Ceangail le linn

Geilleagar digiteach

Iarrtar sa chéad tuarascáil ar Staid na Deich mBliana Digiteacha go ndéanfaí comhghníomhú chun an t-aistriú digiteach a mhúnlú

ROINN:

foilsithe

on

Sa chéad tuarascáil ar Staid na Deich mBliana Digiteacha, a foilsíodh inniu, tugtar léargas cuimsitheach ar an dul chun cinn i dtreo an chlaochlaithe dhigitigh a bhaint amach chun AE atá níos ceannasach, níos athléimní agus níos iomaíche a chumhachtú. Áiríonn sé measúnú ar fheidhmíocht an AE i leith na hEorpa Cuspóirí agus spriocanna 2030 ag díriú ar cheithre phríomhcholún: scileanna digiteacha, bonneagar digiteach, digitiú gnólachtaí, lena n-áirítear úsáid na hIntleachta Saorga (AI), agus digitiú na seirbhísí poiblí. Áiríonn sé freisin monatóireacht a dhéanamh ar an Dearbhú Eorpach maidir le Cearta agus Prionsabail Dhigiteacha, a léiríonn tiomantas an AE do chlaochlú digiteach atá slán, sábháilte agus inbhuanaithe, ag cur daoine i gcroílár.

Tá tuarascáil 2023, atá ar an gcéad cheann de shraith tuarascálacha bliantúla, glao ar na Ballstáit le haghaidh gníomhaíochta comhchoitinne chun aghaidh a thabhairt ar na bearnaí infheistíochta atá ann faoi láthair, dlús a chur leis an gclaochlú digiteach san Eoraip agus dlús a chur le hiarrachtaí chun cuspóirí an Clár Beartais Deich mBliana Digiteacha (DDPP). Ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an DDPP agus tháinig sé i bhfeidhm an 9 Eanáir 2023, agus áirítear leis córas comhrialachais idir an AE agus údaráis náisiúnta.

Cuireann moltaí cothrománacha thuarascáil 2023 agus na moltaí tír-shonracha i láthair a bealach soiléir agus oibríochtúil chun cinn. Beidh na moltaí mar bhunús do plé agus comhoibriú idir an Coimisiún agus na Ballstáit maidir le conas ár gcomhspriocanna a bhaint amach. Tacófar leis an obair seo trí chur i bhfeidhm na tionscadail il-tíre ar scála mór, lena n-áirítear na cinn nua a tugadh isteach Cuibhreannas um Bhonneagar Digiteach Eorpach (EDICanna).

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo brúigh scaoileadh, Q & A agus bhileog fíricí.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending