Ceangail le linn

Comhshaol

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún straitéis nua chun foraoisí an AE a chosaint agus a athchóiriú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Inniu (16 Iúil), ghlac an Coimisiún Eorpach an Straitéis Foraoise nua an AE do 2030, tionscnamh suaitheanta de chuid an Déileáil Ghlas na hEorpa a thógann ar an AE Straitéis Bithéagsúlachta do 2030. Cuireann an straitéis leis an pacáiste bearta beartaithe chun laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 55% ar a laghad a bhaint amach faoi 2030 agus neodracht aeráide in 2050 san AE. Cuidíonn sé freisin leis an AE a thiomantas a chomhlíonadh chun aistrithe carbóin a fheabhsú trí doirteal nádúrtha de réir Dlí Aeráide. Trí aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil ​​le chéile, tá sé mar aidhm ag an Straitéis Foraoiseachta ilfheidhmeacht fhoraoisí an AE a chinntiú agus leagann sí béim ar an ról lárnach atá ag foraoiseoirí.

Is comhghuaillíocht riachtanach iad foraoisí sa troid i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta. Feidhmíonn siad mar doirteal carbóin agus cabhraíonn siad linn tionchair an athraithe aeráide a laghdú, mar shampla trí chathracha a fhuarú, sinn a chosaint ar thuilte trom, agus an tionchar triomach a laghdú. Ar an drochuair, tá go leor brú éagsúil ag baint le foraoisí na hEorpa, lena n-áirítear athrú aeráide.

Cosaint, athchóiriú agus bainistíocht inbhuanaithe foraoisí

Aiseolas

Socraíonn an Straitéis Foraoiseachta fís agus gníomhartha nithiúla chun méid agus cáilíocht na bhforaoisí san AE a mhéadú agus a gcosaint, a n-athchóiriú agus a n-athléimneacht a neartú. Méadóidh na gníomhartha atá beartaithe forghabháil carbóin trí doirteal agus stoic fheabhsaithe agus ar an gcaoi sin cur le maolú an athraithe aeráide. Geallann an Straitéis foraoisí príomhfháis agus seanfháis a chosaint go docht, foraoisí díghrádaithe a athbhunú, agus a chinntiú go ndéantar iad a bhainistiú go hinbhuanaithe - ar bhealach a chaomhnaíonn na seirbhísí éiceachórais ríthábhachtacha a sholáthraíonn foraoisí agus a bhfuil an tsochaí ag brath orthu.

Cuireann an Straitéis na cleachtais bhainistíochta foraoise is cairdiúla don aeráid agus don bhithéagsúlacht chun cinn, leagann sí béim ar an ngá le húsáid bithmhaise coillteach a choinneáil laistigh de theorainneacha inbhuanaitheachta, agus spreagann sí úsáid adhmaid atá tíosach ar acmhainní de réir phrionsabal an easghluaiseachta.

Ilfheidhmeacht fhoraoisí an AE a chinntiú

Aiseolas

Foráiltear leis an Straitéis freisin go bhforbrófar scéimeanna íocaíochta d’úinéirí agus do bhainisteoirí foraoise chun seirbhísí malartacha éiceachóras a sholáthar, eg trí chodanna dá bhforaoisí a choinneáil slán. Beidh an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) nua, i measc nithe eile, ina dheis chun tacaíocht níos spriocdhírithe a thabhairt d’fhoraoisithe agus d’fhorbairt inbhuanaithe foraoisí. Cruthóidh an struchtúr rialachais nua d’fhoraoisí spás níos cuimsithí do Bhallstáit, úinéirí agus bainisteoirí foraoisí, an tionscal, an saol acadúil agus an tsochaí shibhialta chun plé a dhéanamh faoi thodhchaí foraoisí san AE agus cuideoidh sé leis na sócmhainní luachmhara seo a choinneáil ar feadh na nglún atá le teacht.

Faoi dheireadh, fógraíonn an Straitéis Foraoiseachta togra dlíthiúil chun monatóireacht, tuairisciú agus bailiú sonraí foraoise san AE a mhéadú. Tabharfaidh bailiú sonraí comhchuibhithe an AE, in éineacht le pleanáil straitéiseach ar leibhéal na mBallstát, pictiúr cuimsitheach den stát, den éabhlóid agus de na forbairtí atá beartaithe i bhforaoisí san AE amach anseo. Tá sé seo fíorthábhachtach chun a chinntiú gur féidir le foraoisí a bhfeidhmeanna iomadúla a chomhlíonadh ar son na haeráide, na bithéagsúlachta agus an gheilleagair.

Tá a léarscáil bhóithre chun trí bhilliún crann breise a phlandáil ar fud na hEorpa faoi 2030 agus meas iomlán á tabhairt ar phrionsabail éiceolaíochta - an crann ceart san áit cheart chun na críche cearta.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Soláthraíonn foraoisí baile don chuid is mó den bhithéagsúlacht a fhaighimid ar an Domhan. Ionas go mbeidh ár n-uisce glan, agus ár n-ithreacha saibhir, teastaíonn foraoisí sláintiúla uainn. Tá foraoisí na hEorpa i mbaol. Sin é an fáth go n-oibreoimid chun iad a chosaint agus a athshlánú, chun bainistíocht foraoise a fheabhsú, agus chun tacú le foraoiseoirí agus airíoch foraoise. Sa deireadh, táimid go léir mar chuid den dúlra. A dhéanaimid chun an ghéarchéim aeráide agus bithéagsúlachta a chomhrac, déanaimid ar mhaithe lenár sláinte agus lenár dtodhchaí féin. "

Dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Is iad foraoisí scamhóga ár domhain: tá siad ríthábhachtach dár n-aeráid, bithéagsúlacht, ithir agus cáilíocht an aeir. Is iad foraoisí scamhóga ár sochaí agus ár ngeilleagair freisin: déanann siad slite beatha i gceantair thuaithe, soláthraíonn siad táirgí riachtanacha dár saoránaigh, agus tá luach sóisialta domhain acu trína nádúr. Aithníonn an Straitéis Foraoise nua an ilfheidhmeacht seo agus taispeánann sí conas is féidir le huaillmhian comhshaoil ​​dul lámh ar láimh le rath eacnamaíoch. Tríd an Straitéis seo, agus le tacaíocht ón gcomhbheartas talmhaíochta nua, cuirfidh ár bhforaoisí agus ár bhforaoisithe an saol isteach san Eoraip inbhuanaithe, rathúil agus neodrach ó thaobh na haeráide de. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Is oidhreacht nádúrtha luachmhar iad foraoisí Eorpacha nach féidir glacadh léi go deonach. Ní amháin go bhfuil sé riachtanach athléimneacht fhoraoisí na hEorpa a chosaint, a athshlánú agus a thógáil chun troid i gcoinne na ngéarchéimeanna aeráide agus bithéagsúlachta, ach freisin chun feidhmeanna socheacnamaíocha na bhforaoisí a chaomhnú. Taispeánann an rannpháirtíocht mhór i gcomhairliúcháin phoiblí go bhfuil cúram ar na hEorpaigh faoi thodhchaí ár bhforaoisí, mar sin ní mór dúinn an bealach a ndéanaimid ár bhforaoisí a chosaint, a bhainistiú agus a fhás a athrú go dtabharfadh sé tairbhí dáiríre do chách. "

cúlra

Is comhghuaillíocht riachtanach iad foraoisí sa troid i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta a bhuíochas dá bhfeidhm mar dhoirteanna carbóin chomh maith lena gcumas tionchair an athraithe aeráide a laghdú, mar shampla trí chathracha a fhuarú, sinn a chosaint ar thuilte trom, agus triomach a laghdú. tionchar. Is éiceachórais luachmhara iad freisin, ina bhfuil cuid mhór de bhithéagsúlacht na hEorpa. Cuireann a gcuid seirbhísí éiceachórais lenár sláinte agus lenár bhfolláine trí rialáil uisce, soláthar bia, cógais agus ábhar, laghdú agus rialú riosca tubaiste, cobhsú ithreach agus rialú creimthe, íonú aeir agus uisce. Is áit iad foraoisí le haghaidh áineasa, scíthe agus foghlama, chomh maith le cuid de shlí bheatha.

Tuilleadh eolais

Straitéis Foraoise nua an AE do 2030

Ceisteanna agus Freagraí ar Straitéis Nua Foraoiseachta an AE do 2030

Bileog Fíricí Dúlra agus Foraoisí

Bileog Fíricí - 3 billiún crann breise

Suíomh Gréasáin 3 billiún crann

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún claochlú gheilleagar agus sochaí an AE chun uaillmhianta aeráide a chomhlíonadh

Comhshaol

Sáraíonn poll ózóin Leathsféar an Deiscirt méid an Antartaice

foilsithe

on

Tá Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus ag coinneáil súil ghéar ar réigiún an Antartaigh chun monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt poll ózóin na bliana seo thar an bPol Theas, atá níos mó anois ná an Antartaice. Tar éis tús deas caighdeánach, tá fás mór tagtha ar pholl ózóin 2021 le seachtain anuas agus tá sé níos mó anois ná 75% de na poill ózóin ag an gcéim sin den séasúr ó 1979.

Eolaithe ón Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus Tá dlúthfhaireachán á dhéanamh ag (CAMS) ar fhorbairt poll ózóin an Antartaigh i mbliana. Ar an Lá Idirnáisiúnta chun an Ciseal Ózóin a Chaomhnú (16 Meán Fómhair) Tugtar an chéad nuashonrú stádais do CAMS ar an bpoll stratospheric a bhíonn le feiceáil gach bliain i rith earrach na hAstráile, agus ar an gciseal ózóin a chosnaíonn an Domhan ó airíonna dochracha sunrays. Cuireann an Lárionad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin CAMS i bhfeidhm thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh le maoiniú ón AE.

Dúirt Vincent-Henri Peuch, stiúrthóir Sheirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus: “I mbliana, d’fhorbair an poll ózóin mar a bhíothas ag súil leis ag tús an tséasúir. Tá an chuma air go bhfuil sé cosúil leis an mbliain seo caite, rud nach raibh thar a bheith eisceachtúil i mí Mheán Fómhair, ach a d'iompaigh isteach i gceann de na poill ózóin is faide a mhaireann inár dtaifead sonraí níos déanaí sa séasúr. Anois léiríonn ár réamhaisnéisí go bhfuil poll na bliana seo tagtha chun cinn i bpoll atá níos mó ná mar is gnách. Tá an vortex seasmhach go leor agus tá na teochtaí stratospheric fiú níos ísle ná an bhliain seo caite. Táimid ag féachaint ar pholl ózóin atá an-mhór agus a d’fhéadfadh a bheith domhain freisin. "

Monatóireacht oibríochtúil CAMS ar an gciseal ózóin Tá samhaltú ríomhairí á úsáid i dteannta le breathnuithe satailíte ar bhealach cosúil le réamhaisnéisí aimsire d’fhonn pictiúr cuimsitheach tríthoiseach a sholáthar ar staid an phoill ózóin. Chuige sin, comhcheanglaíonn CAMS píosaí éagsúla faisnéise atá ar fáil go héifeachtach. Is éard atá i gcuid amháin den anailís breathnuithe ar cholún iomlán an ózóin ó thomhais sa chuid ultraivialait den speictream gréine. Tá na breathnuithe seo ar ardchaighdeán ach níl siad ar fáil sa réigiún atá fós suite san oíche pholar. Tá tacar difriúil breathnuithe san áireamh, a sholáthraíonn faisnéis ríthábhachtach faoi struchtúr ingearach an chiseal ózóin, ach a bhfuil clúdach cothrománach teoranta aige. Trí chúig fhoinse éagsúla a chomhcheangal ar fad agus iad a thabhairt le chéile ag baint úsáide as a mhúnla uimhriúil sofaisticiúil, is féidir le CAMS pictiúr mionsonraithe den dáileadh ózóin a sholáthar le colún, próifíl agus dinimic iomlán comhsheasmhach. Tuilleadh faisnéise sa phreasráiteas ceangailte.

CAMS_Newsflash_Ozone Day_15092021_BEEN.docx
 
Is cuid de chlár spáis an Aontais Eorpaigh é Copernicus, le maoiniú ón AE, agus is é a phríomhchlár breathnadóireachta Cruinne, a fheidhmíonn trí shé sheirbhís théamacha: Atmaisféar, Mara, Talamh, Athrú Aeráide, Slándáil agus Éigeandáil. Seachadann sé sonraí agus seirbhísí oibríochta atá inrochtana go saor agus a sholáthraíonn faisnéis iontaofa agus cothrom le dáta d’úsáideoirí a bhaineann lenár bplainéad agus lena timpeallacht. Déanann an Coimisiún Eorpach an clár a chomhordú agus a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm i gcomhpháirtíocht leis na ballstáit, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA), an Eagraíocht Eorpach um Shaothrú Satailítí Meitéareolaíochta (EUMETSAT), an tIonad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin ( ECMWF), Gníomhaireachtaí AE agus Mercator Océan, i measc nithe eile. Feidhmíonn ECMWF dhá sheirbhís ó chlár breathnóireachta Copernicus Earth an AE: Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus (CAMS) agus Seirbhís Athraithe Aeráide Copernicus (C3S). Cuireann siad freisin le Seirbhís Bainistíochta Éigeandála Copernicus (CEMS), a chuireann Comhchomhairle Taighde an AE (JRC) i bhfeidhm. Is eagraíocht neamhspleách idir-rialtasach é an Lárionad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meánmhéide (ECMWF) le tacaíocht ó 34 stát. Is institiúid taighde agus seirbhís oibríochta 24/7 í, a tháirgeann agus a scaipeann tuartha aimsire uimhriúla dá bhallstáit. Tá na sonraí seo ar fáil go hiomlán do na seirbhísí meitéareolaíochta náisiúnta sna ballstáit. Tá an tsaoráid supercomputer (agus an chartlann sonraí gaolmhar) ag ECMWF ar cheann de na cinn is mó dá cineál san Eoraip agus is féidir le ballstáit 25% dá acmhainn a úsáid chun a gcuspóirí féin. Tá ECMWF ag leathnú a shuíomh ar fud a bhallstáit le haghaidh roinnt gníomhaíochtaí. Chomh maith le Ceanncheathrú sa RA agus Ionad Ríomhaireachta san Iodáil, beidh oifigí nua le fócas ar ghníomhaíochtaí a dhéantar i gcomhpháirtíocht leis an AE, mar Copernicus, lonnaithe i mBonn na Gearmáine ó Samhradh 2021.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Toghchán na Gearmáine: Teastaíonn níos mó gníomhaíochta ó athrú aeráide ó stailceoirí ocrais

foilsithe

on

Tá grúpa daoine óga sa tríú seachtain de stailc ocrais i mBeirlín, ag maíomh nach bhfuil páirtithe polaitiúla na Gearmáine ag tabhairt aghaidh go leordhóthanach ar athrú aeráide roimh olltoghchán na míosa seo, scríobhann Jenny Hill, Athrú aeráide.

Gheall na hagóideoirí - idir 18 agus 27 bliana d’aois - leanúint lena stailc ocrais go dtí go n-aontaíonn an triúr iarrthóirí mór le rá atá ag teacht in áit Angela Merkel bualadh leo.

Tá atmaisféar cúng i measc na bpubaill bheaga agus na meirgí péinteáilte le lámh gar do Seansaireacht na Gearmáine i mBeirlín.

Aiseolas

Deir an seisear daoine óga a bhí ar stailc ocrais le breis agus coicís go bhfuil siad ag mothú lag.

Ag 27, is é Jacob Heinze an duine is sine den lucht agóide anseo (deir lucht eagraithe go ndeachaigh ceathrar daoine eile ar stailc ocrais ar shiúl ón gcampa). Labhraíonn sé go mall, agus é ag streachailt go soiléir le díriú, ach dúirt sé leis an BBC, cé go bhfuil eagla air roimh iarmhairtí a “stailc ocrais éiginnte”, gur mó an eagla atá air roimh athrú aeráide.

"Dúirt mé le mo thuismitheoirí agus le mo chairde cheana féin go bhfuil seans ann nach bhfeicfidh mé arís iad," a dúirt sé.

Aiseolas

"Táim á dhéanamh seo toisc go bhfuil ag teip ar ár rialtais an ghlúin óg a shábháil ó thodhchaí atá níos faide ná an tsamhlaíocht. Rud atá uafásach. Táimid chun aghaidh a thabhairt ar chogadh maidir le hacmhainní cosúil le huisce, bia agus talamh agus is réaltacht é seo cheana féin a lán daoine ar domhan. "

Le níos lú ná dhá sheachtain in olltoghchán na Gearmáine, tá Jacob agus a chomh-agóideoirí ag éileamh go dtiocfaidh an triúr iarrthóirí mór le rá in ionad Angela Merkel mar Sheansailéir na Gearmáine agus labhairt leo.

Stailceoirí ocrais do bheartas aeráide i mBeirlín, 2021

Is féidir a rá gurb é an t-athrú aeráide an cheist toghcháin is mó anseo. Bhí tionchar ag agóidí ollmhóra sráide gníomhaithe óga ar athrú aeráide ar pholaiteoirí na Gearmáine le blianta beaga anuas ach dhírigh tuilte marfacha an iarthair na tíre imní an phobail freisin.

Ina ainneoin sin, abair na stailceoirí ocrais, níl aon cheann de na príomhpháirtithe polaitiúla - an páirtí Glas san áireamh - ag moladh bearta leordhóthanacha chun dul i ngleic leis an bhfadhb.

"Níl aon cheann dá gcláir ag cur na bhfíoras eolaíochta iarbhír san áireamh go dtí seo, go háirithe an baol a bhaineann le pointí a tholladh (athruithe aeráide dochúlaithe móra) agus an fhíric go bhfuilimid an-ghar dá sroicheadh," a deir an t-urlabhraí Hannah Luebbert.

Deir sí go bhfuil na hagóideoirí ag iarraidh ar an nGearmáin tionól saoránach mar a thugtar air a thionscnamh - grúpa daoine a roghnaítear chun gach cuid den tsochaí a léiriú - d’fhonn teacht ar réitigh.

“Is géarchéim pholaitiúil í an ghéarchéim aeráide freisin agus b’fhéidir géarchéim inár ndaonlathas, mar gheall ar bhunú toghcháin gach ceithre bliana agus tionchar mór brústocairí agus leasanna eacnamaíocha laistigh dár bparlaimintí go minic go bhfuil leasanna eacnamaíocha níos tábhachtaí ná ár sibhialtacht, ár maireachtáil, "a deir Ms Luebbert.

"Ní bhíonn tionchar ag brústocairí ar thionóil na saoránach sin agus ní polaiteoirí ansin a bhfuil eagla orthu nach dtoghfaí iad, níl ann ach daoine a úsáideann a réasúntacht."

Radharc ar champa gníomhaithe aeráide gar d’fhoirgneamh Reichstag an 12 Meán Fómhair, 2021 i mBeirlín, an Ghearmáin.
Deir na stailceoirí ocrais nach bhfuil aon duine de na hiarrthóirí ag déanamh a ndóthain chun tubaiste aeráide a chosc

Deir na stailceoirí ocrais nach bhfuil ach duine amháin d’iarrthóirí an Seansailéir - Annalena Baerbock ón bpáirtí Glas - tar éis freagairt, ach gur labhair sí leo ar an teileafón seachas freastal ar a n-éileamh ar chomhrá poiblí. Rinne sí achomharc orthu deireadh a chur lena stailc ocrais.

Ach gheall an grúpa - atá ag mealladh poiblíochta atá ag dul i méid - leanúint ar aghaidh, cé go n-admhaíonn siad anacair a dteaghlaigh agus a gcairde.

Ina ainneoin sin, a deir Jacob, tacaíonn a mháthair leis.

"Tá eagla uirthi. Tá an-eagla uirthi i ndáiríre ach tuigeann sí cén fáth a dtógaim na céimeanna seo. Bíonn sí ag caoineadh gach lá agus ag glaoch gach lá agus ag fiafraí díom nach fearr stopadh? Agus tagann muid i gcónaí go dtí an pointe nuair a deirimid nach bhfuil, is gá leanúint ar aghaidh, "a dúirt sé.

"Tá sé riachtanach i ndáiríre daoine a mhúscailt ar fud an domhain."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Tuilte

Duine amháin fós ar iarraidh tar éis tuilte i ndeisceart na Fraince

foilsithe

on

By

Buille gaoithe, clocha sneachta agus báistí i Rodilhan, Gard, an Fhrainc 14 Meán Fómhair, 2021, sa ghreim scáileáin seo a fhaightear ó fhíseán meán sóisialta. @ YLONA91 / trí REUTERS

Tuairiscíodh go raibh duine amháin fós ar iarraidh Dé Máirt (14 Meán Fómhair) tar éis do bháisteach torrential bualadh ar réigiún Gard i ndeisceart na Fraince, a dúirt an tAire Interior Gerald Darmanin, a thug cuairt ar an gceantar, scríobh Dominique Vidalon agus Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Fuarthas daoine eile a tuairiscíodh a bheith ar iarraidh, a dúirt údaráis áitiúla.

"Tá thart ar 60 sráidbhaile buailte go páirteach", a dúirt Darmanin ar BFM TV.

Aiseolas

“Tá feabhas tagtha ar chúrsaí na haimsire ó lár an tráthnóna ach rachaidh sé in olcas arís thar oíche,” a dúirt reachtaire an réigiúin i ráiteas, ag cur leis go ndúnfaí scoileanna an cheantair Dé Céadaoin (15 Meán Fómhair).

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending