Ceangail le linn

coróinvíreas

Ag teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim: Ag gníomhú ar na ceachtanna luatha a foghlaimíodh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Chuir an Coimisiún Eorpach a Cumarsáid ar na luathcheachtanna a foghlaimíodh ó phaindéim COVID-19 le 18 mí anuas agus tógáil orthu chun gníomhaíocht ar leibhéal an AE agus an leibhéal náisiúnta a fheabhsú. Cuideoidh sé seo le rioscaí sláinte poiblí a réamh-mheas níos fearr agus le pleanáil theagmhasach a fheabhsú as a dtiocfaidh comhfhreagraí níos gasta agus níos éifeachtaí ar gach leibhéal.

Díríonn deich gceacht ar a gcaithfear a fheabhsú agus ar cad is féidir a dhéanamh níos fearr sa todhchaí. Níl na deich gceacht uileghabhálach, ach tugann siad an chéad léargas ar a gcaithfear gníomhú anois chun leasa na nEorpach go léir:   

  1. Teastaíonn faireachas sláinte domhanda láidir agus córas bailithe faisnéise paindéimeach Eorpach níos fearr chun braite níos tapa agus freagairtí níos fearr a fháil. Ba cheart don AE iarrachtaí a threorú chun láidir nua a dhearadh córas faireachais dhomhanda bunaithe ar shonraí inchomparáide. A nua agus feabhsaithe Córas Eorpach um bhailiú faisnéise paindéime seolfar é i 2021.
  2. D'éascódh comhairle eolaíoch níos soiléire agus níos comhordaithe cinntí beartais agus cumarsáid phoiblí. Ba cheart don AE a Príomh-Eipidéimeolaí Eorpach agus struchtúr rialachais comhfhreagrach faoi dheireadh 2021.
  3. Éilíonn ullmhacht fheabhsaithe infheistíochtaí leanúnacha, grinnscrúdú agus athbhreithnithe. Ba cheart don Choimisiún Eorpach clár bliantúil a ullmhú Tuarascáil ar Staid Ullmhachta.
  4. Caithfidh uirlisí éigeandála a bheith réidh níos tapa agus níos éasca a ghníomhachtú. Ba cheart don AE creat a bhunú chun gníomhachtú Staid Éigeandála Phaindéimeach an AE agus bosca uirlisí le haghaidh cásanna géarchéime.
  5. Ba cheart go mbeadh bearta comhordaithe mar athfhillteach don Eoraip. Tá an Eorpach Aontas Sláinte ba cheart iad a ghlacadh go tapa, roimh dheireadh na bliana agus ba cheart modhanna comhordaithe agus oibre a neartú idir institiúidí.
  6. Teastaíonn comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha agus slabhraí soláthair níos láidre chun sreabhadh trealaimh chriticiúil agus chógais a chinntiú. A. An tÚdarás um Ullmhacht agus Freagairt Éigeandála Sláinte Ba cheart go mbeadh (HERA) ag feidhmiú faoi thús 2022 agus a Tionscadal Tábhachtach Sláinte Comhleasa Eorpach ba cheart é a chur ar bun a luaithe is féidir chun nuálaíocht cheannródaíoch i gcógaisíocht a chumasú. Tá an Saoráid FAB an AEBa cheart go gcinnteodh sé go bhfuil go leor cumais “riamh-the” ag an AE chun 500-700 milliún dáileog vacsaín a tháirgeadh in aghaidh na bliana, agus beidh leath de na dáileoga sin réidh sa chéad 6 mhí ó phaindéim.
  7. Tá cur chuige pan-Eorpach riachtanach chun taighde cliniciúil a dhéanamh níos tapa, níos leithne agus níos éifeachtaí. Ar scála mór Ardán AE do thrialacha cliniciúla ilionaid ba chóir a bhunú.
  8. Braitheann an cumas déileáil le paindéim ar infheistíocht leanúnach agus mhéadaithe i gcórais sláinte. Ba cheart tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit chun an t-iomlán a neartú athléimneacht na gcóras cúraim sláinte mar chuid dá n-infheistíochtaí aisghabhála agus athléimneachta.
  9. Tosaíocht dhomhanda don Eoraip is ea cosc, ullmhacht agus freagairt phaindéimeach. Ba cheart don AE leanúint den fhreagra domhanda a threorú, go háirithe trí COVAX, agus an ailtireacht slándála sláinte domhanda a neartú trí bheith i gceannas ar an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte a neartú. Comhpháirtíochtaí ullmhachta paindéime ba cheart príomhpháirtithe a fhorbairt freisin.
  10. Cur chuige níos comhordaithe agus níos sofaisticiúla i leith dul i ngleic le mífhaisnéis agus dífhabhtú ba chóir a fhorbairt.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Aiseolas

Cuirfidh an tuarascáil seo ar na ceachtanna luatha ó phaindéim COVID-19 le plé na gceannairí ag Comhairle Eorpach mhí an Mheithimh. Tíolacfar é do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle an Aontais Eorpaigh, agus leanfaidh an Coimisiún le táirgí insoláthartha nithiúla sa dara leath de 2021.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Tá freagairt chuimsitheach an AE ar an bpaindéim gan fasach ó thaobh scála de agus seachadadh é in am is airde, ag cruthú a thábhachtaí atá sé oibriú i gcomhpháirt san Eoraip. Le chéile, tá an méid nach bhféadfadh aon Bhallstát AE déanta ina aonar. Ach tá sé foghlamtha againn freisin faoi na rudaí a d’oibrigh go maith agus cá bhféadfaimis níos fearr a dhéanamh i bpaindéimí amach anseo. Caithfimid athruithe a dhéanamh ar na ceachtanna seo anois. "

Agus ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha Saoil á Chur Chun Cinn, dúirt Margaritis Schinas: “In ainneoin go bhfuil beartas sláinte ar leibhéal na hEorpa fós sna blianta fada, bhí freagairt an AE ar an bpaindéim fairsing, agus chuimsigh sé raon leathan tionscnamh gan fasach a dearadh agus a sheachadadh in am taifead. Ghníomhaíomar le luas, uaillmhian agus comhleanúnachas. Baineadh é seo amach freisin mar gheall ar an dlúthpháirtíocht gan fasach a léiríodh i measc institiúidí an AE a chinntigh freagairt aontaithe AE. Seo ceacht iontach amháin a gcaithfimid leanúint ar aghaidh ag cur leis. Ach níl aon am, ná seomra le haghaidh bogása. Inniu, táimid ag aithint réimsí ar leith ina bhfuil a fhios againn cheana féin gur féidir agus ar chóir níos mó a dhéanamh chun freagairt sláinte níos éifeachtaí a fháil amach anseo. Is féidir leis an ngéarchéim seo a bheith mar chatalaíoch chun comhtháthú na hEorpa a chur chun cinn sna réimsí ina bhfuil an gá is mó leis. "

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Is gá géarchéim sláinte poiblí gan fasach a iompú ina deis chun tógáil ar ais níos láidre. Is é an príomhcheacht a foghlaimíodh ó ghéarchéim COVID-19 an gá atá leis na réitigh ad hoc a úsáideadh chun déileáil leis an ngéarchéim a athrú go struchtúir bhuana a ligfidh dúinn a bheith ullmhaithe níos fearr sa todhchaí. Ní mór dúinn Aontas Sláinte Eorpach láidir a bheith againn chomh luath agus is féidir. Ní féidir am a chailleadh nuair a bhíonn bagairt sláinte poiblí nó paindéim eile ort. Caithfidh gníomhaíocht éigeandála a bheith ina hacmhainn struchtúrach. Is é dlúthpháirtíocht, freagracht, comhiarracht ar leibhéal na hEorpa as na bagairtí a théann i dteagmháil linn go léir an rud a chothóidh muid tríd an ngéarchéim seo agus an chéad cheann eile. "

cúlra

De réir mar a thosaigh an ghéarchéim ag teacht chun cinn, d’fhorbair an AE raon leathan freagraí ar bheartas sláinte, arna léiriú ag an gcur chuige coiteann i leith vacsaíní tríd an Straitéis Vacsaíní an AE agus tionscnaimh thar raon beartas eile. Choinnigh tionscnamh na Lánaí Glasa bia agus cógais ag sileadh ar fud an Mhargaidh Aonair. Mar gheall ar chur chuige coiteann chun rátaí ionfhabhtaithe a mheas i réigiúin éagsúla bhí tástáil agus coraintín i bhfad níos comhsheasmhaí. Agus le déanaí, comhaontaíodh Teastais Digiteacha COVID an AE agus cuireadh i bhfeidhm iad in am is airde, ag réiteach na slí chun turasóireacht agus taisteal a atosú go sábháilte an samhradh seo, agus ina dhiaidh sin. Ag an am céanna, ghlac an AE gníomh cinntitheach chun dul i ngleic le titim eacnamaíoch na paindéime. Tharraing sé seo go mór ar an taithí agus na socruithe a tógadh chun dul i ngleic le dúshláin agus géarchéimeanna roimhe seo sa réimse eacnamaíoch agus airgeadais.

Mar sin féin, ní mhaolaíonn na héachtaí seo na deacrachtaí a bhí ann, go háirithe maidir le méadú ar chumais déantúsaíochta agus táirgeachta, go páirteach mar gheall ar easpa cur chuige comhtháite go buan i leith taighde, forbartha agus táirgeachta a mhoilligh infhaighteacht tosaigh na vacsaíní. Cé gur tugadh aghaidh air seo ó shin, tá réitigh níos fadtéarmaí ag teastáil chun imeachtaí nó géarchéimeanna díobhálacha sláinte sa todhchaí a mhaolú.

Tuilleadh eolais

Cumarsáid maidir le tarraingt ar na ceachtanna luatha ón bpaindéim COVID-19

Suíomh Gréasáin freagartha coronavirus an Choimisiúin Eorpaigh

Vacsaíní sábháilte agus éifeachtacha san AE

Teastas Digiteach COVID an AE

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Laitvis € 1.8 milliún chun tacú le feirmeoirí eallaigh a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Laitvis € 1.8 milliún chun tacú le feirmeoirí atá gníomhach san earnáil pórúcháin eallaigh a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an scéim faoin Státchabhair Creat Sealadach. Faoin scéim, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Tá sé mar aidhm ag an mbeart na ganntanais leachtachta atá os comhair na dtairbhithe a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chuid de na caillteanais a thabhaigh siad mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí ar rialtas na Laitvia a chur i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Chinn an Coimisiún go bhfuil an scéim ag teacht le coinníollacha an Chreata Shealadaigh.

Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 225,000 in aghaidh an tairbhí; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an scéim faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64541 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Údaraíonn an Coimisiún scéim chúnaimh na Fraince de € 3 billiún chun tacú, trí iasachtaí agus infheistíochtaí cothromais, le cuideachtaí a dtéann an paindéim coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Tá pleananna na Fraince glanta ag an gCoimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, chun ciste € 3 billiún a bhunú a infheisteoidh trí ionstraimí fiachais agus ionstraimí cothromais agus hibrideacha i gcuideachtaí a mbeidh tionchar ag an bpaindéim orthu. Údaraíodh an beart faoin gCreat Cúnaimh Stáit Sealadach. Cuirfear an scéim i bhfeidhm trí chiste, dar teideal 'Ciste Idirthréimhseach do Ghnólachtaí a ndéanann Pandemic COVID-19 difear dóibh, le buiséad de € 3bn.

Faoin scéim seo, beidh an tacaíocht i bhfoirm (i) iasachtaí fo-ordaithe nó iasachtaí rannpháirteacha; agus (ii) bearta athchaipitlithe, go háirithe ionstraimí caipitil hibrideacha agus scaireanna roghnaithe gan vótáil. Tá an beart oscailte do chuideachtaí a bunaíodh sa Fhrainc agus atá i láthair i ngach earnáil (seachas an earnáil airgeadais), a bhí inmharthana roimh an bpaindéim coronavirus agus a léirigh inmharthanacht fadtéarmach a samhla eacnamaíochta. Meastar go mbainfidh idir 50 agus 100 cuideachta leas as an scéim seo. Mheas an Coimisiún gur chomhlíon na bearta na coinníollacha a leagtar amach sa chreat sealadach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar na Fraince a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha a leagtar amach sa mhaoirseacht shealadach. Ar an mbonn seo, d’údaraigh an Coimisiún na scéimeanna seo faoi rialacha státchabhrach an AE.

Aiseolas

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager (phictiúr), dúirt an beartas iomaíochta: “Ligfidh an scéim athchaipitlithe € 3bn seo don Fhrainc tacú le cuideachtaí a bhfuil tionchar ag an bpaindéim coronavirus orthu trína maoiniú rochtana a éascú sna hamanna deacra seo. Leanaimid orainn ag obair go dlúth leis na ballstáit chun réitigh phraiticiúla a fháil chun tionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus a mhaolú agus meas againn ar rialacháin an AE. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending