Ceangail le linn

Comhshaol

Is iad an t-athrú aeráide agus caillteanas an dúlra na rioscaí is mó don chine daonna: WEF Global Risk Report 2024

ROINN:

foilsithe

on

Áirítear i dTuarascáil Rioscaí Domhanda 2024 de chuid Fhóram Eacnamaíoch an Domhain (WEF) XNUMX imeachtaí aimsire foircneacha agus athruithe criticiúla ar chórais an Domhain mar na hábhair imní is mó atá roimh an domhan sna deich mbliana atá romhainn. Cé go mbreathnaítear ar mhífhaisnéis agus ar dhífhaisnéis mar an riosca gearrthéarmach is mó thar an dá bhliain atá romhainn, is mó rioscaí comhshaoil ​​thar thréimhse deich mbliana.

Fuarthas amach sa tuarascáil gurb iad na ceithre riosca is measa sna deich mbliana atá romhainn ná: imeachtaí aimsire foircneacha, athrú criticiúil ar chórais an Domhain, cailliúint bithéagsúlachta agus titim éiceachórais, agus ganntanas acmhainní nádúrtha. Tá truailliú i measc na ndeich riosca is déine freisin. Is ábhar imní é, go n-áitíonn an tuarascáil go bhféadfadh an comhar ar shaincheisteanna práinneacha domhanda a bheith gann de réir a chéile, ag cur béime ar a thábhachtaí atá gníomhaíocht chomhbheartaithe agus comhoibriú chun aghaidh a thabhairt ar éigeandálaí aeráide agus dúlra. 

“Tá na géarchéimeanna idirnasctha a bhaineann le hathrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta ar cheann de na rioscaí is déine a gcaithfidh an domhan dul i ngleic leo agus ní féidir dul i ngleic leo ina n-aonar. Táimid tar éis maireachtáil tríd an  an bhliain is teo ar taifead le saolta agus slite beatha scriosta ag tonnta teasa géara agus tuilte agus stoirmeacha tubaisteacha. Mura ndéanaimid beart práinneach ní bheidh an bhagairt ach ag dul i dtreise, rud a fhágann go mbeidh muid níos gaire do dhamáiste do-aisiompaithe a dhéanamh ar an tsochaí agus ar éiceachórais," a dúirt Kirsten Schuijt, Ard-Stiúrthóir WWF International

"Tagann na torthaí seo sa bhreis ar an anailís scanrúil a rinne Gníomhaireacht Chomhshaoil ​​an AE le déanaí a léirigh go bhfuil an baol ann go gcaillfidh an AE an chuid is mó dá spriocanna beartais comhshaoil ​​2030. Roimh thoghcháin an AE, ní mór do pháirtithe polaitiúla a dtiomantas do thodhchaí ár bplainéad a chosaint a léiriú. agus gealltanas an Chomhaontais Ghlais Eorpaigh a chomhlíonadh Teastaíonn athdhearadh bunúsach ar ár ngeilleagar chun é a bhaint de bhreoslaí iontaise níos gasta agus úsáid iomlán a bhaint as éiceachórais shláintiúla mar ár gcomhghuaillí is láidre. dá mhuintir agus méadóidh sé a neamhspleáchas agus a athléimneacht,” a cuireadh leis Ester Asin, Stiúrthóir Oifig Beartais Eorpach WWF.

“Trí bheith ag obair le chéile chun acmhainní an Domhain a chosaint agus a bhainistiú ar bhealach níos fearr, is féidir linn an taoide a chasadh ar chaillteanas an dúlra agus todhchaí níos gile a chinntiú dár bplainéad, ár gcomhbhaile. Is féidir le rialtais agus gnólachtaí an bhliain 2024 a dhéanamh mar an bhliain a athbhunóidh siad creidiúnacht agus muinín a atógáil trí dhul ar an mbóthar ceart chun a gcuid gealltanas aeráide agus dúlra 2030 a chomhlíonadh - níl aon am le moill. Tá sé seo riachtanach chun pobail a chosaint agus an nádúr a chothaíonn sinn go léir,” a chríochnaigh Kirsten Schuijt.

  • An Tuarascáil WEF Global Rioscaí 2024 faigheann sé amach go bhfuil rioscaí comhshaoil ​​fós chun tosaigh sa tírdhreach rioscaí. Tá dhá thrian de shaineolaithe domhanda buartha faoi imeachtaí aimsire foircneacha in 2024. Is ionann aimsir fhoircneach, athrú criticiúil ar chórais an Domhain, caillteanas bithéagsúlachta agus titim éiceachórais, ganntanas acmhainní nádúrtha agus truailliú ar chúig cinn de na 10 bpriacal is tromchúisí a mheastar a bheidh le sárú sa tír. deich mbliana eile.
  • Tá imní ar WWF nach bhfuil tíortha ar an mbóthar chun a gcuid gealltanas 2030 a chomhlíonadh faoi Chreat Bithéagsúlachta Domhanda Kunming-Montreal, Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA:

tiomantas ag COP28 chun aistriú ó bhreoslaí iontaise mar mhóimint shuntasach, is léir go gcaithfimid deireadh a chur le gach breosla iontaise de réir a chéile le haghaidh pláinéad is féidir maireachtáil chomh maith le maoiniú i bhfad níos mó chun cabhrú leo siúd atá i mbaol díobhála. 

  • Tá sé ríthábhachtach chun go n-éireoidh leis a chinntiú go dtéitear i ngleic leis na géarchéimeanna aeráide agus dúlra ar bhealach comhtháite. WWF le déanaí Tuairisc Breaking Silos leagtar amach conas is féidir le rialtais náisiúnta sineirgí a neartú idir a bpleananna náisiúnta aeráide (NDCanna) agus NBSAPanna.
  • An Clár Oibre 2030 Fhorbairt Inbhuanaithe arna ghlacadh ag ballstáit na NA in 2015 tá an Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 17 (SDGanna) ina chroí. Fuarthas amach sa mheastóireacht is déanaí de chuid na NA, ainneoin dul chun cinn i réimsí áirithe, go raibh na SDGanna “i mbaol” le leath de na spriocanna a ndearnadh meastóireacht orthu ag taispeáint “diallachtaí measartha nó troma ón mbealach inmhianaithe”. Is léir go bhfuil an eolaíocht Braitheann réadú gealltanas na SDGanna ar nádúr

Tá an gnó ríthábhachtach maidir leis na spriocanna atá leagtha síos sa Chreat Bithéagsúlachta Domhanda agus i gComhaontú Pháras a bhaint amach. Trí chreataí socraithe spriocanna a úsáid, mar shampla an Tionscnamh Spriocanna Eolaíocht-Bhunaithe agus Líonra Spriocanna Bunaithe ar an Eolaíocht (SBTN), is féidir le gnólachtaí tionchair dhiúltacha ar an aeráid agus ar an dúlra a laghdú. An WWF Suite Scagaire Riosca cabhrú le cuideachtaí a rioscaí a bhaineann le nádúr a mheas agus a laghdú. Go dtí seo d'uaslódáil breis is 10,000 úsáideoir cláraithe breis agus milliún ionad. Sin os cionn milliún áit ar domhan ina dtuigeann gnólachtaí níos fearr a dtionchair agus spleáchais bithéagsúlachta agus uisce.

Aiseolas

Grianghraf le Evangeline Shaw on Unsplash

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending