Ceangail le linn

Comhshaol

Seolann AE plean mór aeráide le haghaidh 'ár leanaí agus garpháistí'

ROINN:

foilsithe

on

Nocht lucht déanta beartas an Aontais Eorpaigh Dé Céadaoin (14 Iúil) a bplean is uaillmhianaí fós le dul i ngleic leis an athrú aeráide, agus é mar aidhm aige spriocanna glasa a chur i ngníomh nithiúil sa deich mbliana seo agus sampla a leagan síos do gheilleagair mhóra eile an domhain, scríobh Kate Abnett, Biúró Foo Yun-Chee agus Reuters ar fud an AE.

Leag an Coimisiún Eorpach, comhlacht feidhmiúcháin an AE, amach go mionchruinn conas is féidir le 27 tír an bhloc a gcuspóir comhchoiteann a bhaint amach chun glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ó leibhéil 1990 faoi 2030 - céim i dtreo astaíochtaí “glan nialas” faoi 2050. Léigh níos mó.

Ciallóidh sé seo an costas a bhaineann le carbón a astú le haghaidh téimh, iompair agus déantúsaíochta, cáin a ghearradh ar bhreosla eitlíochta ardcharbóin agus breosla seolta nár gearradh aon cháin air roimhe seo, agus allmhaireoirí a ghearradh ag an teorainn as an charbón a astaítear agus táirgí mar stroighin, cruach á ndéanamh. agus alúmanam thar lear. Déanfaidh sé an t-inneall dócháin inmheánaigh a choinsíniú go stair.

Aiseolas

"Sea, tá sé deacair," a dúirt príomhfheidhmeannach bheartas aeráide an AE, Frans Timmermans, ag comhdháil nuachta. "Ach is oibleagáid é freisin, mar má thréigimid ár n-oibleagáid cuidiú leis an gcine daonna, maireachtáil laistigh de theorainneacha pláinéadacha, theipfimid, ní amháin orainn féin, ach theipfimid ar ár leanaí agus ar ár garpháistí."

Ba é praghas na teipe, a dúirt sé, go mbeidís “ag troid cogaí thar uisce agus bia”.

Éileoidh na bearta “Fit for 55” cead ó na ballstáit agus ó pharlaimint na hEorpa, próiseas a d’fhéadfadh dhá bhliain a thógáil.

De réir mar a fhéachann lucht déanta beartas le hathchóirithe tionsclaíocha a chothromú leis an ngá leis an ngeilleagar a chosaint agus ceartas sóisialta a chur chun cinn, beidh brústocaireacht dhian orthu ó ghnó, ó bhallstáit níos boichte atá ag iarraidh méaduithe ar chostais mhaireachtála a choinneáil siar, agus ó na tíortha níos truaillithe atá ann trasdul costasach a bheith rompu.

Dúirt roinnt feachtais comhshaoil ​​go raibh an Coimisiún ró-aireach. Bhí Greenpeace scanrúil. "Tá ceiliúradh na bpolasaithe seo cosúil le geansaí ard ag éileamh bonn as a bheith ag rith isteach faoin mbeár," a dúirt stiúrthóir Greenpeace EU, Jorgo Riss, i ráiteas.

"Tá an pacáiste iomlán seo bunaithe ar sprioc atá ró-íseal, nach seasann leis an eolaíocht, agus ní choiscfidh sé scriosadh chórais tacaíochta beatha ár bplainéad."

Ach tá imní ar ghnó cheana féin faoina bhunlíne.

Dúirt Peter Adrian, uachtarán DIHK, cumann na Gearmáine de sheomraí tionscail agus tráchtála, nach raibh na praghsanna arda CO2 “inbhuanaithe ach má chuirtear cúiteamh ar fáil ag an am céanna do na cuideachtaí a bhfuil tionchar ar leith orthu”.

Ní tháirgeann an AE ach 8% d’astaíochtaí domhanda, ach tá súil aige go bhfaighidh a shampla gníomh uaillmhianach ó gheilleagair mhóra eile nuair a thiocfaidh siad le chéile i mí na Samhna i nGlaschú don chéad chomhdháil aeráide cloch mhíle eile de chuid na Náisiún Aontaithe.

"Ba í an Eoraip an chéad mhór-roinn a dhearbhaigh go raibh sí neodrach ó thaobh na haeráide de i 2050, agus anois táimid ar na chéad chinn a chuir treochlár coincréite ar an tábla," a dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen.

Tagann an pacáiste laethanta tar éis do California ceann de na teochtaí is airde a taifeadadh ar domhan, an ceann is déanaí de shraith tonn teasa a bhuail an Rúis, Tuaisceart na hEorpa agus Ceanada.

Breathnaíonn Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Frans Timmermans air le linn comhdhála nuachta chun tograí nua beartais aeráide an AE a chur i láthair, sa Bhruiséil, sa Bheilg, 14 Iúil, 2021. REUTERS / Yves Herman
Cuireann Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen tograí nua beartais aeráide an AE i láthair mar a shuíonn Coimisinéir an AE Paolo Gentiloni in aice léi, sa Bhruiséil, sa Bheilg, 14 Iúil, 2021. REUTERS / Yves Herman

De réir mar a bhraitheann athrú aeráide ó na trópaicí scuabtha tíofún go dtí talamh torrach na hAstráile, mhol an Bhruiséil dosaen beartas chun díriú ar fhormhór na bhfoinsí móra d’astaíochtaí breosla iontaise a spreagann é, lena n-áirítear gléasraí cumhachta, monarchana, gluaisteáin, eitleáin agus córais téimh. i bhfoirgnimh.

Go dtí seo tá astaíochtaí 24% gearrtha ag an AE ó leibhéil 1990, ach tá go leor de na céimeanna is soiléire, mar shampla spleáchas ar ghual a laghdú chun cumhacht a ghiniúint, tógtha cheana féin.

Teastóidh coigeartuithe níos mó sna deich mbliana amach romhainn, agus súil fhadtéarmach ar 2050, dar le heolaithe mar spriocdháta don domhan glan-astaíochtaí nialasacha carbóin a bhaint amach nó a chur i mbaol go mbeidh athrú aeráide tubaisteach.

Leanann na bearta croíphrionsabal: roghanna truaillithe níos costasaí agus níos glaise a dhéanamh níos tarraingtí do 25 milliún gnóthas an AE agus beagnach leathbhilliún duine.

De réir na dtograí, beidh sé dodhéanta díolacháin carranna peitril agus díosail a dhíol san AE faoi 2035 de bharr teorainneacha astaíochtaí níos doichte. Léigh níos mó.

Le cuidiú le ceannaitheoirí ionchasacha a bhfuil eagla orthu go bhfuil raon ró-ghearr ag gluaisteáin leictreacha inacmhainne, mhol an Bhruiséil go gcuirfeadh stáit pointí luchtaithe poiblí nach mó ná 60 km (37 míle) óna chéile ar mhórbhóithre faoi 2025.

Cuirfidh ollchóiriú ar Chóras Trádála Astuithe an AE (ETS), an margadh carbóin is mó ar domhan, iallach ar mhonarchana, gléasraí cumhachta agus aerlínte níos mó a íoc chun CO2 a astú. Ceanglófar ar úinéirí loinge íoc as a gcuid truaillithe den chéad uair. Léigh níos mó.

Gearrfaidh margadh carbóin nua AE costais CO2 ar na hearnálacha iompair agus tógála agus ar fhoirgnimh téimh.

Ní bheidh gach duine sásta le togra chun cuid den ioncam ó cheadanna carbóin a úsáid chun an t-ardú dosheachanta i mbillí breosla teaghlach ar ioncam íseal a mhaolú - go háirithe mar go mbeidh spriocanna náisiúnta níos doichte ag tíortha chun astaíochtaí sna hearnálacha sin a laghdú.

Ba mhaith leis an gCoimisiún freisin an chéad taraif teorann carbóin ar domhan a fhorchur, chun a chinntiú nach bhfuil buntáiste iomaíoch ag monaróirí eachtracha ar ghnólachtaí san AE a gceanglaítear orthu íoc as an CO2 a tháirg siad chun earraí atá dian ar charbón a dhéanamh mar stroighin nó leasachán. Léigh níos mó.

Idir an dá linn, forchuirfidh ollchóiriú cánach cáin ar fud an AE ar bhreoslaí eitlíochta a thruailliú. Léigh níos mó.

Beidh ar bhallstáit an AE foraoisí agus féarthailte a thógáil suas - na taiscumair a choinníonn dé-ocsaíd charbóin as an atmaisféar. Léigh níos mó.

I gcás roinnt tíortha AE, is deis é an pacáiste ceannaireacht dhomhanda an AE a dhearbhú maidir le dul i ngleic leis an athrú aeráide, agus a bheith chun tosaigh dóibh siúd atá ag forbairt na dteicneolaíochtaí a theastaíonn.

Ach tá riteoga eolacha nochtaithe ag na pleananna. Bíonn ballstáit níos boichte ar an airdeall faoi aon rud a ardóidh costais don tomhaltóir, cé go dteastaíonn réigiúin atá ag brath ar ghléasraí cumhachta agus mianaigh guail-ráthaithe ráthaíochtaí go dtacófar níos mó le haghaidh claochlú a fhágfaidh go mbeidh dislocation agus a mbeidh athoiliúint mhór ag teastáil uaidh.

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Dramhaíl phlaisteach

Dramhaíl phlaisteach agus athchúrsáil san AE: Fíricí agus figiúirí

foilsithe

on

Déantar beagnach aon trian de dhramhaíl phlaisteach san Eoraip a athchúrsáil. Faigh tuilleadh fíricí agus figiúirí maidir le dramhaíl phlaisteach agus a athchúrsáil san AE leis an bhfaisnéis seo, Cumann.

Infographic faoi dhramhaíl phlaisteach agus athchúrsáil san Eoraip
Faigh amach na fíricí faoi dhramhaíl phlaisteach agus athchúrsáil san AE  

D’fhás táirgeadh plaisteach go heaspónantúil i gceann cúpla scór bliain - ó 1.5 milliún tonna i 1950 go 359 milliún tonna in 2018 ar fud an domhain - agus leis an méid dramhaíola plaisteacha a bhí leis. Tar éis titim ghéar sa táirgeadh sa chéad leath de 2020 mar gheall ar an bpaindéim COVID-19, tháinig an táirgeadh ar ais arís sa dara leath den bhliain.

Tá bearta á ndéanamh ag an AE cheana féin chun méid na dramhaíola plaisteacha a laghdú, ach cad a tharlaíonn don dramhaíl a ghintear in ainneoin na n-iarrachtaí go léir? Agus conas is féidir rátaí athchúrsála plaisteacha a mhéadú?

Aiseolas

Cóireáil dramhaíola plaisteacha san Eoraip

San Eoraip, is é aisghabháil fuinnimh an bealach is mó a úsáidtear chun dramhaíl phlaisteach a dhiúscairt, agus athchúrsáil ina dhiaidh sin. Cuirtear thart ar 25% den dramhaíl phlaisteach ginte go léir i líonadh talún.

Déantar leath den phlaisteach a bhailítear lena athchúrsáil a onnmhairiú le cóireáil i dtíortha lasmuigh den AE. I measc na gcúiseanna le honnmhairiú tá an easpa cumais, teicneolaíochta nó acmhainní airgeadais chun an dramhaíl a chóireáil go háitiúil.

Roimhe seo, seoladh sciar suntasach den dramhaíl phlaisteach a onnmhairíodh go dtí an tSín, ach le déanaí srianta ar allmhairí dramhaíola plaisteacha is dóigh go laghdóidh onnmhairí an AE sa tSín a thuilleadh. Cruthaíonn sé seo an baol go méadófar níos mó loscadh agus líonadh talún dramhaíola plaisteacha san Eoraip. Idir an dá linn, tá an AE ag iarraidh bealaí ciorclacha agus cairdiúla don aeráid a aimsiú chun a dhramhaíl phlaisteach a bhainistiú.

Ciallaíonn an sciar íseal d’athchúrsáil phlaisteach san AE caillteanais shuntasacha don gheilleagar chomh maith leis an gcomhshaol. Meastar go gcailltear an geilleagar 95% de luach ábhar pacáistithe plaisteach tar éis timthriall gairid céadúsáide.

Ar fud an domhain, measann taighdeoirí gur phumpáil táirgeadh agus loscadh plaisteach níos mó ná 850 milliún tonna de gháis cheaptha teasa san atmaisféar in 2019. Faoi 2050, d’fhéadfadh na hastuithe sin ardú go 2.8 billiún tonna, agus d’fhéadfaí cuid de sin a sheachaint trí athchúrsáil níos fearr.

Léigh tuilleadh faoi bainistíocht dramhaíola san AE.

Fadhbanna le hathchúrsáil plaisteach

Is iad na príomhcheisteanna a bhaineann le hathchúrsáil phlaisteach cáilíocht agus praghas an táirge athchúrsáilte, i gcomparáid lena gcomhghleacaí neamhchúrsáilte. Éilíonn próiseálaithe plaisteacha méideanna móra plaisteach athchúrsáilte, a mhonaraítear de réir sonraíochtaí atá faoi rialú docht agus ar phraghas iomaíoch.

Mar sin féin, ós rud é go ndéantar plaistigh a shaincheapadh go héasca de réir riachtanais - feidhmiúil nó estéiseach - gach monaróra, castaíonn éagsúlacht an amhábhair an próiseas athchúrsála, rud a fhágann go bhfuil sé costasach agus a théann i bhfeidhm ar cháilíocht an táirge deiridh. Mar thoradh air sin, tá an t-éileamh ar phlaistigh athchúrsáilte ag fás go gasta, ach in 2018 ní raibh ann ach 6% den éileamh ar phlaistigh san Eoraip.

Faigh tuilleadh eolais faoi phleananna an AE chun geilleagar ciorclach a bhaint amach faoi 2050, lena n-áirítear laghdú plaisteach.

EU réitigh chun rátaí athchúrsála a mhéadú

I mí na Bealtaine 2018, chuir an Coimisiún Eorpach togra chun tosaigh chun aghaidh a thabhairt ar cheist na bruscar mara plaisteach. Cuimsíonn sé toirmeasc AE ar tháirgeadh na 10 plaistigh aonúsáide is fearr atá le fáil ar thránna na hEorpa ón 3 Iúil 2021.

Mar chuid den Déileáil ghlas, Ba cheart 55% de dhramhaíl phacáistithe plaisteach a athchúrsáil faoi 2030. Thabharfadh sé sin le tuiscint dearadh níos fearr le haghaidh in-athchúrsála, ach creideann FPEnna go bhfuil gá le bearta chun an margadh do phlaisteach athchúrsáilte a spreagadh.

D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sna bearta seo:

  • Caighdeáin cháilíochta a chruthú do phlaistigh thánaisteacha;
  • deimhniú a spreagadh d’fhonn muinín an tionscail agus na dtomhaltóirí a mhéadú;
  • rialacha éigeantacha a thabhairt isteach maidir le híosábhar athchúrsáilte i dtáirgí áirithe, agus;
  • tíortha an AE a spreagadh chun smaoineamh ar CBL ar tháirgí athchúrsáilte a laghdú.


Thacaigh Parlaimint na hEorpa leis an srian ar mhálaí plaisteacha meáchain éadroma san AE i 2015.

Ina theannta sin d’iarr FPEnna ar an gCoimisiún a ghlacadh gníomh i gcoinne micrea-phlaistigh.

Léigh tuilleadh faoi straitéis an AE chun dramhaíl phlaisteach a laghdú.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Bainistíocht uisce: Téann an Coimisiún i gcomhairle chun liostaí truailleán a théann i bhfeidhm ar uisce dromchla agus screamhuisce a nuashonrú

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar líne tuairimí a lorg ar an athbhreithniú atá le teacht ar liostaí na dtruailleán a tharlaíonn in uiscí dromchla agus screamhuisce, chomh maith le caighdeáin rialála chomhfhreagracha. Tá an tionscnamh seo thar a bheith tábhachtach chun an ceann a glacadh le déanaí a chur i bhfeidhm Plean Gníomhaíochta nialais Truaillithe mar chuid den Déileáil Ghlas na hEorpa, agus iarrachtaí níos leithne chun úsáid uisce níos éifeachtaí agus níos sábháilte a chinntiú.

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Ba cheart go mbainfeadh gach Eorpach leas as uisce glan. Tá sé ríthábhachtach sláinte an duine agus an comhshaol a chinntiú go bhfuil dea-chaighdeán dromchla agus screamhuisce san Eoraip. Caithfear truailliú de bharr lotnaidicídí, ceimiceán de dhéantús an duine nó ó iarmhair cógaisíochta a sheachaint a oiread agus is féidir. Ba mhaith linn do thuairimí a chloisteáil faoin mbealach is fearr chun é seo a bhaint amach. "

Fuarthas meastóireacht le déanaí (‘seiceáil folláine’) i mí na Nollag 2019 Beidh reachtaíocht uisce an AE oiriúnach go ginearálta don fheidhm. Tá gá le feabhsú, áfach, ar ghnéithe amhail infheistíocht, rialacha a chur i bhfeidhm, cuspóirí uisce a chomhtháthú i mbeartais eile, simpliú riaracháin agus digitiú. Tá sé mar aidhm ag an athbhreithniú seo aghaidh a thabhairt ar chuid de na heasnaimh maidir le truailliú ceimiceach agus an oibleagáid dhlíthiúil liostaí truailleán a athbhreithniú go rialta, chomh maith le cuidiú le cur chun feidhme a luathú. Tá an comhairliúchán poiblí oscailte le haghaidh aiseolais go dtí 1 Samhain 2021. Tá tuilleadh faisnéise faoi seo scaoileadh nuachta.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending