Ceangail le linn

coróinvíreas

Vacsaínithe COVID-19: Teastaíonn níos mó dlúthpháirtíochta agus trédhearcachta 

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Thacaigh FPEnna le cur chuige coiteann an AE i leith COVID-19 a throid agus d’iarr siad níos mó aontachta agus soiléireachta le linn díospóireachta ar rolladh amach vacsaíní agus straitéis vacsaíní an AE.

Le linn díospóireachta iomlánach an 19 Eanáir faoi straitéis an AE maidir le vacsaínithe Covid-19, léirigh formhór na FPEanna tacaíocht do chur chuige coiteann an AE, a chinntigh forbairt thapa agus rochtain ar vacsaíní sábháilte. D'iarr siad, áfach, dlúthpháirtíocht níos mó fós maidir le vacsaínithe agus trédhearcacht maidir le conarthaí le cuideachtaí cógaisíochta.

Esther de Lange Dúirt (EPP, an Ísiltír): “Ní féidir ach le níos mó trédhearcachta an tuiscint fhorleathan a bhaint - cibé an bhfuil údar leis seo nó nach bhfuil - go gcuirtear brabús os comhair daoine sa tionscal (cógaisíochta) seo go minic." Mhol sí comhcheannach an AE ar vacsaíní, rud a d’fhág go raibh seasamh idirbheartaíochta níos láidre ann ná mar a bheadh ​​ag tíortha aonair an AE: “Ciallaíonn sé sin níos mó vacsaíní ar phraghas níos fearr agus faoi dhálaí níos fearr. Taispeánann sé an méid is féidir leis an Eoraip a dhéanamh nuair a bhíonn muid aontaithe. Is féidir linn cabhrú le beatha a shábháil. "

Iratxe García Pérez Thug (S&D, an Spáinn) rabhadh i gcoinne “náisiúnachas sláinte” a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don chomhar ar vacsaíní san Eoraip. Dar léi, is í an dlúthpháirtíocht agus an aontacht an freagra: “Más féidir linn aontacht a choinneáil agus dáileadh cothrom vacsaíní a bheith againn i mballstáit, tá cúiseanna againn a chreidiúint go mbeidh 380 milliún saoránach Eorpach vacsaínithe faoin samhradh. Is éacht eolaíochta agus sláinte é seo nach féidir a mhilleadh le conarthaí comhthreomhara agus ceannacháin dhíreacha. "Dúirt sí:" Lig dúinn labhairt le guth amháin ionas go dtabharfaidh an feachtas vacsaínithe is mó sa stair dóchas dúinn ar ais i 2021. "

“Cad atá á dhéanamh againn go díreach chun luas na vacsaíní a riaradh ar fud an AE a mhéadú?” a d’fhiafraigh Dacian Cioloș (Athnuachan, an Rómáin). “Tá a fhios agam gur rás in aghaidh an ama é seo, ach sa rás seo ní féidir linn dearmad a dhéanamh go bhfuil sé de fhreagracht orainn rudaí a dhéanamh go hiomlán trédhearcach, freagracht ar ár saoránaigh muinín a bheith acu astu. Is é an t-iontaobhas sin den chuid is mó a mbraitheann an feachtas vacsaínithe air. "

Joëlle Mélin Dúirt (ID, an Fhrainc) nach raibh trédhearcacht in idirbheartaíocht na gconarthaí vacsaíne. “Táimid anois sa chéim dáilte agus faighimid amach go bhfuil ganntanais agus geallúintí briste ó na cuideachtaí cógaisíochta,” a dúirt sí.

Philippe Lamberts Labhair (na Glasaigh / EFA) freisin faoin ngá le trédhearcacht agus faoin bhfíric gur choinnigh an Coimisiún Eorpach na conarthaí le saotharlanna faoi rún: “Is masla é an teimhneacht seo don daonlathas. I ngach conradh amháin ní mór go mbeadh a fhios ag an gceannaitheoir cad atá á cheannach aige nó aici ag na coinníollacha agus cén praghas. " Labhair sé freisin faoi shaincheisteanna féideartha dliteanais: “Tá sé ríthábhachtach go mbeadh a fhios agat cé a shealbhóidh an dliteanas dá mbeadh fo-iarsmaí diúltacha ag an vacsaíniú - an cinnteoirí poiblí a bheadh ​​ann nó an lucht déanta drugaí a bheadh ​​ann? Níl aon smaoineamh againn. "

Joanna Kopcińska Dúirt (ECR, an Pholainn) go raibh an cinneadh maidir leis an gcomhstraitéis vacsaínithe ceart: “Teastaíonn straitéis uileghabhálach uainn agus ar ndóigh tá a lán le déanamh ag amhras go bhfuil an vacsaíniú ag bogadh go mall, b’fhéidir go bhfuil an seachadadh déanach agus go bhfuil na conarthaí ní trédhearcach. "D'iarr sí nuashonrú córasach ar straitéisí cóireála agus feachtais faisnéise iomchuí a shíneann chuig gach duine.

Marc Botenga (An Chlé, an Bheilg) d'iarr níos mó trédhearcachta conarthaí agus freagrachta ó chuideachtaí cógaisíochta. Cháin sé rochtain mhíchothrom ar vacsaíní ar fud an domhain, ag tabhairt faoi deara go bhfuil deacrachtaí ag réigiúin níos boichte a ndóthain vacsaíní a fháil. “Ní gá aon bhrabús a dhéanamh ar an bpaindéim seo agus is cinnte nach dteastaíonn deighilt uainn ag vacsaínithe."

Díospóireacht iomlánach ar straitéis dhomhanda an AE maidir le vacsaínithe Covid-19 Cuid de na cainteoirí le linn na díospóireachta ar vacsaínithe COVID-19  

Dhearbhaigh an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides do FPEnna gur éisteadh a nglaonna ar thrédhearcacht. Ba dhíol sásaimh di gur aontaigh an chéad cheann de na soláthraithe vacsaíne téacs a gconartha a chur ar fáil agus dúirt sí go raibh an Coimisiún ag obair chun táirgeoirí eile a fháil chun an rud céanna a dhéanamh.

Dúirt Kyriakides go bhfuil súil aici níos mó iarratas a fheiceáil ar údarú vacsaíní sna míonna amach romhainn. Chuir sí béim ar a thábhachtaí atá cur chuige domhanda: “Ní bheidh aon tír sábháilte agus ní thiocfaidh aon gheilleagar i ndáiríre go dtí go mbeidh an víreas faoi smacht ar gach mór-roinn." Labhair sí freisin faoi Covax - an tsaoráid dhomhanda chun rochtain chothrom uilíoch ar Covid a chinntiú- 19 vacsaín a chuidigh an AE lena mbunú - a bhfuil sé mar aidhm acu dhá bhilliún dáileog a cheannach faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear níos mó ná 1.3 billiún do thíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim.

Dúirt Ana Paula Zacarias, Rúnaí Stáit na Portaingéile um Ghnóthaí Eorpacha a bhí ag labhairt thar ceann na Comhairle, go gcaithfidh cur chuige coiteann an AE, a spreag an próiseas chun vacsaíní a fhorbairt, a údarú agus a chinntiú, leanúint ar aghaidh ag cinntiú go bhfuil siad ar fáil agus éifeachtach. vacsaíní a rolladh amach i ngach ballstát.

Dúirt Zacarias go gcaithfear roinnt saincheisteanna a réiteach fós, lena n-áirítear formáid agus ról an deimhnithe vacsaínithe, cur chuige coiteann maidir le húsáid agus bailíochtú tástálacha gasta antaiginí agus aitheantas frithpháirteach do thorthaí tástála COVID-19.

Backgound: Rás le haghaidh vacsaíní

Ó thús na ráige coronavirus, lean Parlaimint na hEorpa go dlúth leis an bpróiseas taighde agus forbartha vacsaíní. Chomhordaigh an AE comhiarracht chun imscaradh tapa vacsaíní in aghaidh an ghalair a chinntiú, tríd an na céadta milliún euro a shlógadh le haghaidh tionscadal taighde agus nósanna imeachta níos solúbtha. Cheadaigh an Pharlaimint maolú sealadach ó rialacha áirithe maidir le trialacha cliniciúla go ligean vacsaíní a fhorbairt níos tapa.

Chuir FPEnna ar an gcoiste sláinte béim arís agus arís eile ar an ngá le muinín an phobail i vacsaíní agus an tábhacht a bhaineann le dífhoirmiú a chomhrac agus d’iarr siad níos mó trédhearcacht maidir le conarthaí vacsaíne, údarú agus imscaradh san AE.

faoin Straitéis Vacsaíní an AE a seoladh i mí an Mheithimh 2020, rinne an Coimisiún comhaontuithe réamhcheannaigh le forbróirí vacsaíní a chaibidliú agus a thabhairt i gcrích thar ceann tíortha an AE; clúdaíonn an AE cuid de na costais a bhíonn ar tháirgeoirí mar chúiteamh ar an gceart méid sonraithe dáileoga vacsaíne a cheannach i dtréimhse ama ar leith agus ar phraghas ar leith, a luaithe a thugtar údarú margaidh dóibh. Go dtí seo, tá sé chonradh le cuideachtaí cógaisíochta curtha i gcrích.

Tar éis meastóireacht eolaíoch agus moladh dearfach ón An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, dheonaigh an Coimisiún Eorpach údarú coinníollach margaidh don chéad vacsaín i gcoinne Covid-19, arna fhorbairt ag BioNTech agus Pfizer, an 21 Nollaig 2020. Thosaigh vacsaínithe ar fud an AE go gairid ina dhiaidh sin an 27 Nollaig. An 6 Eanáir 2021, tugadh údarú coinníollach margaidh don vacsaín Moderna. D’fhéadfaí an vacsaín a d’fhorbair AstraZeneca a údarú faoi dheireadh mhí Eanáir.

coróinvíreas

Molann FPEanna Turasóireachta comhchritéir maidir le taisteal sábháilte agus glan

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Ba cheart go mbeadh critéir an AE maidir le turasóireacht shábháilte agus ghlan, lena n-áirítear comhdheimhniú vacsaínithe, mar chuid de straitéis nua AE maidir le turasóireacht inbhuanaithe, a dúirt FPEnna. Áitíonn an dréachtrún maidir le straitéis AE a bhunú don turasóireacht inbhuanaithe, arna ghlacadh ag 47 vóta i bhfabhar agus dhá cheann ina choinne, tíortha an AE na hearnálacha turasóireachta agus taistil a áireamh ina bpleananna téarnaimh agus machnamh a dhéanamh ar CBL a laghdú go sealadach ar na seirbhísí seo.

Turasóireacht 'sábháilte agus glan'

Deir an téacs gur aistrigh éileamh na dtaistealaithe paindéime i dtreo turasóireachta ‘sábháilte agus glan’ agus níos inbhuanaithe. Iarrann sé ar na ballstáit critéir chomhchoiteanna maidir le taisteal sábháilte a chur i bhfeidhm go hiomlán agus gan mhoill, le prótacal Sábháilteachta Sláinte an AE le haghaidh tástála roimh imeacht, agus ceanglas coraintín a chur i bhfeidhm mar rogha dheiridh.

Teastaíonn comh-dheimhniú vacsaínithe ó FPEnna, a d’fhéadfadh a bheith ina rogha eile ar thástálacha PCR agus ar riachtanais coraintín, a luaithe a bhíonn fianaise leordhóthanach ann nach dtarchuireann daoine vacsaínithe an víreas, nó go n-aithnítear go frithpháirteach nósanna imeachta vacsaínithe. Cuireann siad béim freisin ar a thábhachtaí atá sé Foirm Aimsithe Paisinéirí an AE a úsáid agus aipeanna rianaithe, rianaithe agus rabhaidh deonacha, idir-inoibritheacha agus gan ainm a fhorbairt.

Áitíonn an dréachtrún freisin ar an gCoimisiún séala deimhniúcháin sláinteachais an AE a thabhairt isteach, a d’fhéadfadh íoschaighdeáin um chosc agus rialú víris COVID-19 a dheimhniú agus a d’fhéadfadh cabhrú le muinín na dtomhaltóirí in earnálacha na turasóireachta agus an taistil a athbhunú.

Fáiltíonn FPEnna freisin roimh an 'AE a athoscailt' tairseach agus áitíonn sé ar thíortha AE faisnéis shoiléir maidir le cur i bhfeidhm nó ardú srianta sa todhchaí ar shaorghluaiseacht a chur chuig an gCoimisiún.

Gníomhaireacht nua don turasóireacht

Molann FPEanna go gcaithfear breathnú níos faide ná an paindéim agus straitéis 2010 ar thurasóireacht an AE a athsholáthar chun seasamh na hEorpa a choinneáil mar cheann scríbe ceannródaíoch. Iarrann an téacs sa deireadh ar an gCoimisiún Gníomhaireacht Eorpach Turasóireachta a bhunú.

“Agus an samhradh thart timpeall orainn, ba mhaith linn earráidí san am atá thart a sheachaint agus bearta taistil aonfhoirmeacha a chur i bhfeidhm, mar phrótacal AE le haghaidh tástálacha roimh imeacht, deimhniú vacsaínithe, agus séala sláintíochta Eorpach. Tá an turasóireacht ar cheann de na hearnálacha is deacra a bhuail an paindéim seo. Caithfear é a áireamh i gceart i bpleananna téarnaimh na mBallstát agus meicníocht chun a thaispeáint go soiléir an mbaineann sé leas as tacaíocht an AE ”, a dúirt rapóirtéir Pharlaimint na hEorpa Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, PT).

Na chéad chéimeanna eile

Ní foláir do theach iomlán na Parlaiminte vótáil anois ar an rún maidir le straitéis AE a bhunú don turasóireacht inbhuanaithe, le linn seisiún an Mhárta II b’fhéidir.

cúlra

Chuir an ráig COVID-19 pairilis ar earnáil turasóireachta an AE, a fhostaíonn 27 milliún duine (ag cur timpeall 10% de OTI an AE leis), agus tá 6 mhilliún post i mbaol faoi láthair.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

COVID-19: Pléann FPEnna bealaí chun rolladh amach vacsaíní le Príomhfheidhmeannaigh cógaisíochta

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

In éisteacht, d’éiligh FPEanna soiléireacht maidir le seachadtaí vacsaíní agus d’áitigh siad go dtugann cuideachtaí cógaisíochta onóir dá gconarthaí. Chuir FPEanna ceist ar Phríomhfheidhmeannaigh agus ionadaithe ó chuideachtaí cógaisíochta mór le rá, lena n-áirítear AstraZeneca, Moderna, CureVac, Novavax, Pfizer agus Sanofi, maidir le conas constaicí ar thráchtálú, déantúsaíocht agus dáileadh vacsaíní a bhaint níos tapa.

Is féidir leat féachaint ar thaifeadadh den éisteacht anseo.

Le linn na díospóireachta, d’fhiafraigh FPEnna faoi aistrithe teicneolaíochta domhanda, paitinní a roinnt, agus conas a bheartaíonn an tionscal na vacsaíní a nuashonrú d’fhonn coinneáil suas leis na leaganacha atá ag teacht chun cinn. Rinne siad POF a mheilt freisin ar an gcaoi a bhféadfadh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach dlús a chur le ceadú an mhargaidh ar leibhéal na hEorpa. D’fhiafraigh roinnt FPEanna an gcuideodh toirmeasc onnmhairiúcháin AE ar vacsaíní leis an Eoraip i gcomparáid le tíortha eile a bhfuil toirmisc onnmhairiúcháin tugtha isteach acu. Ina gcuid ráiteas, leag ionadaithe an tionscail béim ar an dúshlán a bhaineann le hacmhainn táirgeachta a thógáil do tháirgí atá go hiomlán nua agus casta, agus nádúr idirnáisiúnta na slabhraí soláthair.

“Ba é seo an chéad domhan: Príomhfheidhmeannaigh na bpríomh-mhonaróirí vacsaíní ag láithriú os comhair ionadaithe tofa. Tá sé go maith maidir le trédhearcacht, agus tá sé go maith don daonlathas. Tá sé ríthábhachtach cuntasacht agus tiomantais a dhéantar a sheiceáil go rialta. Thairis sin, tá an rás chun vacsaíní a tháirgeadh ag dul i méid agus táimid ag ullmhú chun na huirlisí uile atá ar fáil a úsáid chun tacú leis. Ba é seo pointe na héisteachta seo ”, a dúirt Cathaoirleach na Comhshaoil, Sláinte Poiblí agus Sábháilteachta Bia Pascal Canfin (Renew Europe, FR). “Imreoidh Parlaimint na hEorpa a ról go hiomlán chun an cath imlonnaithe vacsaíní a bhuachan. Neartóidh an grúpa teagmhála a chuir an Pharlaimint agus an Coimisiún i bhfeidhm ár ról a thuilleadh ”, a dúirt sé.

“Baineann dúshlán an lae inniu le conas táirgí thar a bheith casta a tháirgeadh ar scála atá gan fasach. Is dúshlán tionsclaíoch é seo ”, a dúirt Cathaoirleach an Choiste Tionscail, Taighde agus Fuinnimh Cristian Bușoi (EPP, RO). “Cleachtadh cuntasachta daonlathach a bhí san éisteacht seo. Theastaigh uainn a fháil amach cá bhfuil na scrogaill táirgeachta agus pictiúr soiléir a bheith againn faoi ghealltanais agus oibleagáidí an tionscail. Ach ba mhaith linn freisin cuidiú leis an tionscal na dáileoga a sheachadadh, toisc gurb é ár dtosaíocht vacsaíniú a dhéanamh ”.

cúlra

Is é vacsaíní éifeachtacha agus sábháilte a fhorbairt agus a dháileadh i gcoinne COVID-19 an freagra is éifeachtaí ar an bpaindéim agus tá sé ag croílár straitéis téarnaimh an AE. I bhfianaise a thábhachtaí atá sé táirgeadh agus rochtain ar vacsaíní a mhéadú, bhí sé mar aidhm ag an éisteacht seo na fíricí a bhunú agus réitigh a fháil chun rolladh amach vacsaíní COVID-19 san Eoraip a fheabhsú.

Cuspóir eile a bhí ann plé oscailte a bheith againn le Príomhfheidhmeannaigh an tionscail chógaisíochta, leis an gCoimisiún agus le páirtithe leasmhara eile maidir le conas constaicí ar thráchtálú, déantúsaíocht, dáileadh agus rochtain chothrom ar vacsaíní COVID-19 a shárú.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Sassoli ar an bpaindéim: 'Ní féidir filleadh ar an gcaoi a raibh rudaí roimhe seo'

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

D'iarr David Sassoli ar cheannairí an AE leanúint den chur chuige coiteann i leith vacsaíní COVID-19 in óráid a thug sé don Chomhairle Eorpach.

“Is a bhuíochas lenár gcur chuige comhchoiteann nár cuireadh tíortha Eorpacha i gcoinne a chéile agus nár cheannaigh na tíortha saibhre an chuid is mó de na vacsaíní,” a dúirt Uachtarán Pharlaimint na hEorpa. “Tá mé go láidir i gcoinne comhaontuithe déthaobhacha. Molaim duit seasamh go daingean; ná géilleadh do mheon an náisiúnachais vacsaín. Ligeann cur chuige coiteann dúinn monatóireacht, imscrúdú agus teacht anuas go crua ar aon scams a dhíríonn ar bhallstáit. "

“Ní mór do chuideachtaí cógaisíochta a n-oibleagáidí conarthacha a urramú, ach ba cheart dúinn leanúint ar aghaidh ag glanadh na slí do gach socrú praiticiúil ceadúnaithe a chuirfidh ar ár gcumas an feachtas vacsaínithe poiblí ar mhórscála a bhrostú. Ní mór dúinn aghaidh a thabhairt ar ghanntanais agus scrogaill a sholáthar go tapa d’fhonn an táirgeadh a mhéadú. Beidh ár dtéarnamh eacnamaíoch níos láidre agus na vacsaíní níos forleithne á gcur i bhfeidhm, ”a dúirt sé.

Ní féidir go n-éireoidh le feachtais vacsaínithe ach má tá muinín an phobail ann, a dúirt an t-uachtarán, ag cur leis: "Caithfidh níos mó daonlathais a bheith i gceist lenár bhfreagra ar an ngéarchéim."

Chuir Sassoli béim freisin ar an ngá go mbeadh ról níos mó ag an AE i sláinte an phobail. “Thaispeáin an paindéim dúinn nach féidir cinntí tábhachtacha a dhéanamh maidir le slándáil, sláinte, soláthairtí trealaimh leighis agus vacsaíní, taighde agus déantúsaíocht, socruithe a rialaíonn gluaiseacht daoine agus oscailt agus dúnadh ár dteorainneacha ach ar leibhéal na hEorpa i gceart.

Ag labhairt dó le ceannairí stáit agus rialtais ag tús an chruinnithe mullaigh an 25 Feabhra, dúirt an tUachtarán: “Is é an ceacht a mhúin an paindéim dúinn nach féidir filleadh ar an gcaoi a raibh rudaí roimhe seo. Botún a bheadh ​​ann, cur amú fuinnimh, agus d’fhágfadh sé nach mbeadh an trealamh againn chun dul i ngleic le dúshláin sa todhchaí. Is é an tasc atá againn anois beartas sláinte Eorpach a fhorbairt, trí inniúlachtaí atá sainithe go soiléir a leithdháileadh ar institiúidí an AE. "

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending