Ceangail le linn

Talmhaíocht

athchóiriú an CBT: Míniú ar na príomheilimintí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

caipín-athchóiriú-bóTá comhaontú polaitiúil bainte amach ag an gCoimisiún, ag an gComhairle agus ag Parlaimint na hEorpa maidir le hathchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta - faoi réir ceadú foirmiúil ón gComhairle agus ó Pharlaimint na hEorpa mar Chomhaontú léitheoireachta 1st. Comhaontaíodh an chuid is mó de na heilimintí i gcruinniú trípháirteach ar Meitheamh 26, agus cuireadh na saincheisteanna deiridh a bhí fágtha (nasctha leis an bpacáiste um Chreat Airgeadais Ilbhliantúil) chun críche ar 24 Meán Fómhair. Bunaithe ar mholtaí an Choimisiúin ó Dheireadh Fómhair 2011 (féach IP / 11 / 1181 agus MEMO / 11 / 685), baineann an comhaontú le ceithre rialachán bunúsacha ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle don Chomhbheartas Talmhaíochta - i) maidir le hÍocaíochtaí Díreacha, ii) an Eagraíocht Chomhmhargaidh Aonair (CMO), iii) Forbairt Tuaithe agus, iv) Rialachán Cothrománach maidir le maoiniú, an CBT a bhainistiú agus monatóireacht a dhéanamh air. Tá an Coimisiún anois ag ullmhú na nAchtanna Toscaireachta agus Forfheidhmithe ábhartha go léir ionas gur féidir leis na rialacha nua teacht i bhfeidhm an bhliain seo chugainn, nó ó Eanáir 2015 don chuid is mó de na socruithe nua Íocaíochta Dírí. Tá “rialacha aistrithe” ar leithligh do 2014 á bplé agus ba cheart don Chomhairle agus do Pharlaimint na hEorpa iad a cheadú roimh dheireadh na bliana,

Is féidir achoimre a dhéanamh ar phríomhghnéithe an chomhaontaithe pholaitiúil mar seo a leanas:

1. Íocaíochtaí díreacha

Aiseolas

D’fhonn bogadh i dtreo dáileadh tacaíochta níos cothroime, bogfaidh an córas CBT d’Íocaíochtaí Díreacha ó cheann ina bhfuil leithdháiltí in aghaidh an bhallstáit - agus in aghaidh an fheirmeora laistigh den bhallstát - bunaithe ar thagairtí stairiúla. Ciallóidh sé seo cóineasú soiléir agus fírinneach íocaíochtaí ní amháin idir ballstáit, ach laistigh de bhallstáit freisin. Thairis sin, má thugtar “Íocaíocht Glasaithe” isteach - áit a bhfuil 30% den chlúdach náisiúnta atá ar fáil nasctha le cleachtais áirithe feirmeoireachta inbhuanaithe a sholáthar - ciallaíonn sé go mbeidh sciar suntasach den fhóirdheontas nasctha le feirmeoirí luaíochta as soláthar a dhéanamh amach anseo earraí poiblí comhshaoil. Beidh gach íocaíocht fós faoi réir rialacha áirithe comhshaoil ​​agus rialacha eile a urramú [féach pointe 4 "tras-chomhlíonadh" faoi rialachán cothrománach].

An Scéim Íocaíochta Bunúsaí (BPS): tiomnóidh na ballstáit suas le 70% dá gclúdach náisiúnta Íocaíochtaí Díreacha don Scéim Íocaíochta Bunúsaí nua - lúide aon mhéideanna a gheofar le haghaidh íocaíochtaí breise (breisithe Feirmeoirí Óga, agus roghanna eile mar Lúide Níos Fearr Breisithe ceantair, an Íocaíocht Athdháilte) agus íocaíochtaí “cúpláilte”. Maidir leis an EU-12 lena mbaineann, leathnófar an dáta deiridh don chóras Scéime Íocaíochtaí Ceantair Aonair (SAPS) ar ráta comhréidh go dtí 2020.

Cóineasú Seachtrach: Déanfar na clúdaigh náisiúnta d'íocaíochtaí díreacha do gach ballstát a choigeartú de réir a chéile ionas nach mbeidh an oiread sin bearna idir na Ballstáit sa mheáníocaíocht in aghaidh an heicteáir. Ciallóidh sé seo go dtiocfaidh méadú de réir a chéile ar a gclúdach (faoi 90 / 1 den difríocht idir a ráta reatha agus 3% de na meánscríbhinní sin faoi láthair nuair a bhíonn an mheáníocaíocht (in aghaidh an heicteáir) faoi bhun 90% de mheán an AE. meán an AE). Thairis sin, tá ráthaíocht ann go mbainfidh gach Ballstát leibhéal íosta amach de 2019. Déanfar na méideanna atá ar fáil do bhallstáit eile a fhaigheann méideanna os cionn an mheáin a choigeartú dá réir.

Aiseolas

Cóineasú Inmheánach: Caithfidh na ballstáit sin a choinníonn leithdháiltí faoi láthair bunaithe ar thagairtí stairiúla bogadh i dtreo leibhéil níos cosúla den bhuníocaíocht in aghaidh an heicteáir. Féadfaidh siad rogha a dhéanamh as roghanna éagsúla: cur chuige náisiúnta a ghlacadh, nó cur chuige réigiúnach (bunaithe ar chritéir riaracháin nó agranamaíocha); ráta réigiúnach / náisiúnta a bhaint amach faoi 2019, nó a chinntiú go bhfeicfidh na feirmeacha sin a fhaigheann níos lú ná 90% den mheánráta réigiúnach / náisiúnta méadú de réir a chéile (faoi aon trian den difríocht idir a ráta reatha agus 90% den ráta náisiúnta / meán réigiúnach) - leis an ráthaíocht bhreise go sroicheann gach teidlíocht íocaíochta íosluach 60% den mheán náisiúnta / réigiúnach faoi 2019 (mura gcinnfidh ballstáit an laghdú ar luach na dteidlíochtaí a theorannú). Déanfar na méideanna atá ar fáil d’fheirmeoirí a fhaigheann níos mó ná an meán réigiúnach / náisiúnta a choigeartú go comhréireach, le rogha do bhallstáit aon “chaillteanais” a theorannú go 30%.

Tá sé de cheart ag na Ballstáit freisin íocaíocht athdháilte a úsáid le haghaidh na gcéad heicteár trína bhféadfaidh siad suas le XNUM% den chlúdach náisiúnta a thógáil agus é a athdháileadh ar fheirmeoirí ar a gcéad 30 heicteár (nó suas go meánmhéid na feirme i mballstát más rud é níos airde ná 30ha). Beidh tionchar suntasach athdháilte ag seo.

Laghdú ar an íocaíocht as feirmeacha móra: Thángthas ar chomhaontú maidir le laghdú éigeantach ar na híocaíochtaí le haghaidh feirmeacha aonair os cionn 150 000 € ("degressivity"). Go praiticiúil ciallaíonn sé seo go laghdófar an méid tacaíochta a fhaigheann gabháltas feirme aonair mar bhuníocaíocht 5% ar a laghad do na méideanna os cionn 150 000 €. D’fhonn fostaíocht a chur san áireamh, féadfar costais tuarastail a asbhaint sula ndéantar an ríomh. Ní gá go mbeadh feidhm ag an laghdú seo maidir le ballstáit a chuireann an “íocaíocht athdháilte” i bhfeidhm faoina gcoinnítear 5% ar a laghad dá gclúdach náisiúnta lena athdháileadh ar an gcéad heicteár de na feirmeacha go léir. NB Fanann na cistí "a sábháladh" faoin meicníocht seo sa bhallstát / réigiún lena mbaineann, agus aistrítear iad chuig an gclúdach Forbartha Tuaithe faoi seach, agus is féidir iad a úsáid gan aon cheanglais chómhaoinithe. Tá rogha ag na ballstáit freisin na méideanna is féidir le haon fheirmeoir aonair a fháil ag 300 000 a theorannú, agus costais tuarastail á gcur san áireamh freisin.

Feirmeoirí Óga: Chun athnuachan giniúna a spreagadh, ba cheart an íocaíocht bhunúsach a bhronntar ar fheirmeoirí nua a iontráladh (gan níos mó ná 40 bliain d'aois) a íoc le híocaíocht bhreise atá ar fáil ar feadh tréimhse uasta 5 bliana (nasctha leis an gcéad suiteáil ). Maoineofar é seo suas le 2% den chlúdach náisiúnta agus beidh sé éigeantach do gach ballstát. Tá sé seo sa bhreis ar bhearta eile atá ar fáil d'fheirmeoirí óga faoi chláir Forbartha Tuaithe.

Scéim na bhFeirmeoirí Beaga: Roghnach do bhallstáit, féadfaidh aon fheirmeoir a éilíonn tacaíocht a chinneadh páirt a ghlacadh i Scéim na bhFeirmeoirí Beaga agus ar an gcaoi sin íocaíocht bhliantúil a shocraíonn an ballstát de ghnáth idir 500 € agus 1 250 € a fháil, beag beann ar mhéid na feirme. Féadfaidh ballstáit roghnú ó mhodhanna éagsúla chun an íocaíocht bhliantúil a ríomh, lena n-áirítear rogha trína bhfaigheadh ​​feirmeoirí an méid a gheobhadh siad murach sin. Is simpliú ollmhór é seo do na feirmeoirí lena mbaineann agus do lucht riaracháin náisiúnta. Ní bheidh rannpháirtithe faoi réir rialuithe agus smachtbhannaí tras-chomhlíonta, agus beidh siad díolmhaithe ó ghlasú. (Thaispeáin an measúnú iarmharta go bhfuil achar 3 ha nó níos lú ag thart ar aon trian de na feirmeacha a dhéanann iarratas ar mhaoiniú CBT - ach níl anseo ach 3% den limistéar talmhaíochta foriomlán san AE-27.) Costas iomlán na bhFeirmeoirí Beaga. Ní fhéadfaidh an scéim a bheith níos mó ná 10% den chlúdach náisiúnta, ach amháin nuair a roghnaíonn ballstát a chinntiú go bhfaigheadh ​​feirmeoirí beaga an méid a bheadh ​​dlite dóibh gan an scéim. Beidh maoiniú Forbartha Tuaithe ann freisin le haghaidh comhairle d’fheirmeoirí beaga maidir le forbairt eacnamaíoch agus deontais athstruchtúraithe do réigiúin a bhfuil go leor feirmeacha beaga den sórt sin acu.

Tacaíocht chúpláilte dheonach: D’fhonn na leibhéil reatha táirgeachta a choinneáil in earnálacha nó i réigiúin ina mbíonn deacrachtaí ag cineálacha sonracha feirmeoireachta nó earnálacha agus atá tábhachtach ar chúiseanna eacnamaíocha agus / nó sóisialta agus / nó comhshaoil, beidh rogha ag na ballstáit méideanna teoranta a sholáthar íocaíochtaí "cúpláilte", ie íocaíocht atá nasctha le táirge ar leith. Beidh sé seo teoranta do suas le 8% den chlúdach náisiúnta, nó suas le 13% má tá leibhéal reatha na tacaíochta cúpláilte i mballstát níos airde ná 5%. Tá solúbthacht ag an gCoimisiún ráta níos airde a cheadú nuair is féidir. Tá an fhéidearthacht ann méid breise (suas le 2%) de thacaíocht “chúpláilte” a sholáthar do bharra próitéine.

Ceantair le Srianta Nádúrtha (Limistéir faoi Chosaint Speisialta) / Limistéir Neamhfhabhracha (LFAanna): féadfaidh ballstáit (nó réigiúin) íocaíocht bhreise a dheonú do limistéir le srianta nádúrtha (mar a shainmhínítear iad faoi rialacha Forbartha Tuaithe) suas le 5% den chlúdach náisiúnta. Tá sé seo roghnach agus ní dhéanann sé difear do na roghanna ANC / LFA atá ar fáil faoi Fhorbairt Tuaithe.

Glasú: Chomh maith leis an Scéim Íocaíochta Bunúsaí / SAPS, gheobhaidh gach gabháltas íocaíocht in aghaidh an heicteáir a dhearbhaítear chun críche na híocaíochta bunúsaí chun meas a bheith acu ar chleachtais talmhaíochta áirithe atá tairbheach don aeráid agus don chomhshaol. Úsáidfidh na ballstáit 30% dá gclúdach náisiúnta chun íoc as seo. Tá sé seo éigeantach agus mura laghdófar na riachtanais Glasaithe beidh laghduithe agus pionóis ann a d’fhéadfadh dul thar an íocaíocht Glasaithe i gcásanna áirithe. I mblianta 1 & 2 ní fhéadfaidh an pionós as glasú a bheith níos mó ná 0%, 20% sa tríú bliain agus amhail an ceathrú cuid is é 25% an pionós uasta a chuirfear i bhfeidhm. Ar ndóigh, ní dheonófar an íocaíocht ghlas ach do na ceantair sin a chomhlíonann na coinníollacha (ie a bheith incháilithe le haghaidh BPS nó SAPS, maidir le hoibleagáidí glasaithe).

Measfar go gcomhlíonann limistéir faoi tháirgeadh orgánach, ar córas táirgthe é a bhfuil tairbhí aitheanta comhshaoil ​​aige, na coinníollacha chun an íocaíocht ghlasaithe a fháil, gan aon cheanglais bhreise.

Is iad na trí bhunchleachtas atá tuartha:

 1. Féarthalamh buan a chothabháil;
 2. éagsúlú barr (ní mór d'fheirmeoir barra 2 ar a laghad a chothú nuair a sháraíonn a thalamh arúil 10 heicteár agus ar a laghad 3 nuair a sháraíonn a thalamh arúil 30 heicteár. D'fhéadfadh an príomhbharra 75% de thalamh arúil a chlúdach, agus an dá phríomhbharra ag an chuid is mó de 95% den limistéar arúil), agus;
 3. ag cinntiú “limistéar fócais éiceolaíochta” de 5% ar a laghad den achar arúil don chuid is mó d'fheirmeacha a bhfuil achar curaíochta acu ar mó é ná 15 heicteár - ie imeall páirceanna, fálta, crainn, talamh branair, gnéithe tírdhreacha, biotóip, stiallacha maolánacha, limistéar foraoisithe. D'fhéadfadh an figiúr seo a bheith ina chúis le 7% tar éis tuarascáil ón gCoimisiún i 2017 agus faoi réir togra reachtach.

Coibhéis Glasaithe: D’fhonn pionós a sheachaint orthu siúd a thugann aghaidh ar shaincheisteanna comhshaoil ​​agus inbhuanaitheachta cheana féin, foráiltear leis an gcomhaontú córas “coibhéis glasaithe” trína meastar go gcuirtear cleachtais atá tairbhiúil don chomhshaol i bhfeidhm cheana in ionad na mbunriachtanas seo. Mar shampla, féadfaidh cleachtais a mheastar a bheith coibhéiseach a bheith i gceist le scéimeanna agra-chomhshaoil. Tá liosta de na cleachtais choibhéiseacha sin sa rialachán nua. Chun “maoiniú dúbailte” beart den sórt sin a sheachaint (agus aon scéimeanna agra-chomhshaoil ​​i gcoitinne), caithfidh na híocaíochtaí trí chláir RD na bunriachtanais um ghlasú a chur san áireamh [féach an chuid RD thíos].

Araíonacht Airgeadais: d'ainneoin an chinnidh ar leithligh don bhliain bhuiséid 2014, aontaíodh gur cheart go mbeadh tairseach de € 1 2 i bhfeidhm ag aon laghdú ar Araíonacht Airgeadais sa todhchaí ar íocaíochtaí díreacha bliantúla (ie nuair a bheidh meastacháin íocaíochta níos airde ná an buiséad atá ar fáil don 000ú Colún). Is é sin le rá, NÍ bhainfeadh an laghdú leis an gcéad € 2 000 d’Íocaíochtaí Díreacha gach feirmeora. Fónfaidh sé seo freisin chun an cúlchiste Géarchéime Margaidh a bheathú nuair is gá [féach rialáil chothrománach].

Ag aistriú cistí idir na Colúin: beidh an deis ag na ballstáit suas go dtí 15% dá gclúdach náisiúnta le haghaidh Íocaíochtaí Díreacha (1st Pillar) a aistriú chuig a gclúdach Forbartha Tuaithe. Ní gá na méideanna seo a chómhaoiniú. Beidh sé de rogha ag na Ballstáit freisin go dtí 15% dá gclúdach náisiúnta don Fhorbairt Tuaithe a gclúdach Íocaíochtaí Díreacha, nó suas le 25% do na ballstáit sin a fhaigheann níos lú ná 90% de mheán an AE le haghaidh íocaíochtaí díreacha.

Feirmeoirí gníomhacha: D’fhonn deireadh a chur le roinnt bealaí éalaithe dlíthiúla a chuir ar chumas líon teoranta cuideachtaí Íocaíochtaí Díreacha a éileamh, cé nach gníomhaíocht talmhaíochta a bpríomhghníomhaíocht gnó, déanann an t-athchóiriú an riail maidir le feirmeoirí gníomhacha. Beidh liosta diúltach nua de ghníomhaíochtaí gnó gairmiúla ba cheart a eisiamh ó Íocaíochtaí Díreacha a fháil (a chlúdaíonn aerfoirt, seirbhísí iarnróid, oibreacha uisce, seirbhísí eastáit réadaigh agus forais bhuana spóirt agus áineasa) éigeantach do bhallstáit, mura féidir leis na gnóthais aonair lena mbaineann a thaispeáint go bhfuil fíorghníomhaíocht feirmeoireachta acu. Beidh na ballstáit in ann an liosta diúltach a leathnú chun tuilleadh gníomhaíochtaí gnó a áireamh.

Heicteár incháilithe - Foráiltear leis na rialacha go socrófar 2015 mar bhliain tagartha nua don limistéar a thugann ceart chun teidlíochtaí íocaíochta a leithdháileadh, ach beidh nasc ann le tairbhithe an chórais íocaíochtaí díreacha i 2013 chun tuairimíocht a sheachaint. Ceadaítear do na Ballstáit a bhféadfadh méadú mór a bheith ar an limistéar incháilithe dearbhaithe líon na dteidlíochtaí íocaíochta atá le leithdháileadh i 2015 a theorannú.

2. Meicníochtaí bainistíochta margaidh

Le cuótaí bainne ag dul in éag i 2015, foráiltear leis an athchóiriú go dtiocfaidh deireadh leis an gcóras cuóta siúcra ar 30 Meán Fómhair, 2017, ag deimhniú léiriú an athchóirithe siúcra 2005 chun dáta deiridh a chur le réimeas na gcuótaí agus ag an am céanna am breise a thabhairt don earnáil dul i dtaithí . Cinnteoidh sé seo iomaíochas feabhsaithe do tháirgeoirí AE ar an margadh baile agus domhanda araon (mar go bhfuil onnmhairí an AE teoranta ag rialacha an EDT faoi chuótaí). Cuirfidh sé sin peirspictíocht fhadtéarmach ar fáil don earnáil freisin. Beidh an-soláthar ar mhargaí baile an AE ar phraghsanna réasúnta chun leasa úsáideoirí idirmheánacha agus deiridh siúcra freisin. D'fhonn slándáil bhreise a sholáthar, coinneofar forálacha caighdeánacha maidir le comhaontuithe idir monarchana siúcra agus saothróirí. Maidir leis an tréimhse i ndiaidh na gcuótaí, beidh siúcra bán fós incháilithe le haghaidh cúnamh stórála príobháidí. Leanfaidh an chuid is mó de na tíortha i mbéal forbartha ar aghaidh ag baint taitnimh as rochtain neamhtheoranta saor ó dhleacht ar mhargadh AE.

Maidir le táirgeadh fíona, tugtar aird ar an gcinneadh ón athchóiriú fíona 2006 chun deireadh a chur le córas na gceart plandála fíona ag deireadh 2015, le tabhairt isteach córas údaruithe do phlandáil fíniúna nua ó 2016 - mar a mhol an Grúpa Ardleibhéil ar Fíon Nollaig seo caite (féach IP / 13 / 1378) - le fás teoranta go 1% in aghaidh na bliana.

Tá sé mar aidhm ag leasuithe eile ar rialacha Eagraíocht Chomhmhargaidh Singe (CMO) treoshuíomh margaidh talmhaíochta an AE a fheabhsú i bhfianaise na hiomaíochta méadaithe ar mhargaí an domhain, agus líon sábháilteachta éifeachtach a sholáthar d’fheirmeoirí i gcomhthéacs neamhchinnteachtaí seachtracha (mar aon le híocaíochtaí díreacha agus roghanna maidir le bainistíocht riosca faoi fhorbairt tuaithe). Déantar athbhreithniú ar na córais idirghabhála poiblí agus cúnaimh stórála príobháidí atá ann chun a bheith níos freagraí agus níos éifeachtaí, mar shampla le coigeartuithe teicniúla maidir le mairteoil agus déiríocht. Maidir le déiríocht, tagann na hathruithe seo - an tréimhse ceannaigh isteach 1 mhí, tairiscint uathoibríoch d’im & SMP thar uasteorainneacha, méadú ar an uasteorainn ime go 50 000 tona, agus stóráil phríobháideach fhéideartha do SMP & cáis PDO / PGI áirithe - i dteannta "Pacáiste Bainne" 2012 atá corpraithe sa Rialachán agus a neartaíonn cumhacht margála feirmeoirí.

Thairis sin, tugtar isteach clásail chosanta nua do gach earnáil chun cur ar chumas an Choimisiúin bearta éigeandála a dhéanamh chun freagairt do shuaitheadh ​​ginearálta an mhargaidh - amhail na bearta a glacadh le linn na géarchéime ríomh-coli i mí na Bealtaine-Iúil 2011. Maoineofar na bearta seo ó Chúlchiste Géarchéime a mhaoinítear trí íocaíochtaí díreacha a laghdú gach bliain. Seolfar cistí nach n-úsáidtear le haghaidh bearta géarchéime ar ais d'fheirmeoirí an bhliain dár gcionn. I gcás éagothroime thromchúisí sa mhargadh, féadfaidh an Coimisiún eagraíochtaí táirgeoirí nó eagraíochtaí idirchraoibhe a údarú, ag urramú coimircí sonracha, bearta sealadacha áirithe a ghlacadh i dteannta a chéile (mar shampla oibreoirí príobháideacha a tharraingt siar nó a stóráil) chun an earnáil lena mbaineann a chobhsú.

Tá an Scéim Torthaí Scoile agus an scéim bainne Scoile le leathnú, agus méadaítear an buiséad bliantúil don scéim torthaí scoile ó EUR 90 go EUR 150 milliún in aghaidh na bliana.

D’fhonn seasamh caibidlíochta na bhfeirmeoirí sa bhiashlabhra a fheabhsú, tá an Coimisiún ag lorg eagrú níos fearr ar na hearnálacha le cúpla maolú teoranta ar dhlí iomaíochta an AE. Tá rialacha a bhaineann le haitheantas a thabhairt d’eagraíochtaí Léiritheoirí (POanna) agus eagraíochtaí idirchraoibhe ag clúdach gach earnáil anois - le roghanna breise chun eagrúcháin den sórt sin a bhunú aistrithe anois chuig maoiniú Forbartha Tuaithe (féach thíos). Ina theannta sin, táthar ag súil go mbeidh feirmeoirí in ann conarthaí a chaibidliú le chéile chun ola olóige, mairteoil, gránaigh agus barra arúla áirithe eile a sholáthar faoi choinníollacha agus cosaintí áirithe. Cuirfidh an Coimisiún treoirlínte ar fáil faoi shaincheisteanna féideartha a bhaineann le dlí na hiomaíochta. Féadfaidh táirgeoirí liamhása a chumhdaítear le tásc geografach faoi chosaint nó le hainmníocht tionscnaimh soláthar an táirge don mhargadh a rialáil faoi choinníollacha áirithe.

Ar mhaithe le simpliú agus le treoshuíomh margaidh, cuirtear deireadh le roinnt scéimeanna beaga nó neamhúsáidte (cabhair le haghaidh bainne bearrtha agus púdar bainne bearrtha i mbia ainmhithe agus cáiséin, cúnamh cúpláilte le haghaidh seiriceán!)

3. Forbairt tuaithe

Coinneoidh an beartas um fhorbairt tuaithe a choincheap bunúsach rathúil reatha: Leanfaidh ballstáit nó réigiúin ag dearadh a gclár ilbhliantúil féin ar bhonn roghchlár na mbeart atá ar fáil ar leibhéal an AE - mar fhreagairt ar riachtanais a gceantar tuaithe féin. Déanfar na cláir seo a chómhaoiniú ó na clúdaigh náisiúnta - áit a ndéileálfar le méideanna agus rátaí an chómhaoinithe i gcomhthéacs an MFF. Soláthraíonn na rialacha nua don 2ú Colún cur chuige níos solúbtha ná mar atá faoi láthair. Ní dhéanfar bearta a rangú ar leibhéal an AE ina "aiseanna" a thuilleadh leis na híoscheanglais chaiteachais a bhaineann leo in aghaidh na haise. Ina áit sin, beidh sé de dhualgas ar bhallstáit / réigiúin cinneadh a dhéanamh faoi na bearta a úsáideann siad (agus conas) d’fhonn spriocanna a bhaint amach a leagtar síos i gcoinne sé “thosaíocht” leathana agus a “réimsí fócais” (fo-thosaíochtaí) níos mionsonraithe, ar an mbonn anailís fuaime. Clúdóidh na sé thosaíocht: Aistriú eolais agus nuálaíocht a chothú; Iomaíochas gach cineál talmhaíochta agus bainistíocht inbhuanaithe foraoisí a fheabhsú; Eagraíocht an tslabhra bia a chur chun cinn, lena n-áirítear próiseáil agus margaíocht, agus bainistíocht riosca; Éiceachórais a athshlánú, a chaomhnú agus a fheabhsú; Éifeachtúlacht acmhainní a chur chun cinn agus an t-aistriú go geilleagar ísealcharbóin; agus Cuimsiú sóisialta, laghdú bochtaineachta agus forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn i gceantair thuaithe. Beidh ar bhallstáit 30% ar a laghad dá maoiniú forbartha tuaithe a chaitheamh ó bhuiséad an AE ar bhearta áirithe a bhaineann le bainistíocht talún agus an comhrac i gcoinne athrú aeráide, agus 5% ar a laghad ar chur chuige LEADER. [Maidir leis an 30%, clúdaíonn sé seo Is iad seo a leanas na bearta lena mbaineann: Infheistíochtaí i sócmhainní fisiciúla (infheistíochtaí a bhaineann leis an gcomhshaol / aeráid amháin); gach beart a bhaineann go sonrach le foraoiseacht; Agra-chomhshaol-aeráid; Feirmeoireacht orgánach; Íocaíochtaí Natura 2000 (ní íocaíochtaí ón gCreat-Chreat Uisce); agus Íocaíochtaí le ceantair a bhfuil srianta nádúrtha nó srianta sonracha eile orthu.]

Oibreoidh an beartas um Fhorbairt Tuaithe chomh maith le comhordú níos dlúithe le beartais eile trí Chomhchreat Straitéiseach ar leibhéal an AE agus trí Chomhaontuithe Comhpháirtíochta ar an leibhéal náisiúnta a chlúdóidh gach tacaíocht ó chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CETFT, CFRE, Ciste Comhtháthaithe, CSE agus CEMI) sa bhallstát lena mbaineann.

Leithdháiltí náisiúnta: Tá leithdháiltí Forbartha Tuaithe in aghaidh an bhallstáit san áireamh sa Bhun-Rialachán, ach leis an bhféidearthacht na méideanna seo a choigeartú trí ghníomh Tarmligthe más gá go teicniúil nó dá bhforáiltear le gníomh reachtach.

Rátaí cómhaoinithe: Beidh uasrátaí cómhaoinithe an AE suas le 85% i réigiúin lagfhorbartha, na réigiúin is forimeallaí agus na hoileáin Aeigéacha bheaga, 75% i réigiúin trasdula, 63% i réigiúin trasdula eile agus 53 i réigiúin eile i gcás formhór na n-íocaíochtaí, ach is féidir leis a bheith níos airde do na bearta a thacaíonn le haistriú eolais, le comhar, le bunú grúpaí agus eagraíochtaí táirgeoirí agus deontais suiteála d'fheirmeoirí óga, chomh maith le tionscadail LEADER agus le haghaidh caiteachais a bhaineann leis an gcomhshaol agus athrú aeráide faoi bhearta éagsúla.

Sa tréimhse nua, beidh an deis ag ballstáit / réigiúin fochláir théamacha a dhearadh chun aird ar leith a thabhairt ar shaincheisteanna amhail feirmeoirí óga, feirmeacha beaga, limistéir sléibhe, mná i gceantair thuaithe, maolú / oiriúnú ar athrú aeráide, bithéagsúlacht agus slabhraí soláthair gairide. Beidh rátaí tacaíochta níos airde ar fáil laistigh de na fochláir i gcásanna áirithe.

Tógfaidh an roghchlár bearta sruthlínithe ar na pointí láidre bearta atá ar fáil sa tréimhse reatha. I measc rudaí eile, clúdóidh sé:

 1. Nuálaíocht: Freastalóidh bearta éagsúla forbartha tuaithe ar nós "aistriú eolais", "comhar" agus "infheistíochtaí i sócmhainní fisiciúla" ar an bpríomhthéama seo (agus go sonrach an Chomhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach beartaithe do Tháirgiúlacht agus Inbhuanaitheacht Talmhaíochta - an "EIP"). . Cuirfidh an EIP éifeachtúlacht acmhainní, táirgiúlacht agus forbairt talmhaíochta agus foraoiseachta íseal-astaíochtaí agus neamhdhíobhálach don aeráid chun cinn. Ba cheart é seo a bhaint amach, inter alia, trí chomhoibriú níos mó idir talmhaíocht agus taighde d’fhonn aistriú teicneolaíochta chuig feirmeoirí a luathú;
 2. Eolas - “talmhaíocht eolasbhunaithe”: Bearta neartaithe do Sheirbhísí Comhairleacha Feirme (nasctha freisin le maolú agus oiriúnú don athrú aeráide, le dúshláin chomhshaoil ​​agus le forbairt agus oiliúint eacnamaíoch);
 3. Athstruchtúrú / infheistíocht / nuachóiriú feirme: Deontais ar fáil go fóill - uaireanta le rátaí tacaíochta níos airde nuair atá siad nasctha leis an CEN nó le comhthionscadail;
 4. Feirmeoirí óga - Is féidir go n-áireofaí le teaglaim beart deontas nua-thionscanta gnó (suas le € 70,000), infheistíochtaí ginearálta i sócmhainní fisiciúla, oiliúint agus seirbhísí comhairleacha;
 5. Feirmeoirí beaga: Cúnamh tosaithe gnó suas le € 15,000 in aghaidh na feirme beaga;
 6. Foireann uirlisí bainistíochta riosca: Árachas & cistí frithpháirteacha - le haghaidh árachas barr agus aimsire, galar ainmhithe [ar fáil faoi láthair faoi Airteagal 68 sa 1ú Colún] - arna leathnú chun rogha cobhsaíochta ioncaim a áireamh (a cheadódh íocaíocht amach (suas le 70% de na caillteanais ) ó chiste frithpháirteach má thiteann ioncam 30%);
 7. Grúpaí / eagraíochtaí táirgeoirí: Tacaíocht do bhunú grúpaí / eagraíochtaí ar bhonn plean gnó agus eintiteas teoranta do shainmhíniú mar GBManna;
 8. Agra-chomhshaol - íocaíochtaí aeráide: Comhchonarthaí, nasc le hoiliúint / faisnéis leordhóthanach, níos mó solúbthachta agus conarthaí tosaigh á leathnú,;
 9. Feirmeoireacht Orgánach: Beart nua ar leithligh le haghaidh infheictheachta níos mó;
 10. Foraoiseacht: Tacaíocht neartaithe / sruthlínithe trí dheontais agus íocaíochtaí bliantúla;
 11. Limistéir sléibhe: Maidir le limistéir sléibhe agus talamh feirme os cionn 62º N, is féidir le méideanna cúnaimh a bheith suas le 450 € / ha (méadaithe ó 250 € / ha);
 12. Réimsí eile a bhfuil srianta nádúrtha agus srianta sonracha eile orthu: Teorannú nua do Cheantair le Srianta Nádúrtha (ANC) - le héifeacht ó 2018 ar a dhéanaí - bunaithe ar 8 gcritéar bithfhisiceacha; Coinníonn ballstáit solúbthacht chun suas le 10% dá limistéar talmhaíochta a shainiú le haghaidh srianta ar leith chun an comhshaol a chaomhnú nó a fheabhsú;
 13. Comhoibriú: Féidearthachtaí leathnaithe chun tacú le comhar teicneolaíochta, comhshaoil ​​agus tráchtála (m.sh. treoirthionscadail, comh-scéimeanna comhshaoil, forbairt slabhraí soláthair gearra agus margaí áitiúla);
 14. Gníomhaíochtaí neamhthalmhaíochta: Deontais chun micreaghnólachtaí agus gnólachtaí beaga a thosú agus a fhorbairt;
 15. Seirbhísí bunúsacha agus athnuachan sráidbhailte: Is féidir le hinfheistíochtaí i mbonneagar leathanbhanda agus fuinneamh in-athnuaite dul thar scála beag, athlonnú gníomhaíochtaí / athchóiriú foirgneamh atá clúdaithe anois;
 16. LEADER: Níos mó béime ar ardú feasachta agus ar thacaíocht ullmhúcháin eile do straitéisí; solúbthacht a chur chun cinn maidir le feidhmiú le cistí eile i gceantair áitiúla, ie comhoibriú tuaithe-uirbeach; NB Bainfear úsáid as LEADER anois mar an cur chuige coiteann do fhorbairt áitiúil faoi stiúir an phobail ag na Cistí ESI seo a leanas: ERDF, CSE, CEMI agus CETFT.

4. Rialachán cothrománach

Rialuithe: Laghdófar riachtanais rialaithe i réigiúin ina bhfuil torthaí maithe léirithe ag seiceálacha roimhe sin, ie tá na rialacha á n-urramú i gceart. Mar sin féin, beidh gá le seiceálacha a mhéadú i réigiúin ina bhfuil fadhbanna.

An tSeirbhís Chomhairleach Feirme: Tá méadú tagtha ar an liosta saincheisteanna a gcaithfidh na Ballstáit comhairle a thairiscint dóibh d'fheirmeoirí chun na coinníollacha a bhaineann le cothabháil talún atá incháilithe le haghaidh íocaíochtaí díreacha, an Creat Uisce agus Inbhuanaithe a chumhdach, thar tras-chomhlíonadh. Treoracha Úsáid Lotnaidicídí, chomh maith le bearta forbartha tuaithe áirithe.

Traschomhlíonadh: Leanfar de bheith ag nascadh gach íocaíocht dhíreach, roinnt íocaíochtaí forbartha tuaithe áirithe agus íocaíochtaí áirithe fíniúna le roinnt ceanglas reachtúil a bhaineann leis an gcomhshaol, le hathrú aeráide, le dea-bhail talmhaíochta talún, caighdeáin sláinte ainmhithe, plandaí agus plandaí agus leas ainmhithe. Tá an liosta simplithe chun rialacha a eisiamh i gcás nach bhfuil aon oibleagáidí soiléire agus inrialaithe ann d'fheirmeoirí. Deimhníonn an plé go n-ionchorprófar an Creat Uisce agus na Treoracha maidir le hÚsáid Inbhuanaithe Lotnaidicídí sa chóras tras-chomhlíonta nuair a léirítear gur cuireadh i bhfeidhm go cuí iad i ngach ballstát, agus go n-aithnítear oibleagáidí d'fheirmeoirí go soiléir.

Cúlchiste géarchéime: Cruthófar cúlchiste géarchéime gach bliain ar mhéid € 400 milliún (i bpraghsanna 2011) trí smacht airgeadais a chur i bhfeidhm. Mura n-úsáidtear an méid le haghaidh géarchéime aisíocfar é le feirmeoirí mar íocaíochtaí díreacha an bhliain dar gcionn.

Trédhearcacht: Beidh ar na Ballstáit trédhearcacht iomlán na dtairbhithe go léir a sholáthar - seachas na feirmeacha sin atá incháilithe do Scéim na bhFeirmeoirí Beaga sa bhallstát sin. Maidir leis na feirmeacha seo, cuirfear na sonraí ar fáil ach gan an t-ainm nó an seoladh a bheith acu. Urramaíonn sé seo go hiomlán le rialú na Cúirte i nDeireadh Fómhair 2010 inar luadh nach raibh meas ag na rialacha atá ann cheana ar rialacha príobháideachta sonraí do dhaoine nádúrtha.

Monatóireacht & Meastóireacht ar an CBT: Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil i láthair roimh dheireadh 2018 - agus gach 4 bliana ina dhiaidh sin - ar fheidhmíocht an CBT maidir lena phríomhchuspóirí - táirgeadh bia inmharthana, bainistíocht inbhuanaithe ar acmhainní nádúrtha, agus cothromaithe forbairt chríochach.

5. Eilimintí breise

Ailíniú: Maidir le cur chun feidhme breise, ainmníodh roinnt saincheisteanna a bhaineann go háirithe leis an rialachán CEM Aonair faoi réir ag faomhadh faoi Airteagal 43 (3) agus eile faoi Airteagal 43 (2).

Socruithe idirthréimhseacha: Is é an aidhm ná go dtiocfaidh na Rialacháin nua uile i bhfeidhm ó Eanáir 1, 2014 - agus is féidir leis an gCoimisiún tosú ag obair anois ar na rialacha cur chun feidhme do na Rialacháin seo ón gComhairle. Mar sin féin, mar gheall ar an ullmhúchán is gá, tá sé soiléir cheana féin nach bhfuil dóthain ama ag na Ballstáit atá ag Íoc Gníomhaireachtaí Íocaíochta chun an riaradh agus na rialuithe riachtanacha a bheith acu don chóras nua íocaíochtaí díreacha i bhfeidhm faoi thús na bliana seo chugainn (nuair atá na foirmeacha IACS curtha amach chuig feirmeoirí). Mar thoradh air sin, tá togra ar leithligh déanta ag an gCoimisiún gur chóir go mbeadh bliain idirthréimhse ann le haghaidh Íocaíochtaí Díreacha i 2014. Is é sin le rá, ní bheidh feidhm ag na heilimintí nua ar nós Glasú agus breisithe na bhFeirmeoirí Óga ach ó 2015 ar aghaidh. Ar an gcaoi chéanna, moltar do na Ballstáit oibriú ar a gcláir Forbartha Tuaithe ilbhliantúla, ar chóir iad a cheadú go luath an bhliain seo chugainn. Mar sin féin, i gcás eilimintí bliantúla áirithe, amhail íocaíochtaí agra-chomhshaoil, ba cheart rialacha aistrithe a chur i bhfeidhm ionas nach gcuirfear isteach ar an gcineál seo scéime.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
 • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
 • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Talmhaíocht: Formheasann an Coimisiún tásc geografach nua ón Ungáir

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún go gcuirfí 'Szegedi tükörponty ' ón Ungáir i gclár na dTásca Geografacha Cosanta (PGI). Is iasc den speiceas cairpéad é ‘Szegedi tükörponty’, a tháirgtear i réigiún Szeged, gar do theorainn theas na hUngáire, áit ar cruthaíodh córas lochán éisc. Tugann uisce alcaileach na locháin beocht agus athléimneacht ar leith don iasc. Is féidir feoil flaky, reddish, flavome an éisc a shaothraítear sna linnte seo, agus a aroma úr gan aon taobh-blas, a chur i leith go díreach ar an talamh salainn ar leith.

Bíonn tionchar díreach ag cáilíocht agus blas an éisc ar an soláthar maith ocsaigine ag leaba an locha sna linnte éisc a chruthaítear ar ithir salainn. Tá an fheoil 'Szegedi tükörponty' ard i próitéin, íseal i saill agus an-bhlasta. Cuirfear an ainmníocht nua leis an liosta de 1563 táirge atá cosanta cheana féin sa eAmbrosia bunachar sonraí. Tuilleadh eolais ar líne ar táirgí ardchaighdeáin.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending