Ceangail le linn

Geilleagar digiteach

Síníonn seirbhísí an Choimisiúin socruithe riaracháin le rialtóirí meán na Fraince agus na hÉireann chun tacú le forfheidhmiú an Achta um Sheirbhísí Digiteacha

ROINN:

foilsithe

on

Tá socruithe riaracháin sínithe ag seirbhísí an Choimisiúin le rialtóirí meán na Fraince (Autorité de rialachán de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom) agus na hÉireann (Coimisiún na Meán), chun tacú lena chumhachtaí maoirseachta agus forfheidhmithe faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA). Tá sé mar aidhm ag na socruithe seo saineolas agus cumais a fhorbairt agus leanann siad an Moladh ón gCoimisiún chuig na Ballstáit as a bhfreagairt ar scaipeadh agus ar aimpliú ábhair mhídhleathaigh ar Ardáin Ar Líne an-Mhór agus ar Innill Chuardaigh Ar Líne an-Mhórmhór a chomhordú, roimh an spriocdháta do na Ballstáit a ról a imirt i bhforfheidhmiú an DSA.

The DSA sets landmark rules to shape a secure and trusted online environment in the EU. Ensuring closer cooperation with member states and national regulatory authorities has become even more crucial to achieve this in the current context of conflict and uncertainty, particularly with Russia’s war of aggression against Ukraine, and now with the terrorist attacks by Hamas on Israel.

These bilateral arrangements will allow the Commission services and relevant national authorities to exchange information, data, good practices, methodologies, technical systems and tools. Effective cooperation will facilitate the Commission’s assessment of systemic risks, the identification of emerging ones, including risks related to the spread and amplification of illegal content, as well as other systemic risks under the DSA, such as the spreading of disinformation or the protection of minors. 

Beidh tábhacht ar leith ag baint leis na socruithe go dtí go mbunófar an Bord Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, atá dlite do mhí Feabhra 2024 agus a bheidh comhdhéanta de Chomhordaitheoirí neamhspleácha Seirbhíse Digiteacha na mBallstát. Nuair a bheidh an Bord i bhfeidhm, leanfaidh na socruithe seo de luach breise a sholáthar chun na caidrimh phraiticiúla a eagrú idir seirbhísí an Choimisiúin agus údaráis náisiúnta agus an DSA á gcomhlíonadh go hiomlán.

Na chéad chéimeanna eile

Tá an tseirbhís de chuid an Choimisiúin atá freagrach as an DSA a chur chun feidhme agus a fhorghníomhú, Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, Ábhar agus Teicneolaíochta (CNECT) i mbun cainteanna le rialtóirí náisiúnta eile agus le comhlachtaí AE chun socruithe riaracháin comhchosúla a shíniú chun tacú léi ina measúnú sistéamach. agus saincheisteanna atá ag teacht chun cinn faoin DSA. Fógróidh an Coimisiún iad in am trátha.

cúlra

Aiseolas

Ag deireadh Lúnasa 2023, bhí an DSA inchurtha i bhfeidhm go dlíthiúil maidir le hArdáin Ar Líne An-Mhóra ainmnithe agus Innill Chuardaigh Ar Líne An-Mhóra. Tá sé mar aidhm ag an DSA úsáideoirí a chumhachtú agus a chosaint ar líne, i measc nithe eile trí cheangal a chur ar na seirbhísí ainmnithe a rioscaí sistéamacha a mheasúnú agus a mhaolú agus uirlisí láidre modhnóireachta inneachair a sholáthar.

Tá an chéad chleachtadh measúnaithe riosca bliantúil curtha i gcrích anois ag na hardáin ainmnithe chun rioscaí a scrúdú ar nós an chaoi a bhféadfaí ábhar mídhleathach a scaipeadh trína gcuid seirbhísí. Éilíonn an DSA ar Ardáin Mhóra Ar Líne agus ar Innill Chuardaigh Ar Líne An-Mhórsa bearta maolaithe a ghlacadh atá in oiriúint do na rioscaí sistéamacha sonracha a sainaithníodh. Ní mór d’Ardáin Ar Líne An-Mhóra measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a chruthaíonn a gcórais, lena n-áirítear rioscaí sistéamacha faoi ábhar mídhleathach agus chun leasanna an phobail a chosaint.

Tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údaráis inniúla náisiúnta eile a ainmniú a bheidh freagrach as faireachán agus forghníomhú an Achta um Sheirbhísí Digiteacha faoin 17 Feabhra 2024. Mar sin féin, tá faireachán agus forghníomhú éifeachtach an Rialacháin seo ag an gCoimisiún i ndáil leo siúd arna n-ainmniú. Teastaíonn cúnamh agus comhar gníomhach le raon leathan d’eintitis náisiúnta ábhartha cheana féin d’Ardáin Mhóra Ar Líne agus d’Innill Chuardaigh Ar Líne an-Mhórmhór.

Tuilleadh eolais

Molann an Coimisiún do na Ballstáit rialachas DSA a bhrostú

Téacs Iris Oifigiúil an AE ar an DSA

Ceist agus Freagra faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha

Leathanach fíricí an Achta um Sheirbhísí Digiteacha

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending