Ceangail le linn

coróinvíreas

Déanann ceannairí an AE colbhaí taistil a mheá thar eagla athraitheacha víris

Reuters

foilsithe

on

Bhí ceannairí an Aontais Eorpaigh ag iarraidh Déardaoin (21 Eanáir) aghaidh a thabhairt ar dhúshláin gléasta na paindéime coronavirus, lena n-áirítear glaonna méadaithe chun taisteal a theorannú agus rialuithe teorann a dhéanamh níos doichte chun go mbeadh leaganacha níos tógálach den ghalar ann, scríobhann .

Dúirt Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel roimh chomhdháil físe ceannairí tráthnóna gur gá do thíortha na hEorpa an sóchán nua a fuarthas sa Bhreatain a ghlacadh dáiríre chun an tríú tonn a sheachaint.

“Ní féidir linn dúnadh teorainneacha a chur as an áireamh, ach teastaíonn uainn iad a chosc trí chomhoibriú laistigh den Aontas Eorpach,” a dúirt sí le comhdháil nuachta i mBeirlín.

Bhí ceannairí, a bhfuil smacht iomlán acu ar a dteorainneacha féin, ag plé prótacal tástála do chomaitéirí trasteorann, a dúirt sí.

Dúirt Alexander De Croo, príomh-aire na Beilge, áit a bhfuil cásanna per capita níos ísle ná mar atá ina chomharsana, go n-iarrfadh sé ar chomh-cheannairí an AE stop a chur le taisteal neamhriachtanach, amhail an turasóireacht.

“D’fhéadfadh an spréach is lú na figiúirí a bhrú ar ais arís. Caithfimid ár seasamh maith a chosaint, ”a dúirt sé leis an gcraoltóir VRT.

D'áitigh ceannairí institiúidí an AE ar na ceannairí aontacht a choinneáil agus tástáil agus vacsaínithe a mhéadú, cé go ndúirt Merkel nach raibh súil aici go ndéanfaí aon chinntí foirmiúla ag an gcruinniú ó 6 in (1700 GMT), an naoú dá leithéid ó thosaigh an paindéim .

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen Dé Céadaoin nach raibh ciall ar bith le dúnadh teorainneacha blaincéad agus nach raibh siad chomh héifeachtach le bearta spriocdhírithe.

Dúirt Aire Gnóthaí Eachtracha Lucsamburg Jean Asselborn, a bhfuil a thír ag brath ar chomaitéirí óna chomharsana, le raidió Deutschlandfunk go raibh dúnadh teorainneacha mícheart in 2020 agus fós mícheart i 2021.

Teastaíonn ó fheidhmeannas an AE freisin go n-aontóidh ballstáit cur chuige coiteann maidir le teastais vacsaínithe faoi dheireadh mhí Eanáir. Mar sin ghlacfaí le deimhniú ón Eastóin sa Phortaingéil, mar shampla.

Chuir Príomhaire na Gréige Kyriakos Mitsotakis an smaoineamh an tseachtain seo caite go bhféadfaidís cabhrú le taisteal trasteorann a athbhunú. Tá an Spáinn ag brú an smaoineamh laistigh den AE agus san Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), a dúirt a haire eachtrach Déardaoin.

Dúirt taidhleoirí an AE go raibh sé seo roimh am mar nach raibh sé soiléir fós an bhféadfadh daoine vacsaínithe an víreas a tharchur chuig daoine eile.

“Maidir le tríú tíortha (neamh-AE), ansin chaithfeá féachaint an nglacfá le vacsaíní na Rúise nó na Síne,” a dúirt ceann amháin.

coróinvíreas

Molann FPEanna Turasóireachta comhchritéir maidir le taisteal sábháilte agus glan

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Ba cheart go mbeadh critéir an AE maidir le turasóireacht shábháilte agus ghlan, lena n-áirítear comhdheimhniú vacsaínithe, mar chuid de straitéis nua AE maidir le turasóireacht inbhuanaithe, a dúirt FPEnna. Áitíonn an dréachtrún maidir le straitéis AE a bhunú don turasóireacht inbhuanaithe, arna ghlacadh ag 47 vóta i bhfabhar agus dhá cheann ina choinne, tíortha an AE na hearnálacha turasóireachta agus taistil a áireamh ina bpleananna téarnaimh agus machnamh a dhéanamh ar CBL a laghdú go sealadach ar na seirbhísí seo.

Turasóireacht 'sábháilte agus glan'

Deir an téacs gur aistrigh éileamh na dtaistealaithe paindéime i dtreo turasóireachta ‘sábháilte agus glan’ agus níos inbhuanaithe. Iarrann sé ar na ballstáit critéir chomhchoiteanna maidir le taisteal sábháilte a chur i bhfeidhm go hiomlán agus gan mhoill, le prótacal Sábháilteachta Sláinte an AE le haghaidh tástála roimh imeacht, agus ceanglas coraintín a chur i bhfeidhm mar rogha dheiridh.

Teastaíonn comh-dheimhniú vacsaínithe ó FPEnna, a d’fhéadfadh a bheith ina rogha eile ar thástálacha PCR agus ar riachtanais coraintín, a luaithe a bhíonn fianaise leordhóthanach ann nach dtarchuireann daoine vacsaínithe an víreas, nó go n-aithnítear go frithpháirteach nósanna imeachta vacsaínithe. Cuireann siad béim freisin ar a thábhachtaí atá sé Foirm Aimsithe Paisinéirí an AE a úsáid agus aipeanna rianaithe, rianaithe agus rabhaidh deonacha, idir-inoibritheacha agus gan ainm a fhorbairt.

Áitíonn an dréachtrún freisin ar an gCoimisiún séala deimhniúcháin sláinteachais an AE a thabhairt isteach, a d’fhéadfadh íoschaighdeáin um chosc agus rialú víris COVID-19 a dheimhniú agus a d’fhéadfadh cabhrú le muinín na dtomhaltóirí in earnálacha na turasóireachta agus an taistil a athbhunú.

Fáiltíonn FPEnna freisin roimh an 'AE a athoscailt' tairseach agus áitíonn sé ar thíortha AE faisnéis shoiléir maidir le cur i bhfeidhm nó ardú srianta sa todhchaí ar shaorghluaiseacht a chur chuig an gCoimisiún.

Gníomhaireacht nua don turasóireacht

Molann FPEanna go gcaithfear breathnú níos faide ná an paindéim agus straitéis 2010 ar thurasóireacht an AE a athsholáthar chun seasamh na hEorpa a choinneáil mar cheann scríbe ceannródaíoch. Iarrann an téacs sa deireadh ar an gCoimisiún Gníomhaireacht Eorpach Turasóireachta a bhunú.

“Agus an samhradh thart timpeall orainn, ba mhaith linn earráidí san am atá thart a sheachaint agus bearta taistil aonfhoirmeacha a chur i bhfeidhm, mar phrótacal AE le haghaidh tástálacha roimh imeacht, deimhniú vacsaínithe, agus séala sláintíochta Eorpach. Tá an turasóireacht ar cheann de na hearnálacha is deacra a bhuail an paindéim seo. Caithfear é a áireamh i gceart i bpleananna téarnaimh na mBallstát agus meicníocht chun a thaispeáint go soiléir an mbaineann sé leas as tacaíocht an AE ”, a dúirt rapóirtéir Pharlaimint na hEorpa Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, PT).

Na chéad chéimeanna eile

Ní foláir do theach iomlán na Parlaiminte vótáil anois ar an rún maidir le straitéis AE a bhunú don turasóireacht inbhuanaithe, le linn seisiún an Mhárta II b’fhéidir.

cúlra

Chuir an ráig COVID-19 pairilis ar earnáil turasóireachta an AE, a fhostaíonn 27 milliún duine (ag cur timpeall 10% de OTI an AE leis), agus tá 6 mhilliún post i mbaol faoi láthair.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

COVID-19: Pléann FPEnna bealaí chun rolladh amach vacsaíní le Príomhfheidhmeannaigh cógaisíochta

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

In éisteacht, d’éiligh FPEanna soiléireacht maidir le seachadtaí vacsaíní agus d’áitigh siad go dtugann cuideachtaí cógaisíochta onóir dá gconarthaí. Chuir FPEanna ceist ar Phríomhfheidhmeannaigh agus ionadaithe ó chuideachtaí cógaisíochta mór le rá, lena n-áirítear AstraZeneca, Moderna, CureVac, Novavax, Pfizer agus Sanofi, maidir le conas constaicí ar thráchtálú, déantúsaíocht agus dáileadh vacsaíní a bhaint níos tapa.

Is féidir leat féachaint ar thaifeadadh den éisteacht anseo.

Le linn na díospóireachta, d’fhiafraigh FPEnna faoi aistrithe teicneolaíochta domhanda, paitinní a roinnt, agus conas a bheartaíonn an tionscal na vacsaíní a nuashonrú d’fhonn coinneáil suas leis na leaganacha atá ag teacht chun cinn. Rinne siad POF a mheilt freisin ar an gcaoi a bhféadfadh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach dlús a chur le ceadú an mhargaidh ar leibhéal na hEorpa. D’fhiafraigh roinnt FPEanna an gcuideodh toirmeasc onnmhairiúcháin AE ar vacsaíní leis an Eoraip i gcomparáid le tíortha eile a bhfuil toirmisc onnmhairiúcháin tugtha isteach acu. Ina gcuid ráiteas, leag ionadaithe an tionscail béim ar an dúshlán a bhaineann le hacmhainn táirgeachta a thógáil do tháirgí atá go hiomlán nua agus casta, agus nádúr idirnáisiúnta na slabhraí soláthair.

“Ba é seo an chéad domhan: Príomhfheidhmeannaigh na bpríomh-mhonaróirí vacsaíní ag láithriú os comhair ionadaithe tofa. Tá sé go maith maidir le trédhearcacht, agus tá sé go maith don daonlathas. Tá sé ríthábhachtach cuntasacht agus tiomantais a dhéantar a sheiceáil go rialta. Thairis sin, tá an rás chun vacsaíní a tháirgeadh ag dul i méid agus táimid ag ullmhú chun na huirlisí uile atá ar fáil a úsáid chun tacú leis. Ba é seo pointe na héisteachta seo ”, a dúirt Cathaoirleach na Comhshaoil, Sláinte Poiblí agus Sábháilteachta Bia Pascal Canfin (Renew Europe, FR). “Imreoidh Parlaimint na hEorpa a ról go hiomlán chun an cath imlonnaithe vacsaíní a bhuachan. Neartóidh an grúpa teagmhála a chuir an Pharlaimint agus an Coimisiún i bhfeidhm ár ról a thuilleadh ”, a dúirt sé.

“Baineann dúshlán an lae inniu le conas táirgí thar a bheith casta a tháirgeadh ar scála atá gan fasach. Is dúshlán tionsclaíoch é seo ”, a dúirt Cathaoirleach an Choiste Tionscail, Taighde agus Fuinnimh Cristian Bușoi (EPP, RO). “Cleachtadh cuntasachta daonlathach a bhí san éisteacht seo. Theastaigh uainn a fháil amach cá bhfuil na scrogaill táirgeachta agus pictiúr soiléir a bheith againn faoi ghealltanais agus oibleagáidí an tionscail. Ach ba mhaith linn freisin cuidiú leis an tionscal na dáileoga a sheachadadh, toisc gurb é ár dtosaíocht vacsaíniú a dhéanamh ”.

cúlra

Is é vacsaíní éifeachtacha agus sábháilte a fhorbairt agus a dháileadh i gcoinne COVID-19 an freagra is éifeachtaí ar an bpaindéim agus tá sé ag croílár straitéis téarnaimh an AE. I bhfianaise a thábhachtaí atá sé táirgeadh agus rochtain ar vacsaíní a mhéadú, bhí sé mar aidhm ag an éisteacht seo na fíricí a bhunú agus réitigh a fháil chun rolladh amach vacsaíní COVID-19 san Eoraip a fheabhsú.

Cuspóir eile a bhí ann plé oscailte a bheith againn le Príomhfheidhmeannaigh an tionscail chógaisíochta, leis an gCoimisiún agus le páirtithe leasmhara eile maidir le conas constaicí ar thráchtálú, déantúsaíocht, dáileadh agus rochtain chothrom ar vacsaíní COVID-19 a shárú.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Sassoli ar an bpaindéim: 'Ní féidir filleadh ar an gcaoi a raibh rudaí roimhe seo'

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

D'iarr David Sassoli ar cheannairí an AE leanúint den chur chuige coiteann i leith vacsaíní COVID-19 in óráid a thug sé don Chomhairle Eorpach.

“Is a bhuíochas lenár gcur chuige comhchoiteann nár cuireadh tíortha Eorpacha i gcoinne a chéile agus nár cheannaigh na tíortha saibhre an chuid is mó de na vacsaíní,” a dúirt Uachtarán Pharlaimint na hEorpa. “Tá mé go láidir i gcoinne comhaontuithe déthaobhacha. Molaim duit seasamh go daingean; ná géilleadh do mheon an náisiúnachais vacsaín. Ligeann cur chuige coiteann dúinn monatóireacht, imscrúdú agus teacht anuas go crua ar aon scams a dhíríonn ar bhallstáit. "

“Ní mór do chuideachtaí cógaisíochta a n-oibleagáidí conarthacha a urramú, ach ba cheart dúinn leanúint ar aghaidh ag glanadh na slí do gach socrú praiticiúil ceadúnaithe a chuirfidh ar ár gcumas an feachtas vacsaínithe poiblí ar mhórscála a bhrostú. Ní mór dúinn aghaidh a thabhairt ar ghanntanais agus scrogaill a sholáthar go tapa d’fhonn an táirgeadh a mhéadú. Beidh ár dtéarnamh eacnamaíoch níos láidre agus na vacsaíní níos forleithne á gcur i bhfeidhm, ”a dúirt sé.

Ní féidir go n-éireoidh le feachtais vacsaínithe ach má tá muinín an phobail ann, a dúirt an t-uachtarán, ag cur leis: "Caithfidh níos mó daonlathais a bheith i gceist lenár bhfreagra ar an ngéarchéim."

Chuir Sassoli béim freisin ar an ngá go mbeadh ról níos mó ag an AE i sláinte an phobail. “Thaispeáin an paindéim dúinn nach féidir cinntí tábhachtacha a dhéanamh maidir le slándáil, sláinte, soláthairtí trealaimh leighis agus vacsaíní, taighde agus déantúsaíocht, socruithe a rialaíonn gluaiseacht daoine agus oscailt agus dúnadh ár dteorainneacha ach ar leibhéal na hEorpa i gceart.

Ag labhairt dó le ceannairí stáit agus rialtais ag tús an chruinnithe mullaigh an 25 Feabhra, dúirt an tUachtarán: “Is é an ceacht a mhúin an paindéim dúinn nach féidir filleadh ar an gcaoi a raibh rudaí roimhe seo. Botún a bheadh ​​ann, cur amú fuinnimh, agus d’fhágfadh sé nach mbeadh an trealamh againn chun dul i ngleic le dúshláin sa todhchaí. Is é an tasc atá againn anois beartas sláinte Eorpach a fhorbairt, trí inniúlachtaí atá sainithe go soiléir a leithdháileadh ar institiúidí an AE. "

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending