Ceangail le linn

Comhshaol

Maoiníonn an Coimisiún 171 tionscadal LIFE nua sa chomhshaol agus san aeráid ar fud na hEorpa le breis agus €396 milliún

ROINN:

foilsithe

on

Tá 171 tionscadal nua ceadaithe ag an gCoimisiún Eorpach ar fud na hEorpa faoi na Clár LIFE do ghníomhaíocht comhshaoil ​​agus aeráide, worth more than €396 million. Thanks to the programme’s co-funding requirements, it will mobilise a total investment of more than €722m, which represents a 28.5 % increase compared to last year. Projects from almost all EU countries will benefit from EU support under the following sub-programmes: nature and biodiversity; circular economy and quality of life; climate change mitigation and adaptation; and clean energy transition.

LIFE projects contribute to reaching the European Green Deal’s broad range of climate, energy and environmental goals, including the EU’s aim to become climate-neutral by 2050. They support biodiversity and nature restoration, improve the quality of life of Europeans by reducing pollutants and greenhouse gas emissions, increase circularity in the economy and climate resilience, and accelerate the transition to clean energy across Europe. 

Samplaí de thionscadail bronnta

Ceann de na cinn is mó nádúr agus bithéagsúlacht projects involves 13 EU member states and other European countries tackling fishing bycatch in the North Atlantic, Baltic and Mediterranean waters. Led by The Netherlands, the project aims to minimise – and where possible eliminate – bycatch in the regions involved in line with the Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030.

A chur chun cinn níos mó geilleagar ciorclach agus cáilíocht na beatha, one project in Bulgaria will promote sustainable consumption, prevention and separate collection of waste involving local authorities, businesses and citizens. The project aims to show how Bulgaria’s traditional landfill dumping can be replaced by new ‘pay as you throw’ door-to-door waste collection and recycling schemes.

Tacú le maolú aeráide, tá sé mar aidhm ag tionscadal Francach féidearthacht theicniúil agus eacnamaíoch córas fótavoltach nuálach agus cost-éifeachtach a léiriú sula dtabharfar ar an margadh é. Is éard atá sa teicneolaíocht ná painéil ghréine dé-éadanacha atá ar crochadh os cionn suíomhanna neamhshaothraithe mar canálacha, báisíní agus taiscumair. Cabhróidh an teicneolaíocht seo le tuilleadh fuinnimh in-athnuaite a ghiniúint, le hastuithe gáis cheaptha teasa a laghdú agus le hiomaíocht maidir le húsáid talún a laghdú.

Tacóidh tionscadal nua il-tíre freisin leis an aistriú fuinnimh ghlain sa slabhra luacha HORECA (óstán, bialann, lónadóireacht) i seacht dtír AE. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal breis agus 500 oibrí a oiliúint agus teagmháil a dhéanamh le thart ar 10 000 geallsealbhóir sa tionscal cóiríochta agus seirbhíse bia chun an fuinneamh coibhéiseach de 390 milliún bolgán solais in aghaidh na bliana a shábháil.

Aiseolas

Sracfhéachaint: tionscadail nua faoin €396m de mhaoiniú AE 

Nádúr agus bithéagsúlacht 

29 nádúr agus bithéagsúlacht tionscadail, le buiséad iomlán gar do €211m (a ranníocfaidh an AE thart ar €140m de) déanfaidh sé éiceachórais agus gnáthóga fionnuisce, mara agus cósta a athchóiriú; stádas caomhantais éan, feithidí, reiptílí, amfaibiaigh agus mamaigh a fheabhsú; rialachas a fheabhsú; agus tacú le cur chun feidhme agus comhlíonadh na reachtaíochta ábhartha de chuid an AE amhail an Éin agus Gnáthóga Treoracha agus an Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030. Doing so, they will equally contribute to the EU’s implementation of the Comhaontú Bithéagsúlachta Domhanda Kunming/Montreal.

Geilleagar ciorclach agus cáilíocht na beatha

Cuirfear tús le tionscadail LIFE €298m, a mbeidh an AE ar fáil os a chionn € 94 milliún chun cur le geilleagar ciorclach agus feabhas a chur ar cháilíocht na beatha

Iomlán de 36 tionscadal díriú ar úsáid uisce, dramhaíl leictreach, ceimiceáin, truailliú aeir agus torainn chun cabhrú le feabhas a chur ar cháilíocht na beatha do shaoránaigh an AE agus teicneolaíochtaí a fhorbairt chun tacú leis an Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán

Ina theannta sin, cúig thionscadal feabhsóidh rialachas comhshaoil agus faisnéis trí chumhacht a thabhairt do thomhaltóirí saolta saor ó thocsain a chaitheamh agus roghanna bia inbhuanaithe a dhéanamh, agus trí thacú le bardais dea-chleachtais a ghlacadh i mbainistíocht dramhaíola agus Comhaontú na Cathrach Glas a chur i bhfeidhm. Cuirfidh an AE thart ar €6m ar fáil do bhuiséad iomlán tionscadail de bheagnach €10m. 

Maolú agus oiriúnú don athrú aeráide

San iomlán, tionscadail 34 fiú thart €110m (lena soláthróidh an AE thart ar EUR 65 milliún) rannchuideoidh le maolú ar an athrú aeráide, oiriúnú don athrú aeráide agus rialachas aeráide agus faisnéis a bhaineann le tionchair an athraithe aeráide. Cuirfidh siad borradh faoi chur i bhfeidhm an Dlí na hEorpa um Aeráid agus an Straitéis an AE ar Oiriúnú don Straitéis um Athrú Aeráide tríd an aistriú i dtreo geilleagair Eorpaigh atá neodrach ó thaobh na haeráide de, inbhuanaithe agus athléimneach a éascú.

Tugann na tionscadail seo aghaidh, i measc nithe eile, ar laghdú astuithe gáis cheaptha teasa; aistrithe carbóin i tailte talmhaíochta agus foraoise; córais bia inbhuanaithe; fuinneamh in-athnuaite agus feabhsuithe ar éifeachtúlacht fuinnimh; roghanna atá neamhdhíobhálach don aeráid in ionad gáis cheaptha teasa fhluairínithe; oiriúnú aeráide i gceantair uirbeacha agus thuaithe, chomh maith le bheith níos ullmhaithe d’imeachtaí aimsire foircneacha amhail tonnta teasa agus tuilte. 

Aistriú fuinnimh glan

tionscadail 67 le buiséad iomlán de níos mó ná €102m (a sholáthraíonn an AE thart ar €97m) feabhsóidh sé dálaí margaidh agus rialála san AE don aistriú fuinnimh ghlan, go háirithe éifeachtúlacht fuinnimh agus réitigh fuinnimh in-athnuaite ar mhionscála a chur chun cinn agus a rolladh amach. 

Tacaíonn na tionscadail seo le cur i bhfeidhm na mbeartas éifeachtúlachta fuinnimh agus fuinnimh in-athnuaite atá leagtha amach sa plean REPowerEU agus an Pacáiste oiriúnach do 55, chomh maith le cuspóirí uileghabhálacha an Aontais Fuinnimh. 

cúlra

Thar a 31 bliain ar an saol, an Clár LIFE tá breis agus 6,000 tionscadal gníomhaíochta comhshaoil ​​agus aeráide cómhaoinithe aige ar fud an AE agus i dtíortha gaolmhara. Roghnaíodh na 171 tionscadal a fógraíodh inniu as níos mó ná 751 iarratas, a cuireadh isteach faoi ghlao ar thograí LIFE 2022, a foilsíodh i mBealtaine 2022.

The European Commission has increased funding for the LIFE Programme by almost 60% for the 2021 – 2027 period, bringing it to €5.43 billion. The grants financed under the LIFE Programme are managed by CINEA – European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency.

Tuilleadh eolais

Achoimrí tionscadail

Clár LIFE do ghníomhaíocht comhshaoil ​​agus aeráide

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending