Ceangail le linn

Idirnascacht Leictreachais

Tacaíonn Feisirí Eorpacha le pleananna do mhargadh leictreachais níos inacmhainne agus níos so-úsáidte do thomhaltóirí

ROINN:

foilsithe

on

Fuair ​​​​athchóiriú an mhargaidh leictreachais, chun é a dhéanamh níos cobhsaí, inacmhainne agus inbhuanaithe, tacaíocht an Choiste Fuinnimh Dé Céadaoin.

  • Cosaint tomhaltóirí níos láidre i gcoinne praghsanna luaineacha 
  • Conarthaí speisialta, comhaontuithe ceannaigh fadtéarmacha chun cabhrú le hinfheistíochtaí fuinnimh a spreagadh 
  • Tuilleadh cosanta le stop a chur le teaghlaigh leochaileacha a gcuid leictreachais a ghearradh amach  

Ina leasuithe ar an dréacht-reachtaíocht, molann Feisirí Eorpacha cosaint tomhaltóirí i gcoinne praghsanna luaineacha a neartú tuilleadh. Ba cheart go mbeadh an ceart ag tomhaltóirí conarthaí ar phraghas seasta, conarthaí praghais dinimiciúla, chomh maith le tuilleadh faisnéise bunriachtanaí faoi na roghanna a shíníonn siad dóibh, lena gcuirtear cosc ​​ar sholáthraithe a bheith in ann téarmaí conartha a athrú go haontaobhach. Is é an aidhm a áirithiú go mbainfeadh gach tomhaltóir, chomh maith le gnólachtaí beaga, tairbhe as praghsanna fadtéarmacha, inacmhainne agus cobhsaí agus go maolófaí tionchar na n-athruithe tobanna praghais.

Molann na Feisirí freisin go gcuireann tíortha AE cosc ​​ar sholáthraithe soláthar leictreachais custaiméirí leochaileacha a ghearradh, lena n-áirítear le linn díospóidí idir soláthraithe agus custaiméirí, agus cosc ​​a chur ar sholáthraithe ó cheangal ar na custaiméirí sin córais réamhíocaíochta a úsáid.

Conarthaí speisialta agus solúbthacht

Tacaíonn an Coiste Fuinnimh le húsáid níos leithne a bhaint as “Conarthaí le haghaidh Difríochta” (CFDanna) mar a thugtar orthu chun infheistíochtaí fuinnimh a spreagadh agus molann sé an doras a fhágáil ar oscailt do scéimeanna tacaíochta coibhéiseacha tar éis don Choimisiún iad a fhormheas. I CFD, cúitíonn údarás poiblí an táirgeoir fuinnimh má thiteann praghsanna margaidh ró-ghéar, ach bailíonn sé íocaíochtaí uathu má bhíonn na praghsanna ró-ard.

Leagann Feisirí Eorpacha béim freisin ar a thábhachtaí atá Comhaontuithe Ceannaigh Cumhachta (PPAanna) maidir le praghsanna cobhsaí agus ioncaim iontaofa a sholáthar do thomhaltóirí. Tá sé de chúram ar an gCoimisiún Eorpach margadh a bhunú do PPAanna faoi dheireadh 2024.

Choigeartaigh na Feisirí na critéir chun géarchéim praghais leictreachais a dhearbhú, chun a chinntiú go bhfuil bearta nithiúla ann chun saoránaigh agus cuideachtaí a chosaint níos fearr.

Aiseolas

Molann an coiste freisin i bhfabhar “solúbthacht neamhiontaise” (cumas na heangaí cumhachta dul i dtaithí ar athruithe ar sholáthar agus éileamh gan a bheith ag brath ar bhreoslaí iontaise) agus solúbthacht ar thaobh an éilimh, mar shampla trí úsáid a bhaint as córais ceallraí baile. Is féidir leis sin cuidiú leis an eangach leictreachais a chothromú, luaineachtaí praghsanna a laghdú, agus cumhacht a thabhairt do thomhaltóirí a n-ídiú fuinnimh a oiriúnú do phraghsanna agus dá riachtanais.

“Leis an gcomhaontú seo, cuireann an Pharlaimint na saoránaigh i gcroílár dhearadh an mhargaidh leictreachais, ag cur cosc ​​ar chuideachtaí cumhacht tomhaltóirí leochaileacha agus i mbaol a ghearradh, an ceart chun fuinneamh a roinnt a chur chun cinn, ardú praghsanna a laghdú agus praghsanna inacmhainne a chur chun cinn do shaoránaigh agus cuideachtaí,” a dúirt an FPE tosaigh Nicolás González Casares (S&D, ES). “D’iompaíomar CfDs isteach sa chóras tagartha chun an earnáil leictreachais a spreagadh chun aistriú i dtreo córais astaíochtaí nialasacha in-athnuaite. Déanfaidh córas a fheabhsóidh cuideachtaí níos iomaíche trí leictreachas glan ar phraghsanna iomaíocha agus cobhsaí”, a dúirt sé.

Na chéad chéimeanna eile

Thacaigh 55 FPE ar an gCoiste Tionscail, Taighde agus Fuinnimh le hathchóiriú an mhargaidh leictreachais, vótáil 15 ina choinne agus staon 2 acu. Vótáil siad freisin chun tús a chur le caibidlíocht leis an gComhairle le 47 vóta in aghaidh 20 ina choinne, agus 5 ag staonadh ó vótáil – cinneadh a chaithfidh an Teach iomlán a chur chun solais i seisiún iomlánach atá le teacht.

cúlra

Tá praghsanna fuinnimh ag ardú ó lár na bliana 2021, ar dtús i gcomhthéacs an téarnaimh eacnamaíoch iar-COVID-19. Mar sin féin, d'ardaigh praghsanna fuinnimh go mór de bharr fadhbanna soláthair gáis tar éis seoladh cogaidh na Rúise in aghaidh na hÚcráine i mí Feabhra 2022, rud a chuir géarchéim fuinnimh chun cinn. Bhí éifeacht láithreach ag praghsanna arda gáis ar phraghsanna leictreachais, mar go bhfuil siad nasctha le chéile faoin ord fiúntais córas, áit a socraíonn an fhoinse fuinnimh is daoire (go hiondúil breosla iontaise) an praghas iomlán leictreachais.

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending