Ceangail le linn

Fuinneamh

Coigilt fuinnimh: gníomhaíocht an AE chun ídiú fuinnimh a laghdú 

ROINN:

foilsithe

on

Tá coigilt fuinnimh ríthábhachtach chun an t-athrú aeráide a chomhrac agus chun spleáchas an AE ar fhuinneamh a laghdú. Faigh amach cad atá á dhéanamh ag Feisirí Eorpacha chun tomhaltas a laghdú, Cumann.

Ciallaíonn éifeachtúlacht fuinnimh níos lú fuinnimh a úsáid chun an toradh céanna a tháirgeadh. Cuireann sé ar chumas fuinneamh a shábháil agus astuithe ó stáisiúin chumhachta a laghdú.

Tá athbhreithniú á dhéanamh ar na dlíthe maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ó 2018 ar aghaidh chun cuidiú leis an AE spriocanna aeráide uaillmhianacha nua a leagadh síos faoi 2021 a bhaint amach. Déileáil Ghlas na hEorpa. Cabhróidh siad freisin le spleáchas na hEorpa ar allmhairí breosla iontaise a thagann go mór ón Rúis a laghdú, mar atá leagtha amach i bplean RepowerEU.

Tá an AE ag obair go comhthreomhar ar rialacha chun fuinneamh in-athnuaite a mhéadú.

Léigh níos mó ar Gníomh AE chun astaíochtaí a laghdú.

Spriocanna nua éifeachtúlachta fuinnimh

D’fhéadfadh feabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh ní amháin astuithe CO2 a laghdú, ach freisin bille bliantúil €330 billiún an AE d’allmhairí fuinnimh.

Spriocanna nua arna nglacadh ag an bParlaimint i mí Iúil 2023 laghdú comhchoiteann 11.7 % ar a laghad a shocrú ar an tomhaltas fuinnimh ar leibhéal an AE faoi 2030 (i gcomparáid le réamh-mheastacháin an Cás Tagartha 2020).

Caithfidh tíortha an AE 1.5% ar an meán a choigilt in aghaidh na bliana. Ba cheart go dtosódh coigilteas fuinnimh le 1.3% in aghaidh na bliana go dtí deireadh 2025, ag baint amach 1.9% de réir a chéile faoi dheireadh na bliana 2030.

Chun na spriocanna seo a bhaint amach, clúdóidh bearta áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta earnálacha éagsúla: riarachán poiblí, foirgnimh, gnólachtaí, ionaid sonraí, etc. D’áitigh Feisirí Eorpacha cuspóirí sonracha insroichte:

  • Ba cheart don earnáil phoiblí a tomhaltas fuinnimh deiridh a laghdú 1.9% gach bliain
  • Ba cheart do thíortha AE a áirithiú go ndéantar 3 % ar a laghad de na foirgnimh phoiblí a athchóiriú gach bliain ina bhfoirgnimh fuinnimh nach bhfuil beagnach nialas acu nó ina bhfoirgnimh a bhfuil astaíochtaí nialasacha iontu.
  • Tá ceanglais nua ann maidir le córais téimh cheantair éifeachtacha

Cinnteoidh meicníocht láidir faireacháin agus forfheidhmithe go mbainfidh tíortha an AE a gcuid spriocanna amach.

Ní mór don Chomhairle na rialacha nua a ghlacadh fós sula bhféadfaidh siad teacht i bhfeidhm.

Aiseolas

Ídiú fuinnimh foirgneamh a laghdú

Tá foirgnimh san AE freagrach as 40% den ídiú fuinnimh agus 36% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa.

Réimse tábhachtach amháin atá le feabhsú is ea téamh agus fuarú foirgneamh agus uisce te tí arb ionann é agus 80% de tomhaltas fuinnimh na dteaghlach.

An An Coimisiún Eorpach molta an nuashonrú ar an treoir maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh i 2021.

I mí an Mhárta 2023, Thacaigh an Pharlaimint le pleananna d’earnáil tógála atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Áirítear ar na rialacha chun feidhmíocht fhoirgnimh na hEorpa a mhéadú bearta chun cabhrú le billí fuinnimh agus le bochtaineacht fuinnimh a laghdú, go háirithe i measc na mban agus chun timpeallachtaí sláintiúla laistigh a mhéadú.

Ba cheart go mbeadh astaíochtaí nialasacha ag gach foirgneamh nua amhail ó 2028. Is é 2026 an spriocdháta d’fhoirgnimh nua atá á n-áitiú, á n-oibriú nó faoi úinéireacht údaráis phoiblí.

Trí fhoirgnimh an AE a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh agus ag brath níos lú ar bhreoslaí iontaise, trí infheistíocht a dhéanamh in athchóiriú d’fhéadfaí úsáid fuinnimh deiridh na bhfoirgneamh a laghdú agus laghdófaí astuithe san earnáil faoi 2030. Straitéis tonnta athchóirithe atá molta ag an gCoimisiún in 2020, tá sé mar aidhm aige an t-athchóiriú bliantúil fuinnimh ar fhoirgnimh a dhúbailt ar a laghad faoi 2030, athchóirithe a chothú ar níos mó ná 35 milliún foirgneamh agus suas le 160,000 post a chruthú san earnáil tógála.

Ní bheidh feidhmíocht fuinnimh foirgneamh níos ísle ná D

Ar scála ón bhfeidhmíocht fuinnimh is fearr go dtí an fheidhmíocht fuinnimh is measa (A go G), ba cheart foirgnimh chónaithe a uasghrádú go D faoi 2033 le spriocdháta de 2030 maidir le foirgnimh neamhchónaithe agus poiblí. Is féidir é seo a dhéanamh trí insliú nó trí chórais teasa feabhsaithe.

Ba cheart tuilleadh eolais a roinnt laistigh den earnáil tógála. Foráiltear le nuashonrú na reachtaíochta go roinnfear faisnéis maidir le feidhmíocht fuinnimh le húinéirí agus le háititheoirí foirgneamh, le hinstitiúidí airgeadais agus le húdaráis phoiblí.

Foirgnimh chun a gcuid fuinnimh gréine féin a tháirgeadh

Chuirfeadh an nuashonrú ceangal freisin ar thíortha AE a áirithiú go mbeadh teicneolaíochtaí gréine ag foirgnimh nua faoi 2028, nuair is féidir go teicniúil agus go heacnamaíoch. Maidir le foirgnimh chónaithe, ba cheart gurb é 2032 an spriocdháta.

I mí na Nollag 2022, Thacaigh an Pharlaimint le tograí chun é a dhéanamh éigeantach do thíortha AE a chinntiú go seachadtar ceadanna chun trealamh fuinneamh gréine a shuiteáil ar fhoirgnimh laistigh de mhí amháin.

Bearta chun cabhrú le billí fuinnimh a ísliú

Is minic go mbíonn baint ag foirgnimh neamhéifeachtúla le bochtaineacht fuinnimh agus fadhbanna sóisialta. Is gnách go gcaitheann teaghlaigh leochaileacha níos mó go comhréireach ar fhuinneamh agus mar sin bíonn siad níos nochta do phraghsanna méadaitheacha.

Is féidir le hathchóirithe cabhrú le billí fuinnimh a laghdú agus cuidiú le daoine a ardú as an mbochtaineacht fuinnimh, ach ós rud é go bhfuil obair thógála costasach ba mhaith leis an bParlaimint a chinntiú go bhfuil tionchar na gcostas sin teoranta do theaghlaigh leochaileacha.

I measc na rialacha nua maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh, áirítear tograí le haghaidh pleananna athchóirithe náisiúnta a chuirfeadh rochtain ar mhaoiniú ar fáil do theaghlaigh leochaileacha.

Eisiatar séadchomharthaí ó na rialacha maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus is féidir le tíortha an díolúine d’fhoirgnimh eile a leathnú (ailt ailtireachta, stairiúil, áiteanna adhartha). Is féidir tithíocht shóisialta faoi úinéireacht phoiblí a eisiamh freisin i gcás ina mbeadh méaduithe cíosa níos mó ná coigilteas ar bhille fuinnimh mar thoradh ar athchóirithe.

Iarrachtaí náisiúnta a mhaoiniú chun dul i ngleic le spleáchas ar fhuinneamh

I mí na Nollag 2022, rinne idirbheartaithe na Parlaiminte thángthas ar chomhaontú sealadach le tíortha AE a d’éileodh ar thíortha a bheadh ​​ag fáil cistí breise trí phleananna téarnaimh agus athléimneachta nuashonraithe, lena n-áireofaí bearta chun fuinneamh a choigilt, fuinneamh glan a tháirgeadh agus chun soláthairtí a éagsúlú.

Is é is aidhm do na pleananna téarnaimh náisiúnta seo tacú le neamhspleáchas ó bhreoslaí iontaise na Rúise agus ón aistriú glas. Spreagfadh bearta eile:

  • Infheistíocht chun dul i ngleic le bochtaineacht fuinnimh do theaghlaigh leochaileacha, do chuideachtaí beaga agus meánmhéide agus do mhicrifhiontair, agus;
  • níos mó cistí ó na Ballstáit do thionscadail fuinnimh trasteorann agus iltíre.

Ní mór fós an comhaontú sealadach seo a fhormheas go foirmiúil ag an bParlaimint agus ag an gComhairle chun teacht i bhfeidhm.

Éifeachtúlacht fuinnimh fearais tí

In 2017 d’fhormheas an Pharlaimint lipéid fhuinnimh shimplithe le haghaidh fearais tí, mar shampla lampaí, teilifíseáin agus folúsghlantóirí, chun go mbeidh sé níos éasca don tomhaltóir a n-éifeachtúlacht fuinnimh a chur i gcomparáid.

An Treoir um Éifeachtúlacht Fuinnimh a athbhreithniú 

An Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh a athbhreithniú 

Infographic 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending