Ceangail le linn

Faoi Mhíchumas

Aontas comhionannais: Molann an Coimisiún Cárta Eorpach um Míchumas agus Páirceáil a bheidh bailí i ngach ballstát

ROINN:

foilsithe

on

Tá an Coimisiún Eorpach tar éis a togra reachtach that will facilitate access to the right to free movement for persons with disabilities, by making sure they can, on an equal basis, access special conditions, preferential treatment, and parking rights when visiting another Member State. The Commission’s proposal introduces a standardised European Disability Card and enhances the current European Parking Card for persons with disabilities. Both cards will be recognised throughout the EU.

Cárta Eorpach Míchumais

When people’s disability status is not recognised abroad, they cannot access the special conditions and preferential treatment, such as free and/or priority access, reduced fees or personal assistance, while visiting other Member States. To address this issue, the Commission proposes the creation of a standardised European Disability Card.

Feidhmeoidh an Cárta Eorpach Míchumais mar cruthúnas aitheanta ar mhíchumas ar fud an AE, rochtain chomhionann ar choinníollacha speisialta agus cóir fhabhrach a thabhairt i seirbhísí poiblí agus príobháideacha, lena n-áirítear mar shampla iompar, imeachtaí cultúrtha, músaeim, ionaid fóillíochta agus spóirt, nó páirceanna siamsa. Eiseoidh na húdaráis inniúla náisiúnta é agus comhlánóidh sé na cártaí náisiúnta nó na deimhnithe náisiúnta atá ann cheana.

An Cárta Páirceála Eorpach a Fheabhsú

I gcás go leor daoine faoi mhíchumas, is é carr-iompar príobháideach an fhéidearthacht is fearr nó an t-aon fhéidearthacht chun taisteal agus dul timpeall go neamhspleách, ag cinntiú a neamhspleáchais. Tabharfaidh na feabhsuithe atá beartaithe ar an gCárta Eorpach Páirceála reatha deis do dhaoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar na cearta páirceála céanna atá ar fáil i mBallstát eile. Beidh formáid choiteann cheangailteach aige a ghabhfaidh ionad na gcártaí páirceála náisiúnta do dhaoine faoi mhíchumas agus a aithneofar ar fud an AE.

Inrochtaineacht na gcártaí a chinntiú

Aiseolas

Chun éascaíocht úsáide a chur chun cinn agus chun an t-ualach riaracháin a laghdú, an molta Treoir beidh sé de cheangal ar na Ballstáit:

  • Tabhair na cártaí sa dá cheann leaganacha fisiceacha agus digiteacha.
  • Déan coinníollacha agus rialacha as na cártaí atá ar fáil go poiblí a eisiúint nó a tharraingt siar i inrochtana formáidí.
  • Cinntigh cuireann soláthraithe seirbhíse faisnéis ar fáil maidir le coinníollacha speisialta agus cóireáil fhabhrach do dhaoine faoi mhíchumas i bhformáidí inrochtana.

Chun comhlíonadh a ráthú, ní mór do na Ballstáit a áirithiú go bhféadfaidh daoine faoi mhíchumas, a n-eagraíochtaí ionadaíocha agus comhlachtaí poiblí ábhartha beart a dhéanamh faoin dlí náisiúnta más gá. Tar éis don Treoir a bheith glactha sa dlí náisiúnta, iarrtar ar na Ballstáit fíneálacha agus bearta ceartaitheacha a ghearradh i gcás sáruithe.

Na chéad chéimeanna eile

The Commission’s proposal will now be discussed by the European Parliament and the Council. The proposal foresees that once adopted, member states will have 18 months to incorporate the provisions of the Directive into national law.

cúlra

Fógraíodh an Treoir bheartaithe ag bunú an Chárta Eorpaigh Míchumais agus an Chárta Páirceála Eorpach do dhaoine faoi mhíchumas i bPoblacht na hÉireann Straitéis an AE um chearta daoine faoi mhíchumas 2021-2030. Cuidíonn an togra le cur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar chearta daoine faoi mhíchumas, a bhfuil an AE agus a Bhallstáit uile (UNCRPD) ina bpáirtithe ag an AE. Tá oibleagáidí san UNCRPD ar Stáit is Páirtithe cearta daoine faoi mhíchumas chun saoirse gluaiseachta a aithint ar bhonn comhionann le daoine eile. Iarrtar ar Stáit is Páirtithe freisin bearta éifeachtacha a ghlacadh chun soghluaisteacht phearsanta a áirithiú leis an neamhspleáchas is mó is féidir do dhaoine faoi mhíchumas, lena n-áirítear trí shoghluaisteacht phearsanta daoine faoi mhíchumas a éascú ar an modh agus ag an am is rogha leo, agus ar chostas inacmhainne. Tá an togra ar chomhréim freisin le prionsabail na comhdheiseanna agus na cuimsitheachta daoine faoi mhíchumas ó na Piléar Eorpach um Chearta Sóisialta.

Tógann an tionscnamh seo ar thorthaí threoirthionscadal an Chárta Míchumais AE a rinneadh sa Bheilg, sa Chipir, san Eastóin, san Fhionlainn, san Iodáil, i Málta, sa Rómáin, agus sa tSlóivéin idir 2016 agus 2018. Ina theannta sin, comhtháthaíonn sé léargais ó chomhairliúchán poiblí le déanaí, a bhailigh os cionn 3,300 freagra, agus 78% acu sin ó dhaoine faoi mhíchumas.

Tuilleadh eolais

Togra le haghaidh Treorach ag bunú an Chárta Eorpaigh um Míchumas agus an Cárta Eorpach Páirceála do dhaoine faoi mhíchumas

Treoir Bheartaithe lena mbunaítear an Cárta Eorpach Míchumais agus an Cárta Eorpach Páirceála do dhaoine faoi mhíchumas (leagan atá éasca le léamh)

Q & A

The rights of persons with disabilities must not stop at national borders. We want to make traveling easier for persons with disabilities and the European Disability Card and the improved European Parking Card should remove some obstacles for them. I trust this will strengthen their independence and help them to exercise their rights around the EU.Věra Jourová, Vice-President for Values and Transparency – 05/09/2023

Today, we are unlocking free movement for EU citizens with disabilities by ensuring the mutual recognition of their disability status in Europe. This will facilitate the inclusion and full participation of persons with disabilities in our societies by ensuring that persons with disabilities can readily access the support intended for them in all Member States.Helena Dalli, Commissioner for Equality – 05/09/2023

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending