Ceangail le linn

Comhshaol

Frans Timmermans ag an EESC: 'Beidh Beart Glas na hEorpa díreach, nó ní bheidh go díreach'

ROINN:

foilsithe

on

D’fhógair Frans Timmermans bearta chun sciath a thabhairt do na daoine is leochailí ón leathnú féideartha ar an gcóras trádála astaíochtaí chuig breoslaí téimh agus iompair, agus chuala sé moltaí an EESC chun cinnteoireacht chorparáideach ar an aistriú glas a fheabhsú trí idirphlé sóisialta.

Ag fáiltiú dó roimh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh Frans Timmermans chuig seisiún iomlánach EESC Dé Céadaoin (9 Meitheamh), dúirt Uachtarán EESC Christa Schweng go raibh an EESC ina chomhghuaillíocht láidir ag an gCoimisiún ina ghníomh aeráide. Thacaigh sé le tograí an Choimisiúin maidir le ciorruithe níos déine ar astaíochtaí faoi 2030 ná mar a bhí beartaithe ar dtús. Bhí sé ina chomhpháirtí gníomhach freisin sna hiarrachtaí chun tacú leis an ngeilleagar ciorclach nua san Eoraip, agus sheol an dá institiúid Ardán Geallsealbhóirí Gheilleagar Ciorclach na hEorpa in 2017 mar acmhainn le dul ar aghaidh do ghnólachtaí trailblazing ar fud na hEorpa.

Anois, agus an Eoraip ag machnamh ar conas tógáil ar ais níos fearr tar éis na paindéime COVID-19, bhí gá le beart sóisialta níos mó ná riamh chun trasdul cóir glas a chinntiú.

Aiseolas

"Is straitéis uaillmhianach fáis é an Beart Glas don AE chun neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050 agus spreagadh eacnamaíoch a sholáthar," a dúirt Schweng, "ach ba cheart na gnéithe sóisialta, saothair, sláinte agus cothromais a neartú chun a chinntiú nach mbeidh aon duine, pobal, oibrí ann , fágtar earnáil nó réigiún taobh thiar de. "

Chuir Timmermans i dtreis gurb é gné shóisialta an aistrithe ghlais príomhchúram an Choimisiúin, toisc go raibh difríochtaí sóisialta séidte ag an bpaindéim, ag cur na sochaí "ar an imeall". Chuir sé síos ar phríomhghnéithe an phacáiste Fit for 55 a bhí le scaoileadh an 14 Iúil.

Cothroime sóisialta crua-shreanga i mbearta aeráide

Aiseolas

Chuirfeadh an pacáiste “cothroime sóisialta crua sna tograí nua”, a dúirt Timmermans, trí:

· Ualach na gníomhaíochta aeráide a roinnt go cóir idir tionscail, rialtais agus daoine aonair, agus;

· Meicníocht shóisialta a thabhairt isteach chun cabhrú le tionchar na mbeart is leochailí a mhaolú, amhail an leathnú féideartha ar thrádáil astaíochtaí chuig breoslaí téimh agus iompair.

"Bí cinnte", a dúirt Timmermans, "má ghlacaimid an chéim seo agus má bhíonn costais mhéadaitheacha ar theaghlaigh dá bharr, cinnteoimid go bhfuil meicníocht shóisialta, ciste sóisialta gníomhaíochta aeráide, i bhfeidhm a fhéadfaidh cúiteamh a dhéanamh as aon éifeachtaí díobhálacha a d’fhéadfadh a bheith ann . "

"Ní mór dúinn teaghlaigh leochaileacha a chosaint ar mhéaduithe féideartha praghais ar bhreoslaí téimh agus iompair, go háirithe i réigiúin nach bhfuil roghanna glana ar fáil go héasca," a dúirt Timmermans. "Mar sin dá dtabharfaimis trádáil astaíochtaí do na breoslaí seo isteach, ciallaíonn sé sin go gcaithfimid ár dtiomantas do chothroime sóisialta a thógáil céim eile. Caithfidh aon togra maidir le trádáil astaíochtaí sna hearnálacha nua seo teacht le togra don tionchar sóisialta ag an am céanna . "

Guth na n-oibrithe a thabhairt isteach sa chothromóid

Mar chuid den díospóireacht, chuala Timmermans rannchuidiú an EESC le déileáil sóisialta a mhúnlú atá lárnach sa Bheart Glas. Díríonn na tograí, arna leagan amach ag an rapóirtéir Norbert Kluge, ar rannpháirtíocht oibrithe níos láidre i gcinnteoireacht chorparáideach agus ar fhreagracht shóisialta chorparáideach.

"Tá idirphlé sóisialta thar a bheith tábhachtach chun nasc dlúth a ráthú idir an Beart Glas agus ceartas sóisialta," a dúirt Kluge. "Creidimid gur féidir linn cáilíocht na gcinntí eacnamaíocha a dhéanann cuideachtaí agus iad ag aistriú chuig samhail ghlas a fheabhsú trí ghuth na n-oibrithe a thabhairt isteach."

"Is gnách go mbíonn faisnéis oibrithe, comhairliúchán agus rannpháirtíocht ar leibhéal an bhoird i bhfabhar cur chuige níos fadtéarmaí agus cáilíocht na cinnteoireachta a fheabhsú i gclár oibre um athchóiriú eacnamaíoch." arsa an tUasal Kluge.

Fuair ​​tuarascáil ó Fhondúireacht Hans Böckler ar an gcaoi ar sháraigh gnó san Eoraip géarchéim airgeadais 2008-2009 go raibh cuideachtaí le boird maoirseachta a chuimsigh fostaithe ní amháin níos láidre, ach gur ghnóthaigh siad níos tapa óna iarmhairtí freisin. Chuir siad as do níos lú fostaithe, choinnigh siad leibhéil níos airde infheistíochtaí i T&F, chláraigh siad brabúis níos airde agus léirigh siad níos lú luaineachta sa mhargadh caipitil. Ar an iomlán, bhí siad dírithe níos mó ar leasanna fadtéarmacha na cuideachta.

Cuireann an EESC i bhfios go láidir, áfach, nach mbaineann déileáil sóisialta mar chuid riachtanach de mhargadh glas le hobair amháin. Baineann sé le hioncam, slándáil shóisialta agus tacaíocht fhioscach do gach duine a dteastaíonn sé uathu, lena n-áirítear iad siúd gan aon rochtain ar obair ar chor ar bith.

Teastaíonn beartais ghníomhacha mhargadh an tsaothair, mar aon le seirbhísí éifeachtacha fostaíochta poiblí, córais slándála sóisialta atá oiriúnaithe do phatrúin athraitheacha margaí saothair agus líonta sábháilteachta iomchuí i dtéarmaí ioncaim íosta agus seirbhísí sóisialta do na grúpaí is leochailí.

Léigh téacs iomlán Óráid Timmermans.

Féach ar an díospóireacht le Frans Timmermans ar an Cuntas twitter EESC @EU_EESC

Tuairim an EESC Gan Beart Glas gan beart sóisialta beidh sé ar fáil go gairid ar shuíomh Gréasáin an EESC.

Athrú aeráide

Glanann póilíní gníomhaithe aeráide ó chroí cheantar airgeadais Zurich

foilsithe

on

By

Cuireann gníomhaithe aeráide “Rise up for Change” bac ar bhealach isteach de Credit Suiesse chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trí REUTERS
Cuireann gníomhaithe aeráide “Rise up for Change” bac ar bhealach isteach UBS chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trí REUTERS

Cuireann gníomhaithe aeráide 'Rise up for Change' bac ar bhealach isteach UBS chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa 2021. Schweiz Rise Up For Change / Bileog trí REUTERS

Thosaigh póilíní gníomhaithe aeráide a ghlanadh ó chroílár cheantar airgeadais Zurich Dé Luain (2 Lúnasa) tar éis dóibh bealaí isteach bainc a bhac chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú iasachtóirí ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol., scríobhann Michael Shields.

Chuir póilíní Zurich gníomhaígh amhránaíochta agus cantaireachta ar bun a ghlac poist ag na bealaí isteach chuig Credit Suisse (CSGN.S) agus UBS i gcearnóg Paradeplatz i mol airgeadais na hEilvéise. (UBSG.S) tar éis dhiúltaigh siad scaipeadh.

Aiseolas

"Tá aon rud déanta ag Credit Suisse agus UBS go dtí seo ach freagra leordhóthanach a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide. Sin é an fáth go bhfuil an ghluaiseacht ceartais aeráide ag áitiú cheanncheathrú Credit Suisse agus oifig UBS in aice láimhe inniu chun aird a tharraingt ar iarmhairtí easpa gnímh institiúidí airgeadais na hEilvéise. , "Dúirt Frida Kohlmann, urlabhraí don ghrúpa Rise Up for Change, i ráiteas.

Chuir gníomhaithe fonsa taobh amuigh de cheanncheathrú Credit Suisse an tseachtain seo caite, ag seasamh mar ionadaithe ó bhanc na hEilvéise agus ag fógairt go gcuirfí deireadh lena maoiniú breosla iontaise. Léigh níos mó.

Tagann an agóid i measc tonn de mhíshásamh sibhialta ag gníomhaithe san Eilvéis, áit a bhfuil an aeráid ag téamh ag thart ar dhá oiread luas an mheáin dhomhanda agus ag athrú a thírdhreacha sléibhe cáiliúla. Léigh níos mó.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Glacann an Coimisiún treoir nua maidir le conas tionscadail bhonneagair sa todhchaí a chosaint ar athrú aeráide

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treoir theicniúil nua maidir le cosaint aeráide ar thionscadail bhonneagair don tréimhse 2021-2027. Ligfidh na treoirlínte seo breithnithe aeráide a chomhtháthú in infheistíochtaí sa todhchaí agus i bhforbairt tionscadal bonneagair, cibé acu foirgnimh, bonneagar líonra nó sraith córas agus sócmhainní tógtha iad. Ar an mbealach seo, beidh infheisteoirí institiúideacha agus príobháideacha Eorpacha in ann cinntí eolasacha a dhéanamh ar thionscadail a mheastar a bheith comhoiriúnach le Comhaontú Pháras agus le cuspóirí aeráide an AE.

Cuideoidh na treoirlínte arna nglacadh leis an AE Beart Glas na hEorpa a chur i bhfeidhm, treoracha dhlí aeráide na hEorpa a chur i bhfeidhm agus cur le caiteachas níos glaise an AE. Tá siad mar chuid den pheirspictíocht de laghdú glan ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de -55% faoi 2030 agus neodracht aeráide faoi 2050; tá meas acu ar phrionsabail 'príomhacht éifeachtúlachta fuinnimh' agus 'gan dochar suntasach a dhéanamh'; agus comhlíonann siad na ceanglais atá leagtha amach sa reachtaíocht maidir le roinnt cistí AE mar InvestEU, an tSaoráid um Cheangal na hEorpa (CEF), Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (ERDF), an Ciste Comhtháthaithe (CF) agus an Ciste Just Transition (FTJ).

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Aiseolas

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending