Ceangail le linn

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

Nascleanúint a dhéanamh ar an labyrinth reachtach do chúram sláinte an AE 

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Beannachtaí a chomhghleacaithe, agus fáilte roimh nuashonrú na Comhghuaillíochta Eorpaí um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) – tá súil againn gur bhain sibh go léir sult as seachtain mhaith. Tá nuacht thíos faoi phríomhimeacht EAPM a shroicheann leath bealaigh trí mhí na Samhna, Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM.

Ag cur san áireamh cúram sláinte an AE

Ar 15 Samhain, beidh EAPM ag óstáil príomhócáid, dar teideal Ag Breathnú ar an bhFeidhm: An tSaotharlann Reachtach do Chúram Sláinte an AE a Loingseoireacht a chuireann Slí Saoil na hEorpa chun cinn, i bParlaimint na hEorpa.

Tá dul chun cinn le déanaí sa bhithleighis ag oscailt an dorais do chur chuige nua – go háirithe i gcás galair mar ailse agus galair neamhchoitianta, áit a bhfuil roghanna cóireála teoranta nó gan aon roghanna cóireála eile ann agus go bhfuil an riachtanas nach bhfuiltear á shásamh fós ard. Ach in ainneoin féidearthachtaí uathúla na dteicneolaíochtaí seo, tá roinnt dúshlán gan réiteach thar réimsí rialála, eolaíochta, déantúsaíochta agus rochtana margaidh a chuireann bac fós ar an gcumas an acmhainneacht a sheachadadh.

Díreoidh an t-imeacht ar dhá chomhad reachtacha lena n-áirítear reachtaíocht ghinearálta chógaisíochta an AE agus Rialachán Feistí Leighis Diagnóiseacha In Vitro. Tarraingeofar an lucht freastail ó phríomhpháirtithe leasmhara a gcruthóidh a n-idirghníomhú fóram plé trasearnálach, thar a bheith ábhartha agus dinimiciúil. Áireofar ar na rannpháirtithe sin cinnteoirí sláinte poiblí, ionadaithe ón gCoimisiún, Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, eagraíochtaí othar, agus scátheagraíochtaí Eorpacha 2. Tá clárú oscailte anois - cliceáil anseo chun d’áit a chur in áirithe.

Spás Sonraí Sláinte na hEorpa

Maidir leis an sainchomhad seo, ní haon iontas é gur chinn an Eoraip tuilleadh céimeanna a ghlacadh i dtreo córas cúram sláinte atá níos digitithe agus níos nasctha idir na Ballstáit. B’fhéidir go bhfuil an Spás Eorpach um Shonraí Sláinte (EHDS) ar cheann de na tionscadail is uaillmhianaí a rinneadh riamh san Aontas Eorpach, agus d’fhéadfadh sé a bheith claochlaitheach do chúram sláinte an AE mar is eol dúinn é.

Aiseolas

Cuireadh an tionscadal i láthair den chéad uair i mí an Mhárta 2022 agus tógfaidh sé roinnt blianta sula gcuirfear a fheidhmiúlacht ar fad i bhfeidhm. Beidh an bóthar fada agus lán de dhúshláin, ach d’fhéadfadh sé an tAontas Eorpach a chur ar thús cadhnaíochta maidir le sonraí móra agus athmhúnlú a dhéanamh ar an mbealach a dtéann othair i ngleic lena sláinte.

Tá go leor rudaí le socrú fós, ach seo an méid atá ar eolas againn cheana féin.

Éiceachóras a bheidh san EHDS ina mbeidh rialacha, caighdeáin, cleachtais agus bonneagair le chéile, faoi chreat rialachais coiteann.

Beidh sé ag brath ar dhá cholún éagsúla: [ríomhphost faoi chosaint] agus [ríomhphost faoi chosaint] [ríomhphost faoi chosaint] dírithe ar mhalartú sonraí sláinte idir othair agus gairmithe sláinte ar fud na mBallstát. Is é an aidhm atá ann rochtain a thabhairt do shaoránaigh Eorpacha, atá ag taisteal nó ag maireachtáil thar lear, ar an gcúram sláinte céanna agus a bheadh ​​acu ina dtír dhúchais. Tá cuid dá seirbhísí i bhfeidhm cheana féin in áiteanna áirithe - tiocfaimid ar ais chuige seo níos déanaí - agus cuirfear an chuid eile i bhfeidhm go comhleanúnach ar fud na mBallstát go dtí deireadh 2025.

[ríomhphost faoi chosaint] díreofar ar an téarma a thugann saineolaithe ar úsáid thánaisteach sonraí. Beidh taighdeoirí, lucht déanta beartas agus cuideachtaí in ann taifid leighis othair a úsáid agus staidéar a dhéanamh orthu má fhaigheann siad cead ó chomhlacht rochtana sonraí sláinte a bhunófar i ngach ceann díobh.

Le haghaidh alt a d’fhoilsíomar a bhaineann leis an sainchomhad reachtach seo, féach an hipearnasc seo a leanas le do thoil: Spás Sonraí Sláinte na hEorpa – Deis Anois Tuiscint a fháil ar Thodhchaí Chúram Sláinte faoi Thionól Sonraí.

Plean cúram sláinte domhanda


Tá sé mar aidhm ag plean an AE a leagan amach conas a fhreagróidh an réigiún do phaindéimí agus bagairtí sláinte amach anseo, agus léireoidh sé fís beartais a chuimsíonn luachanna an bhloc. I bhfianaise na paindéime COVID-19, tá súil ag oifigigh an AE a chur ina luí ar na ballstáit go gcosnóidh rochtain dhomhanda níos cothroime ar tháirgí sláinte ar fud an domhain sláinte dhomhanda. “Tá sé soiléir nach féidir le haon rialtas nó institiúid amháin aghaidh a thabhairt ar an mbagairt seo ó phaindéimí amach anseo amháin,” a dúirt Paul Zubeil, leas-ard-stiúrthóir do Pholaitíocht Sláinte Eorpach agus Idirnáisiúnta ag Aireacht Sláinte na Gearmáine.

Cé gur cinnte go mbeidh an dréachtstraitéis atá le seachadadh níos déanaí i mbliana uaillmhianach, beidh a chuid tograí de réir phróisis bhreithnithe an AE, agus léireoidh an plean deiridh – a bhfuiltear ag súil leis sa chéad leath den bhliain seo chugainn – na tuairimí agus na tosaíochtaí. dá 27 mBallstát. “Caithfidh tú a bheith an-soiléir gur comhdhéanamh de chláir oibre geopolitical an méid a thiocfaidh as an straitéis sláinte dhomhanda,” a dúirt Sandra Gallina, Ard-Stiúrthóir DG SANTE. “Is é mo chroí leis an Afraic, ach tá go leor tosaíochtaí geopolitical éagsúla ag ár mBallstáit.”

Mar sin féin, tá súil ag an gcur chuige cuimsitheach i leith comhairliúcháin a rinne an AE go gcinnteoidh an plean deiridh go gcoimeádfaidh an réigiún an ról a ghlac sé le linn na paindéime mar cheannaire sláinte domhanda.

“Tosaíonn ceannaireacht dhomhanda an AE sa bhaile,” a dúirt Perez-Cañado. “Ní mór don straitéis dhomhanda sláinte a bheith ag baint le forbairt a thuilleadh, ach le cur chuige iomlánaíoch sláinte.”

AI agus dlíthe dliteanais táirgí

Dúirt Katie Hancock ó Pinsent Masons go bhfuil an baol ann go bhfágfaí an RA taobh thiar de mura gcuirtear leasuithe i bhfeidhm go luath, agus táthar ag súil go gcuirfidh an Coimisiún Eorpach tograí ar aghaidh le haghaidh reachtaíocht nua AE ar dhliteanas AI. Bhí Hancock ag trácht tar éis staidéar a choimisiúnaigh an Oifig um Shábháilteacht agus Caighdeán Táirgí (OPSS) a fuarthas amach go bhféadfadh úsáid AI i dtáirgí tomhaltóirí “dúshlán a thabhairt don chreat rialála maidir le sábháilteacht táirgí agus dliteanas araon”. Dúirt Hancock: “Cuireann foilsiú na tuarascála seo ag an OPSS béim ar an bhfíric go bhfuil an reachtaíocht ag streachailt le coinneáil suas le forbairt teicneolaíochta. Tá na Rialacháin Ghinearálta um Shábháilteacht Táirge 17 mbliana d’aois anois, agus tá an tAcht um Dhliteanas Táirge 35 bliain d’aois. Níor forbraíodh ceachtar acu le táirgí cliste nó digiteacha nua-aimseartha i gcuimhne.” 

Téacs nua na Seiceach ar shainordú an Choimisiúin do Chonradh AI Chomhairle na hEorpa

Agus athbhreithniú á dhéanamh ar an sainordú don Choimisiún Eorpach coinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le AI a chaibidil, d’ardaigh Uachtaránacht na Seice ar Chomhairle an AE an cheist ar cheart go gcumhdódh an Conradh ábhair a bhaineann le slándáil náisiúnta.

Tá Comhairle na hEorpa, eagraíocht um chearta an duine a bhailíonn 46 tír, i mbun caibidlíochta faoi láthair ar Choinbhinsiún maidir le hIntleacht Shaorga, cearta an duine, an smacht reachta agus an daonlathas.

Mar gheall ar an trasnú suntasach le hAcht AI an AE, d’iarr an Coimisiún Eorpach ar na ballstáit sainordú caibidlíochta a dhéanamh thar ceann an AE.

Go dtí an 15 Meán Fómhair, d’fhéadfadh na Ballstáit barúlacha i scríbhinn a sholáthar bunaithe ar mholadh an Choimisiúin Eorpaigh, arna roinnt i mí Lúnasa. Agus an tráchtaireacht sin á cur le chéile agus ag obair go dlúth le seirbhís dlí na Comhairle, chuir Uachtaránacht na Seice dhá thogra amach.

“Le linn chruinniú WP TELECOM an 13 Deireadh Fómhair 2022, tá sé beartaithe ag Uachtaránacht na Seice an dá rogha atá luaite thuas a phlé, agus iarrann sí ar na toscaireachtaí an rogha is fearr leo agus aon phointí eile a bhfuiltear ag díriú orthu a chur in iúl i dtéacs an chinnidh agus na dtreoracha caibidlíochta. ,” a léann an doiciméad.

Glacann an Chomhairle trí dhlí chun cumas freagartha éigeandála sláinte an AE a threisiú

Ghlac airí an AE le dlí nua AE a éascaíonn ceannach tráthúil agus rochtain ar leigheasanna, vacsaíní agus amhábhar, a ghníomhaíonn maoiniú éigeandála agus a chumasaíonn faireachán a dhéanamh ar shaoráidí táirgthe nuair a thagann géarchéim sláinte eile i bhfeidhm.

I gcás éigeandáil sláinte, cuirfear de chúram ar an gCoimisiún liosta frithbhearta leighis agus amhábhar a bhaineann le géarchéimeanna a tharraingt suas agus faireachán a dhéanamh ar a soláthar agus a n-éileamh. Bunóidh an Coimisiún, a gheobhaidh tacaíocht freisin ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach, córas chun faireachán a dhéanamh ar fhaisnéis ábhartha maidir le soláthar agus éileamh frithbhearta leighis agus amhábhar a bhaineann le géarchéimeanna laistigh agus lasmuigh den Aontas.

Cabhróidh an cleachtadh seo leis an AE measúnú níos fearr a dhéanamh ar na riachtanais chun frithbhearta agus amhábhair den sórt sin a tháirgeadh agus a cheannach.


Eoraip ag dul in aois

Mhéadaigh sciar na ndaoine 55 bliana d’aois nó níos mó i líon iomlán na ndaoine a bhí fostaithe san AE-27 ó 12 % go 20 % idir 2004 agus 2019. In 2019, bhí 48 % de na fir oibre ar fad 65 bliana d’aois nó níos sine san AE -27 fostaithe ar bhonn páirtaimseartha i gcomparáid le 60 % de mhná 65 bliana d’aois nó níos sine. Ba í an talmhaíocht, an fhoraoiseacht agus an iascaireacht an fostóir ba mhó daoine 65 bliana d’aois nó níos sine san AE-27, agus í ag fostú 14.9 % den lucht saothair don aoisghrúpa seo in 2019. 

Gnáthuaireanta seachtainiúla sa phríomhphost, de réir gnéis agus aicme aoise, AE-27, 2019 (uaireanta) Foinse: Eurostat (suirbhé ar fhórsa saothair an AE) Ag dul in aois na hEorpa — ag féachaint ar shaol daoine scothaosta san AE is foilseachán de chuid Eurostat é a sholáthraíonn foilseachán leathan raon staidrimh a dhéanann cur síos ar ghnáthshaol laethúil na nglún níos sine san Aontas Eorpach (AE). Bíonn cothromaíocht ag baint le roinnt daoine scothaosta idir a dtiomantais oibre agus teaghlaigh, agus is minic a bhíonn ról ag cúinsí airgeadais agus stádas sláinte nuair a smaoiníonn daoine scothaosta ar an dáta scoir is fearr.  

Tá go leor de Bhallstáit an AE ag méadú a n-aois pinsin stáit, agus é mar sprioc daoine scothaosta a choinneáil sa lucht saothair ar feadh tréimhse níos faide agus ar an gcaoi sin an fás ar ualach airgeadais iomlán na bpinsean stáit a mhaolú. Braitheann rathúlacht iarrachtaí den sórt sin, go pointe áirithe, ar sholáthar cuí post a bheith ann. D’fhéadfadh go gcuideodh sé seo go páirteach leis an tionchar a bhíonn ag aosú an daonra a fhritháireamh, agus ag an am céanna feabhas a chur ar leas airgeadais roinnt daoine scothaosta nach mbeadh ioncam imleor acu le haghaidh scoir.

Agus is é sin go léir faoi láthair ó EAPM - ná déan dearmad d'áit a chur in áirithe trí chliceáil anseo le haghaidh imeacht EAPM 15 Samhain, cliceáil anseo, fan slán sábháilte, agus bain sult as do dheireadh seachtaine.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending