Ceangail le linn

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

Clárú oscailte anois do chomhdháil Uachtaránacht EAPM ar Rochtain, Nuálaíocht agus Dreasachtaí chun dul i ngleic le hailse i Maidrid, 19-20 Deireadh Fómhair

ROINN:

foilsithe

on

Beannachtaí go léir! Tá clárú oscailte anois dár gcomhdháil Uachtaránachta EAPM a bheidh ar siúl ó 19 Deireadh Fómhair - 20 i Maidrid dar teideal 'Rochtain, Nuálaíocht agus Dreasachtaí: cumhacht don tsibhialtacht chun dul i ngleic le hailse', scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Chomhaontais Eorpaigh um Leigheas Pearsanta (EAPM), Denis Horgan.

Faigh an nasc le do thoil anseo a chlárú agus an clár oibre anseo.

Is í seo an 11ú bliain as a chéile a bheidh EAPM ag eagrú comhdháil ar an taobhlíne de Chomhdháil mhór le rá ESMO. Ar an mbealach céanna lenár n-imeachtaí le déanaí, díreofar ar nuálaíocht a thabhairt isteach i gcórais chúram sláinte, ach le fócas an-sonrach ar dhiagnóisic mhóilíneach ardleibhéil, bithóipsí leachtacha, creataí rialála AE agus na toghcháin AE atá le teacht.

Déantar comhdháil na hUachtaránachta i gcomhar le Lárionad Náisiúnta Taighde Ailse na Spáinne – CNIO. Príomhról ag an gcomhdháil is ea saineolaithe a thabhairt le chéile chun beartais a chomhaontú trí chomhthoil agus ár gconclúidí a chur os comhair lucht déanta beartas. Agus an uair seo, téimid níos faide isteach i réimse an tsaineolais, i bhfianaise na dtoghchán AE atá le teacht agus athnuachan an Choimisiúin Eorpaigh in 2024. 

Clúdóidh na seisiúin topaicí ar nós seicheamhú géanóim agus Fianaise an Domhain Réadaigh, bithmharcóirí agus luach, nuálaíocht agus géanóm, promhadh don todhchaí i gcúram sláinte pearsantaithe le cás-staidéir ón Iodáil, ón bhFrainc, ón Spáinn, ón nGearmáin agus ón RA), agus le fócas ar thionscadal arna mhaoiniú ag an AE. cosúil le tionscadal CAN.HEAL.  

Tá CAN.HEAL, clár atá maoinithe ag an AE, ag tiomáint tiomantas radacach chun comhoibriú ar fud disciplíní agus críocha ní hamháin chun nuálaíocht a chur chun cinn, ach chun í a úsáid go tapa i gcórais chúram sláinte. Is é úrnuacht CAN.HEAL ná go bhfuil naisc gan fasach á gcruthú aige idir saol na heolaíochta cliniciúla agus saol na sláinte poiblí. Tá sé mar aidhm aige droichead a sholáthar idir dhá cheann de na príomhthionscadal sa Phlean Eorpach um Buille Ailse – ‘Rochtain agus Diagnóisic do Chách’ agus ‘Géanómaíocht na Sláinte Poiblí’ – ionas go mbeidh forbairtí ceannródaíocha maidir le hailse a chosc, a dhiagnóisiú agus a chóireáil ar fáil níos tapúla agus níos forleithne. .

Beidh plé painéil mar chuid de na seisiúin chomh maith le ham le haghaidh ceisteanna agus freagraí agus ba mhaith linn go mór go mbeifeá linn ag an ócáid, ó 09.30 ar 19 Deireadh Fómhair go 15.30 CET ar 20 Deireadh Fómhair. 

Aiseolas

Tá a fhios ag gach geallsealbhóir i gcógais phearsantaithe cad iad na tiománaithe a bhaineann leis an gcineál nua nuálach cúram sláinte seo. D'othair agus do ghairmithe cúram sláinte ciallaíonn sé go bhfuil níos mó roghanna ann, buntáiste cliniciúil marthanach, nochtadh laghdaithe do dhrugaí neamhéifeachtúla agus an cumas chun dul chun cinn reatha eolaíoch agus teicneolaíochta a ghiaráil.

Maidir leis an tionscal cógaisíochta, táimid ag caint faoin bpoitéinseal atá ann dul i ngleic le príomhdhúshláin maidir le teacht ar chógais níos éifeachtaí agus iad a fhorbairt, chun rátaí tíosaithe i bhforbairt drugaí a laghdú, agus chun laghdú a dhéanamh ar na costais mhéadaitheacha ghaolmhara atá lárnach do thodhchaí agus do sheachadadh níos inbhuanaithe. do riachtanais chúram sláinte.

Idir an dá linn, maidir le córais agus íocóirí cúram sláinte, cuirtear feabhas ar éifeachtúlacht na dtiománaithe trí chúram atá éifeachtach agus cost-éifeachtach a sholáthar trí idirghabhálacha neamhéifeachtúla agus iomarcacha a sheachaint. Tá siad seo ríthábhachtach arís do chóras níos inbhuanaithe agus inseachadta don todhchaí. 

Is minic a thagann an cheist an bhfuil an nuálaíocht ag tabhairt luach ar airgead dúinn i ndáiríre. Dhírigh an díospóireacht go mór ar an gcostas a bhaineann le “rud éigin a dhéanamh” – an costas bíseach a bhaineann le drugaí a fhorbairt, an costas breise a bhaineann le diagnóisic nuálach a sholáthar, agus na costais fholaithe a bhaineann le cúram tacúil.

Ach is cinnte go gcaithfimid cuimhneamh freisin a fhiafraí ‘cad faoi chostas? nach bhfuil ag déanamh ruda?

Ní mór nuálaíocht dhiagnóiseach agus theiripeach a chur i bhfeidhm i gcur chuige struchtúrtha costéifeachtach a leagann béim ar fheabhsuithe intomhaiste ar thorthaí don othar sa ré cúram sláinte pearsantaithe. 

Tá acmhainní gann dúinn go léir atá ag obair i gcúram sláinte, rud atá níos measa ag daonra atá ag dul in aois agus an méadú iarmhartach ar ghalair ainsealacha agus comhghalarachtaí.

Tá sé an-soiléir go gcaithfear aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna acmhainní agus praghsála ar bhealach inláimhsithe agus trédhearcach chun an luach is fearr a chinntiú i soláthar cúraim den scoth d’othair, anois agus de réir mar a théann muid ar aghaidh.”

Ar an mbealach céanna gur féidir le go leor othar meascán de chóireálacha a bheith ag teastáil, mar shampla máinliacht, radaiteiripe, leigheasanna agus teiripí spriocdhírithe, chomh maith le cúram tacaíochta chun leigheas fadtéarmach a bhaint amach, agus mar sin ní mór go léireodh na réitigh bheartais cúram sláinte a thagann chun cinn na riachtanais atá ann. .

Níl anseo thuas ach sampla de na hábhair ollmhóra, i measc go leor a bheidh le plé ar an lá. Mar sin bí cinnte bheith linn ar 19 Deireadh Fómhair agus 20 Deireadh Fómhair i Maidrid. 

Má tá aon cheist agat, ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil, agus tá súil againn tú a fheiceáil i Maidrid

Chun an clár oibre a fheiceáil, cliceáil le do thoil anseo agus chun clárú, cliceáil le do thoil anseo.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending