Ceangail le linn

Beartas Comharsanachta na hEorpa

An AE agus a chomharsana is gaire

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

9065Ní fálta maithe amháin a dhéanann comharsana maithe. Tá dea-chaidreamh bunaithe ar chomhleasanna agus ar chomhluachanna, agus is é sin an fáth go dtugann an AE caidreamh faoi phribhléid dá chomharsana mar mhalairt ar leasuithe eacnamaíocha agus polaitiúla, lena n-áirítear tiomantas do luachanna mar an daonlathas agus cearta an duine. Faigh tuilleadh eolais faoi na 16 thír atá mar chuid de Bheartas Comharsanachta na hEorpa le cliceáil anseo.

In ainneoin na géarchéime eacnamaíche, ní mór don AE a bheith ag coinneáil suas le luas na rannpháirtíochta lena chomharsana thoir agus theas agus luach saothair a thabhairt dóibh as dul chun cinn le hathchóirithe ar bhonn cás ar chás, d’éiligh an Pharlaimint i rún a glacadh ar 23 Deireadh Fómhair.

Chuir FPEanna i dtreis gur “líne dhearg” é meas ar bhuneilimintí an daonlathais nach féidir a thrasnú gan iarmhairtí tromchúiseacha agus gur cheart don AE díriú ar fhorbairt institiúidí daonlathacha, páirtithe polaitiúla daonlathacha agus na sochaí sibhialta ina chomharsanacht a spreagadh.

Aiseolas

Maidir le Beartas Comharsanachta na hEorpa

Seoladh Beartas Comharsanachta na hEorpa i 2003 d’fhonn an caidreamh le tíortha comharsanacha an AE a dhoimhniú. Déantar é den chuid is mó de réir tíre, trí phleananna gníomhaíochta a leagann amach cláir oibre athchóirithe. Go dtí seo tá 16 acu glactha cheana féin. Mar mhalairt ar chloí leis na pleananna gníomhaíochta, faigheann tíortha deiseanna trádála níos fearr, féidearthachtaí taistil níos éasca, tacaíocht theicniúil chomh maith le tacaíocht airgeadais (€ 12 billiún do 18.2-2014).

Uair sa bhliain, déanann an AE measúnú ar dhul chun cinn i dtreo na n-aidhmeanna aontaithe, lena n-áirítear dea-rialachas, athchóirithe eacnamaíocha agus sóisialta, smacht reachta agus meas ar chearta an duine. I 2011 cuireadh na rialacha suas chun a chinntiú nach bhfaigheadh ​​tíortha ach níos mó airgid mar mhalairt ar athchóiriú.

Aiseolas

EU

#Kosovo: Cobhsaíochta agus Comhlachais Comhaontú (CCC) idir an tAontas Eorpach agus an Chosaiv teacht i bhfeidhm

foilsithe

on

By

kosovo_euTagann an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais (SAA) idir an tAontas Eorpach agus an Chosaiv i bhfeidhm ar 1 Aibreán 2016. Bunaítear leis an SAA caidreamh conarthach lena mbaineann cearta agus oibleagáidí frithpháirteacha agus clúdaíonn sé réimse leathan earnálacha. Tacóidh sé le cur chun feidhme na n-athchóirithe agus tabharfaidh sé deis don Chosaiv bogadh níos gaire don Eoraip.

Shínigh Federica Mogherini, Ardionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála / Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh an SAA an 27 Deireadh Fómhair 2015, agus Johannes Hahn, Coimisinéir um Beartas Comharsanachta Eorpach agus Idirbheartaíocht Méadaithe, don Aontas Eorpach, agus don Chosaiv shínigh an Príomh-Aire Isa Mustafa agus an tAire um Chomhtháthú Eorpach Bekim Collaku é.

Rinneadh idirbheartaíocht ar an SAA idir Deireadh Fómhair 2013 agus Bealtaine 2014, síníodh é an 27 Deireadh Fómhair 2015 agus tugadh chun críche go foirmiúil an 12 Feabhra 2016.

Aiseolas

Leanfaidh an tAontas Eorpach ag tacú le dul chun cinn na Cosaive ina bhealach Eorpach tríd an bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais, an beartas atá deartha ag an AE chun comhar a chothú le tíortha na mBalcán Thiar chomh maith le comhar réigiúnach. Is cuid lárnach den phróiseas seo Comhaontuithe Cobhsaíochta agus Comhlachais. D’fhonn tacú leis na hathchóirithe riachtanacha, cuireann an AE cúnamh réamh-aontachais ar fáil do na Balcáin Thiar agus don Tuirc ar luach thart ar € 11.7 billiún thar an tréimhse 2014-2020, agus leithdháiltear € 645.5 milliún de sin ar an gCosaiv.

"Osclaíonn an comhaontú seo céim nua sa chaidreamh idir an AE agus an Chosaiv agus léiríonn sé rannchuidiú tábhachtach leis an tsíocháin, leis an gcobhsaíocht agus leis an rathúnas sa Chosaiv agus sa réigiún i gcoitinne. Táim ag tnúth lena chur i bhfeidhm," a dúirt Federica Mogherini nuair a thiocfaidh sé i bhfeidhm.

"Is cloch mhíle é an comhaontú seo don chaidreamh AE-Cosaiv: cuideoidh sé leis an gCosaiv a choinneáil ar chonair an athchóirithe agus cruthóidh sé deiseanna trádála agus infheistíochta. Táim ag súil go mór le mo chéad chuairt eile ar Pristina chun an nóiméad tábhachtach seo a cheiliúradh agus chun mínigh na buntáistí a d’fhéadfadh sé a thabhairt i dtéarmaí fáis agus fostaíochta do ghnólachtaí, infheisteoirí agus don phobal i gcoitinne sa Chosaiv, "a dúirt Johannes Hahn.

Aiseolas

Díríonn an SAA ar mheas ar phríomhphrionsabail dhaonlathacha agus ar chroí-eilimintí atá i gcroílár mhargadh aonair an AE. Bunóidh an SAA réimse a cheadaíonn saorthrádáil agus caighdeáin Eorpacha a chur i bhfeidhm i réimsí eile amhail iomaíocht, cúnamh stáit agus maoin intleachtúil. Clúdaíonn forálacha eile idirphlé polaitiúil, comhar i réimse leathan earnálacha ó oideachas agus fostaíocht go fuinneamh, an comhshaol agus ceartas agus gnóthaí baile.

Le haghaidh tuilleadh eolais:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

#Migration: Caiteachas imirce an AE i dtíortha comharsanachta 'ag streachailt le héifeachtacht a thaispeáint'

foilsithe

on

By

migrants_balkans_routeTá sé ag streachailt le caiteachas AE ar bheartas imirce seachtraí i dtíortha comharsanachta a éifeachtúlacht a léiriú, de réir Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.

Leagann céad tuarascáil na n-iniúchóirí ar imirce sheachtrach béim ar roinnt laigí caiteachais ar gá aghaidh a thabhairt orthu chun bainistíocht airgeadais a fheabhsú: castacht na gcuspóirí beartais agus an rialachais, dodhéanta na dtorthaí beartais a thomhas, rath teoranta i ndáil le himircigh a thabhairt ar ais chuig a dtíortha tionscnaimh agus fadhbanna comhordaithe idir comhlachtaí éagsúla an AE agus idir an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit.

“Is dúshlán bunúsach don Aontas Eorpach an imirce”, a dúirt Danièle Lamarque, an Comhalta de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa atá freagrach as an tuarascáil. "Ní bheidh caiteachas an AE ar an imirce sna tíortha comharsanachta éifeachtach ach amháin má leagtar síos cuspóirí soiléire, má leithdháiltear cistí ar thosaíochtaí dea-shainithe, agus má fheabhsaítear rialachas agus an comhordú idir comhlachtaí AE agus na Ballstáit."

Aiseolas

Chlúdaigh na hiniúchóirí tíortha i gComharsanacht an Oirthir agus an Deiscirt, go háirithe an Ailgéir, an tSeoirsia, an Libia, an Mholdóiv, Maracó agus an Úcráin. Scrúdaigh siad tionscadail 23 ar fad, ag léiriú luach conartha de € 89 milliún as suim iomlán € 742m.

Tacaíonn raon ionstraimí airgeadais le beartas imirce seachtrach an AE - clár téamach tiomnaithe agus roinnt ionstraimí eile (lena n-áirítear cuid den Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht). Socraíodh cuspóirí an-leathana sa chlár téamach, agus bhí baint ag an Ionstraim Chomharsanachta le himirce ach níor chuimsigh sí spriocanna a bhain go sonrach le himirce. Tá a spriocanna féin ag na hionstraimí eile agus ní dhíríonn siad ar imirce. Ní raibh baint ag cuspóirí na n-ionstraimí seo go léir le chéile, agus ní raibh aon straitéis shoiléir ann chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an gcion a rinne gach duine maidir le beartas imirce. Dá bhrí sin, ní féidir measúnú a dhéanamh ar an méid a chuir siad beartas imirce seachtrach an AE chun cinn.

Cé go bhfuil raon ionstraimí airgeadais ag an AE, níl sonraí beachta aige maidir leis an méid a chuireann gach duine le caiteachas imirce. Measann na hiniúchóirí gurbh ionann an caiteachas iomlán agus € 1,4 billiún do 2007-2013, ach ní raibh siad in ann an méid a caitheadh ​​go díreach i gcás an chláir théamaigh (€ 304m) a chinneadh. Mar gheall ar laigí i gcórais faisnéise an Choimisiúin, ní raibh siad in ann a fháil amach chomh fada agus a leithdháileadh cistí AE ar na príomhthosaíochtaí téamacha nó geografacha tríd an gclár téamach ar imirce.

Aiseolas

Measann na hiniúchóirí nach dtugann an clár téamach ach 42% de chistí do chomharsanacht an AE, rud nach féidir a mheas mar phríomhthosaíocht gheografach. D’fhéadfaí a mheas go raibh sé seo mar dhlúthchuid de na cistí atá ar fáil chun dul i ngleic leis an éagobhsaíocht atá ag dul i méid i réimse na himirce.

Bhí acmhainní a bhí dírithe ar chúnamh do thíortha neamh-AE i bhfad níos lú ná na riachtanais atá ag méadú go gasta de bharr an mhéadaithe shuntasaigh ar imirce neamhrialta i réigiún na Meánmhara, go háirithe tar éis 2013. Ós rud é go raibh tionscadail mar chuid de roinnt tosaíochtaí téamacha i go leor tíortha, níorbh fhéidir mais chriticiúil maoinithe a dhíriú ar aon tír chomhpháirtíochta ar leith.

Chlúdaigh an clár téamach, mar shampla, limistéar geografach mór agus raon leathan idirghabhálacha a bhí an-difriúil ó thaobh nádúr agus scóip de. Ní raibh aon bhaint ag an scóip le haghaidh gnímh faoin gclár ná uaillmhian a chuspóirí leis an méid teoranta acmhainní a bhí ar fáil, rud a chiallaíonn go raibh na tionscadail scaipthe go ró-bheag le go mbeadh mais chriticiúil leordhóthanach acu chun torthaí suntasacha a sholáthar sna tíortha lena mbaineann. Chuir an cás seo teorainn le cumas an AE a chinntiú gur chuir a idirghabháil éifeacht dáiríre dreasachta i dtíortha neamh-AE, nó go bhforbrófaí comhoibriú éifeachtach leo maidir le himní imirce. Ag am ina bhfuil acmhainní gann, ní mór iad a leithdháileadh ar thosaíochtaí ina bhfuil an poitéinseal is mó chun luach a chur leis.

Níor léirigh na táscairí a roghnaíodh le haghaidh monatóireachta cuspóirí uile an chláir théamaigh. Thomhais na táscairí toraidh na gníomhaíochtaí a maoiníodh, ach is annamh a bhí na torthaí a bhain siad amach. Ní raibh táscairí toraidh ag mórán de na tionscadail a ndearnadh iniúchóireacht orthu agus bhí bonnlínte agus spriocanna acu. Níor cainníochtíodh táscairí inchainníochtaithe, athraíodh táscairí i mbuiséid ó bhliain go chéile, níor clúdaíodh roinnt ionstraimí, ní raibh na táscairí comhsheasmhach (idir an buiséad agus an tuarascáil gníomhaíochta, mar shampla), agus níor taifeadadh go maith iad. Mar shampla, tugadh an figiúr céanna i 2009 agus i 2010 maidir le líon na n-imirceach neamhrialta a sainaithníodh agus a tugadh ar ais chuig tíortha nach tíortha AE iad. Dá bhrí sin, ní fhéadfaí monatóireacht a dhéanamh ar thorthaí beartais ná iad a thuairisciú i gceart ar bhealach cuimsitheach comhordaithe.

In dhá thrian de na tionscadail chríochnaithe a ndearnadh iniúchadh orthu, níor baineadh amach ach cuid de na cuspóirí. Is minic a tharla sé seo mar gheall ar a nádúr ró-doiléir nó ginearálta, rud nach raibh sé indéanta go minic torthaí a thomhas. I líon beag cásanna, bhí ról ag éagobhsaíocht pholaitiúil freisin. Bhí roinnt tionscadal níos dírithe ar leasanna na mBallstát, rud a chuir teorainn lena dtionchar sna tíortha comhpháirtíochta.

D'aithin na hiniúchóirí líon beag cásanna inar tugadh aghaidh go cuí ar na laigí seo. Sampla amháin is ea tionscadal i Maracó chun aire a thabhairt d'imircigh fo-Shaháracha atá an-leochaileach trí thithíocht a thabhairt dóibh i dtrí ionad fáiltithe agus a chinntiú go gcuirtear a gcearta in iúl agus go bhfuil meas orthu.

Bhí easpa éifeachtúlachta i dtrí phríomhréimse. Ar dtús, níl ach comharthaí páirteach ann go bhfuil tionchar dearfach ag an imirce ar fhorbairt. Féachann an cuspóir an-ghinearálta seo, tosaíocht de bheartas imirce seachtrach an AE, le héifeachtaí tairbhiúla na himirce ar fhorbairt sna tíortha tionscnaimh a uasmhéadú. Bhí na tionscadail a scrúdaíodh teoranta ó thaobh tionchair agus inmharthanachta de, agus dhírigh siad níos mó ar fhorbairt ná ar imirce. Ní léir cur chuige an Choimisiúin maidir lena chinntiú go mbeidh tionchar dearfach forbartha ag an imirce, agus tá an rud céanna fíor maidir leis na beartais a theastaíonn chun an tionchar seo a bhaint amach.

Ar an dara dul síos, is beag tionchar a bhíonn ag tacaíocht um fhilleadh agus athligean isteach. Sholáthair na tionscadail iniúchta (arb ionann iad agus an ceathrú cuid díobh siúd a maoiníodh) seirbhísí d’imircigh i gcásanna aisfhilleadh deonach nó éigeantach. Bhí raon feidhme agus éifeachtúlacht na dtionscadal seo teoranta mar gheall ar easpa rannpháirtíochta gníomhaí, ag na Ballstáit ó thaobh filleadh imirceach agus na dtíortha aischuir a ullmhú, rud a mheas go minic go raibh an beartas um athligean isteach mar chuid de bheartas slándála an AE. Níl a fhios ag go leor imirceach go gcáilíonn siad do thacaíocht AE nuair a athghlactar iad.

Ar an tríú dul síos, tá teoiric fós ann maidir le cearta an duine, ar cheart dóibh a bheith mar bhonn agus taca ag gach gníomh, agus is annamh a aistrítear é.

Déanann castacht na socruithe rialachais, a bhfuil go leor rannpháirtithe páirteach iontu, an comhordú a lagú laistigh den Choimisiún agus idir an Coimisiún agus a thoscaireachtaí. In ainneoin roinnt tionscnamh le déanaí, níl go leor sruthlíniú fós sa réimse seo.

Tá comhordú an AE ar chaiteachas ar imirce sheachtrach an-deacair: Ó tharla go bhféadfadh na Ballstáit cur go díreach le caiteachas imirce seachtrach, tá sásra éifeachtach comhordaithe riachtanach. Mar sin féin, ní raibh aon straitéis mhaoinithe ann chun a chinneadh cé a mhaoinigh na cistí nó cén dóigh ar cheart iad a dháileadh.

Sa tuarascáil, déanann na hiniúchóirí roinnt moltaí don Choimisiún:

 • Cuspóirí an bheartais imirce a shoiléiriú, creat a bhunú chun feidhmíocht agus acmhainní airgeadais a mheas i dtreo tosaíochtaí atá sainithe agus cainníochtaithe go soiléir;
 • Ullmhú agus roghnú na dtionscadal a fheabhsú;
 • Cuir béim ar an nasc idir imirce agus forbairt;
 • Feabhas a chur ar chomhordú laistigh d'institiúidí an AE, le tíortha comhpháirtíochta agus leis na Ballstáit

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

#Syria tacaíocht ón AE mar fhreagairt ar ghéarchéim na Siria

foilsithe

on

By

Lucht tacaíochta bratacha tonn Uachtarán Bashar al-Assad tSiria le linn rally ag al-Sabaa Bahrat cearnach i DamaiscTá géarchéim na Siria anois ar an tubaiste daonnúil is measa ar domhan. Is é an AE an príomh-dheontóir sa fhreagairt idirnáisiúnta ar ghéarchéim na Siria, le breis agus 5 € billiún ón AE agus ó na ballstáit le chéile i gcabhair dhaonnúil, fhorbartha, eacnamaíoch agus chobhsaithe.

Tá géarchéim na Siria anois ar an tubaiste daonnúil is measa ar domhan. Is é an AE an príomh-dheontóir sa fhreagairt idirnáisiúnta ar ghéarchéim na Siria, le breis 5 € bn ón AE agus ó na Ballstáit a leithdháileadh le chéile i gcabhair dhaonnúil agus fhorbartha ó cuireadh tús leis an gcoinbhleacht go dtí i mbliana. Ag an gcomhdháil ag Tacú leis an tSiria agus leis an Réigiún a bhí ar siúl i Londain an 4 Feabhra, gheall an AE agus na Ballstáit don bhliain 2016 breis agus 3 € bn. Téann tacaíocht an AE do Siriaigh ina dtír féin agus do dhídeanaithe agus a bpobail óstacha sa Liobáin, san Iordáin, sa Tuirc, san Iaráic agus san Éigipt in aice láimhe.

Caidreamh an AE leis an tSiria

Aiseolas

In 2011, d’fhreagair an AE don fhoréigean do-ghlactha a úsáideann na fórsaí míleata agus slándála i gcoinne agóideoirí síochánta trína chomhar le Rialtas na Siria a chur ar fionraí faoin mBeartas Comharsanachta Eorpach agus trí bhearta sriantacha a leathnú de réir a chéile. Bhí an beartas seo ag iarraidh brú a chur ar Rialtas na Siria deireadh a chur le foréigean agus réiteach polaitiúil ar an gcoinbhleacht a spreagadh. Ón tús, cháin an AE sáruithe ar chearta an duine sa tSiria sna téarmaí is láidre.

Is é cuspóir an AE deireadh a chur leis an gcoinbhleacht agus a chur ar chumas mhuintir na Siria maireachtáil go suaimhneach ina dtír féin. Luaitear an seasamh AE is déanaí i gConclúidí na Comhairle Gnóthaí Eachtracha an 12 Deireadh Fómhair 2015. Tá an AE ina bhall iomlán agus ina rannpháirtí gníomhach i nGrúpa Tacaíochta Idirnáisiúnta na Siria. Tacaíonn sé go hiomlán leis an bpróiseas faoi stiúir na Náisiún Aontaithe, go háirithe iarrachtaí Thoscaire Speisialta na Náisiún Aontaithe don tSiria.

Ní thabharfaidh próiseas polaitiúil faoi cheannas na Siria as a dtiocfaidh trasdul síochánta agus uileghabhálach, bunaithe ar phrionsabail an teachtaireacht Ghinéiv de 30 Meitheamh 2012 agus i gcomhréir le rúin ábhartha Chomhairle Slándála na NA (go háirithe 2254 (2015)), cobhsaíocht ar ais don tSiria .

Aiseolas

Maoiniú ón gCoimisiún Eorpach

 • Maoiniú breise tar éis an ghealltanais ag Comhdháil Tacaíochta na Siria agus an Réigiúin

Ag an gcomhdháil Ag Tacú leis an tSiria agus leis an Réigiún, gheall an AE agus na Ballstáit an bhliain 2016 thar 3 € bn chun cabhrú le muintir na Siria taobh istigh den tSiria chomh maith le dídeanaithe agus na pobail a óstálann iad sna tíortha comharsanacha

Tháinig an gealltanas sa bhreis ar an 5 € go ndearna an AE, mar phríomh-deontóir, gealltanas cheana féin mar fhreagra ar an ngéarchéim dhaonnúil is measa ón Dara Cogadh Domhanda.

Is é an gealltanas ón gCoimisiún Eorpach do na méideanna 2016 ná 1,115 € bn. Bhí an Coimisiún in ann méid táscach a thabhairt freisin le haghaidh 2017 arb é 1,275 € bn é, rud a thugann an gealltanas iomlán don dá bhliain go 2,39 € bn. Is as cúnamh daonnúil agus as an Ionstraim Chomharsanachta Eorpach a thiocfaidh na cistí sin den chuid is mó.

 • Forbhreathnú

Ón 2011, tá tacaíocht an Choimisiúin Eorpaigh mar fhreagairt ar ghéarchéim na Siria níos mó ná sin 2,6 € bn. Soláthraíonn an Coimisiún láithreach daonnúil cúnamh, agus neamhdhaonnúil cabhair, ag freagairt do riachtanais mheántéarmacha.

In Cúnamh Daonnúil, tá 1,037 € curtha ar fáil ag an gCoimisiún go dtí seo do fhreagraí éigeandála tarrthála, bia, uisce, sláintíocht, sláinteachas agus foscadh do na milliúin Siria laistigh den tSiria agus i dtíortha comharsanacha.

I gcabhair neamhdhaonnúil, tá 1,6 € bn slógtha ag an gCoimisiún, lena n-áirítear:

 • 961 € milliún tríd an Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht (ENI) - ar seoladh 381 € trí Chiste Iontaobhais Réigiúnach an AE mar fhreagra ar ghéarchéim na Siria (EUTF) - chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais mheántéarmacha na ndídeanaithe Siria atá ina gcónaí sa tSiria, sa Liobáin agus Iordáin (oideachas, slite beatha, sláinte, rochtain ar sheirbhísí bunúsacha);
 • 180 € m trí Chúnamh Macrairgeadais (MFA) go dtí an Iordáin chun cabhrú le sní isteach dídeanaithe Siria;
 • 180 € m tríd an Ionstraim a chuidíonn le Cobhsaíocht agus Síocháin le haghaidh clár cúnaimh i limistéir faoi rialú freasúra sa tSiria, iarrachtaí idirghabhála, ullmhúchán ceartais idirthréimhsigh agus bearta chun teannas idir dídeanaithe agus pobail óstacha sa réigiún a laghdú, chomh maith le tacú le scriosadh Stoc-charn cheimiceacha agus cosc ​​bagairt cheimiceach;
 • 249 € m tríd an Ionstraim um Chúnamh Réamh-Aontachais (IPA) chun na Tuirce - a ndéantar 173 € m de a threorú tríd an EUTF;
 • 26 € m tríd an Ionstraim Eorpach um Dhaonlathas agus um Chearta an Duine;
 • 26 € m tríd an Ionstraim um Chomhoibriú Forbartha (DCI) - a seoltar 10 € m di tríd an EUTF

Ó bunaíodh é i mí na Nollag 2014, cuirtear an chuid is mó den chabhair dhaonnúil do thíortha comharsanacha na Siria tríd an Ciste Iontaobhais Réigiúnach an AE mar fhreagra ar ghéarchéim na Siria, an "Madad Fund" (EUTF Madad). Tá sé mar aidhm ag an EUTF freagairt AE níos comhtháite agus níos comhtháite a thabhairt ar an ngéarchéim trí ionstraimí airgeadais agus ranníocaíochtaí éagsúla AE ó na Ballstáit a chumasc in aon mheicníocht sholúbtha thapa amháin.

Díríonn an Ciste Iontaobhais go príomha ar riachtanais athléimneachta níos fadtéarmaí dídeanaithe Siria i dtíortha comharsanacha ar nós an Iordáin, an Liobáin, an Tuirc agus an Iaráic, chomh maith leis na pobail óstacha agus a gcuid riaracháin. Táthar tar éis a shainordú a leathnú chun go mbeidh sé in ann feidhmiú freisin sna Balcáin Thiar, chomh fada agus a bhaineann sé le sreabhadh na n-imirceach ón tSiria. Sa todhchaí, féadfaidh an Ciste Iontaobhais tús a chur le maoiniú gníomhaíochtaí athléimneachta laistigh den tSiria agus d’fhéadfadh sé a bheith ina uirlis mhaoinithe le haghaidh tacaíochta atógála, athlonnaithe agus rialachais tar éis réiteach polaitiúil na géarchéime. Le gealltanais le déanaí ó Bhallstáit 17 - arbh ionann iad agus os cionn 52 € m- agus ranníocaíochtaí ó ionstraimí éagsúla AE, tá toirt iomlán de 645 € m ag an gCiste anois. Tiomnófar cistí breise i 2016 agus níos faide anonn.

Laistigh den tSiria

cúnamh Daonnúil

Laistigh den tSiria, mar gheall ar chúnamh tarrthála a chuir an Coimisiún ar fáil, tá rochtain ag roinnt 2 milliún duine ar earraí sábháilte uisce, sláintíochta agus sláinteachais, tá bia faighte ag daoine 850,000, tá míreanna neamhbhia agus foscadh faighte ag 1 duine, agus tá 350,000 leanaí clúdaithe ag cláir chosanta leanaí.

Tá cúnamh daonnúil an AE neamhchlaonta agus neamhspleách agus téann sé chuig daoine i ngátar beag beann ar chúinsí eitneacha nó reiligiúnacha. Déantar cúnamh daonnúil an AE a threorú trí na Náisiúin Aontaithe, Eagraíochtaí Idirnáisiúnta, agus comhpháirtithe ENR idirnáisiúnta.

Cúnamh neamhdhaonnúil

Ó bunaíodh an ghéarchéim sa tSiria, sholáthair an Coimisiún cúnamh substaintiúil neamh-dhaonnúil laistigh den tSiria tríd an Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht, ag díriú go háirithe ar oideachas, ar shlite beatha agus ar thacaíocht na sochaí sibhialta.

A bhuíochas leis an tacaíocht airgeadais seo, tá rochtain fheabhsaithe ar oideachas ag leibhéal bunscoile agus meánscoile ag 2,3 leanbh (shroich scoileanna 4,000). Ina theannta sin, cruthaíodh níos mó ná 11,367 de dheiseanna poist éigeandála do Siriaigh (lena n-áirítear deiseanna fostaíochta do mhná 4,000) agus soláthraíodh micrea-dheontais iomadúla do ghnólachtaí beaga. Tá níos mó ná 85,000 Siria taobh istigh den tSiria tar éis tairbhe a bhaint as gníomhaíochtaí pobalbhunaithe feabhsaithe a bhuí le gníomhaíochtaí na sochaí sibhialta a neartú.

Ina theannta sin, thacaigh cistí ón gCoimisiún ón Ionstraim Eorpach um Dhaonlathas agus um Chearta an Duine le cosaint Chosantóirí Chearta an Duine chomh maith le forbairt acmhainneachta iriseoirí Siria.

Cúnamh do thíortha comharsanacha

Ó thús na géarchéime, theith Siriaigh chuig tíortha comharsanacha a bhfuil líon dídeanaithe nach bhfacthas riamh roimhe á óstáil acu. Tá an tAontas Eorpach ag tacú go láidir le dídeanaithe na Siria agus a bpobail óstacha sa Liobáin, san Iordáin, sa Tuirc agus san Iaráic.

Jordan

I Jordan tá níos mó ná 630,000 dídeanaí cláraithe sa tSiria, leanaí acu. Bhuail ceannairí an AE le hionadaithe ón Iordáin agus thug siad cuairt ar an tír go minic le cúig bliana anuas. Ag an gcomhdháil a thug tacaíocht don tSiria agus don Réigiún a bhí ar siúl i Londain ar 4 Feabhra, d'athdhearbhaigh an AE an dlúthpháirtíocht leis an Iordáin ag tabhairt tacaíochta méadaithe.

Ó thús na géarchéime, tá níos mó ná 583,7 € m leithdháilte ag an gCoimisiún Eorpach ar chúnamh do dhídeanaithe agus do phobail leochaileacha. Cuimsíonn sé seo níos mó ná 198 € m ón mbuiséad daonnúil, 180 € m ón Ionstraim um Chúnamh Airgeadais Macra (MFA), os cionn 170 € m ón Ionstraim ENI / Comharsanachta agus Comhpháirtíochta Eorpach, agus níos mó ná 30 € m ón Ionstraim a chuireann le Cobhsaíocht agus Síocháin. Chabhraigh cúnamh daonnúil an Choimisiúin le níos mó ná 350,000 teifeach Siriach san Iordáin. Le 83% de na dídeanaithe san Iordáin ina gcónaí i suíomhanna uirbeacha, tacaíonn an Coimisiún leis na dídeanaithe is leochailí trí chúnamh airgid toisc go meastar gurb é an módúlacht is cost-éifeachtaí agus is dínit é. Tacaíonn cláir shonracha le riachtanais leanaí agus mná, ós rud é gur leanaí agus timpeall 53% mná dídeanaithe. Tosaíocht eile in 23,5 ba ea freagairt do riachtanais éigeandála iarrthóirí tearmainn ag an teorainn idir an tSiria agus an Iordáin áit a bhfanann níos mó ná 2015 duine sáinnithe inniu, ag fanacht le rochtain ar an Iordáin.

Tagann an tacaíocht seo ar bharr an bhreis agus 500 € m i gcomhoibriú rialta déthaobhach cláraithe don Iordáin faoi bheartas Comharsanachta na hEorpa, a thugann an méid iomlán go 1,08 € bn.

lebanon

Tugann an AE ómós do na hiarrachtaí iontacha atá á ndéanamh ag an Liobáin ó thús na coimhlinte. Tá an tír ina hóstach ar níos mó ná 1,1 milliún dídeanaí a sheasann do 1 / 4 de dhaonra na Liobáine, arb é an tiúchan per-capita is mó de theifigh ar fud an domhain é. Ag Comhdháil Tacaíochta na Siria agus an Réigiúin, geallann Coimisiún an AE tacaíocht mhéadaithe ag infheistiú in athléimneacht agus in inbhuanaitheacht na Liobáine.

Maidir leis an Liobáin, ó thús na géarchéime, tá 552,1 € leithdháilte ag an gCoimisiún Eorpach. Áirítear leis seo níos mó ná 269 € i gcabhair dhaonnúil agus 283 € m le haghaidh tacaíochta forbartha / cobhsaíochta, arna mhaoiniú go príomha ag an ENI / Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht agus Comhpháirtíocht (gar do 250 € m) agus Ionstraim a chuidíonn le Cobhsaíocht agus Síochána (os cionn 30 € m (b) aghaidh a thabhairt ar riachtanais athléimneachta níos fadtéarmaí na sibhialtach atá buailte, dídeanaithe agus pobail óstacha na Liobáine araon. Sa Liobáin, trína chomhpháirtithe, sroicheann cabhair dhaonnúil an AE timpeall 665,000 duine.

Tá cúnamh neamh-dhaonnúil an Choimisiúin ag tabhairt aghaidh ar riachtanais dídeanaithe agus óstphobail. Tá an phríomhchuid ag dul chuig earnáil an oideachais ach táimid ag plé freisin le sláinte, slite beatha agus bonneagair áitiúla (uisce, fuíolluisce, bainistíocht dramhaíola soladaí).

Tagann an tacaíocht seo ar bharr 219 € m i gcomhar déthaobhach cláraithe rialta don Liobáin faoin mBeartas Comharsanachta Eorpach, a thugann an tacaíocht fhoriomlán go 771 € m. Taispeánann sé seo go raibh an AE in ann méadú 200% ar mhaoiniú don Liobáin a shlógadh laistigh de thréimhse ghearr chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar riachtanais ollmhóra na tíre mar thoradh ar ghéarchéim na ndídeanaithe.

turcaí

Sa Tuirc tá os cionn 2,5 milliún dídeanaí cláraithe sa tSiria, rud a fhágann gurb é an Tuirc an t-óstach is mó ar domhan de dhídeanaithe.

Is é an maoiniú iomlán a chuir an AE ar fáil don Tuirc mar fhreagra ar Ghéarchéim na Siria, lena n-áirítear cabhair dhaonnúil agus cúnamh fadtéarmach, ná 352 € m. I gcabhair dhaonnúil, chuir an Coimisiún Eorpach 71 € m ó 2011 chun cuidiú go príomha le teifigh na Siria ach freisin le dídeanaithe na hIaráice agus le pobail eile imní sa Tuirc. Tá cabhair dhaonnúil an AE ag maoiniú forálacha bia, earraí neamhbhia (lena n-áirítear cúnamh geimhridh), cúnamh sláinte agus cosaint trí chomhpháirtithe daonnúla. Ar an iomlán, tá an Coimisiún sa Tuirc ag soláthar cúnamh bia faoi láthair do thart ar 230,000 duine agus cúnamh sláinte do thart ar 130,000 duine. Trí thionscnamh Children of Peace an AE, mhaoinigh an Coimisiún oideachas éigeandála, a chuireann rochtain ar scoileanna ar fáil do leanaí na Siria atá ina gcónaí sa Tuirc.

Thairis sin, i mí na Samhna 2015, d'fhógair an AE go bhfuil creat dlí á chur ar bun aige - Áis do Dhídeanaithe don Tuirc - le 3 € bn chun tacaíocht éifeachtach agus chomhlántach a sholáthar do dhídeanaithe na Siria agus do phobail óstacha sa Tuirc. Tabharfar tús áite do ghníomhartha a thugann cúnamh láithreach daonnúil, forbartha agus eile do dhídeanaithe agus do phobail aíochta, d'údaráis náisiúnta agus áitiúla maidir le hiarmhairtí insreabhadh dídeanaithe a bhainistiú agus aghaidh a thabhairt orthu.

iraq

Tá dlúthbhaint ag géarchéim na Siria leis an ngéarchéim san Iaráic. Is éigeandáil Leibhéal 3 í géarchéim na hIaráice a bhfuil cabhair dhaonnúil ag teastáil uathu i 10 milliún i dtír ina bhfuil 36 duine. Áirítear leis seo 3,2 milliún duine díláithrithe go hinmheánach (IDPanna) agus dídeanaithe 250,000 ón tSiria.

D’fhás buiséad daonnúil an Choimisiúin Eorpaigh don Iaráic go mór in 2015, ag freagairt do riachtanais mhéadaitheacha agus ag sroicheadh ​​104,65 € m san iomlán. Soláthraíonn an AE cosaint agus faoiseamh do dhaoine easáitithe ón Iaráic agus do dhídeanaithe Siria, laistigh agus lasmuigh de champaí san Iaráic, chomh maith le daonraí leochaileacha eile a ndeachaigh an choimhlint i bhfeidhm orthu. Cinntíonn maoiniú cúnamh bia, cúram sláinte bunúsach, uisce agus sláintíocht, cosaint, foscadh agus dáileadh earraí riachtanacha tí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending