Ceangail le linn

Geilleagar

Cánachas: Tograí nua chun rialacha cánach a shimpliú agus chun costais chomhlíonta a laghdú do ghnólachtaí trasteorann

ROINN:

foilsithe

on

Tá príomhphacáiste tionscnamh glactha ag an gCoimisiún Eorpach chun costais chomhlíonta cánach a laghdú do ghnólachtaí móra trasteorann san Aontas Eorpach.

Déanfaidh an togra, ar a dtugtar “Gnó san Eoraip: Creat le haghaidh Cánachas Ioncaim” (BEFIT), an saol níos éasca do ghnólachtaí agus d’údaráis chánach araon trí shraith aonair rialacha nua a thabhairt isteach chun bonn cánach grúpaí cuideachtaí a chinneadh. Laghdóidh sé sin costais chomhlíonta do ghnólachtaí móra a oibríonn i níos mó ná ballstát amháin agus éascóidh sé d’údaráis náisiúnta cánach a chinneadh cé na cánacha is cóir a bheith dlite. D’fhéadfadh na rialacha nua, níos simplí costais chomhlíonta cánach do ghnólachtaí a oibríonn san AE a laghdú suas le 65%.

Ciallóidh BEFIT:

  • Déanfaidh cuideachtaí atá ina mbaill den ghrúpa céanna a mbonn cánach a ríomh de réir comhshraith rialacha.
  • Déanfar boinn chánach gach ball den ghrúpa a chomhbhailiú in aon bhonn cánach amháin.
  • Beidh céatadán den bhonn cánach comhiomlán arna ríomh ar bhonn mheán na dtorthaí inchánach sna trí bliana fioscacha roimhe sin ag gach ball den ghrúpa BEFIT.

Má dhéileáiltear le 27 córas cánach náisiúnta éagsúil, gach ceann lena rialacha sonracha, bíonn sé costasach do chuideachtaí maidir le comhlíonadh cánach. Díspreagann sé sin infheistíocht trasteorann san AE, rud a chuireann gnólachtaí Eorpacha faoi mhíbhuntáiste iomaíoch i gcomparáid le cuideachtaí in áiteanna eile ar domhan.

Níos mine

Tógann an togra ar chomhaontú cánach idirnáisiúnta ECFE/G20 ar íosleibhéal cánachais domhanda, agus ar Threoir Cholún a Dó a glacadh ag deireadh 2022. Gabhann sé ionad CCTB (bonn coiteann cánach corparáidí) an Choimisiúin agus CCCTB (bonn cánach corparáidí comhdhlúite coitianta). ) tograí, a tharraingítear siar[1]. Beidh na rialacha nua éigeantach do ghrúpaí a oibríonn san AE a bhfuil comhioncam bliantúil de €750 milliún ar a laghad acu, agus i gcás ina bhfuil ar a laghad 75 % de na cearta úinéireachta nó de na cearta a thugann teidlíocht ar bhrabús ag an máthair-eintiteas deiridh.

Beidh na rialacha roghnach do ghrúpaí níos lú, a fhéadfaidh rogha a dhéanamh tarraingt isteach fad a bhíonn ráitis airgeadais chomhdhlúite á n-ullmhú acu. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina ábhar spéise ar leith do FBManna.

Aiseolas

Praghsáil aistrithe

Áirítear sa phacáiste freisin togra a bhfuil sé d’aidhm aige rialacha praghsála aistrithe laistigh den AE a chomhchuibhiú agus cur chuige coiteann a áirithiú maidir le praghsáil aistrithe.

Méadóidh an togra cinnteacht cánach agus maolófar an riosca dlíthíochta agus cánachais dhúbailte. Laghdóidh an Treoir freisin na deiseanna atá ag cuideachtaí praghsáil aistrithe a úsáid chun críocha ionsaitheacha pleanála cánach.

Na chéad chéimeanna eile

Nuair a bheidh na tograí glactha ag an gComhairle, ba cheart go dtiocfadh siad i bhfeidhm an 1 Iúil 2028 (i gcás BEFIT) agus ón 1 Eanáir 2026 (i gcás an togra maidir le praghsáil aistrithe).

Chun tuilleadh eolais a

Ceisteanna agus Freagraí ar BEFIT agus praghsáil aistrithe

Togra dlí BEFIT

Praghsáil Aistrithe

Bileog Eolais BEFIT


[1] COM(2016) 685 críochnaitheach agus COM(2016) 683 críochnaitheach.

Inniu, tá céim eile á ghlacadh ag an gCoimisiún i dtreo dlíthe cánach an AE a shimpliú agus iad a dhéanamh níos cothroime do chuideachtaí atá gníomhach i níos mó ná Ballstát amháin. Beidh FBManna in ann sraith amháin rialacha a úsáid chun a dtuairisceáin chánach a chomhdú, in ionad déileáil le 27 réimeas náisiúnta éagsúil. Sábhálfaidh sé seo iad i gcostais chomhlíonta agus spreagfaidh sé níos mó infheistíochta trasteorann agus iomaíochais. Maidir le cánachas corparáideach, tógann tograí an lae inniu ar obair a rinne an ECFE/G20 chun comhshraith rialacha a bhunú chun bonn cánach cuideachtaí a chinneadh agus chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a bhaineann le praghsáil aistrithe – amhail aistriú brabúis, seachaint cánach agus cánachas dúbailte – mar sin de. maidir le cinnteacht cánach a fheabhsú agus deiseanna do phleanáil ionsaitheach cánach a laghdú.Valdis Dombrovskis, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin do Gheilleagar a Oibríonn do Dhaoine - 11/09/2023

Tá sé d’aidhm ag tograí an lae inniu é a dhéanamh níos fusa do ghnólachtaí, idir bheag agus mhór, oibriú san AE, costais chomhlíonta cánach a laghdú agus acmhainní a shaoradh dóibh chun infheistíocht a dhéanamh agus poist a chruthú. Éascóidh ár gcuid moltaí iarrachtaí na n-údarás cánach freisin chun a chinntiú go n-íocann cuideachtaí an méid atá dlite go cuí. Tar éis glacadh le Treoir an AE lena n-áirithítear íosráta cánach éifeachtach do ghrúpaí ilnáisiúnta móra, glacaimid céim thábhachtach eile inniu i dtreo córais chánach atá níos simplí, níos soiléire agus níos costéifeachtaí san AE.Paolo Gentiloni, Coimisinéir an Gheilleagair - 11/09/ 2023

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending