Ceangail le linn

Iompar ainmhí

Cuidigh le feirmeoirí deireadh a chur le feirmeoireacht cage

ROINN:

foilsithe

on

“Tacaímid go láidir le Tionscnamh na Saoránach‘ Cuir Deireadh leis an Aois Cage ’le haghaidh ainmhithe feirme. Iarraimid ar an gCoimisiún in éineacht le 1.4 milliún Eorpach na bearta cearta a mholadh chun deireadh a chur le feirmeoireacht cage, ”a dúirt Michaela Šojdrová FPE, ball de Ghrúpa EPP de Choiste Talmhaíochta na Parlaiminte.

“Is fearr is féidir leas ainmhithe a ráthú nuair a fhaigheann feirmeoirí na dreasachtaí cearta dó. Tacaímid le haistriú rianúil ó chliabháin go córais mhalartacha laistigh d’achar idirthréimhse leordhóthanach a mheastar go sonrach do gach speiceas, ”a dúirt Šojdrová.

Mar a gheall an Coimisiún Eorpach reachtaíocht nua leasa ainmhithe a mholadh in 2023, leagann Šojdrová béim air go gcaithfear measúnú iarmharta a dhéanamh roimh, faoi 2022, lena n-áirítear costais an chlaochlaithe riachtanach sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma. “Toisc go mbíonn coinníollacha difriúla ag teastáil ó speicis éagsúla, cearca breith nó coiníní, caithfidh an togra na difríochtaí seo a chumhdach le cur chuige speiceas de réir speicis, faoi 2027. Teastaíonn idirthréimhsí agus cúiteamh ó na costais táirgthe níos airde ó fheirmeoirí,” a dúirt Šojdrová.

Aiseolas

“Chun leas ainmhithe a ráthú agus gan ár bhfeirmeoirí Eorpacha a chur faoi mhíbhuntáiste, teastaíonn rialú éifeachtach uainn má urramaíonn táirgí allmhairithe caighdeáin leasa ainmhithe an AE. Caithfidh táirgí a allmhairítear caighdeáin leasa ainmhithe na hEorpa a chomhlíonadh ionas nach gcuirfear allmhairí ar cháilíocht íseal in ionad ár dtáirgeadh ardchaighdeáin, ”a leag béim ar Šojdrová.

Iompar ainmhí

Bua leasa ainmhithe: Deimhníonn rialú CJEU ceart na mballstát néal a chur ar éigeantas roimh mharú  

foilsithe

on

Inniu Lá stairiúil d’ainmhithe (17 Nollaig), mar a shoiléirigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU) go bhfuil cead ag ballstáit réamh-mharú éigeantach a fhorchur. An cás a ardaíodh ón gcosc a ghlac rialtas na Pléimeannach i mí Iúil 2019 a rinne éigeantach néal a chur ar tháirgeadh feola trí bhíthin na nGiúdach agus na Moslamach traidisiúnta deasghnátha.

Rialaigh an fíorasc gur féidir le ballstáit néal inchúlaithe inchúlaithe inchúlaithe a thabhairt isteach faoi chreat na hEalaíne. 26.2 (c) de Rialachán 1099/2009 ón gComhairle (Rialachán maidir le Marú), agus é mar aidhm aige leas ainmhithe a fheabhsú le linn na n-oibríochtaí marú sin a dhéantar i gcomhthéacs deasghnátha reiligiúnacha. Luann sé go soiléir nach gcuireann an Rialachán maidir le Marú “cosc ar bhallstáit oibleagáid a chur ar ainmhithe a ghunadh roimh mharú a bhfuil feidhm acu freisin i gcás marú a fhorordaíonn deasghnátha reiligiúnacha”.

Measann an breithiúnas seo an fhorbairt is déanaí ar néal inchúlaithe inchúlaithe mar mhodh a chothromaíonn go rathúil luachanna iomaíocha na saoirse creidimh agus leasa ainmhithe, agus tagann sé ar an gconclúid “go gceadaíonn na bearta atá san fhoraithne (Pléimeannach) cothromaíocht chothrom a bhaint amach idir an tábhacht ceangailte le leas ainmhithe agus le saoirse chreidmhigh Ghiúdacha agus Mhoslamacha a reiligiún a léiriú ”.

Lean Eurogroup for Ainmhithe an cás Cúirte go dlúth agus i mí Dheireadh Fómhair scaoil sé cás vótaíocht ag taispeáint nach bhfuil saoránaigh an AE ag iarraidh ainmhithe a mharú agus iad feasach go hiomlán.

“Is léir anois nach dtacaíonn ár sochaí le hainmhithe fulaingt go míchuí ag an am is criticiúla dá saol. De bharr néal inchúlaithe is féidir luachanna saoirse reiligiúnacha, agus an imní maidir le leas ainmhithe, a chothromú go rathúil faoi dhlí reatha an AE. Tá glacadh na ndaoine reiligiúnacha roimh mharú ag dul i méid i gcónaí ag méadú i dtíortha AE agus neamh-AE. Anois tá sé in am don AE réamh-mharú a dhéanamh éigeantach i gcónaí éigeantach sa chéad athbhreithniú eile ar an Rialachán maidir le Marú, ”a dúirt Reineke Hameleers, POF Eurogroup for Ainmhithe.

Le linn na mblianta, chuir saineolaithe imní in iúl faoi na himpleachtaí tromchúiseacha leasa ainmhithe a bhaineann le marú gan néal a ghearradh roimh ré (FVE, 2002; EFSA, 2004; BVA, 2020), mar a admhaíonn an Chúirt féin, i gcás eile (C-497 / 17).

Rachaidh an cás ar ais anois chuig cúirt bhunreachtúil Fhlóndras a chaithfidh rialú an CJEU a dhaingniú agus a chur i bhfeidhm. Ina theannta sin, tugann an t-athbhreithniú atá le teacht ar an Rialachán maidir le Marú, mar a d’fhógair an Coimisiún Eorpach faoi chuimsiú straitéis Feirme go Forc an AE, an deis an t-ábhar a shoiléiriú tuilleadh trí réamh-mharú a dhéanamh néal i gcónaí éigeantach agus bogadh i dtreo na hEorpa a bhfuil cúram uirthi d'ainmhithe.

Tar éis Cinneadh Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa ar maidin seasamh leis an gcosc ar mharú neamh-stun i réigiúin na Beilge i bhFlóndras agus WalloniaPríomh-Rabbi Pinchas Goldschmidt, uachtarán na Comhdháil Rabbis na hEorpa (CER), tá an ráiteas seo a leanas eisithe aige:

“Téann an cinneadh seo níos faide ná mar a bhíothas ag súil leis agus imíonn sé i bhfianaise ráitis le déanaí ó na hInstitiúidí Eorpacha go gcaithfear luach agus meas a thabhairt ar shaol na nGiúdach. Tá an Chúirt i dteideal a rialú go bhféadfaidh nó nach nglacfaidh ballstáit maoluithe ón dlí, a bhí sa rialachán i gcónaí, ach tá sé áiféiseach iarracht a dhéanamh shechita a shainiú, ár gcleachtas reiligiúnach.

“Mothaíonn pobail Ghiúdacha ar fud na mór-roinne cinneadh Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa an toirmeasc ar mharú neamh-stun i réigiúin Fhlóndras agus Wallonia sa Bheilg a fhorfheidhmiú. Bhí tionchar tubaisteach cheana féin ag na toirmisc ar phobal Giúdach na Beilge, ag cruthú ganntanas soláthair le linn na paindéime, agus táimid go léir ar an eolas faoin bhfasach a leagann sé seo amach a thugann dúshlán ár gcearta chun ár reiligiún a chleachtadh.

“Go stairiúil, bhí baint riamh ag toirmisc ar mharú reiligiúnach leis an rialú ar an eite dheis agus leis an daonra, is féidir treocht atá doiciméadaithe go soiléir a rianú siar go toirmisc san Eilvéis sna 1800í chun inimirce Ghiúdach ón Rúis agus na Pogroms a chosc, chuig an cuireadh toirmisc i nGearmáin na Naitsithe agus chomh fada le 2012, iarrachtaí chun marú reiligiúnach san Ísiltír a thoirmeasc go poiblí mar mhodh chun stop a chur leis an Ioslam scaipeadh ón tír. Tá cás romhainn anois ina mbeidh toirmeasc curtha i bhfeidhm, gan aon chomhairliúchán leis an bpobal Giúdach áitiúil, agus go mbeidh na himpleachtaí ar an bpobal Giúdach fada buan.

“Cuireann ceannairí na hEorpa in iúl dúinn go dteastaíonn uathu go mairfeadh pobail Ghiúdacha agus go n-éireoidh leo san Eoraip, ach ní sholáthraíonn siad aon chosaintí ar ár slí beatha. Caithfidh an Eoraip machnamh a dhéanamh ar an gcineál mór-roinne is mian léi a bheith. Má tá luachanna cosúil le saoirse reiligiúin agus fíor-éagsúlacht ina gcuid dhílis, ná ní léiríonn an córas dlí atá ann faoi láthair é sin agus caithfear é a athbhreithniú go práinneach. 

“Leanfaimid orainn ag obair le hionadaithe ó phobal Giúdach na Beilge chun ár dtacaíocht a thairiscint ar bhealach ar bith is féidir linn."

Vótaíocht maidir le marú 
Achoimre ar chás C-Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU) C-336/19
Amicus Curiae ar chás CJEU
Abhcóide Tuairim ghinearálta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Iompar ainmhí

Vótálann FPEanna don Choiste Fiosrúcháin nua ar #AnimalTransport

foilsithe

on

Inniu (19 Meitheamh), Parlaimint an AE go mór vótáil i bhfabhar de bhunú a An Coiste Fiosrúcháin ar iompar ainmhithe. Tá Compassion in Farming World agus CEITHRE PAWS thar a bheith sásta le toradh na vótála. Faoi láthair, tá ballstáit an AE ag cur dlí an AE i bhfeidhm go dona atá i gceist chun na milliúin ainmhithe feirme a iompraítear na mílte míle a chosaint lena marú, lena bpórú nó lena ramhrú tuilleadh gach bliain.

Ní mór don AE roinnt fadhbanna leanúnacha fada a réiteach a bhaineann le dlí an AE maidir le hiompar ainmhithe a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear plódú, mainneachtain na stadanna scíthe riachtanacha a sholáthar, bia agus uisce, iompar i bhfíor-theas, iompar ainmhithe mí-oiriúnacha agus córacha leapa neamhleor .

Leanann cinneadh Pharlaimint an AE tonn gníomhaíochtaí a rinne an tsochaí shibhialta agus institiúidí an AE, ag ardú bratacha dearga ar an gceist. Coimisiún an AE le déanaí Straitéis 'Farm To Fork' luaitear go soiléir go bhfuil sé i gceist ag Coimisiún an AE an reachtaíocht maidir le hiompar ainmhithe a athbhreithniú. I mí na Nollag na bliana seo caite, thug Comhairle an AE chun suntais go bhfuil ‘easnaimh agus neamhréireachtaí soiléire fós ann’ maidir leis na dúshláin a bhaineann le hiompar fad-achair ina conclúidí maidir le leas ainmhithe.

Dúirt Olga Kikou, Ceann Trá an AE um Fheirmeoireacht Dhomhanda: “Tá dóchas ag baint le vóta na Parlaiminte na huaireanta iompair ainmhithe a chur faoi réim. Gach bliain iompraítear na milliúin ainmhithe feirme beo ar thurais fhada ghruama, go minic i ndálaí scagtha, teoranta, agus go minic ag trampáil ar a chéile. I rith an tsamhraidh, déantar iad a iompar i dteochtaí arda scanrúil, díhiodráitithe agus ídithe. Caillfidh cuid acu. I gcás go leor, is iad seo na huaireanta céasta deireanacha sula sroicheann siad an seamlas. Ba cheart go gcosnódh dlí an AE ainmhithe ó fhulaingt den sórt sin, ach fós ní chomhlíonann mórchuid tíortha an AE na ceanglais dhlíthiúla maidir le hiompar agus ligfidh siad don chruálacht sin leanúint ar aghaidh. Caithfidh sé seo stopadh. Caithfidh an AE líon agus fad foriomlán na n-iompar a laghdú sa deireadh agus deireadh a chur le honnmhairí ainmhithe lasmuigh de theorainneacha an AE. "

Dúirt CEATHAIR PAWS Stiúrthóir na hOifige um Beartas Eorpach, Pierre Sultana: “Cloch mhíle do leas ainmhithe is ea cinneadh an lae inniu. Thapaigh an Pharlaimint an deis aghaidh a thabhairt ar fhulaingt ainmhithe le linn iompair. Cáineadh sáruithe córasacha le linn iompar ainmhithe le blianta. Déanfaidh an Coiste Fiosrúcháin imscrúdú ar sháruithe agus ar dhrochriarachán an Rialacháin um Iompar Ainmhithe ag an gCoimisiún Eorpach agus ag ballstáit an AE. Mar sin, comhlíonann an Pharlaimint, mar ionadaíocht a toghadh go díreach ó shaoránaigh na hEorpa, a tasc is tábhachtaí, eadhon maoirseacht agus rialú daonlathach a fheidhmiú. Is comhartha soiléir é seo do bhallstáit agus don Choimisiún Eorpach níos mó a dhéanamh chun fulaingt ainmhithe a sheachaint agus rialáil an AE a fhorfheidhmiú. "

  1. An togra Chuir Comhdháil Uachtarán na Parlaiminte Eorpaí an 11 Meitheamh ar aghaidh. Le linn an téarma reachtaíochta roimhe seo, ghlac Parlaimint na hEorpa Tuarascáil Feidhmithe ar iompar beo agus tháinig sí ar an gconclúid go raibh gá go deimhin le Coiste Fiosrúcháin ar bheo (2018/2110 (INI), Pointe 22). De réir fhorbhreathnú an Choimisiúin Eorpaigh tuarascálacha iniúchta ar iompar ainmhithe le talamh agus ag farraige, bíonn neamh-chomhlíonadh forleathan agus cliseadh rialta ag údaráis na mBallstát an dlí seo a fhorfheidhmiú. Tháinig Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i gcrích freisin ina tuairisc a thabhairt maidir le reachtaíocht leasa ainmhithe a chur i bhfeidhm go bhfuil 'laigí ann i réimsí áirithe a bhaineann le saincheisteanna leasa' le linn iompair.
  2. Is ionstraim imscrúdaithe é an Coiste Fiosrúcháin ar féidir le Parlaimint an AE cinneadh a bhunú chun dul i ngleic le saincheisteanna práinneacha sochaíocha. Sna téarmaí reachtacha a chuaigh thart, mar shampla bhunaigh Parlaimint an AE coistí speisialta tar éis na scannail LuxLeaks agus galair na mbó buile.
  3. Fulaingt i bhFeirmeoireacht Dhomhanda i mbun feachtais ar son leas ainmhithe feirme agus bia agus feirmeoireacht inbhuanaithe le breis agus 50 bliain. Tá os cionn aon mhilliún lucht tacaíochta agus uiríll againn in aon tír déag déag, na SA, an tSín agus an Afraic Theas. Tá ár n-Oifig AE i mbun feachtais chun deireadh a chur le húsáid córais éadrócaireach i gcaighean, ag laghdú ár dtomhaltas táirgí ainmhithe, deireadh a chur le hiompar ainmhithe beo fad-achair agus onnmhairí ainmhithe beo lasmuigh den AE, agus caighdeáin níos airde leasa ainmhithe, lena n-áirítear iasc. .
  4. A CEATHAIR PAWS Is í an eagraíocht leasa ainmhithe dhomhanda d’ainmhithe atá faoi thionchar an duine, a nochtann fulaingt, a tharrthálann ainmhithe i ngátar agus a chosnaíonn iad. Bunaithe ag Heli Dungler i Vín i 1988, díríonn CEITHRE PAWS ar ainmhithe compánaigh lena n-áirítear madraí agus cait fáin, ainmhithe feirme agus ainmhithe fiáine a choimeádtar i ndálaí míchuí, chomh maith le criosanna tubaiste agus coinbhleachta. Le feachtais agus tionscadail inbhuanaithe, soláthraíonn CEITHRE PAWS cabhair thapa agus cosaint fhadtéarmach d’ainmhithe atá ag fulaingt.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Iompar ainmhí

Ráiteas #CrueltyFreeEurope ar mhoratóir ar thurgnamh ar ainmhithe

foilsithe

on

Ina fhreagra ar achainí a tugadh chuig Coiste Achainíocha Pharlaimint na hEorpa ag iarraidh moratóir ar thurgnaimh ar ainmhithe agus a luach á mheas, dúirt an Coimisiún arís go bhfuil sé lántiomanta don aidhm dheiridh tástálacha ainmhithe a athsholáthar go hiomlán.

An Eoraip Saor ó Fhóirithint - líonra eagraíochtaí cosanta ainmhithe atá tiomanta do thástáil ainmhithe a thabhairt chun críche san Aontas Eorpach - fáiltíonn sé roimh an ngealltanas sin ach creideann sé go bhfuil sé in am anois mapa bóthair a chur i bhfeidhm chun focail a iompú ina phlean gníomhaíochta.

Dúirt an Dr Katy Taylor, Stiúrthóir Eolaíochta Cruelty Free Europe: “Anois agus níos mó ná riamh, ba cheart don AE uaillmhian a thaispeáint chun eolaíocht níos fearr a fhorbairt agus dul i dtreo taighde agus nuálaíochta níos daonna agus níos ábhartha don duine. Teipeann ar 95% de na drugaí go léir a thaispeántar a bheith sábháilte agus éifeachtach i dtástálacha ar ainmhithe i dtrialacha daonna. Tá costas na teipe seo an-mhór ar bhonn airgid agus ar ainmhithe agus ar dhaoine. Dá dteipfeadh ar aon chóras eile chomh cuimsitheach, is cinnte go ndéanfaí é a scriosadh agus réitigh níos fearr eile a fháil? "

Aiseolas
“Ar ais i 1993 - 27 bliain ó shin - sa chúigiú clár gníomhaíochta comhshaoil ​​de chuid an AE i dtreo na hinbhuanaitheachta, socraíodh sprioc a bhaint amach mar thosaíocht faoi 2000 laghdú 50% ar líon na n-ainmhithe veirteabracha a úsáidtear chun críocha turgnamhacha. Faoi 1997, bhí an gníomh seo tite go ciúin agus tá líon na dtástálacha ar ainmhithe san Eoraip fós ard. Mar sin chuala muid na gealltanais roimhe seo. Tá sé thar am athrú a dhéanamh. "

Cuireann freagra an Choimisiúin béim freisin ar a chuid iarrachtaí forbairt modhanna neamh-ainmhithe a spreagadh chun taighde ainmhithe a athsholáthar. Aithníonn Cruelty Free Europe an obair cheannródaíoch atá déanta san Eoraip trí eagraíochtaí mar ECVAM, comhoibrithe mar an EPAA agus maoiniú Horizon, ach deir sí go gcaithfear i bhfad níos mó a dhéanamh.

Lean an Dr Taylor air: “Glac leis an gclár taighde Horizon áit a dtugann ár ríomhanna le fios nach dtagann ach maoiniú do thionscadail Horizon 2020 a éilíonn sochair phríomhúla agus thánaisteacha do mhodhanna neamh-ainmhithe ach 0.1% den chlár iomlán € 80 billiún don tréimhse 2014 go 2020. Smaoinigh, cé go maíonn 48 tionscadal Horizon ar bhealach éigin go gcuireann siad le modhanna neamh-ainmhithe, luann thart ar 300 úsáid 'samhlacha ainmhithe' mar chuid dá modheolaíocht. Má tá an Eoraip dáiríre faoin aidhm atá aici turgnaimh ar ainmhithe a athsholáthar, ansin caithfidh sí a cuid airgid a chur san áit a bhfuil a béal. "

I mí na Samhna 2019, cuireadh achainí faoi bhráid uachtaráin an Choimisiúin Eorpaigh agus Pharlaimint na hEorpa ag iarraidh ar an AE athbhreithniú córasach a dhéanamh ar gach réimse taighde ina n-úsáidtear ainmhithe. I mí na Bealtaine i mbliana, dheimhnigh Coiste Achainíocha Pharlaimint na hEorpa gur glacadh leis go raibh an achainí inghlactha agus go ndéanfadh an coiste breithniú foirmiúil uirthi. I dteannta lenár gcomhpháirtithe Eorpacha tá Cruelty Free Europe ag éileamh ar an gCoimisiún tiomantas a thabhairt do phlean cuimsitheach le spriocanna agus tráthchláir chun deireadh a chur le tástáil ainmhithe san AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending