trádála, a bhfuiltear ag súil go dtacóidh siad le méid idirbheart thart ar € 300-450 milliún in aghaidh na bliana.

I sínithe 2012 bhí € 130m le haghaidh aonad táirgthe nua ag Gléasra Cumhachta Vasilikos chun soláthar leictreachais a fheabhsú sa Chipir, € 68 do Séarachas Limassol agus € 200m do phríomh-bhonneagar, agus i mí Bealtaine 2013 shínigh an BEI iasacht den chineál céanna de € 100 m. Is ionann na tionscadail a mhaoinigh an BEI sa Chipir le cúig bliana anuas agus € 1.3 billiún. Chuaigh thart ar 80% den mhéid seo chuig réimsí straitéiseacha fuinnimh, comhshaoil, iompair agus FBManna. Go stairiúil, chuidigh an Banc le maoiniú formhór mór na dtionscadal bonneagair agus fuinnimh sa Chipir, mar shampla bóithre, ionaid chóireála uisce agus fuíolluisce agus táirgeadh leictreachais.

Aiseolas

An Banc Eorpach Infheistíochta

Neartaíonn BEI fócas na forbartha domhanda agus tacaíonn sé le maoiniú nua € 4.8 billiún le haghaidh fuinnimh, iompair, vacsaíní COVID agus infheistíocht ghnó

foilsithe

on

Tá pleananna ceadaithe ag Bord Stiúrthóirí an Bhainc Infheistíochta Eorpaí (BEI) chun a rannpháirtíocht i bhforbairt dhomhanda a neartú. Cheadaigh sé € 4.8 billiún de mhaoiniú nua do 24 tionscadal chun tacú le gníomhaíocht aeráide, vacsaíní COVID agus athléimneacht eacnamaíoch, iompar inbhuanaithe agus oideachas.

“I mí an Mheithimh d’iarr Comhairle na nAirí ar Bhanc an AE a rannchuidiú le hiarrachtaí forbartha an Aontais a fheabhsú trí straitéisí tiomnaithe, láithreacht níos láidre ar an talamh ar fud an domhain, agus comhordú níos fearr le comhpháirtithe i gcur chuige fíor Team Europe. Thugamar freagra inniu ar ghlao na Comhairle trí mholadh go gcruthófaí brainse den BEI dírithe ar airgeadas forbartha, agus thacaigh an Bord leis an togra seo. Mar thoradh air sin, beidh Banc an AE in ann cur níos láidre le neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a threisiú, trí níos mó saineolaithe a chur ar an talamh, agus a bheith ina chomhpháirtí níos éifeachtaí do bhainc forbartha iltaobhacha agus náisiúnta eile. Agus beimid i riocht níos fearr ár n-uaillmhian dhomhanda a shaothrú i dtéarmaí an chomhraic i gcoinne athrú aeráide, ”a dúirt Uachtarán an BEI, Werner Hoyer.

Tionchar forbartha BEI a neartú

Aiseolas

Cheadaigh Bord Stiúrthóirí BEI moladh an bhainc brainse forbartha a bhunú chun tionchar a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach a mhéadú. Tá sé mar bhonn agus taca ag freagra an BEI ar an nglao ar ghníomh a cuireadh in iúl i ‘gconclúidí na Comhairle maidir le hailtireacht airgeadais fheabhsaithe na hEorpa le haghaidh forbartha (2021)’ a glacadh an 14 Meitheamh 2021. Trína mbrainse forbartha, atheagróidh an BEI a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach agus a láithreacht a mhéadú ar an talamh, straitéisí agus seirbhísí níos spriocdhírithe a fhorbairt i ndlúthchomhar le comhpháirtithe.

Neartóidh an banc uiríll lasmuigh den AE agus cruthóidh sé roinnt moil réigiúnacha, ag treisiú comhlántacht agus comhoibriú le Bainc Forbartha Iltaobhacha, Institiúidí Airgeadais Forbartha náisiúnta agus comhpháirtithe áitiúla, i gcur chuige Team Europe. Díreoidh na moil ar earnálacha téamacha, inniúlachtaí táirgí agus seirbhísí a fhreagraíonn do riachtanais an réigiúin ina bhfuil siad lonnaithe. Beidh an chéad mhol réigiúnach, ag neartú obair BEI in Oirthear na hAfraice, lonnaithe i Nairobi.

Tabharfaidh grúpa comhairleach nua comhairle don BEI maidir lena oibríochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach. Beidh sé san áireamh

Aiseolas

Lucht déanta beartas forbartha an AE arna n-ainmniú ag na Ballstáit, an Coimisiún Eorpach agus an EEAS.

€ 2.2bn le haghaidh gníomhaíochta aeráide, fuinneamh glan agus tithe atá tíosach ar fhuinneamh

Chomhaontaigh BEI maoiniú nua chun giniúint fuinnimh gaoithe agus gréine a mhéadú sa Spáinn agus sa Phortaingéil, líonraí fuinnimh náisiúnta a uasghrádú sa Pholainn agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus billí téimh a ghearradh san Ungáir agus san Fhionlainn.

Faomhadh freisin scéimeanna maoinithe spriocdhírithe chun dlús a chur le hinfheistíocht i dtionscadail gníomhaíochta in-athnuaite ar scála beag san Ostair agus sa Pholainn, agus ar fud Mheiriceá Laidineach agus na hAfraice.

€ 647 milliún le haghaidh imscaradh vacsaín COVID, sláinte agus oideachas

Deimhníodh ag tógáil ar thacaíocht an Bhainc Infheistíochta Eorpaí d’fhorbairt agus imscaradh vacsaíní COVID cláir nua chun ceannach vacsaíní COVID-19 a mhaoiniú lena ndáileadh san Airgintín agus ar fud na hÁise Theas, lena n-áirítear an Bhanglaidéis, an Bhútáin, Neipeal, Srí Lanca agus Oileáin Mhaildíve.

Chinn an Bord tacú le leathnú an chúraim fhadtéarmaigh d’othair faoi mhíchumas san Ísiltír, aontaíodh rolladh amach na teicneolaíochta foghlama digití i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus uasghrádú a dhéanamh ar thaighde eolaíoch sa Chróit.

€ 752m d’iompar inbhuanaithe uirbeach, réigiúnach, aeir agus muirí

Bainfidh paisinéirí tram i gcathair na Slóvaice Košice agus comaitéirí i gcathracha na Polainne Gdansk, Gdynia agus Sopot, agus ar fud na Moldóive, tairbhe as infheistíocht nua le tacaíocht ón BEI chun naisc iompair a nuachóiriú agus a fheabhsú.

Gheobhaidh calafoirt na hIodáile Genoa agus Savona maoiniú ón BEI chun rochtain ar iarnród a uasghrádú agus na calafoirt a chosaint níos fearr ó thuilte agus ó aimsir níos foircní trí bhriseán nua a thógáil.

Chomhaontaigh an BEI freisin athsholáthar agus uasghrádú trealaimh rialaithe aerthráchta agus trealaimh loingseoireachta chun caighdeáin sábháilteachta agus slándála a choinneáil in aerspás na hUngáire.

€ 500m d’infheistíocht san earnáil phríobháideach agus athléimneacht eacnamaíoch COVID-19

Cheadaigh bord BEI cláir mhaoinithe nua freisin arna mbainistiú ag comhpháirtithe baincéireachta agus infheistíochta áitiúla chun tacú le hinfheistíocht ó ghnólachtaí ar fud na Spáinne, na Polainne agus na hÁise Thoir Theas atá os comhair dúshláin COVID-19.

Faisnéis chúlra:

An An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) Is í institiúid iasachta fadtéarmach an Aontais Eorpaigh atá ar úinéireacht ag a Bhallstáit. Cuireann sé maoiniú fadtéarmach ar fáil le haghaidh infheistíochta fónta chun rannchuidiú le spriocanna beartais an AE. Forbhreathnú ar thionscadail arna gceadú ag Bord BEI.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cyber ​​Slándáil

Tacaíonn Plean Infheistíochta na hEorpa le hardán cibearshlándála na chéad ghlúine eile a fhorbairt

foilsithe

on

Shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) conradh maoinithe € 15 milliún leis an gcuideachta cibearshlándála Dúitseach EclecticIQ, ceannaire in fhaisnéis agus bagairtí teicneolaíochta, seirbhísí seilge agus freagartha. Faigheann an tionscadal tacaíocht ó ráthaíocht ón An Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), príomhcholún an Phlean Infheistíochta don Eoraip. Tabharfaidh an comhaontú rochtain ar EclecticIQ ar an maoiniú a theastaíonn uaidh chun forbairt a ardáin chibearshlándála a luathú tuilleadh agus leathnú go hidirnáisiúnta i margadh atá tábhachtach go straitéiseach agus atá ag fás go tapa.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “De réir mar a ghluaiseann níos mó agus níos mó oibríochtaí gnó ar líne, tá sé níos tábhachtaí arís an chibearshlándáil a neartú. Cuideoidh an tacaíocht seo ón BEI, le tacaíocht ón bPlean Infheistíochta don Eoraip, le EclecticIQ a ghníomhaíocht a mhéadú tuilleadh san earnáil ríthábhachtach seo, ag forbairt a phunann táirgí agus ag tairiscint réitigh oiriúnacha do chliaint chun cur i gcoinne cibear-bhagairtí go héifeachtach. "

Tá an preasráiteas ar fáil líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Formheasann BEI maoiniú € 4.1 billiún le haghaidh fuinneamh in-athnuaite, iompar glan, aisghabháil COVID, tithíocht shóisialta agus oideachas

foilsithe

on

Cheadaigh an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) € 4.1 billiún de mhaoiniú nua chun infheistíocht fuinnimh in-athnuaite a luathú, tacú le hathléimneacht eacnamaíoch COVID-19 trí thacaíocht a thabhairt d’infheistíocht san earnáil phríobháideach, iompar inbhuanaithe a fheabhsú agus scoileanna agus tithíocht shóisialta a uasghrádú.

“Cuireann na tionscadail a ceadaíodh inniu béim ar rannpháirtíocht an BEI ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain chun infheistíocht phríobháideach agus phoiblí a dhíghlasáil a thugann aghaidh ar thosaíochtaí áitiúla agus ar dhúshláin dhomhanda. Amárach tabharfaidh mé nuashonrú do Ghobharnóirí an BEI, airí airgeadais agus geilleagair an AE, ar fhreagairt thapa Bhanc an AE ar dhúshláin a chruthaíonn paindéim COVID-19 agus ár dtacaíocht láidir atá ag fás i leith aistriú glas agus gníomhaíocht aeráide ar fud an domhain ”, a dúirt Banc Infheistíochta na hEorpa. Uachtarán Werner Hoyer.

Cheadaigh Bord Stiúrthóirí an BEI, ag teacht le chéile trí fhíschomhdháil, maoiniú nua chun tacú le hinfheistíocht ardtionchair ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain.

Aiseolas

€ 1.4 billiún le haghaidh fuinneamh in-athnuaite

Cheadaigh BEI tacaíocht nua do ghiniúint cumhachta gréine ar scála mór ar fud na Spáinne, tionscadail fuinnimh in-athnuaite ar scála beag sa Ghearmáin, tacú le hinfheistíocht i bhfuinneamh glan agus éifeachtúlacht fuinnimh ag cuideachtaí san Ostair, agus cumhacht gheoiteirmeach in Oirthear na hAfraice.

Cheadaigh an Bord maoiniú agus tacaíocht theicniúil freisin chun soláthar fuinnimh inbhuanaithe agus iontaofa a mhéadú agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú i scoileanna, ospidéil agus gnóthais ar fud na hAfraice.

Aiseolas

€ 1.2 billiún chun téarnamh paindéimeach agus RDI corparáideach a neartú

Cuirfidh comhpháirtithe baincéireachta áitiúla maoiniú gnó ar fáil arna chomhaontú ag BEI chun cabhrú le cuideachtaí san Iodáil, sa Spáinn agus sa Phortaingéil is mó a bhuail paindéim COVID-19 a gcuid gníomhaíochtaí a infheistiú, a leathnú agus a oiriúnú le linn na n-amanna dúshlánacha seo.

Cuirfidh BEI maoiniú díreach ar fáil freisin chun taighde agus forbairt cógaisíochta a mhéadú chun cóireáil ar ghalair croí agus riospráide agus diaibéiteas a fheabhsú.

Cuideoidh maoiniú nua BEI leis an tacaíocht don tionchar sóisialta agus infheistíocht inbhuanaithe ag cuideachtaí san Ísiltír a neartú.

Chomhaontaigh an BEI tacaíocht a thabhairt d’infheistíocht nua cothromais ardtionchair, ag comhpháirtí airgeadais forbartha a bhfuil taithí aici, chun tacú le hinstitiúidí micreamhaoiniúcháin tuaithe atá ag obair le feirmeoirí beaga ar ioncam íseal ar fud na hAfraice a rachaidh i ngleic leis an rochtain theoranta ar mhaoiniú i réigiúin leochaileacha, a thacóidh le forbairt tuaithe agus a laghdóidh. bochtaineacht.

€ 946 milliún chun iompar iarnróid agus nascacht mhuirí a athrú

Déanfar seirbhísí lóistíochta a chumasaíonn rogha éifeachtach eile seachas iompar de bhóthar, a sholáthraíonn an t-oibreoir lasta iarnróid príobháideach is mó sa Spáinn agus sa Phortaingéil, a chlaochlú trí rothra idirmhódúil agus innill ghluaiste nua a cheadú ag an BEI a fháil.

Cheadaigh BEI tacaíocht freisin do thraenacha nua hidrigine agus ceallraí-chumhachta i mBeirlín agus i Brandenburg, agus chun plódú ag calafort Baltach na Polainne de Szczecin a laghdú.

Bainfidh iompar paisinéirí agus lasta sa Rómáin, ag nascadh an Ungáir le calafoirt na Mara Duibhe, leas as uasghrádú a dhéanamh ar bhealach iarnróid Arad-Sighisoara chun luasanna níos airde agus comharthaíocht níos éifeachtaí a chumasú, le tacaíocht ón BEI, faoi thionscnamh infheistíochta bonneagair a comhaontaíodh roimhe seo.

€ 306m d’oideachas, cúram sláinte agus tithíocht shóisialta

Chomhaontaigh Banc an AE maoiniú in Alsace chun tacú le meánscoileanna nua a thógáil agus chun saoráidí atá ann cheana a uasghrádú agus a leathnú, agus chun seirbhísí géarchúraim agus fadtéarmacha agus seirbhísí maireachtála cuidithe a sholáthraíonn cúram sláinte réigiúnach san Ísiltír a fheabhsú.

Tacóidh an BEI freisin le tionscnamh nua chun soláthar tithíochta sóisialta inacmhainne ag comharchumainn tithíochta agus údaráis bhardasacha a mhéadú i roinnt áiteanna sa Pholainn.

Cruinniú bliantúil Bhord Gobharnóirí an BEI

Tháinig gobharnóirí Bhanc Infheistíochta na hEorpa, airí airgeadais agus cisteáin an Aontais Eorpaigh, a dhéanann ionadaíocht ar scairshealbhóirí an BEI le chéile i Lucsamburg dá gcruinniú bliantúil an 18 Meitheamh.

Forbhreathnú ar na tionscadail faofa ag an mBord BEI

Sonraí ar an Ciste Ráthaíochta na hEorpa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending