Ceangail le linn

Comhshaol

Splish, splancscáileán! Snámh go sábháilte in uiscí na hEorpa an samhradh seo

ROINN:

foilsithe

on

Sa bhaile nó thar lear, is féidir le hEorpaigh taitneamh a bhaint as snámh go sábháilte an samhradh seo mar go gcomhlíonann 93% de shuíomhanna snámha na híoscheanglais cháilíochta atá leagtha amach faoi rialacha an AE.

Déantar breithniú ar roinnt 83% de shuíomhanna snámha ar fud an AE i 2020 mar shármhaith sa Tuarascáil bhliantúil Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, rud a chiallaíonn go raibh siad den chuid is mó saor ó thruailleáin díobhálach do shláinte an duine agus don chomhshaol.

Is iad na tíortha leis an líon is mó suíomhanna snámha le cáilíocht uisce den scoth - 95% nó níos mó - Málta, an Chipir, an Chróit, an Ghréig agus an Ostair.

Léigh an forbhreathnú seo ag míniú conas a fheabhsaíonn an AE sláinte an phobail.

Faigh amach níos mó 

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Dramhaíl phlaisteach

Dramhaíl phlaisteach agus athchúrsáil san AE: Fíricí agus figiúirí

foilsithe

on

Déantar beagnach aon trian de dhramhaíl phlaisteach san Eoraip a athchúrsáil. Faigh tuilleadh fíricí agus figiúirí maidir le dramhaíl phlaisteach agus a athchúrsáil san AE leis an bhfaisnéis seo, Cumann.

Infographic faoi dhramhaíl phlaisteach agus athchúrsáil san Eoraip
Faigh amach na fíricí faoi dhramhaíl phlaisteach agus athchúrsáil san AE  

D’fhás táirgeadh plaisteach go heaspónantúil i gceann cúpla scór bliain - ó 1.5 milliún tonna i 1950 go 359 milliún tonna in 2018 ar fud an domhain - agus leis an méid dramhaíola plaisteacha a bhí leis. Tar éis titim ghéar sa táirgeadh sa chéad leath de 2020 mar gheall ar an bpaindéim COVID-19, tháinig an táirgeadh ar ais arís sa dara leath den bhliain.

Tá bearta á ndéanamh ag an AE cheana féin chun méid na dramhaíola plaisteacha a laghdú, ach cad a tharlaíonn don dramhaíl a ghintear in ainneoin na n-iarrachtaí go léir? Agus conas is féidir rátaí athchúrsála plaisteacha a mhéadú?

Aiseolas

Cóireáil dramhaíola plaisteacha san Eoraip

San Eoraip, is é aisghabháil fuinnimh an bealach is mó a úsáidtear chun dramhaíl phlaisteach a dhiúscairt, agus athchúrsáil ina dhiaidh sin. Cuirtear thart ar 25% den dramhaíl phlaisteach ginte go léir i líonadh talún.

Déantar leath den phlaisteach a bhailítear lena athchúrsáil a onnmhairiú le cóireáil i dtíortha lasmuigh den AE. I measc na gcúiseanna le honnmhairiú tá an easpa cumais, teicneolaíochta nó acmhainní airgeadais chun an dramhaíl a chóireáil go háitiúil.

Roimhe seo, seoladh sciar suntasach den dramhaíl phlaisteach a onnmhairíodh go dtí an tSín, ach le déanaí srianta ar allmhairí dramhaíola plaisteacha is dóigh go laghdóidh onnmhairí an AE sa tSín a thuilleadh. Cruthaíonn sé seo an baol go méadófar níos mó loscadh agus líonadh talún dramhaíola plaisteacha san Eoraip. Idir an dá linn, tá an AE ag iarraidh bealaí ciorclacha agus cairdiúla don aeráid a aimsiú chun a dhramhaíl phlaisteach a bhainistiú.

Ciallaíonn an sciar íseal d’athchúrsáil phlaisteach san AE caillteanais shuntasacha don gheilleagar chomh maith leis an gcomhshaol. Meastar go gcailltear an geilleagar 95% de luach ábhar pacáistithe plaisteach tar éis timthriall gairid céadúsáide.

Ar fud an domhain, measann taighdeoirí gur phumpáil táirgeadh agus loscadh plaisteach níos mó ná 850 milliún tonna de gháis cheaptha teasa san atmaisféar in 2019. Faoi 2050, d’fhéadfadh na hastuithe sin ardú go 2.8 billiún tonna, agus d’fhéadfaí cuid de sin a sheachaint trí athchúrsáil níos fearr.

Léigh tuilleadh faoi bainistíocht dramhaíola san AE.

Fadhbanna le hathchúrsáil plaisteach

Is iad na príomhcheisteanna a bhaineann le hathchúrsáil phlaisteach cáilíocht agus praghas an táirge athchúrsáilte, i gcomparáid lena gcomhghleacaí neamhchúrsáilte. Éilíonn próiseálaithe plaisteacha méideanna móra plaisteach athchúrsáilte, a mhonaraítear de réir sonraíochtaí atá faoi rialú docht agus ar phraghas iomaíoch.

Mar sin féin, ós rud é go ndéantar plaistigh a shaincheapadh go héasca de réir riachtanais - feidhmiúil nó estéiseach - gach monaróra, castaíonn éagsúlacht an amhábhair an próiseas athchúrsála, rud a fhágann go bhfuil sé costasach agus a théann i bhfeidhm ar cháilíocht an táirge deiridh. Mar thoradh air sin, tá an t-éileamh ar phlaistigh athchúrsáilte ag fás go gasta, ach in 2018 ní raibh ann ach 6% den éileamh ar phlaistigh san Eoraip.

Faigh tuilleadh eolais faoi phleananna an AE chun geilleagar ciorclach a bhaint amach faoi 2050, lena n-áirítear laghdú plaisteach.

EU réitigh chun rátaí athchúrsála a mhéadú

I mí na Bealtaine 2018, chuir an Coimisiún Eorpach togra chun tosaigh chun aghaidh a thabhairt ar cheist na bruscar mara plaisteach. Cuimsíonn sé toirmeasc AE ar tháirgeadh na 10 plaistigh aonúsáide is fearr atá le fáil ar thránna na hEorpa ón 3 Iúil 2021.

Mar chuid den Déileáil ghlas, Ba cheart 55% de dhramhaíl phacáistithe plaisteach a athchúrsáil faoi 2030. Thabharfadh sé sin le tuiscint dearadh níos fearr le haghaidh in-athchúrsála, ach creideann FPEnna go bhfuil gá le bearta chun an margadh do phlaisteach athchúrsáilte a spreagadh.

D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sna bearta seo:

  • Caighdeáin cháilíochta a chruthú do phlaistigh thánaisteacha;
  • deimhniú a spreagadh d’fhonn muinín an tionscail agus na dtomhaltóirí a mhéadú;
  • rialacha éigeantacha a thabhairt isteach maidir le híosábhar athchúrsáilte i dtáirgí áirithe, agus;
  • tíortha an AE a spreagadh chun smaoineamh ar CBL ar tháirgí athchúrsáilte a laghdú.


Thacaigh Parlaimint na hEorpa leis an srian ar mhálaí plaisteacha meáchain éadroma san AE i 2015.

Ina theannta sin d’iarr FPEnna ar an gCoimisiún a ghlacadh gníomh i gcoinne micrea-phlaistigh.

Léigh tuilleadh faoi straitéis an AE chun dramhaíl phlaisteach a laghdú.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Bainistíocht uisce: Téann an Coimisiún i gcomhairle chun liostaí truailleán a théann i bhfeidhm ar uisce dromchla agus screamhuisce a nuashonrú

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar líne tuairimí a lorg ar an athbhreithniú atá le teacht ar liostaí na dtruailleán a tharlaíonn in uiscí dromchla agus screamhuisce, chomh maith le caighdeáin rialála chomhfhreagracha. Tá an tionscnamh seo thar a bheith tábhachtach chun an ceann a glacadh le déanaí a chur i bhfeidhm Plean Gníomhaíochta nialais Truaillithe mar chuid den Déileáil Ghlas na hEorpa, agus iarrachtaí níos leithne chun úsáid uisce níos éifeachtaí agus níos sábháilte a chinntiú.

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Ba cheart go mbainfeadh gach Eorpach leas as uisce glan. Tá sé ríthábhachtach sláinte an duine agus an comhshaol a chinntiú go bhfuil dea-chaighdeán dromchla agus screamhuisce san Eoraip. Caithfear truailliú de bharr lotnaidicídí, ceimiceán de dhéantús an duine nó ó iarmhair cógaisíochta a sheachaint a oiread agus is féidir. Ba mhaith linn do thuairimí a chloisteáil faoin mbealach is fearr chun é seo a bhaint amach. "

Fuarthas meastóireacht le déanaí (‘seiceáil folláine’) i mí na Nollag 2019 Beidh reachtaíocht uisce an AE oiriúnach go ginearálta don fheidhm. Tá gá le feabhsú, áfach, ar ghnéithe amhail infheistíocht, rialacha a chur i bhfeidhm, cuspóirí uisce a chomhtháthú i mbeartais eile, simpliú riaracháin agus digitiú. Tá sé mar aidhm ag an athbhreithniú seo aghaidh a thabhairt ar chuid de na heasnaimh maidir le truailliú ceimiceach agus an oibleagáid dhlíthiúil liostaí truailleán a athbhreithniú go rialta, chomh maith le cuidiú le cur chun feidhme a luathú. Tá an comhairliúchán poiblí oscailte le haghaidh aiseolais go dtí 1 Samhain 2021. Tá tuilleadh faisnéise faoi seo scaoileadh nuachta.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending