Ceangail le linn

Eorabharaiméadar

Eurobarometer: Dóchas faoi thodhchaí an AE ag an leibhéal is airde ó 2009

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá dearcaí i leith an AE dearfach agus seasmhach i gcoitinne, de réir an Eurobarometer Caighdeánach is déanaí a rinneadh i Meitheamh-Iúil 2021.

Tá an dóchas faoi thodhchaí an AE tar éis an leibhéal is airde a bhaint amach ó 2009 agus tá muinín san AE ag an leibhéal is airde ó 2008. Tá an tacaíocht don euro seasmhach ag an leibhéal is airde ó 2004. Léiríonn an suirbhé freisin feabhas suntasach ar an dearcadh go bhfuil staid na ngeilleagar náisiúnta.

Aithníonn saoránaigh Eorpacha an staid eacnamaíoch mar a bpríomhchúram ar leibhéal an AE, agus an timpeallacht agus athrú aeráide agus inimirce ina dhiaidh sin. Is í an tsláinte an phríomhcheist fós ar an leibhéal náisiúnta, beagán chun tosaigh ar staid eacnamaíoch na tíre.

Aiseolas

Tá tromlach na nEorpach sásta leis na bearta a rinne an AE agus rialtais náisiúnta i gcoinne na paindéime coronavirus agus ceapann siad go mbeidh plean téarnaimh NextGenerationEU éifeachtach chun freagairt d’éifeachtaí eacnamaíocha na paindéime. Tá muinín ag beagnach dhá thrian den AE as na cinntí cearta a dhéanamh amach anseo chun freagairt don phaindéim.

1. Dóchas faoi thodhchaí an Aontais Eorpaigh

Tá méadú mór tagtha ar an dóchas faoi thodhchaí an AE ó shamhradh 2020, agus tá dearcadh dearfach ag dhá thrian de na freagróirí anois (66%, +6 pointe céatadáin). Is é seo an leibhéal is airde ó fhómhar 2009. Tá beagán os cionn triúr as gach deichniúr freagróirí dóchasach faoi thodhchaí an AE (31%, -7) - an leibhéal is ísle ó 2009.

Aiseolas

Tá tromlach soiléir dóchasach faoi thodhchaí an AE i 26 ballstát, agus tá tuairim an phobail roinnte sa Ghréig fós. Tá dóchas méadaithe i 22 tír ó shamhradh 2020, le méaduithe an-mhór i Málta (75%, +25), san Iodáil (67%, +18) agus sa Phortaingéil (76%, +15). Mar thoradh ar na hathruithe seo, is é dóchas anois tuairim an tromlaigh san Iodáil (67%) agus sa Fhrainc (53%).

2. Íomhá agus muinín san AE

Tar éis méadú mór idir samhradh 2020 agus geimhreadh 2020-2021, tá íomhá dearfach an AE fós ag leibhéal réasúnta ard (45%) agus is í tuairim an tromlaigh i 20 Ballstát an AE (íomhá neodrach 38%, íomhá dhiúltach 16%) . Feictear na torthaí is airde in Éirinn (70%) agus sa Phortaingéil (62%).

Tá muinín ag beagnach leath de na hEorpaigh san Aontas Eorpach (49%). Is é seo an leibhéal foriomlán is airde a cláraíodh ó earrach 2008. Tá méadú beag (37%) ar iontaobhas i rialtais náisiúnta agus d'fhan muinín i bparlaimintí náisiúnta seasmhach ag 35%.

3. Príomhábhair imní ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta

Tá an staid eacnamaíoch tar éis an chéad áit a aisghabháil mar an tsaincheist is tábhachtaí atá os comhair an AE le 27% de lua (-8 pointe céatadáin i gcomparáid le geimhreadh 2020-2021). Tá an timpeallacht agus an t-athrú aeráide ardaithe ón gceathrú háit go dtí an dara háit chomhionann (25%, +5), roinnte le hinimirce (25%, +7), agus staid airgeadais phoiblí na mballstát agus sláinte ina dhiaidh sin sa cheathrú háit. (22% araon). Tá meath suntasach tagtha ar lua na sláinte ó gheimhreadh 2020-2021 (22%, -16), nuair a bhí sé sa chéad áit.

Ar an leibhéal náisiúnta, is í an tsláinte an cheist is tábhachtaí fós, cé go bhfuil meath mór tagtha ar lua ó gheimhreadh 2020-2021 (28%, -16). Tá an staid eacnamaíoch sa dara háit, luaite ag díreach os cionn an ceathrú cuid de na freagróirí (26%, -7).

4. An staid eacnamaíoch reatha agus an Euro

Ó gheimhreadh 2020-2021, tá céatadán na bhfreagróirí a mheasann go bhfuil staid a ngeilleagair náisiúnta “go dona” laghdaithe go mór (-11), cé gurb é seo dearcadh an tromlaigh i gcónaí (58%).

Tá 40% de shaoránaigh an AE den tuairim anois go bhfuil a staid eacnamaíoch náisiúnta “go maith”, méadú suntasach (+11) tar éis do thrí shuirbhé as a chéile meath a thaispeáint. Mar sin féin, tá an leibhéal seo de mheasúnú dearfach fós faoi bhun na leibhéal a tomhaiseadh sa tréimhse earrach 2017 - fómhar 2019.

Tá éagsúlacht mhór sna tuiscintí ar staid reatha an gheilleagair náisiúnta ar fud na mBallstát, ó 89% i Lucsamburg a shíleann go bhfuil sé go maith go 9% sa Ghréig a cheapann ar an mbealach céanna.

Tá an tacaíocht don euro i limistéar an euro fós seasmhach ó gheimhreadh 2020-2021, ag an bpointe is airde ó 2004, ag 79%. Tá an dearcadh seo ag céatadán ard freagróirí ar fud an AE ar an iomlán, seasmhach ag an leibhéal is airde a taifeadadh riamh (70%).

5. An paindéim coronavirus agus tuairim an phobail san AE

Tá sástacht leis na bearta a rinne an tAontas Eorpach chun an paindéim coronavirus a throid méadaithe go mór ó gheimhreadh 2020-2021, agus tá níos mó ná leath de shaoránaigh an AE sásta anois (51%, +8). Tá míshástacht laghdaithe (41%, -8), agus deir 8% de shaoránaigh nach bhfuil a fhios acu (cobhsaí).

Tá sástacht na saoránach leis na bearta a rinne a rialtas náisiúnta chun an paindéim coronavirus a chomhrac méadaithe go mór anois mar thuairim an tromlaigh (53%, +10 ón ngeimhreadh 2020-2021). Tá 46% míshásta (-10), agus deir 1% (cobhsaí) nach bhfuil a fhios acu.

Tá muinín ag beagnach dhá thrian de na hEorpaigh san AE chun na cinntí cearta a dhéanamh maidir leis an bpaindéim sa todhchaí (65%, +6 ón ngeimhreadh 2020-2021). Is é seo dearcadh an tromlaigh i ngach ballstát den AE.

Ceapann tromlach na nEorpach go mbeidh NextGenerationEU, plean téarnaimh an AE, éifeachtach chun freagairt d’éifeachtaí eacnamaíocha na paindéime coronavirus (57%, +2 ó gheimhreadh 2020-2021).

Dúirt gar do sheachtar Eorpach as gach deichniúr go raibh siad vacsaínithe cheana féin tráth na hoibre allamuigh i Meitheamh-Iúil, nó gur mhaith leo vacsaíniú a fháil i gcoinne COVID-19 a luaithe is féidir (69%), agus dúirt 9% gur mhaith leo “gur mhaith leo é sin a dhéanamh tamall i 2021 ”.

cúlra

Rinneadh “Earrach 2021 - Eurobarometer Caighdeánach” (EB 95) trí agallaimh duine le duine agus ar líne idir 14 Meitheamh agus 12 Iúil 2021 ar fud 27 mballstát an AE. Cuireadh roinnt ceisteanna i dhá thír nó i gcríoch déag eile freisin[1]. Rinneadh 26,544 agallamh i mballstáit AE-27.

Eorabharaiméadar

Eurobarometer: Úsáid na hEorpa agus tuairimí na cumarsáide leictreonaí san AE

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún na torthaí is déanaí Suirbhé Eurobarometer ar r-chumarsáid san AE. Taispeánann an suirbhé, a rinneadh ó Shamhain go Nollaig 2020 agus ó mhí Feabhra go Márta 2021, úsáid agus sástacht na nEorpach le seirbhísí cumarsáide leictreonaí, lena n-áirítear leis an idirlíon, rochtain teileafóin sheasta agus soghluaiste, babhtaí seirbhíse, fánaíocht, cumarsáid éigeandála agus idirnáisiúnta laistigh den AE. agus eile. Tugann an suirbhé le fios go bhfuil fóin phóca ag beagnach gach Eorpach (96% de na freagróirí), agus go bhfuil línte fóin seasta ag 53% díobh. Maidir le naisc idirlín, tá 81% de shaoránaigh sásta le cáilíocht na luasanna íoslódála agus 82% le cáilíocht na luasanna uaslódála. Tá na huimhreacha sin níos ísle i sráidbhailte tuaithe, áit a bhfuil 77% de na freagróirí sásta le cáilíocht a gcuid nasc.

Tá taithí ag trian (33%) de na freagróirí ar luas idirlín soghluaiste níos ísle agus iad ag fánaíocht i dtír eile den AE i gcomparáid lena dtír dhúchais. Chuir an t-eagrán seo den Eurobarometer ceist ar shaoránaigh freisin faoi éifeachtaí na paindéime coronavirus ar a síntiúis idirlín agus fuarthas amach go ndearna 7% d’Eorpaigh athruithe ar a síntiús idirlín, agus aistrigh 3% a soláthraí idirlín. Maidir le cumarsáid éigeandála, deir 74% d’Eorpaigh go gcuirfidís an uimhir 112 ina dtír féin agus go ndéanfadh 41% dhiailiú 112 nuair a bheadh ​​siad i dtír eile. Tá an Eurobarometer suite i gcoinne chúlra an Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach, a rinne creat rialála cumarsáide leictreonaí an AE a nuashonrú in 2018 chun cearta tomhaltóirí agus dreasachtaí oibreoirí le haghaidh infheistíochtaí in ardchláir a leathnú. Níos mó faisnéis faoi na torthaí agus an Tuarascáil Eurobarometer atá ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Taispeánann Eurobarometer tacaíocht phoiblí den scoth don euro agus tacaíocht leathan chun rialacha slánaithe a thabhairt isteach

foilsithe

on

Tá tacaíocht an phobail don euro níos airde ná riamh, de réir an tsuirbhé Eurobarometer is déanaí ón gCoimisiún Eorpach. Creideann 80% de na freagróirí riamh go bhfuil an euro go maith don AE agus measann 70% go bhfuil an euro go maith dá dtír féin. Rinneadh an suirbhé Eurobarometer i measc thart ar 17,700 freagróir ó 19 mballstát limistéar an euro idir 22 agus 29 Márta 2021. Faigheann an suirbhé Eurobarometer agus torthaí comhairliúcháin phoiblí oscailte ar leithligh go dtacaíonn líon méadaitheach saoránach le rialacha slánaithe agus deireadh a chur le ceann amháin agus boinn dhá chéad. Taispeánann an Eurobarometer go bhfuil 67% den phobal i bhfabhar deireadh a chur le monaí aon agus dhá euro mar chothromú éigeantach (suas nó síos) ar shuim dheiridh na gceannachán chuig na cúig cent is gaire. Tá tacaíocht thromlach dó seo i ngach ceann de na 19 mballstát sa limistéar euro. Taispeánann achoimre an chomhairliúcháin phoiblí oscailte ar rialacha slánaithe nach measann 72% de na freagróirí monaí aon agus dhá euro a bheith úsáideach agus measann 71% gur cheart rialacha slánaithe chuig na cúig cent euro is gaire a thabhairt isteach. Measann tromlach na bhfreagróirí gur cheart go mbeadh rialacha slánaithe éigeantach (71%) agus comhchuibhithe i limistéar an euro (77%). Mheall an comhairliúchán poiblí 17,033 freagra. Rinneadh an comhairliúchán poiblí le linn 15 seachtaine, idir 28 Meán Fómhair 2020 agus 11 Eanáir 2021. Tá an suirbhé Eurobarometer ar fáil anseo. Tá torthaí an chomhairliúcháin phoiblí ar rialacha slánaithe ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Toghcháin: Pléann Líonra um Chomhar na hEorpa ar Thoghcháin fógraíocht pholaitiúil, mar go mbraitheann níos mó ná leath na nEorpach go bhfuil siad faoi lé dífhoirmiú

foilsithe

on

An 25 Márta, thionóil an Coimisiún Eorpach an naoú cruinniú den Líonra Eorpach um Chomhar maidir le Toghcháin trédhearcacht na fógraíochta polaitiúla a phlé, i measc nithe eile. De réir fhigiúirí Eurobarometer a foilsíodh inniu, chonaic beagnach ceathrar as gach deichniúr Eorpach fógraí ar líne nach bhféadfaidís a aithint go soiléir mar pholaitíocht, agus tuairiscíonn níos mó ná cúigear as gach deichniúr go raibh siad nochtaithe do dhífhoirmiú. Mar a fógraíodh sa Plean Gníomhaíochta Daonlathais na hEorpa, cuirfidh an Coimisiún tionscnamh i láthair trédhearcacht níos mó a chinntiú i bhfógraíocht pholaitiúil níos déanaí i mbliana.

Dúirt an Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht Věra Jourová: “Is léir go bhfuil gá le trédhearcacht níos mó i bhfógraíocht pholaitiúil ar líne. Ní fhéadfadh duine as gach triúr Eorpach a rá an raibh fógra ar líne a bhí dírithe orthu polaitiúil nó nach raibh. Níl sé sin ceart. Ba cheart go mbeadh na rialacha céanna i bhfeidhm ar líne agus atá as líne. "

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Taispeánann an Eurobarometer na treochtaí toghcháin atá ag athrú san Eoraip. I bhfianaise na paindéime Coronavirus, tá seisear as gach deichniúr Eorpach i bhfabhar vótáil iargúlta. Tá an digitiú inrochtana do chách ar na cártaí cheana féin agus déanfaimid é seo a bhrú chun a chinntiú nach bhfágfar aon duine ina dhiaidh. "

Aiseolas

Thug rannpháirtithe an Líonra Eorpach um Chomhar maidir le Toghcháin Phléigh sé freisin dífhabhtú i gcomhthéacs toghchán agus tabharfar faisnéis dó faoi obair an Chórais Mear-Foláirimh. Taispeánann an Eurobarometer a foilsíodh inniu, i gcomparáid le 2018, tá imní ar níos lú Eorpach faoi thoghcháin atá á n-ionramháil trí chibearshlándáil (57%, -4p) nó calaois i gcianvótáil (63%, -5p). Ina theannta sin, measann ochtar as gach deichniúr Eorpach gur cheart do líonraí sóisialta agus ardáin Idirlín ar líne na rialacha céanna a chomhlíonadh leis na meáin thraidisiúnta i dtréimhse réamhthoghcháin. Tá Eurobarometer an lae inniu agus bileog fíricí ar fáil anseo. Tá tuilleadh faisnéise ar Líonra um Chomhar na hEorpa ar Thoghcháin ar fáil anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending