Ceangail le linn

Cosaint

Tionscal cosanta: Cuireann an Coimisiún tús le Ciste Cosanta na hEorpa le € 1.2 billiún agus bronnann sé 26 tionscadal nua um chomhoibriú tionsclaíoch ar níos mó ná € 158 milliún

ROINN:

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún pacáiste cinntí a thacaíonn le cumas iomaíochais agus nuálaíochta thionscal cosanta an AE. Réitíonn glacadh an chéad chláir oibre bhliantúil ón gCiste Cosanta Eorpach (EDF) an bealach chun 23 glao a sheoladh láithreach ar thograí le haghaidh maoiniú AE de € 1.2 billiún san iomlán mar thacaíocht do thionscadail chomhoibritheacha taighde agus forbartha cosanta. Ina theannta sin, faoi chlár réamhtheachtaithe an EDF, Clár Forbartha Tionscail Cosanta na hEorpa (EDIDP), roghnaíodh 26 tionscadal nua le buiséad de níos mó ná € 158 milliún le haghaidh maoinithe. Ina theannta sin, fuair dhá mhórthionscadal forbartha cumais deontas € 137m a dámhadh go díreach faoin EDIDP.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach Margrethe Vestager: “Tá ról lárnach ag Ciste Cosanta na hEorpa anois maidir le comhoibriú tionsclaíoch cosanta san Eoraip a thabhairt i gcrích go buan. Cothóidh sé seo iomaíochas an AE agus rannchuideoidh sé lenár n-uaillmhianta teicneolaíochta a bhaint amach. Le rannpháirtíocht shuntasach cuideachtaí de gach méid agus ó gach cearn den AE, soláthraíonn an Ciste deiseanna iontacha chun nuálaíocht agus cumais cheannródaíocha a chothú. Is tús an-geallta é 30% den mhaoiniú a théann chuig fiontair bheaga agus mheánmhéide. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “I 2021, tá Ciste Cosanta na hEorpa ag teacht ar an saol. Leis an gcéad chlár cosanta tiomnaithe riamh ag an AE, beidh comhar Eorpach i gcosaint mar ghnáthnós. Beidh údaráis phoiblí ag caitheamh níos fearr le chéile, agus bainfidh cuideachtaí - mór nó beag - as na ballstáit go léir leas as, agus beidh slabhraí luacha tionsclaíocha cosanta Eorpacha níos comhtháite mar thoradh orthu. In 2021 amháin, maoineoidh an EDF suas le EUR 1.2bn i dtionscadail ardchumais cosanta mar an chéad ghlúin eile de throdaithe aerárthaí, umair nó longa, chomh maith le teicneolaíochtaí cosanta criticiúla mar scamall míleata, AI, leathsheoltóirí, spás, bearta cíbear nó cuntar míochaine. "

Aiseolas

2021 Clár oibre EDF: Athrú céim ar uaillmhian

Le linn na chéad bhliana, cómhaoiníonn an EDF tionscadail chasta ar mhórscála ar mhéid iomlán de € 1.2bn. Chun an rolladh amach uaillmhianach seo a mhaoiniú, comhlánaíodh buiséad ED2021 930 de € 290m le 'breisithe' de € 2022m ó bhuiséad XNUMX EDF. Ligfidh sé seo do thionscadail forbartha cumais ar scála mór agus uaillmhianach a thosú agus clúdach téamach leathan a chinntiú ar ábhair eile a bhfuil gealladh fúthu.

Agus é mar aidhm ilroinnt chumais chosanta an AE a laghdú, iomaíochas thionscal cosanta an AE a fheabhsú agus idir-inoibritheacht táirgí agus teicneolaíochtaí, tá an 2021 clár oibre EDF spreagfaidh agus tacóidh sé le roinnt tionscadal forbartha cumais agus caighdeánaithe.

Sa chéad bhliain, leithdháilfidh an EDF timpeall € 700m chun ardáin agus córais chosanta ar scála mór agus casta a ullmhú mar chórais trodaire na chéad ghlúine eile nó cabhlach feithiclí talún, longa digiteacha agus modúlach, agus cosaint diúracán ballistic.

Beidh thart ar € 100m tiomnaithe do theicneolaíochtaí criticiúla, a fheabhsóidh feidhmíocht agus athléimneacht trealaimh chosanta amhail intleacht shaorga agus scamall d’oibríochtaí míleata, leathsheoltóirí i réimse na gcomhpháirteanna infridhearg agus rada-minicíochta.

Méadóidh an EDF freisin sineirgí le beartais agus cláir shibhialta eile an AE, go háirithe i réimse na spás (timpeall € 50m), freagra míochaine (timpeall € 70m), agus digiteach agus cibear (timpeall € 100m). Tá sé mar aidhm leis seo tras-toirchiú a chothú, iontráil imreoirí nua a chumasú agus spleáchais theicneolaíocha a laghdú.

Déanfaidh an Ciste nuálaíocht cheannródaíoch trí níos mó ná € 120m leithdháilte ar theicneolaíochtaí suaiteacha agus glaonna oscailte sonracha ar FBManna. Cothóidh sé nuálaíochtaí atá ag athrú cluiche, go háirithe i dteicneolaíochtaí chandamach, i ndéantúsaíocht breiseán agus i radar thar na spéire, agus bainfidh sé leas as FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta gealladh fúthu.

Toradh EDIDP 2020: 26 tionscadal nua agus dhá dhámhachtain dhíreacha

Mar thoradh ar an timthriall maoinithe deiridh EDIDP bronnadh tacaíocht ar fhorbairt roinnt cumais nua cosanta i réimsí atá chomh héagsúil agus comhlántach le slándáil mhuirí, feasacht cibear-staide nó comhrac talún agus aeir.

Go háirithe, 26 tionscadal nua le buiséad níos mó ná € 158m Roghnaíodh iad le haghaidh maoinithe, le fócas mór ar chumais faireachais (cumais spásbhunaithe agus muirí araon), athléimneacht (Brath Núicléach Raideolaíoch Bitheolaíoch Ceimiceach, Córas Aeir Frith-Fhoireann) agus cumais ard-deireadh (stailc beachtais, comhrac ar an talamh, aer comhrac).

Deimhníonn timthriall EDIDP 2020 freisin i mbliana an tsamhail oiriúnach don fheidhm de Chiste Cosanta na hEorpa, eadhon:

  • Clár an-tarraingteach: 63 togra san iomaíocht sna glaonna lena mbaineann níos mó ná 700 eintiteas;
  • Comhar cosanta athneartaithe: ar an meán, 16 eintiteas as seacht mballstát a ghlacann páirt i ngach tionscadal;
  • Clúdach geografach leathan: 420 eintiteas ó 25 ballstát atá rannpháirteach sna tionscadail;
  • Rannpháirtíocht láidir FBManna: 35% de na heintitis agus leas a bhaint as 30% den mhaoiniú iomlán;
  • Comhsheasmhacht le tionscnaimh chosanta eile an AE: go háirithe an Comhar Buan Struchtúrtha, le stádas PESCO ag 15 as 26 tionscadal.

In EDIDP 2020, tá 10 n-eintiteas atá á rialú ag tríú tíortha bainteach le tograí roghnaithe tar éis ráthaíochtaí bailí slándála-bhunaithe.

Ina theannta sin, fuair dhá mhórthionscadal forbartha cumais deontas iomlán de € 137m i bhfianaise a dtábhacht straitéiseach ard:

  • MALE RPAS, ar a dtugtar freisin Eurodrone, ag tacú le drón meán-airde agus seasmhachta fada a fhorbairt (€ 100m). In éineacht le tionscadail roghnaithe eile chun tacú le hualach pá do dhróin oirbheartaíochta, clamhán drón, braiteoirí, córais oirbheartaíochta íseal-inbhraite, infheisteofar níos mó ná € 135m chun ceannas teicneolaíochta a thógáil i ndrón, sócmhainn chriticiúil d’fhórsaí armtha an AE.
  • An Raidió Slán Eorpach atá Sainmhínithe ag Bogearraí (€ 37m), ESSOR, idir-inoibritheacht fhórsaí armtha an AE a threisiú trí chaighdeánú Eorpach a chruthú do theicneolaíochtaí cumarsáide (raidiónna bogearraí). In éineacht le tionscadail eile a roghnaíodh chun tacú le cumarsáid shlán agus athléimneach (agus dáileadh eochair chandamach a úsáid), cumarsáid optúil pointe go pointe idir ardáin mhíleata agus réitigh do líonraí oirbheartaíochta, infheisteofar níos mó ná € 48m i gcórais cumarsáide slán.
cúlra

Is é an Ciste Eorpach Cosanta ionstraim suaitheanta an Aontais chun tacú le comhar cosanta san Eoraip agus is céim chun tosaigh é d’uathriail straitéiseach an AE. Agus iarrachtaí na mballstát á gcomhlánú aige, cuireann an ciste comhoibriú chun cinn idir cuideachtaí de gach méid agus gníomhaithe taighde ar fud an AE. Tá buiséad de € 7.953bn ag an gCiste i bpraghsanna reatha, agus maoineoidh thart ar aon trian díobh tionscadail taighde iomaíocha agus comhoibríocha, go háirithe trí dheontais agus comhlánóidh dhá thrian infheistíocht na mballstát trí na costais d’fhorbairt cumais chosanta a chomhmhaoiniú. tar éis chéim an taighde.

Ba iad na cláir réamhtheachtaithe EDF an Clár Eorpach um Fhorbairt Tionscail Cosanta (EDIDP), le € 500m do 2019-2020, agus an Gníomh Ullmhúcháin ar Thaighde Cosanta (PADR), a raibh buiséad de € 90m aige do 2017-2019. Ba é an aidhm a bhí acu, cosúil le haidhm Chiste Cosanta na hEorpa, bonn teicneolaíochta agus tionsclaíoch cosanta nuálaíoch agus iomaíoch a chothú agus cur le neamhspleáchas straitéiseach an AE. Chlúdaigh an PADR céim taighde na dtáirgí cosanta, lena n-áirítear teicneolaíochtaí suaiteacha, agus thacaigh EDIDP le tionscadail chomhoibritheacha a bhaineann le forbairt, lena n-áirítear dearadh agus fréamhshamhlú.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí EDF, Meitheamh 2021

Tionscadail EDF 2021, Meitheamh 2021

Tionscadail EDIDP 2020, Meitheamh 2021

Aon-ghlaoirí in aghaidh thionscadail EDIDP 2020, Meitheamh 2021

Faigheann Cosaint an AE Treisiú de réir mar a dhéantar an EDF a fhíorú, 29 Aibreán 2021

Suíomh Gréasáin DG DEFIS - Tionscal Cosanta na hEorpa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Cyber ​​Slándáil

Cibearshlándáil: Geallann ballstáit uile an AE bonneagar cumarsáide chandamach a thógáil

foilsithe

on

Leis an síniú is déanaí ó Éirinn ar an dearbhú polaitiúil chun cumais na hEorpa i dteicneolaíochtaí chandamach, sa chibearshlándáil agus san iomaíochas tionsclaíoch a threisiú, tá na Ballstáit uile tiomanta anois oibriú le chéile, in éineacht leis an gCoimisiún Eorpach agus an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis, chun an EuroQCI, bonneagar slán cumarsáide chandamach a chuimseoidh an AE ar fad. Beidh a leithéid de líonraí cumarsáide ardfheidhmíochta slán riachtanach chun freastal ar riachtanais chibearshlándála na hEorpa sna blianta amach romhainn. Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Eoraip Dhigiteach atá oiriúnach don Eoraip: “Táim an-sásta go bhfeicfidh gach Ballstát den AE teacht le chéile chun dearbhú EuroQCI - tionscnamh bonneagair Cumarsáide Quantum na hEorpa - a shíniú - bunús an-láidir le pleananna na hEorpa a bheith ina phríomhpháirt imreoir i gcumarsáid chandamach. Mar sin, spreagaim iad uile a bheith uaillmhianach ina gcuid gníomhaíochtaí, mar go mbeidh líonraí láidre náisiúnta mar bhunús leis an EuroQCI. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Mar a chonaiceamar le déanaí, tá an chibearshlándáil ina cuid ríthábhachtach dár bhflaitheas digiteach níos mó ná riamh. Tá an-áthas orm a fheiceáil go bhfuil na ballstáit go léir anois mar chuid den tionscnamh EuroQCI, príomhchuid dár dtionscnamh nascachta slán atá le teacht, a ligfidh do gach Eorpach rochtain a fháil ar sheirbhísí cumarsáide iontaofa, cosanta. "

Beidh an EuroQCI mar chuid de ghníomh níos leithne ón gCoimisiún chun córas nascachta slán satailíte-bhunaithe a lainseáil a chuirfidh leathanbhanda ardluais ar fáil i ngach áit san Eoraip. Cuirfidh an plean seo slándáil dhigiteach fheabhsaithe ar fáil do sheirbhísí nascachta iontaofa, costéifeachtacha. Mar sin, comhlánóidh an EuroQCI bonneagair chumarsáide atá ann cheana le sraith bhreise slándála bunaithe ar phrionsabail na meicnice chandamach - mar shampla, trí sheirbhísí a sholáthar bunaithe ar dháileadh eochair chandamach, cineál criptithe an-slán. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Moscó

NATO vs an Rúis: Cluichí contúirteacha

foilsithe

on

Dealraíonn sé go bhfuil an Mhuir Dhubh anois ina réimse achrann níos mó agus níos mó idir NATO agus an Rúis. Deimhniú eile air seo ba ea na cleachtaí míleata ar scála mór Sea Breeze 2021, a cuireadh i gcrích le déanaí sa réigiún, a d’óstáil an Úcráin, scríobhann Alexi Ivanov, comhfhreagraí Moscó.

Is iad na cleachtaí Sea Breeze - 2021 na cinn is ionadaí i stair iomlán a ngabháltais. D’fhreastail 32 tír orthu, thart ar 5,000 pearsanra míleata, 32 long, 40 aerárthach, 18 ngrúpa d’fhórsaí speisialta talún agus farraige ón Úcráin, chomh maith le ballstáit NATO agus tíortha comhpháirtíochta, na Stáit Aontaithe san áireamh.

Ba í an Úcráin príomhionad na cleachtaí, a mheasann, ar chúiseanna soiléire, an ócáid ​​seo mar thacaíocht mhíleata agus go páirteach polaitiúil dá fhlaitheas, go príomha i bhfianaise chailliúint na Crimea agus an tubaiste míleata-pholaitiúil sa Donbas. Ina theannta sin, tá súil ag Kiev go gcuirfidh óstáil ócáid ​​chomh mór sin le comhtháthú tapa na hÚcráine sa Chomhghuaillíocht.

Aiseolas

Cúpla bliain ó shin, bhí Cabhlach na Mara Duibhe de Chónaidhm na Rúise ina rannpháirtí rialta sa tsraith seo d’ainlithe. Ansin d’oibrigh siad amach tascanna daonnúla den chuid is mó, chomh maith le hidirghníomhaíocht idir chabhlaigh stáit éagsúla.

Le blianta beaga anuas, tá athrú mór tagtha ar chás na cleachtaí. Ní thugtar cuireadh do longa na Rúise a thuilleadh, agus tá forbairt gníomhaíochtaí chun cosaint aer agus frith-fomhuirí agus tuirlingtí amfaibiacha - oibríochtaí comhraic chabhlaigh tipiciúla de ghnáth - tagtha chun tosaigh.

Cuimsíonn an cás a fógraíodh i mbliana comhpháirt chósta ar mhórscála agus insamhail misean ilnáisiúnta chun an cás san Úcráin a chobhsú agus aghaidh a thabhairt ar ghrúpaí armtha mídhleathacha a dtacaíonn stát comharsanachta leo, ní fholaíonn aon duine go háirithe gurb é atá i gceist leis an Rúis.

Ar chúiseanna soiléire, lean Fórsaí Armtha na Rúise na cleachtaí seo go dlúth. Agus mar a tharla, ní go neamhbhalbh! Bhí longa cogaidh patróil ar an bhfarraige, agus bhí scairdeanna trodaire na Rúise sa spéir i gcónaí.

Mar a bhíothas ag súil leis i Moscó, rinne longa NATO roinnt iarrachtaí chun gríosuithe a shocrú. Rinne dhá long chogaidh-HNLMS Evertsen ó Chabhlach na hÍsiltíre agus Cosantóir HMS na Breataine iarracht uiscí teorann na Rúise gar don Crimea a shárú, ag tagairt dó gurb í seo críoch na hÚcráine. Mar is eol duit, ní aithníonn an tIarthar an Rúis a chur i gceangal leis an Rúis in 2014. Go beacht, faoin leithscéal seo, rinneadh na hainlithe contúirteacha seo.

D'imoibrigh an Rúis go géar. Faoi bhagairt tine a oscailt, b’éigean d’árthaí eachtracha uiscí teorann na Rúise a fhágáil. Níor admhaigh Londain ná Amstardam, áfach, gur briogadh é seo.

De réir ionadaí speisialta Ard-Rúnaí NATO do thíortha an Chugais Theas agus Lár na hÁise, James Appathurai, fanfaidh Comhghuaillíocht an Atlantaigh Thuaidh i réigiún na Mara Duibhe chun tacú lena chomhghuaillithe agus lena chomhpháirtithe.

"Tá seasamh soiléir ag NATO maidir le saoirse loingseoireachta agus an fhíric gurb í an Crimea an Úcráin, ní an Rúis. Le linn na heachtra le HMS Defender, léirigh comhghuaillithe NATO stóinseacht maidir leis na prionsabail seo a chosaint," a dúirt Appathurai.

Ina dhiaidh sin, dúirt Aire Gnóthaí Eachtracha na Breataine Dominic Raab go leanfaidh longa cogaidh na Breataine "ag dul isteach in uiscí teorann na hÚcráine." D'éiligh sé an bealach a lean an scriosta ionróra an bealach idirnáisiúnta is giorra ó Odessa go Seoirse Batumi.

"Tá gach ceart againn pas a fháil go saor trí uiscí teorann na hÚcráine de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta. Leanfaimid orainn ag déanamh amhlaidh," leag an t-oifigeach ard-rangú béim.

Dúirt Moscó nach gceadódh sé eachtraí den sórt sin sa todhchaí, agus más gá, tá sé réidh na “bearta is deacra agus is foircní” a chur i bhfeidhm ar violators, cé go gcuireann Kremlin cás den sórt sin i láthair mar “thar a bheith neamh-inmhianaithe” don Rúis.

Thosaigh a lán saineolaithe sa Rúis agus san Iarthar ag caint láithreach faoin mbagairt a d’fhéadfadh a bheith ag an 3ú Cogadh Domhanda, ar féidir leis a bheith ag lasadh mar gheall ar an Úcráin. Is léir nach dtéann réamhaisnéisí den sórt sin chun leasa aon duine: ní NATO ná an Rúis. Mar sin féin, tá dearcadh láidir diongbháilte fós ar an dá thaobh, rud nach féidir ach eagla agus imní a chur faoi deara i measc gnáthdhaoine.

Fiú amháin tar éis dheireadh Sea Breeze 2021, leanann NATO ag dearbhú nach bhfágfaidh siad an Mhuir Dhubh áit ar bith. Deimhnítear é seo cheana trí longa nua a sheoladh chuig an réigiún.

Mar sin féin, tá an cheist fós oscailte: an bhfuil Comhghuaillíocht an Atlantaigh Thuaidh réidh chun bearta foircneacha a ghlacadh i gcoinne na Rúise faoi leithscéal flaitheas agus sláine críochach na hÚcráine a chosaint, a ndiúltaítear go leanúnach do NATO a ligean isteach go leanúnach?

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cosaint

Tá Compás Straitéiseach conspóideach ach níos fearr ná neamhshuim a deir Borrell

foilsithe

on

Phléigh cruinniú airí eachtracha an AE sa Bhruiséil inniu (12 Iúil) ‘Compás Straitéiseach’ an AE. Dúirt Ardionadaí an AE, Josep Borrell, gur tionscnamh conspóideach tábhachtach a bhí ann, ag cur leis: “Is cuma liom má tá sé conspóideach, is fearr liom conspóidí a bheith agam seachas neamhshuim."

Is é seo an chéad uair a phléigh na hairí eachtracha, seachas na hairí cosanta, an tionscadal seo a bhfuil sé mar aidhm aige bainistíocht géarchéime, athléimneacht, comhpháirtíochtaí agus cumais an AE a neartú. 

Measann an tSeirbhís Eorpach um Ghníomhaíocht Sheachtrach (EEAS) Compás Straitéiseach mar cheann de na tionscadail is tábhachtaí agus is uaillmhianaí i réimse na slándála agus na cosanta AE. Táthar ag súil go bhféadfar é a thabhairt chun críche faoi Mhárta 2022, agus dréacht a chur i láthair i mí na Samhna. Táthar ag súil go soláthróidh stáit an AE treoir shoiléir pholaitiúil-straitéiseach ar a bhfuil siad ag iarraidh ar an AE a bhaint amach sa réimse seo sna 5 go 10 mbliana amach romhainn. 
Treoróidh sé úsáid ionstraimí atá ar fáil ag an AE, lena n-áirítear na cinn a bunaíodh le déanaí Saoráid Síochána na hEorpa.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending