Ceangail le linn

Leas ainmhithe

Bhíothas ag súil go bhfaighidh 130.000 caora ón Rómáin bás de bharr scrogaill Suez

foilsithe

on

D’fhéadfá smaoineamh go bhfuil géarchéim Suez thart, ach ní i gcás na gcéadta mílte ainmhithe beo atá fós gafa i gcrosbhealach Suez, ainmhithe atá ag rith amach as bia agus uisce anois. Tá níos mó ná 200.000 ainmhí beo ag teacht ón gColóim, ón Spáinn, agus níos mó ná a leath ón Rómáin nár shroich ceann scríbe fós. Is beag seans go bhfaighidh siad bás mar go bhfuil beatha agus uisce ag rith amach go gasta sna longa plódaithe a thógann chun iad a mharú - scríobhann Cristian Gherasim

B’fhéidir go bhfuil an imshuí muirí a ghineann an Ever Given imithe thart ach tá go leor long fós ag tabhairt aire d’ainmhithe beo os cionn na mílte ciliméadar nár thrasnaigh an Suez fiú in ainneoin ionchais go dtabharfaí tosaíocht dóibh mar gheall ar an lasta leochaileach agus an go bhfuil siad laethanta taobh thiar den sceideal.

Mhínigh eagraíochtaí neamhrialtasacha leasa ainmhithe, cé go n-éilíonn reachtaíocht an AE ar iompróirí 25 faoin gcéad níos mó bia a luchtú ná mar a bhí beartaithe dá dturas i gcás moilleanna, is annamh a tharlaíonn sé sin.

Deir eagraíochtaí neamhrialtasacha um chearta ainmhithe, fiú amháin leis an maolán 25 faoin gcéad, go rithfeadh na longa seo as beatha ainmhithe i bhfad sula sroicheann siad an calafort.

Mar shampla, bhí sé beartaithe go dtiocfadh longa a d’fhág an Rómáin an 16 Márta go dtí an Iordáin an 23 Márta, ach ina ionad sin shroichfeadh sí an calafort an 1 Aibreán ar a luaithe. Is moill naoi lá é sin. Fiú dá mbeadh an 25% de bheatha bhreise riachtanach ainmhithe ag an long, ní mhairfeadh sí ach 1.5 lá

Rith cuid de na 11 long a bhí faoi lánseol a d’fhág an Rómáin ag iompar 130.000 ainmhí beo go stáit na Murascaille Peirsaí as bia agus uisce fiú sular díscaoileadh an Ever Given. Dúirt údaráis na Rómáine i bpreasráiteas gur cuireadh in iúl dóibh go dtabharfar tosaíocht don long seo ach nár tharla aon rud den sórt sin, a dúirt eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Is beag seans nach mbeidh a fhios againn go deo méid na tubaiste leasa ainmhithe muirí is measa sa stair, mar go gcaitheann iompróirí ainmhithe marbha go rialta chun an fhianaise a cheilt. Níos mó fós, ní scaoilfeadh an Rómáin an fhaisnéis sin ach an oiread, toisc nach mbeadh cuma mhaith uirthi agus tá a fhios ag údaráis go mbeadh imscrúduithe mar thoradh uirthi.

Déantar ainmhithe beo a bhácáil go mall beo sa teas scorrach ó na coimeádáin miotail theoranta sin.

Arís agus arís eile imscrúduithe thaispeáin ainmhithe a onnmhairíodh go tíortha na Murascaille ag fáil bháis ó na teochtaí arda, á ndíluchtú go foréigneach as longa, á mbrú isteach i gcarranna gluaisteán, agus á marú ag búistéirí neamhoilte

Onnmhairíonn an Rómáin cuid mhór ainmhithe beo in ainneoin na ndálaí uafásacha. D'ainmnigh an Coimisiún Eorpach é as a dhroch-chleachtais maidir le honnmhairí ainmhithe beo. An bhliain seo caite báthadh níos mó ná 14,000 caora nuair a chuaigh árthach lasta amach ó chósta na Mara Duibhe. Bliain sular iarr coimisinéir an AE ar shábháilteacht bia go gcuirfí onnmhairí beo ar fionraí mar gheall ar an teas. Rinne an Rómáin a n-onnmhairí a dhúbailt ansin.

Ní amháin go bhfuil onnmhairí ainmhithe beo cruálach ach go ndéanann siad dochar don gheilleagar freisin. Deir feirmeoirí nach bhfuil áiseanna próiseála feola áitiúla acu go bhfuil airgead á chailliúint acu agus iad ag iarraidh a gcuid beostoic a sheoladh thar lear. Tá ainmhithe beo á ndíol 10 n-uaire níos saoire ná dá ndéanfaí an fheoil a phróiseáil sa tír agus a onnmhairiú ansin.

Tá onnmhairí ainmhithe beo ón Rómáin fós gan laghdú fiú i rith míonna te an tsamhraidh in ainneoin na rabhaidh arís agus arís eile ón mBruiséil, in ainneoin gur chuir tíortha mar an Astráil agus New Zeeland stop leis sin, agus in ainneoin gur nonsense eacnamaíoch é seo. Taispeánann saineolaithe agus staidéir go mbeadh feoil phróiseáilte agus chuisnithe níos tairbhiúla, go dtabharfadh sí buntáistí eacnamaíocha agus torthaí níos airde

Iompar ainmhí

Cuidigh le feirmeoirí deireadh a chur le feirmeoireacht cage

foilsithe

on

“Tacaímid go láidir le Tionscnamh na Saoránach‘ Cuir Deireadh leis an Aois Cage ’le haghaidh ainmhithe feirme. Iarraimid ar an gCoimisiún in éineacht le 1.4 milliún Eorpach na bearta cearta a mholadh chun deireadh a chur le feirmeoireacht cage, ”a dúirt Michaela Šojdrová FPE, ball de Ghrúpa EPP de Choiste Talmhaíochta na Parlaiminte.

“Is fearr is féidir leas ainmhithe a ráthú nuair a fhaigheann feirmeoirí na dreasachtaí cearta dó. Tacaímid le haistriú rianúil ó chliabháin go córais mhalartacha laistigh d’achar idirthréimhse leordhóthanach a mheastar go sonrach do gach speiceas, ”a dúirt Šojdrová.

Mar a gheall an Coimisiún Eorpach reachtaíocht nua leasa ainmhithe a mholadh in 2023, leagann Šojdrová béim air go gcaithfear measúnú iarmharta a dhéanamh roimh, faoi 2022, lena n-áirítear costais an chlaochlaithe riachtanach sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma. “Toisc go mbíonn coinníollacha difriúla ag teastáil ó speicis éagsúla, cearca breith nó coiníní, caithfidh an togra na difríochtaí seo a chumhdach le cur chuige speiceas de réir speicis, faoi 2027. Teastaíonn idirthréimhsí agus cúiteamh ó na costais táirgthe níos airde ó fheirmeoirí,” a dúirt Šojdrová.

“Chun leas ainmhithe a ráthú agus gan ár bhfeirmeoirí Eorpacha a chur faoi mhíbhuntáiste, teastaíonn rialú éifeachtach uainn má urramaíonn táirgí allmhairithe caighdeáin leasa ainmhithe an AE. Caithfidh táirgí a allmhairítear caighdeáin leasa ainmhithe na hEorpa a chomhlíonadh ionas nach gcuirfear allmhairí ar cháilíocht íseal in ionad ár dtáirgeadh ardchaighdeáin, ”a leag béim ar Šojdrová.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Iompar ainmhí

Bua leasa ainmhithe: Deimhníonn rialú CJEU ceart na mballstát néal a chur ar éigeantas roimh mharú  

foilsithe

on

Inniu Lá stairiúil d’ainmhithe (17 Nollaig), mar a shoiléirigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU) go bhfuil cead ag ballstáit réamh-mharú éigeantach a fhorchur. An cás a ardaíodh ón gcosc a ghlac rialtas na Pléimeannach i mí Iúil 2019 a rinne éigeantach néal a chur ar tháirgeadh feola trí bhíthin na nGiúdach agus na Moslamach traidisiúnta deasghnátha.

Rialaigh an fíorasc gur féidir le ballstáit néal inchúlaithe inchúlaithe inchúlaithe a thabhairt isteach faoi chreat na hEalaíne. 26.2 (c) de Rialachán 1099/2009 ón gComhairle (Rialachán maidir le Marú), agus é mar aidhm aige leas ainmhithe a fheabhsú le linn na n-oibríochtaí marú sin a dhéantar i gcomhthéacs deasghnátha reiligiúnacha. Luann sé go soiléir nach gcuireann an Rialachán maidir le Marú “cosc ar bhallstáit oibleagáid a chur ar ainmhithe a ghunadh roimh mharú a bhfuil feidhm acu freisin i gcás marú a fhorordaíonn deasghnátha reiligiúnacha”.

Measann an breithiúnas seo an fhorbairt is déanaí ar néal inchúlaithe inchúlaithe mar mhodh a chothromaíonn go rathúil luachanna iomaíocha na saoirse creidimh agus leasa ainmhithe, agus tagann sé ar an gconclúid “go gceadaíonn na bearta atá san fhoraithne (Pléimeannach) cothromaíocht chothrom a bhaint amach idir an tábhacht ceangailte le leas ainmhithe agus le saoirse chreidmhigh Ghiúdacha agus Mhoslamacha a reiligiún a léiriú ”.

Lean Eurogroup for Ainmhithe an cás Cúirte go dlúth agus i mí Dheireadh Fómhair scaoil sé cás vótaíocht ag taispeáint nach bhfuil saoránaigh an AE ag iarraidh ainmhithe a mharú agus iad feasach go hiomlán.

“Is léir anois nach dtacaíonn ár sochaí le hainmhithe fulaingt go míchuí ag an am is criticiúla dá saol. De bharr néal inchúlaithe is féidir luachanna saoirse reiligiúnacha, agus an imní maidir le leas ainmhithe, a chothromú go rathúil faoi dhlí reatha an AE. Tá glacadh na ndaoine reiligiúnacha roimh mharú ag dul i méid i gcónaí ag méadú i dtíortha AE agus neamh-AE. Anois tá sé in am don AE réamh-mharú a dhéanamh éigeantach i gcónaí éigeantach sa chéad athbhreithniú eile ar an Rialachán maidir le Marú, ”a dúirt Reineke Hameleers, POF Eurogroup for Ainmhithe.

Le linn na mblianta, chuir saineolaithe imní in iúl faoi na himpleachtaí tromchúiseacha leasa ainmhithe a bhaineann le marú gan néal a ghearradh roimh ré (FVE, 2002; EFSA, 2004; BVA, 2020), mar a admhaíonn an Chúirt féin, i gcás eile (C-497 / 17).

Rachaidh an cás ar ais anois chuig cúirt bhunreachtúil Fhlóndras a chaithfidh rialú an CJEU a dhaingniú agus a chur i bhfeidhm. Ina theannta sin, tugann an t-athbhreithniú atá le teacht ar an Rialachán maidir le Marú, mar a d’fhógair an Coimisiún Eorpach faoi chuimsiú straitéis Feirme go Forc an AE, an deis an t-ábhar a shoiléiriú tuilleadh trí réamh-mharú a dhéanamh néal i gcónaí éigeantach agus bogadh i dtreo na hEorpa a bhfuil cúram uirthi d'ainmhithe.

Tar éis Cinneadh Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa ar maidin seasamh leis an gcosc ar mharú neamh-stun i réigiúin na Beilge i bhFlóndras agus WalloniaPríomh-Rabbi Pinchas Goldschmidt, uachtarán na Comhdháil Rabbis na hEorpa (CER), tá an ráiteas seo a leanas eisithe aige:

“Téann an cinneadh seo níos faide ná mar a bhíothas ag súil leis agus imíonn sé i bhfianaise ráitis le déanaí ó na hInstitiúidí Eorpacha go gcaithfear luach agus meas a thabhairt ar shaol na nGiúdach. Tá an Chúirt i dteideal a rialú go bhféadfaidh nó nach nglacfaidh ballstáit maoluithe ón dlí, a bhí sa rialachán i gcónaí, ach tá sé áiféiseach iarracht a dhéanamh shechita a shainiú, ár gcleachtas reiligiúnach.

“Mothaíonn pobail Ghiúdacha ar fud na mór-roinne cinneadh Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa an toirmeasc ar mharú neamh-stun i réigiúin Fhlóndras agus Wallonia sa Bheilg a fhorfheidhmiú. Bhí tionchar tubaisteach cheana féin ag na toirmisc ar phobal Giúdach na Beilge, ag cruthú ganntanas soláthair le linn na paindéime, agus táimid go léir ar an eolas faoin bhfasach a leagann sé seo amach a thugann dúshlán ár gcearta chun ár reiligiún a chleachtadh.

“Go stairiúil, bhí baint riamh ag toirmisc ar mharú reiligiúnach leis an rialú ar an eite dheis agus leis an daonra, is féidir treocht atá doiciméadaithe go soiléir a rianú siar go toirmisc san Eilvéis sna 1800í chun inimirce Ghiúdach ón Rúis agus na Pogroms a chosc, chuig an cuireadh toirmisc i nGearmáin na Naitsithe agus chomh fada le 2012, iarrachtaí chun marú reiligiúnach san Ísiltír a thoirmeasc go poiblí mar mhodh chun stop a chur leis an Ioslam scaipeadh ón tír. Tá cás romhainn anois ina mbeidh toirmeasc curtha i bhfeidhm, gan aon chomhairliúchán leis an bpobal Giúdach áitiúil, agus go mbeidh na himpleachtaí ar an bpobal Giúdach fada buan.

“Cuireann ceannairí na hEorpa in iúl dúinn go dteastaíonn uathu go mairfeadh pobail Ghiúdacha agus go n-éireoidh leo san Eoraip, ach ní sholáthraíonn siad aon chosaintí ar ár slí beatha. Caithfidh an Eoraip machnamh a dhéanamh ar an gcineál mór-roinne is mian léi a bheith. Má tá luachanna cosúil le saoirse reiligiúin agus fíor-éagsúlacht ina gcuid dhílis, ná ní léiríonn an córas dlí atá ann faoi láthair é sin agus caithfear é a athbhreithniú go práinneach. 

“Leanfaimid orainn ag obair le hionadaithe ó phobal Giúdach na Beilge chun ár dtacaíocht a thairiscint ar bhealach ar bith is féidir linn."

Vótaíocht maidir le marú 
Achoimre ar chás C-Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU) C-336/19
Amicus Curiae ar chás CJEU
Abhcóide Tuairim ghinearálta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leas ainmhithe

Am le héisteacht le saoránaigh agus muinín a bheith acu as teicneolaíocht maidir le marú

foilsithe

on

Tá an comhrá ar mharú gan néal a chur ag preabadh timpeall na hEorpa ar chúiseanna éagsúla: leas ainmhithe, reiligiún, geilleagar. Ciallaíonn an cleachtas ainmhithe a mharú agus iad fós lán-chomhfhiosach agus úsáidtear é i roinnt traidisiún reiligiúnach, mar na cinn Ghiúdacha agus Mhoslamacha, chun feoil kosher agus halal a tháirgeadh faoi seach, scríobhann Reineke Hameleers.

Tá parlaimint agus Seanad na Polainne ag vótáil ar an Bille cúigear d’ainmhithe, lena n-áirítear, i measc bearta eile, srian ar an bhféidearthacht marú deasghnátha. Tá pobail agus polaiteoirí Giúdacha ar fud na hEorpa ag glaoch ar údaráis na Polainne an cosc ​​ar onnmhairí feola kosher a scriosadh (tá an Pholainn ar cheann de na honnmhaireoirí feola kosher is mó san Eoraip).

Ní chuirtear san áireamh san iarraidh an méid atá curtha in iúl ag Saoránaigh an AE, an Pholainnis, sa vótaíocht Scaoileadh Eurogroup for Animal le déanaí. Is léir go dtacaíonn an chuid is mó díobh le caighdeáin níos airde leasa ainmhithe ag dearbhú: gur cheart go mbeadh sé éigeantach ainmhithe a dhéanamh neamhfhiosach sula ndéantar iad a mharú (89%); ba cheart go mbeadh tíortha in ann bearta breise a ghlacadh a chinntíonn caighdeáin níos airde leasa ainmhithe (92%); ba cheart don AE a cheangal go gcuirfí stangadh ar gach ainmhí sula marófaí iad, fiú ar chúiseanna reiligiúnacha (87%); ba cheart don AE tosaíocht a thabhairt do mhaoiniú do chleachtais mhalartacha chun ainmhithe a mharú ar bhealaí daonnúla a nglacann grúpaí reiligiúnacha leo freisin (80%).

Cé go léiríonn na torthaí go cinnte seasamh na sochaí sibhialta i gcoinne marú gan néal, níor cheart é seo a léiriú mar bhagairt ar shaoirse reiligiúnach, mar déanann cuid acu iarracht é a phictiúr. Léiríonn sé an leibhéal aird agus cúraim a bhíonn ag muintir na hEorpa ar ainmhithe, atá cumhdaithe sa EConradh U. ainmhithe a shainiú mar dhaoine mothaitheacha.

Deir dlí an AE go gcaithfear gach ainmhí a dhéanamh gan aithne sula maraítear é, le heisceachtaí i gcomhthéacs roinnt cleachtas reiligiúnach. Ghlac roinnt tíortha mar an tSlóivéin, an Fhionlainn, an Danmhairg, an tSualainn agus dhá réigiún sa Bheilg (Flóndras agus Wallonia) rialacha níos déine gan aon eisceacht ó stánadh éigeantach ainmhithe sula maraíodh iad.

I bhFlóndras, agus i Wallonia, ghlac an pharlaimint an dlí beagnach d’aon toil (0 vóta ina choinne, gan ach cúpla staonadh ó vótáil). Bhí an dlí mar thoradh ar phróiseas fada de chinnteoireacht dhaonlathach a chuimsigh éisteachtaí leis na pobail reiligiúnacha, agus a fuair tacaíocht thraspháirtí. Tá sé ríthábhachtach a thuiscint go dtagraíonn an toirmeasc do mharú gan néal a chur air agus ní cosc ​​ar mharú reiligiúnach é.

Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo leas níos airde a chinntiú d’ainmhithe a mharaítear i gcomhthéacs deasghnátha reiligiúnacha. Go deimhin an An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia gur tháinig sé chun críche is mór an seans go dtarlóidh fadhbanna tromchúiseacha leasa tar éis an scornach a ghearradh, mar is féidir leis an ainmhí - atá fós feasach - imní, pian agus anacair a mhothú. Chomh maith leis sin, an Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh D'admhaigh (CJEU) “nach ionann modhanna áirithe maraithe a fhorordaíonn deasghnátha reiligiúnacha a dhéantar gan réamh-néal, maidir le freastal ar leibhéal ard leasa ainmhithe tráth an mharaithe”.

Sa lá atá inniu ann is féidir le hainmhithe inchúlaithe cosaint a dhéanamh ar ainmhithe a mharaítear i gcomhthéacs deasghnátha reiligiúnacha gan cur isteach ar na deasghnátha per se. Bíonn sé neamh-chomhfhiosach trí electronarcóis, mar sin tá na hainmhithe fós beo nuair a ghearrtar a scornach.

Tá glacadh le modhanna iontacha ag méadú i measc pobail reiligiúnacha sa Mhalaeisia, san India, sa Mheánoirthear, turcaí, Ghearmáin, An Nua-Shéalainn agus an an Ríocht Aontaithe.

I bhfianaise a bhfuil curtha in iúl ag saoránaigh sa vótaíocht, agus na féidearthachtaí a thairgeann an teicneolaíocht, ba cheart go mbeadh Ballstáit na hEorpa in ann bearta breise a ghlacadh lena n-áiritheofar caighdeáin leasa ainmhithe níos airde, cosúil le réigiún na Beilge i bhFlóndras a thug a leithéid de bheart isteach in 2017 agus atá faoi bhagairt anois é a aisiompú ag an CJEU.

Tá sé thar am ag ár gceannairí a gcinntí a bhunú ar eolaíocht fhónta, cásdlí aonchiallach, roghanna malartacha glactha seachas marú gan luachanna morálta láidre, daonlathacha. Tá sé in am an bealach a réiteach chun dul chun cinn dáiríre san AE in ionad an clog a chasadh ar gcúl.

Is iad tuairimí an údair amháin na tuairimí a léirítear san alt thuas, agus ní léiríonn siad aon tuairimí ar thaobh Tuairisceoir AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending