Ceangail le linn

chasacstáin

Ról Ríthábhachtach na Casacstáine san Aistriú Fuinnimh Dhomhanda: Súil ar Thionscnamh JETP an Uachtaráin Tokayev ag COP28

ROINN:

foilsithe

on

D’fhéadfadh tionscnamh uaillmhianach arna nochtadh ag Uachtarán na Casacstáine Kassym-Jomart Tokayev ag an Ochtú Comhdháil is Fiche Páirtithe (COP28) de Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (UNFCCC) i Dubai an tírdhreach fuinnimh domhanda a mhúnlú go suntasach. Ní hamháin gur beartas fuinnimh intíre é an tionscnamh seo – is é sin an Chomhpháirtíocht Aistrithe Fuinnimh (JETP) don Chasacstáin – ach ainliú straitéiseach ar bheartas idirnáisiúnta agus ar shlándáil fuinnimh.

Ar a dtugtar as a chúlchistí ola agus gáis, bhí an Chasacstáin ina mór-tháirgeoir peitriceimiceach go stairiúil. Déanfaidh an JETP don Chasacstáin, áfach, an tír a shuíomh tuilleadh mar phríomhghníomhaí san aistriú domhanda go foinsí fuinnimh in-athnuaite. "Agus an domhan ag dícharbónú," a mhínigh Tokayev ag COP28, "beidh mianraí ríthábhachtacha do-athsholáthair sna blianta amach romhainn. Tá an Chasacstáin réidh le bheith mar phríomhsholáthraí na mianraí aistrithe seo." Ar fud an domhain, tá an Chasacstáin sa chéad áit i dtéarmaí cúlchistí iomlána agus cáilíocht na mianta cróim, sa dara háit i dtéarmaí cúlchistí agus acmhainní úráiniam agus airgid, agus sa tríú háit i dtéarmaí cúlchistí luaidhe agus cúlchistí cruthaithe méine mangainéise.

Mar a d’fhógair an tUachtarán Tokayev, is creat cuimsitheach é an JETP a chuimsíonn roinnt príomhspriocanna lena n-áirítear táirgeadh agus onnmhairiú mianraí ríthábhachtacha Chasacstáin a mhéadú, infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite, agus comhoibriú le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun slabhraí soláthair nua a fhorbairt.

Leagann JETP na Casacstáine béim ar ghnéithe coitianta le tionscnaimh dhomhanda eile dá samhail ach tá gnéithe uathúla ag baint leis an gCasacstáin freisin. Mar shampla, cosúil le Comhaontú Glas an Aontais Eorpaigh (AE), cuireann JETP béim freisin ar inbhuanaitheacht agus ar fhás eacnamaíoch. Tá comparáid mhaith idir an tionscnamh agus caighdeáin dhomhanda arna leagan síos ag eagraíochtaí amhail an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta um Fhuinneamh In-athnuaite (IRENA), agus leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) arna mbunú ag na Náisiúin Aontaithe (NA). Léiríonn cur chuige na Casacstáine mar sin treochtaí domhanda agus é ag cur béime ar inbhuanaitheacht, ar éagsúlú eacnamaíoch agus ar chomhoibriú idirnáisiúnta.

Ar an láimh eile, i measc na JETP náisiúnta eile ar glacadh leo le déanaí nó atá á mbreithniú, seasann tionscnamh na Casacstáine amach as an bhfócas ar leith atá aige ar sholáthar mianraí ríthábhachtacha atá ríthábhachtach do theicneolaíochtaí in-athnuaite an aistrithe fuinnimh. Tá acmhainní substaintiúla ag Chasacstáin de na mianraí ríthábhachtacha go léir thuasluaite, chomh maith le úráiniam, gné atá ag éirí níos tábhachtaí maidir le hathrú an tionscail fuinnimh domhanda go cumhacht núicléach mar theicneolaíocht in-athnuaite atá san áireamh san aistriú fuinnimh.

Mar sin cuireann an bhéim ar mhianraí ríthábhachtacha an Chasacstáin i riocht uathúil mar phríomhsholáthraí féideartha sa slabhra luacha fuinnimh in-athnuaite. Go deimhin, d'athdhearbhaigh an tUachtarán Tokayev ina phríomhaitheasc ag COP28 stádas Chasacstáin mar an t-onnmhaireoir úráiniam is fearr ar domhan, rud a chabhróidh leis an tír ról lárnach a bheith aige i dtáirgeadh leictreachais domhanda gan dramhaíl carbóin.

Go sonrach, cuimsíonn na mianraí ríthábhachtacha seo litiam, cóbalt agus nicil (tá gach ceann acu riachtanach chun cadhnraí leictreacha a tháirgeadh); créanna tearca, lena n-áirítear grúpa 17 eilimint cosúil le neodimiam, dysprosium agus terbium (ríthábhachtach chun maighnéid bhuana a mhonarú a úsáidtear i dtuirbíní gaoithe agus mótair feithiclí leictreacha); agus airgead, a bhfuil ról ríthábhachtach aige i ndéantúsaíocht painéil ghréine mar gheall ar a seoltacht leictreach den scoth.

Aiseolas

Chun táirgeadh suntasach na tíre a léiriú, cuir san áireamh go bhfuil an Chasacstáin i measc na 18 mianraí ríthábhachtacha a shainaithin an Ríocht Aontaithe go hoifigiúil cheana féin, agus tá sé beartaithe acu tionscadail a sheoladh chun ceithre cinn eile a phróiseáil (cóbalt, litiam, stáin agus tungstain) sa mheán. téarma.

Ní hamháin go ndéanann tionscnamh JETP, trí na hacmhainní ríthábhachtacha seo a ghiaráil, straitéis fáis Chasacstáin a ailíniú le hiarrachtaí domhanda i dtreo na forbartha inbhuanaithe ach freisin seasann sé an tír mar cheannaire san aistriú fuinnimh in-athnuaite, ag líonadh na bearna idir acmhainní fuinnimh traidisiúnta agus todhchaí na teicneolaíochta glas.

Tagann na tionscnaimh san earnáil fuinnimh le ról na Casacstáine chun dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide níos mó. Ina phríomhóráid ag COP28, leag an tUachtarán Tokayev béim ar thiomantas láidir a thíre aghaidh a thabhairt ar imní domhanda faoin aeráid. Tharraing sé aird freisin ar an tionchar atá ag an éagobhsaíocht gheopholaitiúil reatha agus na saincheisteanna slándála fuinnimh ar athrú aeráide. Go sonrach, mheabhraigh sé dá lucht éisteachta tacaíocht a thíre do sprioc na NA maidir le cosaint chomhshaoil ​​bríoch agus luaigh sé daingniú Chomhaontú Pháras ag an Chasacstáin. In éineacht le plean an náisiúin chun neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2060, tugadh faoi deara glacadh le Cód Éiceolaíochta nua na Casacstáine as úsáid fhorleathan teicneolaíochtaí “glasa” a spreagadh ar fud earnálacha éagsúla den gheilleagar náisiúnta.

Chuir an tUachtarán Tokayev in iúl freisin acmhainn shuntasach na Casacstáine maidir le fuinneamh gaoithe agus gréine a úsáid, chomh maith le hidrigin ghlas a tháirgeadh. Ina theannta sin, leag sé béim ar thiomantas na Casacstáine don Gealltanas Domhanda Meatán, rud a léirigh a tiomantas chun dul i ngleic le ceann de na gáis cheaptha teasa is cumhachtaí a chuireann le hathrú aeráide. Tá sé mar aidhm ag an ngealltanas seo astaíochtaí meatáin a laghdú 30% ar a laghad faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 2020.

Agus tuiscint ríthábhachtach á léiriú aige ar an idirnascadh idir spriocanna aeráide agus dul chun cinn eacnamaíoch, d’áitigh an tUachtarán Tokayev freisin a thábhachtaí atá cur chuige cothromaithe a chomhtháthaíonn cosaint aeráide le forbairt náisiúnta. Tá sé éagórach, a dúirt sé, a éileamh go n-íobairt na geilleagair atá ag teacht chun cinn an fhorbairt agus an nuachóiriú náisiúnta in ainm na cosanta aeráide.

Go hachomair, tá aitheantas tuillte ag fógra an Uachtaráin Tokayev faoi JETP na Casacstáine ag COP28 mar chuidiú mór chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide trí na slabhraí soláthair glasa domhanda a fheabhsú. Ní hamháin go gcuireann an tionscnamh seo béim ar aistriú na Casacstáine ó fhoinsí fuinnimh traidisiúnta go fuinneamh in-athnuaite ach cuireann sé an náisiún i láthair mar imreoir lárnach san aistriú fuinnimh domhanda.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending