Ceangail le linn

Parlaimint na hEorpa

Éileamh a laghdú agus daoine atá i striapachas a chosaint, abair Feisirí Eorpacha 

ROINN:

foilsithe

on

D’iarr an Pharlaimint an tseachtain seo caite ar bhearta AE chun dul i ngleic le striapachas agus beartais a chuireann deireadh le bochtaineacht, i.e. seisiún Iomlánach, FEMM.

Ghlac Feisirí Eorpacha leis an tuarascáil ar striapachas san AE, a himpleachtaí trasteorann agus a tionchar ar chomhionannas inscne agus ar chearta na mban a raibh 234 vóta ina bhfabhar, 175 ina aghaidh agus 122 ag staonadh as. Cuireann sé i bhfios go láidir go mbíonn níos mó íospartaigh gáinneála le haghaidh dúshaothrú gnéasach mar thoradh ar an neamhshiméadracht idir rialacha náisiúnta striapachais laistigh den AE, mar gheall ar a nádúr trasteorann, agus go gcruthaíonn sé talamh oibriúcháin thorthúil don choireacht eagraithe. Ba cheart do na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar an reachtaíocht atá ann cheana chun aon bhearnaí a sheachaint a cheadaíonn do choirpigh gníomhú gan phionós, agus ba cheart don Choimisiún treoirlínte coiteanna AE a fhorbairt lena ráthaítear cearta bunúsacha daoine atá ar striapachas.

Bearta chun éileamh agus fógraíocht ar líne a laghdú

Tá striapachas agus gáinneáil le haghaidh dúshaothrú gnéasach ann toisc go bhfuil éileamh orthu, dar le Feisirí Eorpacha. Tá sé ríthábhachtach mar sin éileamh a laghdú chun gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a laghdú agus ní mór é a dhéanamh ar bhealach nach ndéanann dochar dóibh siúd atá i striapachas, a deir siad. Iarrann siad ar na Ballstáit bearta práinneacha a ghlacadh chun dul i ngleic le fógraíocht ar líne a spreagann striapachas go díreach nó go hindíreach nó a fhéachann le ceannaitheoirí a mhealladh.

Éilíonn Feisirí Eorpacha tacaíocht agus comhoibriú leis na póilíní agus le gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí eile, le seirbhísí sóisialta agus leighis agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha chun aghaidh a thabhairt ar gháinneáil agus ar dhúshaothrú gnéasach agus chun mná a chosaint sa striapachas.

Rochtain a thabhairt do dhaoine atá i striapachas ar sheirbhísí riachtanacha agus a gcearta a chosaint

Mhéadaigh an staid shóisialta agus eacnamaíoch atá ag dul in olcas mar gheall ar COVID-19, agus an ghéarchéim reatha fuinnimh agus costais mhaireachtála gach cineál mí-úsáide agus foréigin in aghaidh na mban, dar le Feisirí Eorpacha, lena n-áirítear dúshaothrú gnéasach., agus go leor ban i gcásanna leochaileacha á dtiomáint i mbochtaineacht agus eisiamh sóisialta. Éilíonn Feisirí Eorpacha beartais éifeachtacha in aghaidh na bochtaineachta. Tá siad ag iarraidh cosaint shóisialta a fheabhsú, dul i ngleic le teip scoile, oideachas a chur chun cinn, agus beartais chuimsitheacha a bhunú a thacaíonn le cumasú na mban agus neamhspleáchas eacnamaíoch, mar aon le bearta a cháineann iad siúd a shaothraíonn.

Aiseolas

Tugann an tuarascáil faoi deara go mbíonn bagairt leanúnach ar dhaoine atá i striapachas ó ghéarleanúint na bpóilíní agus na mbreithiúna, agus tá siad imeallaithe agus stiogma, rud a chuireann bac go minic ar a gcumas ceartas a lorg. Iarrann Feisirí Eorpacha rochtain iomlán ar sheirbhísí sláinte agus sóisialta ardchaighdeáin chomh maith leis an gcóras ceartais agus bealaí amach as an striapachas.

Maria Noichl Dúirt an rapóirtéir (S&D An Ghearmáin): “Inniu tá an Pharlaimint ag tabhairt guth do dhaoine, agus go háirithe do mhná, a ndearnadh faillí orthu go traidisiúnta, a bhí imeallaithe agus stiogma inár sochaithe. Táimid ag seasamh leo siúd a thug foláireamh le fada an lá faoi réaltacht an striapachais. Imlíníonn an tuarascáil seo na fáthanna a dtéann tromlach mór na ndaoine i mbun striapachais, agus leagann sé béim ar an mbealach chun cinn: cláir scoir agus roghanna eile a chruthú, deireadh a chur le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta, deireadh a chur le steiréitíopaí agus neamhionannais, agus laghdaigh éileamh trí dhul i ngleic leis na ceannaitheoirí."

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending