Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Plean 10 bPointe do Lampedusa

ROINN:

foilsithe

on

I bhfianaise na staide atá ag teacht chun cinn in Lampedusa, agus cé go n-aithnítear an brú méadaitheach feadh bealaí éagsúla imirce, dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen (sa phictiúr) leagtar amach an tsraith gníomhaíochtaí láithreach seo a leanas a bheidh le feidhmiú agus cearta bunúsacha agus oibleagáidí idirnáisiúnta á n-urramú go hiomlán:

  1. Neartaigh an tacaíocht don Iodáil ag Gníomhaireacht Tearmainn an Aontais Eorpaigh (EUAA) agus ag an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach (Frontex) chun líon ard na n-imirceach a bhainistiú chun clárú na n-imirceach, méarlorgaireacht, faisnéisiú agus tarchur chuig na húdaráis iomchuí a áirithiú.
  2. Tacaigh le haistriú daoine amach as Lampedusa, lena n-áirítear Ballstáit eile a úsáideann an sásra dlúthpháirtíochta deonaí agus aird ar leith á tabhairt ar mhionaoisigh neamhthionlactha agus ar mhná.
  3. Céim suas tuairisceáin trí fhor-rochtain comhbheartaithe athnuaite a dhéanamh chuig príomhthíortha tionscnaimh na n-iontrálaithe nua, eadhon an Ghuine, an Côte d’Ivoire, an tSeineagáil agus Buircíne Fasó chun comhar a fheabhsú agus chun ligean isteach arís a éascú; agus an tacaíocht ó Frontex a mhéadú, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le hoiliúint agus forbairt acmhainní, chun a áirithiú go gcuirfear tuairisceáin i bhfeidhm go tapa.
  4. Tacú le himeachtaí a chosc trí chomhpháirtíochtaí oibríochtúla a bhunú maidir le frith-smuigleáil le tíortha tionscnaimh agus idirthurais. Áirítear leis sin an fhéidearthacht go ndéanfaí socrú oibre idir an Túinéis agus Frontex, agus tascfhórsa comhordaithe in Europol chun díriú ar fhrith-smuigleáil feadh an bhealaigh go dtí an Túinéis agus ar aghaidh go Lampedusa. 
  5. Íosluchtaigh faireachas teorann faireachas ar muir agus ón aer lena n-áirítear trí Frontex, agus roghanna a fhiosrú chun misin chabhlaigh a leathnú sa Mheánmhuir. Ina theannta sin, cuirfimid dlús leis an soláthar trealaimh agus méadóimid oiliúint do ghardaí cósta na Túinéise agus d'údaráis eile um fhorghníomhú an dlí. 
  6. Bearta a ghlacadh chun teorainn a chur le húsáid soithí neamh-mhara agus beart a dhéanamh i gcoinne slabhraí soláthair agus lóistíocht na smuigléirí; agus a chinntiú go ndíchumasaítear báid agus báid chuisnithe. 
  7. Tacaíocht ón EUAA a mhéadú nósanna imeachta teorainneacha sciobtha agus luathaithe a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear úsáid a bhaint as an gcoincheap sábháilte maidir le tír thionscnaimh, diúltú d’iarratais mar iarratais atá gan bhunús follasach, toirmisc ar iontráil a eisiúint agus iad a thaifeadadh i gCóras Faisnéise Schengen (SIS).
  8. Feachtais feasachta agus cumarsáide a mhéadú chun trasrianta na Meánmhara a dhídhreasú, agus leanúint ar aghaidh ag obair chun roghanna eile a thairiscint amhail ligean isteach daonnúil agus cosáin dhlíthiúla.
  9. Cur le comhar le UNHCR agus IOM cur chuige cuimsitheach bunaithe ar bhealaí a ghlacadh chun cosaint feadh an bhealaigh a áirithiú agus chun méadú ar fhilleadh deonach cuidithe ó thíortha idirthurais.
  10.  Meabhrán Tuisceana AE-TU (MoU) a chur i bhfeidhm agus tosaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí a bhfuil tionchar láithreach acu chun aghaidh a thabhairt ar an staid reatha agus chun dlús a chur le conraitheoireacht tionscadal nua faoin MoU.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending