Ceangail le linn

africa

Talmhaíocht: Formheasann an Coimisiún tásc geografach nua cosanta ón Afraic Theas

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach clárú 'Rooibos' / 'Red Bush' ón Afraic Theas sa chlár um ainmniú tionscnaimh faoi chosaint (PDO). Tagraíonn ‘Rooibos’ / ‘Red Bush’ do na duilleoga triomaithe agus na gais a shaothraítear i gCúige Rinn an Iarthair agus i gCúige Thuaisceart Rinn, réigiún a bhfuil cáil air mar gheall ar a samhraí te tirim agus a gheimhreadh fuar fliuch. D'fhorbair 'Rooibos' / 'Red Bush' roinnt tréithe uathúla le hoiriúnú san aeráid gharbh seo agus cuireann sé blasanna torthúla, coillteach agus spíosrach i láthair. Déantar é a fhómhar gach bliain le linn na samhraí te agus triomaítear an ghrian díreach tar éis an fhómhair. Is minic a dhéantar cur síos ar phróiseas na cúirte tae mar fhoirm ealaíne agus tá sé ar cheann de na codanna is criticiúla den phróiseas léiriúcháin ‘Rooibos’ / ‘Red Bush’ le fios gnó agus saineolas sonrach ag teastáil. Rinneadh úsáid duilleoga agus gais triomaithe 'Rooibos' / 'Red Bush' mar thae a dhoiciméadú den chéad uair beagnach 250 bliain ó shin. Ó shin i leith mar gheall ar a blas milis, tá sé ina dheilbhín cultúrtha den Afraic Theas. Faoi láthair tá 262 tásc geografach ó thíortha neamh-AE cláraithe. Tuilleadh eolais sa eAmbrosia bunachar sonraí agus sa scéimeanna cáilíochta leathanaigh.

africa

Smachtbhannaí AE: Foilsíonn an Coimisiún forálacha sonracha maidir leis an tSiria, an Libia, Poblacht na hAfraice Láir agus an Úcráin

foilsithe

on

Tá trí thuairim glactha ag an gCoimisiún Eorpach maidir le forálacha sonracha a chur i bhfeidhm i Rialacháin na Comhairle maidir le bearta sriantacha (smachtbhannaí) AE maidir le An Libia agus an tSiria, an Poblacht na hAfraice Láir agus caingne a bhaineann an bonn de shláine chríochach An Úcráin. Baineann siad le 1) athruithe ar dhá ghné shonracha de chistí reoite: a gcarachtar (smachtbhannaí maidir leis an Libia) agus a suíomh (smachtbhannaí maidir leis an tSiria); 2) cistí reoite a scaoileadh trí ráthaíocht airgeadais a fhorfheidhmiú (smachtbhannaí maidir le Poblacht na hAfraice Láir) agus; 3) an toirmeasc cistí nó acmhainní eacnamaíocha a chur ar fáil do dhaoine liostaithe (smachtbhannaí a bhaineann le hiomláine críochach na hÚcráine). Cé nach bhfuil tuairimí an Choimisiúin ceangailteach ar údaráis inniúla ná ar oibreoirí eacnamaíocha an AE, tá sé i gceist acu treoir luachmhar a thairiscint dóibh siúd a gcaithfidh smachtbhannaí AE a chur i bhfeidhm agus a leanúint. Tacóidh siad le smachtbhannaí a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an AE, de réir na Cumarsáide ar an Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: oscailteacht, neart agus athléimneacht a chothú.

Dúirt Coimisinéir an Aontais um Sheirbhísí Airgeadais, Cobhsaíocht Airgeadais agus Margaí Caipitil Mairead McGuinness: “Caithfear smachtbhannaí an AE a chur i bhfeidhm go hiomlán agus go haonfhoirmeach ar fud an Aontais. Tá an Coimisiún réidh chun cabhrú le húdaráis inniúla náisiúnta agus le hoibreoirí AE dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis na smachtbhannaí seo a chur i bhfeidhm. "

Is uirlis bheartais eachtraigh smachtbhannaí an AE, a chabhraíonn, i measc nithe eile, le príomhchuspóirí an AE a bhaint amach, mar shampla an tsíocháin a chaomhnú, slándáil idirnáisiúnta a neartú, agus an daonlathas, an dlí idirnáisiúnta agus cearta an duine a chomhdhlúthú agus tacú leo. Tá smachtbhannaí dírithe orthu siúd a gcuireann a ngníomhartha na luachanna seo i mbaol, agus féachann siad le haon iarmhairtí díobhálacha don daonra sibhialta a laghdú a oiread agus is féidir.

Tá 40 córas smachtbhannaí éagsúla i bhfeidhm ag an AE faoi láthair. Mar chuid de ról an Choimisiúin mar Chaomhnóir na gConarthaí, tá an Coimisiún freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú smachtbhannaí airgeadais agus eacnamaíocha an AE ar fud an Aontais, agus as a chinntiú freisin go gcuirtear smachtbhannaí i bhfeidhm ar bhealach a chuireann riachtanais oibreoirí daonnúla san áireamh. Oibríonn an Coimisiún go dlúth freisin leis na ballstáit lena chinntiú go gcuirtear smachtbhannaí i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an AE. Tuilleadh faisnéise faoi smachtbhannaí an AE anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

I ndomhan faisnéise neamhfhoirfe, ba cheart go léireodh institiúidí réaltachtaí na hAfraice

foilsithe

on

Tá COVID-19 tar éis mór-roinn na hAfraice a chúlú i gcúlú eacnamaíochta lán-séidte. De réir an An Banc Domhanda, tá an paindéim tar éis suas le 40 milliún duine a bhrú i mbochtaineacht mhór ar fud na mór-roinne. Meastar go gcosnóidh gach mí de mhoill ar an gclár rolladh amach vacsaín thart ar $ 13.8 billiún in OTI caillte, costas a áirítear i saol chomh maith le dollar, scríobhann an Tiarna Naomh Eoin, an piaraí tras-bhinse agus ball de Ghrúpa Parlaiminte Uile-Pháirtí na hAfraice.

Tá infheistíocht dhíreach choigríche (FDI) san Afraic laghdaithe freisin, agus tá réamhaisnéisí eacnamaíocha laga ag brath ar mhuinín infheisteoirí. Ba cheart go teoiriciúil go dtiocfadh ardú ar infheistíocht ESG, ina ndéantar infheistíochtaí a mheas ar raon méadrachtaí eiticiúla, inbhuanaithe agus rialachais, cistí a threorú chuig tionscadail fhiúntacha ar fud na mór-roinne chun an bhearna seo a dhúnadh.

Féadann prionsabail infheistíochta eiticiúla a chuirtear i bhfeidhm go praiticiúil, áfach, bacainní breise a chruthú, nuair nach bhfuil an fhianaise a theastaíonn chun riachtanais ESG a chomhlíonadh ar fáil. Is minic a chiallaíonn oibriú i margaí atá ag teacht chun cinn agus teorainneacha ag obair le faisnéis neamhfhoirfe, agus glacadh le méid áirithe riosca. Mar thoradh ar an easpa faisnéise seo tá tíortha na hAfraice ag fáil i measc na scóir ESG is laige ar fud rangú idirnáisiúnta. Tá an Innéacs Iomaíochais Inbhuanaitheachta Domhanda le haghaidh 2020 bhí 27 stát Afracacha san áireamh i measc a 40 tír is ísle rangaithe maidir le hiomaíochas inbhuanaithe.

Mar dhuine a chonaic go pearsanta na buntáistí sóisialta agus eacnamaíocha a bhaineann le tionscadail fiontraíochta i náisiúin na hAfraice, ní dhéanann sé aon chiall dom go gcuirfeadh cur chuige ‘eiticiúil’, dar leis, i leith infheistíochta infheistíocht i gcoinne an leasa shóisialta is mó. Tá tuilleadh oibre le déanamh ag an bpobal airgeadais chun méadrachtaí a ghiniúint a chuireann timpeallachtaí éiginnte agus faisnéis neamhfhoirfe san áireamh.

Is minic a thagann na tíortha is mó a bhfuil gá acu le hinfheistíocht choigríche le leibhéil do-ghlactha riosca dlí, fiú morálta d’infheisteoirí. Is cinnte gur féidir fáilte a chur roimhe go bhfuil na córais dlí idirnáisiúnta ag tabhairt cuideachtaí chun cuntas a thabhairt ar iompar corparáideach san Afraic.

An Cúirt Uachtarach na RA 's Is cinnte go gcruthóidh rialú go bhféadfadh pobail na Nigéire atá truaillithe ag ola agra a dhéanamh ar Shell i gcúirteanna Shasana fasach a chruthú do chásanna breise. An mhí seo, Shroich Petra Diamonds atá liostaithe ag LSE socrú £ 4.3 milliún le grúpa éilitheoirí a chuir ina leith gur bhain sé mí-úsáid as cearta an duine ag a oibríocht Williamson sa Tansáin. Líomhain tuarascáil ó Chearta agus Cuntasacht i bhForbairt (RAID) cásanna ina raibh seacht mbás ar a laghad agus 41 ionsaí ag pearsanra slándála ag Mianach Williamson ó fuair Petra Diamonds é.

Níor cheart go mbeadh an t-airgeadas agus an tráchtáil dall ar ábhair imní eiticiúla, agus ba cheart aon bhaint a bheith aige leis na cineálacha mí-úsáide a líomhnaítear sna cásanna seo. Sa chás go bhfuil coimhlint ann agus nuair a bhíonn mí-úsáid chearta an duine ann, caithfidh caipiteal an iarthair fanacht i bhfad ar shiúl. Nuair a thugann coinbhleacht síocháin, áfach, is féidir caipiteal an iarthair a úsáid chun an tsochaí a atógáil. Chun é sin a dhéanamh, ní mór go mbeadh muinín ag infheisteoirí gur féidir leo oibriú i gcriosanna iarchoinbhleachta gan nochtadh d’éilimh dhlíthiúla sprúis.

D’fhoilsigh an príomh-dhlíodóir idirnáisiúnta Steven Kay QC clár le déanaí cosaint fhairsing dá chliant, Lundin Energy, a thug aghaidh ar dhíothú fada sa chúirt ar thuairim an phobail, maidir lena oibríochtaí i ndeisceart na Súdáine idir 1997 agus 2003. Tá an cás i gcoinne Lundin bunaithe ar líomhaintí a rinne eagraíochtaí neamhrialtasacha fiche bliain ó shin. Bhí na líomhaintí céanna mar bhunús le cás dlí na SA i gcoinne cuideachta Cheanada Talisman Energy i 2001, ar theip air mar gheall ar easpa fianaise.

Tá Kay ag scoitheadh ​​faoi cháilíocht na fianaise sa tuarascáil, go sonrach a ‘neamhspleáchas agus a hiontaofacht’, ag rá nach mbeadh sí ‘inghlactha in imscrúdú coiriúil idirnáisiúnta nó ionchúiseamh’. Is é an príomhphointe anseo an comhdhearcadh idirnáisiúnta go ndéileálann na hinstitiúidí cuí le líomhaintí den sórt sin, sa chás seo, an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta. Sa chás seo, tá NGO agus na meáin tar éis triail a bhaint as an gcuideachta, agus maítear, tá gníomhaithe tar éis siopadóireacht a dhéanamh timpeall ar dhlínse a ghlacfaidh leis an gcás. Déanfaidh an t-ionchúisitheoir poiblí sa tSualainn, tar éis dó an cás a bhreithniú ar feadh aon bhliain déag urghnách, cinneadh a dhéanamh gan mhoill an ndéanfar an cás go hiomlán dochreidte go raibh Cathaoirleach Lundin agus iar-POF gafa le coireanna cogaidh líomhnaithe i 1997 - 2003 mar chúiseamh ar thriail nó dúnfar síos é.

Ní saineolaí mé ar dhlí idirnáisiúnta ná ar shualainn na Sualainne ar chor ar bith, ach i dtuairisc Kay, is cás é seo i bhfad níos mó ná an fhaisnéis theoranta neamhfhoirfe atá againn maidir leis na fíricí ar an talamh sa scéal poiblí. Coinnítear cuideachtaí an Iarthair atá ag feidhmiú i gcriosanna iarchoinbhleachta ar ardchaighdeán agus táthar ag súil go mbeidh siad ina gcomhpháirtithe i bhforbairt eacnamaíoch na dtíortha. Ní tharlóidh sé seo má tá éilimh dlí spleodracha le saothrú ar chuid den chostas a bhaineann le gnó a dhéanamh sna tíortha seo ar feadh na mblianta.

Tá stair ghruama ag an Afraic maidir le coireanna heinous a rinneadh in ainm chaipitleachas an Iarthair, ní féidir aon amhras a bheith faoi sin. Cibé áit a bhfeidhmíonn siad, ba cheart do chuideachtaí an Iarthair comhpháirtíochtaí sóisialta agus eacnamaíocha a bhunú lena dtíortha óstacha agus lena bpobail, agus dualgas cúraim á choinneáil acu do na pobail agus don timpeallacht máguaird. Ní féidir linn glacadh leis, áfach, go mbeidh coinníollacha na gcuideachtaí seo comhionann le coinníollacha i margaí seanbhunaithe. Ba cheart d’institiúidí idirnáisiúnta, socraitheoirí caighdeánacha agus an tsochaí shibhialta a bheith aireach ar réaltachtaí na hAfraice agus iad ag comhlíonadh a ról ceart agus ceart maidir le cuideachtaí a choinneáil cuntasach as oibríochtaí san Afraic.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

An féidir leis an AE comhbheartas Libia a bhunú?

foilsithe

on

Nuair a bheidh Ambasadóir an Aontais Eorpaigh chun na Libia José Sabadell D'fhógair athoscailt mhisean an bhloc go dtí an Libia an 20 Bealtaine, dhá bhliain tar éis dó a bheith dúnta, fuair an nuacht an-ádh ar an scéal. Le géarchéimeanna geopolitical nua ag bualadh ceannlínte gach seachtain, is beag iontas é go bhfuil tráchtaireacht pholaitiúil na hEorpa imithe ciúin ar a comharsa ar fud na Meánmhara. Ach léiríonn an ciúnas raidió ar fhorbairtí le déanaí i dtír na hAfraice Thuaidh easpa machnaimh buartha ar leibhéal an AE faoin toghchán le teacht a shocróidh cúrsa an náisiúin i mí na Nollag, tar éis deich mbliana de dhoirteadh fola, scríobhann Colin Stevens.

Ach in ainneoin na ndeich mbliana atá caite ó rinneadh cinneadh cinniúnach Nicolas Sarkozy meáchan na Fraince a chaitheamh taobh thiar de na fórsaí frith-Gaddafi, ballstáit ' gníomhartha tá an Libia fós neamhfhreagrach agus contrártha - fadhb nár éirigh léi ach rannáin pholaitiúla na tíre a dhéanamh níos measa. Mar sin féin, go beacht toisc go bhfuil todhchaí na Libia ag brath ar vóta mhí na Nollag, ba cheart don AE iarracht a dhéanamh na deighiltí idir a baill mhóra a dhúnadh agus ceannairí Eorpacha a aontú taobh thiar de chomhbheartas eachtrach.

Oidhreacht uafásach Earrach na nArabach

Léiríonn marcanna na gceisteanna a bhaineann leis na toghcháin atá le teacht an jockeying for power sa Libia le deich mbliana anuas. Tar éis cogadh cathartha ocht mí i 2011, lena linn ar a laghad 25,000 chaill sibhialtaigh a mbeatha, d’éirigh le hagóideoirí dul i gcoinne réimeas 42 bliain an Choirnéil Gaddafi. Ach briseadh biotáillí ard go gasta mar neamhord agus easpa muiníne idir na mílíste a bhuaigh. Ina dhiaidh sin, trí chuaigh rialtais éagsúla isteach san fholús cumhachta, rud a spreag a dara cogadh cathartha agus mílte níos mó básanna.

Mar sin nuair a bhí rialtas aontachta idirthréimhseach Tripoli (GNU) Bunaíodh i mí an Mhárta, intíre agus idirnáisiúnta dóchas chun deireadh a chur leis an staid millteach seo go forleathan. Ach mar faicsin pholaitiúla pholaitiúla na tíre leanúint ar aghaidh ag teacht salach ar an tréimhse roimh an vótáil, tá na gnóthachain dealraitheacha a rinneadh i dtreo ceannaireachta cobhsaí sa Libia ag cruthú leochaileach - mar gheall ar easpa comhfhís straitéiseach an AE tá rudaí níos casta fós. Tá an t-am níos aibí don AE seasamh coiteann a ghlacadh maidir le todhchaí polaitiúil an náisiúin seo atá criticiúil go straitéiseach.

Rás dhá chapall

Má theipeann ar thodhchaí seasmhach don Libia sna toghcháin seo theip ar a bheith buailte sa Bhruiséil. Go deimhin, cé go bhfuil an tAontas gasta slógadh maidir le beartas imirceach na Libia agus an tarraingt siar de thrúpaí eachtracha neamh-Iarthair ón tír, níl aon chomhdhearcadh ar fud an domhain maidir leis an iarrthóir is fearr don cheannaireacht. Bhí cumhacht-chumhachta na hEorpa, an Fhrainc agus an Iodáil, go háirithe, ag ceann an logger maidir leis an dhruid fealltach a thabharfadh ar ais riamh ó éirí amach 2011, nuair a rinne taidhleoir amháin quipped go bhfuair aisling an AE ar Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (CFSP) “bás sa Libia - níl le déanamh againn ach dumhcha gainimh a roghnú faoinar féidir linn é a adhlacadh”. Chuir intransigence na mballstát casta ar fhreagairt aontaithe AE.

Ar thaobh amháin, tá ag an Iodáil guthaithe a dtacaíocht do Rialtas Accord Náisiúnta (GNA), páirtí atá curtha i bhfeidhm ag na Náisiúin Aontaithe agus a dtacaíonn tacaíocht Catar agus an Tuirc leis, a bhí ar siúl freisin smacht i Tripilí ó 2014. Ach in ainneoin a thacaíochta leis na Náisiúin Aontaithe, tá cuma níos mó agus níos mó ar chriticeoirí askance ag cóisir na cóisire amhrasach comhaontuithe airgeadais leis an Tuirc, agus a dlúthnaisc antoisceach Ioslamach, lena n-áirítear Brainse na Libia den Bhráithreachas Moslamach. Ag am nuair a bhí líon méadaitheach na Libia de armtha Tá grúpaí Salafi agus Jihadi ag bagairt slándáil intíre, réigiúnach agus Eorpach araon, tá tacaíocht na hIodáile don GNA Ioslamach ag ardú fabhraí.


Is é an fórsa eile sa tír ná Marshal Khalifa Haftar, a fhaigheann tacaíocht ón bhFrainc, agus é ag iarraidh an iomadú buartha antoisceachais sa Libia a aisiompú. Mar cheann ar Arm Náisiúnta na Libia (LNA) agus mar cheannaire de facto ar thrí cheathrú de chríoch na tíre (lena n-áirítear na réimsí ola is mó atá aige), tá cuntas teiste ag Haftar maidir leis an sceimhlitheoireacht a throid ina dhiaidh shochtadh na foircní Ioslamacha i réigiún thoir Benghazi na tíre i 2019. Dé-Libia-SAM é seo saoránach Meastar go bhfuil sé i riocht maith chun an tír a chobhsú ag baint leasa as tacaíocht na hÉigipte comharsanachta, chomh maith leis an UAE agus an Rúis. D'ainneoin roinnt daoine a tharraingt, tá an-tóir ar Haftar sa náisiún a bhfuil cath air, le níos mó ná riamh 60% den daonra ag dearbhú muinín sa LNA i vótaíocht tuairimí 2017, i gcomparáid le díreach 15% don GNA.

Toghchán seachfhreastalaí?

An níos faide a mhainníonn an AE labhairt le guth amháin, agus an tír a threorú as a chúpla cogadh cathartha, is amhlaidh is mó a tharraingeoidh sé chun idirghabháil a dhéanamh sa chéad áit. Tá neart taithí ag an mBruiséil i réiteach coinbhleachta agus tá éachtaí suntasacha bainte amach aige i gcoimhlintí nuair a rinne sé idirghabháil le fórsa iomlán a bhallstát taobh thiar de. Ach in ionad a shaineolas sa Libia a úsáid, is cosúil go bhfuil cur chuige sách réidh glactha ag an AE ionas nach ndéanfaidh sé cleití a chreathadh go hinmheánach.

Léiríonn an freagra suaimhneach ar athoscailt an AE ar a mhisean sa Libia an díspreagadh buartha atá ag an mBruiséil ó réaltbhuíon polaitiúil an náisiúin. Agus na toghcháin ag druidim le chéile, caithfidh Berlaymont a bheith cinnte nach mbeidh easpa machnaimh mar thoradh ar an easpa cainte seo sna míonna amach romhainn. Gan beartas comhleanúnach Libia AE, ní dhéanfaidh an deighilt chumhachta sa tír idir an dá phríomhchumhacht ach doimhniú, ag cur leis an mbagairt Ioslamach san Eoraip. D’fhonn a chinntiú nach ndéantar dóchas aireach na tíre a bhrath arís, ba cheart don AE plé taidhleoireachta idir a chomhaltaí a eagrú níos luaithe seachas níos déanaí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending