Ceangail le linn

Faoi Mhíchumas

Eagraíonn Parlaimint na hEorpa a céad Seachtain Cearta Míchumais  

ROINN:

foilsithe

on

Ó 27 Samhain go 4 Nollaig, tá sé mar aidhm ag an tSeachtain feasacht a ardú agus an díospóireacht phoiblí a fheabhsú chun a chinntiú gur féidir le gach duine faoi mhíchumas a gcearta a fheidhmiú.

Eagraithe thart ar Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas an 3 Nollaig, beidh roinnt coistí parlaiminte ag vótáil, ag díospóireacht agus ag reáchtáil imeachtaí maidir le polasaithe míchumais le linn Sheachtain na gCeart Míchumais.

I measc na n-imeachtaí iomadúla, pléifidh an Coiste Forbartha rochtain ar oideachas agus oiliúint i dtíortha i mbéal forbartha Dé Máirt. Dé Céadaoin, reáchtálfaidh an Coiste Achainíocha a cheardlann bliantúil ar chearta daoine faoi mhíchumas. Ar an Déardaoin, pléifidh an Coiste Iompair bacainní i réimsí an iompair agus na turasóireachta, agus déanfaidh an Fochoiste um Chearta an Duine plé ar chearta daoine faoi mhíchumas i gcásanna coinbhleachta agus iar-choinbhleachta.

Reáchtálfaidh an Coiste Fostaíochta agus Gnóthaí Sóisialacha roinnt imeachtaí, lena n-áirítear malartú tuairimí maidir leis an gCárta Eorpach um Míchumas agus an Cárta Eorpach Páirceála. Tráthnóna Dé Céadaoin, beidh comhéisteacht leis an gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne ar “Chleachtais dhíobhálacha san AE i leith ban agus cailíní faoi mhíchumas”. Tá cruinniú le feisirí na bparlaimintí náisiúnta maidir le rannpháirtíocht daoine faoi mhíchumas sa phróiseas toghcháin beartaithe don 4 Nollaig freisin.

I gcás roinnt imeachtaí, cuirfear teanga chomharthaíochta ar fáil.

Drago agus Pîslaru, chairman of the Employment and Social Affairs Committee, said: “Europeans with a disability must be able to enjoy the human rights and fundamental freedoms granted to them under the UN CRPD and fully participate in the civil, political, economic, social and cultural life of their communities. Next week, we will discuss this with several parties and with organisations representing persons with disabilities, following the core principle ‘Nothing about us without us’.”

Katrin Langensiepen, a dúirt cathaoirleach líonra Choinbhinsiún na NA um Chearta Daoine faoi Mhíchumas (CRPD): “Is saoránaigh comhionanna iad daoine faoi mhíchumas agus ní mór déileáil leo mar sin. An tseachtain seo chugainn, táimid ag taispeáint ár dtiomantas deireadh a chur le cumasachas agus leithcheal. Ó fhostaíocht go soghluaisteacht, ní mór don AE Coinbhinsiún na NA a shínigh muid breis agus 10 mbliana ó shin a chur i bhfeidhm. Le déanaí, tá an teach seo ag brú ar son tionscadail thábhachtacha ar nós Cárta Míchumais an AE. Le chéile ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh an todhchaí inrochtana.”

cúlra

Is í an tSeachtain um Chearta Míchumais an pointe fócasach bliantúil de ghníomhaíochtaí ar feadh na bliana chun a chinntiú gur féidir le gach duine le gach cineál míchumais saol neamhspleách a chaitheamh agus a bheith lánpháirtithe go hiomlán sa tsochaí.

Tá Biúró Pharlaimint na hEorpa (ar a bhfuil an tUachtarán, na Leas-Uachtaráin agus na Caestóirí) tiomanta do thacú le feabhsuithe leanúnacha ar fheidhmiú inmheánach PE. Tá an Pharlaimint tiomanta do thimpeallacht fhisiciúil inrochtana agus úsáid neamhspleách gach foirgneamh a thairiscint do gach úsáideoir, cibé acu Feisirí Eorpacha, baill foirne nó cuairteoirí. Le blianta beaga anuas tá roinnt beart tar éis feabhas a chur ar inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas agus ní mór do thionscadail nua chun foirgnimh a athchóiriú inrochtaineacht iomlán a chinntiú.

Tá feabhas tagtha ar inrochtaineacht dhigiteach na Parlaiminte le blianta beaga anuas, agus é mar aidhm aici a áirithiú go ndéantar ábhar digiteach, amhail láithreáin ghréasáin, feidhmchláir, doiciméid agus ilmheán a fhorbairt chun rochtain agus inúsáidteacht chomhionann a cheadú do gach duine, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas. Is mian leis an bParlaimint freisin dea-shampla a threorú agus bheith ina fostóir níos cuimsithí trí níos mó daoine faoi mhíchumas, lena n-áirítear daoine faoi oiliúint, a fhostú trí chláir ghníomhaíochta dhearfaigh.

Trí na gníomhaíochtaí seo a chur chun feidhme, tá an Pharlaimint ag obair go gníomhach i dtreo inrochtaineacht dhigiteach a fheabhsú, cuimsitheacht a chothú, agus a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh mar shínitheoir ar CPRD na NA.

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending