Ceangail le linn

Fostaíochta

Saorghluaiseacht: Foilsíonn an Coimisiún staidéar ar chomhtháthú soghluaisteachta ag na saoránaigh an AE i sé cathracha

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Free_MovementTéann saoránaigh an AE chuig tíortha eile an AE go príomha le haghaidh deiseanna fostaíochta agus ar an meán tá siad níos óige agus is dóichí go mbeidh siad ag obair. Deimhnítear é seo le staidéar nua neamhspleách ar thionchar an chirt chun gluaiseacht faoi shaoirse laistigh den AE a foilsíodh inniu (11 Feabhra).

Díríonn an staidéar ar sé chathair Eorpacha, a roghnaíodh do chomhdhéanamh ilnáisiúnta a ndaonra (féach Iarscríbhinn 1-2): Barcelona, ​​Baile Átha Cliath, Hamburg, Lille, Prág agus Torino. Taispeánann sé go raibh tionchar dearfach eacnamaíoch ag insreabhadh shaoránaigh AE níos óige, in aois oibre. Mar shampla i Torino, taispeánann meastóireacht áitiúil gur thug ioncam cánach ó eachtrannaigh ar an iomlán sochar glan de € 1.5 billiún d’airgeadas poiblí náisiúnta (féach Iarscríbhinn 3). Taispeánann an staidéar freisin gur chuidigh daoine nua le bearnaí sna margaí saothair áitiúla a líonadh, chuir siad le fás in earnálacha nua agus chabhraigh siad le daonraí atá ag dul in aois a chothromú. Faigheann sé amach go mbíonn saoránaigh soghluaiste rócháilithe go minic as na poist a ghlacann siad, go bhféadtar níos lú a íoc leo agus ag an am céanna nach mbaineann siad leas i gcónaí as an rochtain chéanna ar thithíocht agus ar oideachas.

"Is buntáiste í an shaorghluaiseacht don Eoraip, dá saoránaigh agus dá geilleagair. Is féidir go deimhin go mbeidh dúshláin ann i roinnt cathracha nach mór aghaidh a thabhairt orthu. Mar sin féin, is é an freagra mícheart a bheadh ​​ann an ceart chun saorghluaiseachta a cheistiú. Creidim go dteastaíonn uainn oibriú le chéile - ar leibhéal Eorpach, náisiúnta agus áitiúil - chun dúshláin a iompú ina ndeiseanna. Taispeánann na samplaí seo ó chathracha Barcelona, ​​Baile Átha Cliath, Hamburg, Lille, Prág agus Torino gur féidir é a dhéanamh, "a dúirt an Leas-Uachtarán agus Dlí agus Cirt, Bunúsach An Coimisinéir um Chearta agus Saoránacht Viviane Reding, ag labhairt ag comhdháil méaraí ar shaorghluaiseacht atá ar siúl inniu (IP / 14 / 98).

Aiseolas

“Féadfaidh tú brath ar an gCoimisiún chun leanúint ar aghaidh ag cabhrú le ballstáit aghaidh a thabhairt ar aon dhúshláin a bhaineann le saorghluaiseacht. Cuideoidh cruinniú an lae inniu le méaraí le húdaráis áitiúla ar fud na hEorpa tarraingt ar na samplaí is fearr de bheartais rathúla maidir le saoránaigh an AE a chomhtháthú i gcathracha, chun leasa gach duine. Táim ag tnúth le dea-chleachtais den sórt sin a chur i bhfeidhm ar fud na hEorpa. "

Is iad príomhthorthaí an staidéir:

  • Bogann saoránaigh an AE go príomha mar gheall ar dheiseanna fostaíochta agus, ar an meán, tá siad níos óige agus níos gníomhaí go heacnamaíoch ná an daonra áitiúil sna cathracha a scrúdaíodh (féach Iarscríbhinn 4);
  • tá insreabhadh shaoránaigh AE níos óige, in aois oibre sna cathracha roghnaithe ag cuidiú le dul i ngleic leis na dúshláin dhéimeagrafacha a bhaineann le daonra atá ag dul in aois agus lucht saothair atá ag crapadh, agus;
  • tá siad ag cabhrú freisin le bearnaí sa mhargadh saothair a líonadh, ag glacadh poist ar scileanna ísle den chuid is mó (Torino agus Hamburg), ag cur le fás earnálacha nua (mar TFC i mBaile Átha Cliath), nó ag cabhrú le fiontair ghnó nua a chruthú (mar atá i Torino) agus Hamburg).

Tugann an staidéar breac-chuntas freisin ar na dúshláin seo a leanas:

Aiseolas
  • Is dóichí go mbeidh saoránaigh soghluaiste rócháilithe ná náisiúnaigh (ag glacadh poist faoi bhun a gcáilíochta) a d’fhéadfadh cur amú scileanna, rud a mhaolódh na buntáistí féideartha a bhaineann le soghluaisteacht laistigh den AE;
  • tháinig difreálacha pá chun cinn i roinnt cásanna idir náisiúnaigh agus saoránaigh soghluaiste AE (a thuilleann níos lú go minic), cé go bhfuil fianaise teoranta go leor, agus;
  • ní bhaineann saoránaigh soghluaiste leas as na deiseanna céanna i gcónaí maidir le tithíocht agus cuimsiú leanaí i scoileanna, cé go n-oibríonn siad agus go n-íocann siad cánacha.

Is léir ón rath atá ar na cláir chomhtháthaithe atá i bhfeidhm sna sé chathair go bhfuil dearcadh i leith soghluaisteachta ag feabhsú de réir a chéile (féach Iarscríbhinn 5). Tá timpeallacht chuimsitheach agus cultúr fáilteach á gcur chun cinn ag na cathracha uile a scrúdaíodh, trí bheartais mar fhaisnéis inrochtana (seirbhísí faisnéise siopa ilfhreastail mar shampla); tacaíocht d’fhoghlaim teanga; agus idirphlé agus idirghníomhaíocht idirchultúrtha i measc saoránach.

Faoi dheireadh, sainaithníonn an staidéar sraith dea-chleachtas ó na cathracha a ndearnadh scrúdú orthu (féach Iarscríbhinn 6).

cúlra

Cuireadh an staidéar i láthair ag cruinniú inniu le níos mó ná 100 méaraí agus ionadaithe ó údaráis áitiúla ó gach cearn den Eoraip a tháinig le chéile chun na dúshláin agus na deiseanna reatha a bhaineann le saorghluaiseacht shaoránaigh an AE san Aontas Eorpach a phlé. Tá Comhdháil na méaraí deartha chun cabhrú le húdaráis áitiúla na cleachtais is fearr a roinnt maidir le rialacha saorghluaiseachta a chur i bhfeidhm agus dul i ngleic le dúshláin uilechuimsitheachta sóisialta. Tá an cruinniú ar cheann de chúig ghníomh a chuir an Coimisiún i láthair chun an ceart chun saorghluaiseachta san AE a neartú, agus cuidiú le ballstáit na tairbhí dearfacha a ghabhann leis a bhaint amach (IP / 13 / 1151).

Déanann an staidéar anailís ar bheartais atá dírithe ar chuimsiú eacnamaíoch agus sóisialta shaoránaigh soghluaiste an AE, agus ar chultúr fáiltithe agus dearcadh dearfach i leith náisiúnach eachtrach a chur chun cinn. Bhreithnigh sé beartais i réimse na fostaíochta, na fiontraíochta, na tithíochta, an oideachais, an idirphlé idirchultúrtha, an dearcadh i leith na himirce agus na rannpháirtíochta i saol na cathrach.

Tuilleadh eolais

Staidéar: Meastóireacht ar thionchar shaorghluaiseacht shaoránaigh an AE ar leibhéal áitiúil

Iarscríbhinn a ghabhann leis an staidéar: Dea-chleachtais ó sé chathair

Ceisteanna Coitianta: Mínítear saorghluaiseacht

An Coimisiún Eorpach: Saorghluaiseacht

Leathanach baile Leas-Uachtarán Viviane Reding

Lean an Leas-Uachtarán ar Twitter:VivianeRedingEU

IARSCRÍBHINN: Treochtaí agus patrúin sna sé chathair

1. Comhdhéanamh iomlán an daonra sna sé chathair in 2011

Tá éagsúlacht mhór sna sé chathair i dtéarmaí tonnta imirce a d’fhulaing siad. Go háirithe, tá stair fhada imirce ag Lille agus Hamburg. A mhalairt ar fad, is feiniméan le déanaí é insreabhadh shaoránaigh soghluaiste an AE i mBaile Átha Cliath, Barcelona, ​​Torino, le insreafaí ag méadú i ndiaidh mhéaduithe 2004 agus 2007. Faoi dheireadh, níor tháinig Prág ó bhealach idirthurais go sprioc-tír ach le déanaí.

Foinse: Oifigí Staidrimh Náisiúnta, Nóta: TCNanna = Náisiúnaigh Tríú Tír

2. Comhdhéanamh shaoránach soghluaiste an AE de réir tíre tionscnaimh sna sé chathair

I roinnt cathracha, is iad náisiúntacht amháin nó dhó an chuid is mó de shaoránaigh soghluaiste an AE. Is amhlaidh an cás i Torino, áit a dtagann 91.8% de shaoránaigh soghluaiste an AE ón Rómáin, agus i bPrág, áit a dtagann 52.5% de shaoránaigh soghluaiste an AE ón tSlóvaic. I gcathracha eile, cé go bhfuil ionadaíocht ag níos mó náisiúntachtaí AE, tá dhá ghrúpa náisiúnta i réim: i Lille (sonraí Lille Métrople Communauté Urbaine) tagann 30.2% de shaoránaigh soghluaiste an AE ón bPortaingéil agus 25.8% ón mBeilg; in Barcelona, ​​is ionann saoránaigh ón Iodáil agus an Fhrainc faoi seach agus 31.6% agus 16.6% de shaoránaigh soghluaiste an AE. Faoi dheireadh, léiríonn Hamburg agus Baile Átha Cliath pictiúr ilroinnte deifnídeach, ós rud é go bhfuil líon ard pobail éagsúla sna cathracha seo (in ainneoin ábharthacht roinnt grúpaí náisiúnta mar an Pholainnis, atá suntasach sa dá chathair).

Foinse: Oifigí Staidrimh Náisiúnta

3. Saorghluaiseacht saoránach: Tairbhe do gheilleagar Torino

Meastóireacht a rinne leibhéal náisiúnta ag imircigh caritas Taispeánann sé gur thug ioncam cánach ó eachtrannaigh ar an iomlán sochar glan de € 1.5bn d’airgeadas poiblí náisiúnta: sáraíonn an méid ard cánacha slándála sóisialta a íocann eachtrannaigh, chomh maith le cánacha díreacha agus indíreacha eile, costais na seirbhísí sóisialta a chuirtear ar fáil dóibh.

4. Rátaí fostaíochta sna sé thír / chathair

spain

Foinse: Eurostat

Éireann

Foinse: Eurostat

Hamburg

Foinse: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Poblacht na Seice

Foinse: Eurostat

4. Gníomhaíochtaí shaoránaigh soghluaiste an AE sna sé chathair

Nóta: Ní bhíonn sonraí sonracha faoi shaoránaigh an AE i ngach cathair ar fáil i gcónaí. D’fhéadfadh sonraí a bheith ann maidir le gach eachtrannach nó don réigiún nó don tír ar fad.

Barcelona (an Spáinn)

Sciar de shaoránaigh soghluaiste fostaithe an AE de réir leibhéal na cáilíochta agus na scileanna a theastaíonn sa Chatalóin (2011)

Foinse: CCOO Cataluña

Tá saoránaigh soghluaiste an AE polaraithe go leor sa Chatalóin agus tá thart ar an tríú cuid fostaithe i bpoist a bhfuil cáilíocht íseal nó gan aon cháilíocht acu (32.4%), agus an tríú cuid i bpoist a bhfuil leibhéal ard cáilíochta acu (30.3%)

Baile Átha Cliath (Éire)

Saoránaigh soghluaiste an AE agus saoránaigh Éireannacha in aghaidh na gairme in Éirinn

 

Foinse: CSO, Daonáireamh 2011

Cé, in Éirinn, go bhfuil dáileadh oibrithe AE agus neamh-AE ar fud earnálacha ag teacht go mór le dáileadh na náisiúnach, is dóichí go mbeidh an chéad cheann acu fostaithe i roinnt earnálacha, mar shampla déantúsaíocht (tá 25.5% d’oibrithe eachtracha fostaithe, i gcomparáid do 21% de náisiúnaigh na hÉireann) agus cóiríocht agus bia (glacann 16.4% d’oibrithe eachtracha poist anseo, i gcoinne 8.5% de náisiúnaigh).

Dáileadh náisiúnach agus eachtrannach in aghaidh na n-earnálacha fostaíochta in Éirinn (2011)

 

Foinse: Suirbhé ráithiúil náisiúnta teaghlaigh R1 2011

Ar an iomlán, tá dáileadh náisiúnach eachtrach ar mhargadh an tsaothair claonta i dtreo earnálacha ar scileanna ísle.

Hamburg

Fostaí in aghaidh na gairme - sonraí do náisiúnaigh, saoránaigh soghluaiste AE agus náisiúnaigh neamh-AE in Hamburg in 2012

 

Foinse: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, tagraíonn sonraí don 30/6

Taispeánann an chairt go bhfuil sciar beag de shaoránaigh soghluaiste an AE fostaithe in Hamburg i ngairmeacha eagrúcháin, riaracháin agus coiléar bán eile (20%), i gcomparáid le náisiúnaigh (29.1%), ach go bhfuil siad níos mó i láthair i ngairmeacha iompair agus lóistíochta. (m.sh. tiománaithe traenach, trucail nó tacsaí, píolótaí) nó mar ghairmithe cothaithe (m.sh. cócairí, báicéirí, búistéirí).

Lille

Náisiúnaigh, saoránaigh soghluaiste an AE agus náisiúnaigh neamh-AE (idir 25 agus 64 bliana) in aghaidh na n-earnálacha fostaíochta i Réigiún Nord Pas de Calais (2007)

 

Foinse: INSEE, daonáireamh 2009

Maidir le príomh-earnálacha gníomhaíochta, oibríonn saoránaigh soghluaiste an AE, i gcomparáid le Náisiúnaigh, níos mó in earnálacha an tionscail agus na tógála.

Náisiúnaigh, saoránaigh soghluaiste AE agus náisiúnaigh neamh-AE de réir gairme i Lille Métropole Commnauté Urbaine (2009)

 

Foinse: INSEE, Daonáireamh 2009

Ag díriú ar struchtúr gairme shaoránaigh soghluaiste an AE atá fostaithe go gníomhach i Lille Métropole Commnauté Urbaine, baineann siad den chuid is mó leis an lucht oibre (33.3%) agus leis an gcatagóir fostaithe (25.6%).

Prág

Cláraigh náisiúnaigh choigríche ag oifigí saothair de réir leibhéal gairme, i bPrág in 2010

Foinse: Stiúrthóireacht na bPóilíní Eachtrannach; eachtrannaigh atá cláraithe in oifigí saothair - an Aireacht Saothair agus Gnóthaí Sóisialta

Ag tagairt do na scileanna / leibhéal gairme, agus breithniú á dhéanamh ar náisiúnaigh choigríche iomlána i bPrág, in 2010 bhí an sciar is mó i ngairmeacha tosaigh (21,560), ag fostú 28.2% de náisiúnaigh choigríche atá cláraithe in oifigí saothair.

Torino

Fostaithe Nua de réir earnála i gCúige Torino i 2011

Foinse: Cumann Tráchtála Torino, 2011

Is gnách go mbíonn saoránaigh soghluaiste an AE i gCúige Torino an-tiubhaithe in earnálacha áirithe, go háirithe Tógáil (15.3%) agus na hearnálacha oibre baile (49.1%).

5. Tá beartais chomhtháthaithe ag obair: Tá dearcaí ag feabhsú

Éabhlóid an dearcadh diúltach atá ag saoránaigh in náisiúnach eachtrach in Barcelona (2007-12):

Foinse: Enquesta Òmnibus Municipal. Comhairle Cathrach Barcelona.

6. Samplaí dea-chleachtais ó na sé chathair

Cathair tionscadal Achoimre
Barcelona Frith-ráflaí BCN Tá sé mar aidhm ag Barcelona dul i ngleic le steiréitíopaí agus miotais faoin éagsúlacht chultúrtha, trí shuirbhéanna, gníomhaíochtaí cumarsáide agus trí chumainn agus cuideachtaí áitiúla a fhostú. Is bealach simplí agus éifeachtach é an tionscadal chun sochaí níos comhtháite a thógáil agus cuimsiú a chothú sa phobal áitiúil.
Barcelona Barcelona Activa Clár chun tacú le fiontraithe atá ag bogadh chun na cathrach, le tacaíocht ón AE. Lean 1,300 duine seisiúin faisnéise agus fuair 600 oiliúint san fhiontraíocht. Éascaíonn an clár rochtain ar sheirbhísí gairmiúla freisin.
baile átha Cliath Failte Isteach Tionscadal pobail a thairgeann ranganna comhrá Béarla a mhúineann oibrithe deonacha níos sine. Baineann an tionscadal leas as scileanna, taithí agus díograis na seanóirí chun cabhrú le freastal ar riachtanais chónaitheoirí eachtracha atá ag streachailt mar gheall ar bhacainní teanga, ach déanann sé constaicí cultúrtha a bhriseadh síos trí fháiltiú cairdiúil a thabhairt do dhaoine nua.
Hamburg Is muid Hamburg! Nach mbeidh tú linn? Feachtas chun oscailteacht do chultúir eile a chur chun cinn in údaráis áitiúla agus eachtrannaigh óga a earcú i seirbhísí poiblí Hamburg. Tairgeadh 500 áit oiliúna sna póilíní, sa tseirbhís dóiteáin, sna príosúin agus sna cúirteanna, agus mar thoradh air sin tháinig méadú ar chónaitheoirí eachtracha na cathrach tar éis printíseachtaí.
Lille Lipéad Idirnáisiúnta Tionscadal a sheol an ollscoil áitiúil chun cuimsiú mac léinn eachtracha agus soghluaisteacht a mac léinn féin a chur chun cinn. Bronntar an Lipéad Idirnáisiúnta ar mhic léinn a lean modúl idirchultúrtha, cúrsa teanga agus clár soghluaisteachta mar chuid dá ndioplóma.
Prág Leabharlanna do Chách Cuid de thionscadal Eorpach níos leithne chun seirbhísí ilteangacha a sholáthar trí leabharlanna poiblí chun cuimsiú a chur chun cinn. I measc na seirbhísí tá leabhair i dteangacha eile chomh maith le cúrsaí teanga agus TF do chónaitheoirí eachtracha.
Torino Tosaigh Gnó Tháinig an seomra áitiúil tráchtála, cánach agus oifigí slándála sóisialta le chéile chun tacaíocht agus comhairle a sholáthar d’eachtrannaigh atá i mbun gnó nua a thosú. Áiríodh sa tionscadal cúrsa oiliúna do chónaitheoirí eachtracha ar mian leo a bheith ina bhfiontraithe.

Geilleagar

Dífhostaíocht a laghdú: Mínítear beartais an AE

foilsithe

on

Tar éis méadú dífhostaithe san AE go seasta ó 2013, tháinig méadú ar an bpaindéim COVID-19 in 2020. Faigh amach conas a oibríonn an AE chun an dífhostaíocht a laghdú agus an bhochtaineacht a chomhrac.

Cé go bhfuil feabhas mór tagtha ar dhálaí mhargadh saothair an AE agus ar chearta oibrithe le blianta beaga anuas, tá an comhrac i gcoinne na dífhostaíochta agus iarmhairtí an Géarchéim COVID fós ina ndúshláin don Aontas Eorpach fiú ag obair i dtreo poist ar ardchaighdeán agus a Eoraip atá cuimsitheach go sóisialta.

Faigh tuilleadh eolais faoi conas a chosnaíonn an AE poist agus oibrithe a dtéann an paindéim coronavirus i bhfeidhm orthu.

Rinneadh iarrachtaí i roinnt réimsí, lena n-áirítear cabhrú le daoine óga dul isteach sa mhargadh saothair, dífhostaíocht fhadtéarmach a chomhrac, scileanna a uasghrádú, agus soghluaisteacht oibrithe san AE a éascú.

Ráta dífhostaíochta AE

I mí Aibreáin 2021, an ráta dífhostaíochta i limistéar an euro 8%, síos ó 8.1% i Márta 2021 agus suas ó 7.3% in Aibreán 2020.

Aiseolas

Inniúlachtaí an AE vs ballstáit

Tá tíortha AE fós freagrach go príomha as beartais fostaíochta agus shóisialta. Mar sin féin, comhlánaíonn agus comhordaíonn an AE gníomhaíochtaí na mballstát agus cuireann sé chun cinn roinnt na gcleachtas is fearr.

De réir alt a naoi den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ba cheart don AE an cuspóir atá le hardleibhéal fostaíochta a bhreithniú agus a bheartais agus a ghníomhaíochtaí uile á sainmhíniú agus á gcur chun feidhme.

Aiseolas

Straitéis fostaíochta na hEorpa 

I 1997 bhunaigh tíortha AE tacar comhchuspóirí agus spriocanna comhchoiteanna do bheartas fostaíochta chun an dífhostaíocht a throid agus níos mó post níos fearr a chruthú san AE. Tugtar an Straitéis fostaíochta na hEorpa (EES).

Déanann an Coimisiún Eorpach monatóireacht agus cur i bhfeidhm na straitéise tríd an An Seimeastar Eorpach, timthriall bliantúil de chomhordú beartas eacnamaíoch agus fostaíochta ar leibhéal an AE.

Déantar an staid shóisialta agus fostaíochta san Eoraip a mheas i gcomhthéacs Seimeastar an AE agus bunaithe ar an Seimeastar Treoirlínte Fostaíochta, comhthosaíochtaí agus spriocanna do bheartais fostaíochta náisiúnta. D'fhonn cabhrú le tíortha AE dul ar aghaidh, eisíonn an Coimisiún moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha, bunaithe ar a ndul chun cinn i leith gach sprioc.

Conas a mhaoinítear é

An Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) príomhionstraim na hEorpa chun deiseanna fostaíochta níos cothroime a chinntiú do gach duine atá ina gcónaí san AE: oibrithe, daoine óga agus iad siúd go léir atá ag lorg poist.

Mhol Parlaimint na hEorpa an maoiniú a mhéadú i buiséad an AE do 2021-2027. Leagan nua an chiste, ar a dtugtar an Ciste Sóisialta na hEorpa Plus Díríonn (ESF +), le buiséad € 88 billiún, ar oideachas, oiliúint agus foghlaim ar feadh an tsaoil, chomh maith le rochtain chomhionann ar fhostaíocht ardchaighdeáin, ar chuimsiú sóisialta agus ar bhochtaineacht a chomhrac.

Tá sé mar aidhm ag an gClár Fostaíochta agus Nuálaíochta Sóisialta (EaSI) cabhrú le nuachóiriú a dhéanamh ar bheartais fostaíochta agus shóisialta, rochtain ar airgeadas a fheabhsú d'fhiontair shóisialta nó do dhaoine leochaileacha ar mian leo micrea-chuideachta a bhunú agus soghluaisteacht lucht saothair a chur chun cinn trí Líonra EURES. Éascaíonn an Líonra Post Eorpach soghluaisteacht trí fhaisnéis a sholáthar d'fhostóirí agus do chuardaitheoirí poist agus cuireann sé bunachar sonraí de fholúntais agus feidhmchláir ar fud na hEorpa san áireamh freisin.

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF) a thacaíonn le hoibrithe a gcuid post a chailliúint mar gheall ar dhomhandú, mar is féidir le cuideachtaí a dtáirgeadh a dhúnadh nó a aistriú chuig tíortha neamh-AE, nó an ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais, chun obair nua a fháil nó a ngnóthaí féin a bhunú.

An Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD) a thacaíonn le tionscnaimh na mballstát chun bia, cúnamh bunúsach ábhair agus gníomhaíochtaí cuimsithe sóisialta a sholáthar do na daoine is díothaí.

Comhcheanglaíonn an leagan nuashonraithe de Chiste Sóisialta na hEorpa Plus roinnt cistí agus clár atá ann cheana (an CSE, an EaSI, an FEAD, an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg), a gcuid acmhainní a chomhthiomsú agus tacaíocht níos comhtháite agus níos spriocdhírithe a sholáthar do shaoránaigh.

Dífhostaíocht óige a chomhrac

I measc bhearta an AE maidir le combat dífhostaíocht óige Is é an Ráthaíocht don Aos Óg, tiomantas ó bhallstáit chun a chinntiú go bhfaigheann gach duine óg faoi aois XNUM tairiscint fostaíochta, oideachas leanúnach, printíseacht nó cúrsa oiliúna laistigh de cheithre mhí tar éis dóibh a bheith dífhostaithe nó ag fágáil an oideachais fhoirmiúil. Tacaíonn infheistíocht an AE le cur i bhfeidhm na Ráthaíochta don Aos Óg, tríd an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg.

An Cór Dlúthpháirtíochta na hEorpa cuireann sé ar chumas daoine óga obair dheonach agus obair a dhéanamh i dtionscadail a bhaineann le dlúthpháirtíocht ar fud na hEorpa. An Do chéad ardán poist EURES cabhraíonn sé le daoine óga idir 18 agus 35, agus suim acu taithí ghairmiúil a fháil thar lear, socrúchán oibre, cúrsa oiliúna nó printíseacht a aimsiú.

Scileanna cearta, post ceart

Trí éadáil scileanna a chur chun cinn agus a fheabhsú, cáilíochtaí a dhéanamh níos inchomparáide agus faisnéis a sholáthar ar na héilimh ar scileanna agus ar phoist, tacaíonn an AE le daoine poist ardchaighdeáin a aimsiú agus roghanna gairme níos fearr a dhéanamh.

An Scileanna Nua Clár Oibre don Eoraip, a seoladh i 2016, atá comhdhéanta de bhearta 10 chun an oiliúint agus an tacaíocht cheart a chur ar fáil do dhaoine agus chun roinnt uirlisí atá ann cheana a athbhreithniú, mar shampla formáid CVass Europass).

Dúshlán na dífhostaíochta fadtéarmaí

Tá dífhostaíocht fhadtéarmach, nuair a bhíonn daoine dífhostaithe ar feadh níos mó ná míonna 12, ar cheann de na cúiseanna a bhaineann le bochtaineacht leanúnach. Tá sé fós ann an-ard i gcuid de thíortha an AE agus tá sé fós ina chúis le beagnach 50% den dífhostaíocht iomlán.

Chun tíortha atá dífhostaithe go fadtéarmach sa mhargadh saothair a lánpháirtiú ar bhealach níos fearr, ghlac tíortha AE leis moltaí: spreagann siad clárú daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach le seirbhís fostaíochta, measúnú domhain aonair chun a gcuid riachtanas a aithint, chomh maith le plean saincheaptha chun iad a thabhairt ar ais ag obair (comhaontú um chomhtháthú poist). Bheadh ​​sé ar fáil d’aon duine atá dífhostaithe ar feadh 18 mí nó níos mó.

Is minic go mbíonn dífhostaíocht agus oibrithe a fhágann an margadh saothair go buan mar thoradh ar neamhláithreacht fhadtéarmach ón obair. Oibrithe a choinneáil agus a athimeascadh san ionad oibre a bhfuil gortuithe nó fadhbanna sláinte ainsealacha acu, i 2018, a chuir Parlaimint na hEorpa le chéile sraith de bearta go n-oibreodh na ballstáit, ar nós ionaid oibre a dhéanamh níos inoiriúnaithe trí chláir forbartha scileanna, coinníollacha oibre solúbtha a chinntiú agus tacaíocht a sholáthar d'oibrithe (lena n-áirítear cóitseáil, rochtain ar shíceolaí nó teiripeoir).

Soghluaisteacht oibrithe a chur chun cinn

Má tá sé níos éasca do dhaoine obair i dtír eile is féidir leis dul i ngleic le dífhostaíocht. Tá sraith rialacha comhchoiteanna i bhfeidhm ag an AE chun daoine a chosaint cearta sóisialta a bhaineann le dífhostaíocht, breoiteacht, máithreachas / atharthacht, sochair teaghlaigh srl. agus tú ag bogadh laistigh den Eoraip. Rialacha maidir leis le hoibrithe a chur bunófar prionsabal an phá chéanna as an obair chéanna san ionad oibre céanna.

Faigh tuilleadh eolais faoi cad a dhéanann an AE faoi thionchar domhandaithe ar fhostaíocht.

Faigh tuilleadh eolais faoi bheartais shóisialta an AE

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Mar gheall ar ghanntanas saothair san Ungáir tá an rialtas ag lorg oibrithe thar lear

foilsithe

on

Tá an rialtas a mbíonn drogall ar inimircigh de ghnáth i mBúdaipeist ag lorg eachtrannach chun cabhrú le ganntanas lucht saothair, scríobhann Cristian Gherasim, comhfhreagraí Búcairist.

Dúirt aire eachtrach na hUngáire go gceadófar do chuideachtaí lucht oibre oilte a earcú ó thíortha neamh-AE. Thacaigh an t-aire eachtrach le Peter Szijjarto, ag rá go gcuideoidh sé seo le sprioc fáis 5.5% na hUngáire atá leagtha síos i mbliana.

Mar shampla, earnáil amháin atá buailte ag ganntanas saothair is ea an tionscal fáilteachais san Ungáir a chuir imní láidir in iúl le déanaí faoin easpa cócairí agus foirne glantacháin. Dúirt Tamás Flesch, ceann Chumann Óstán agus Bialann na hUngáire le linn agallaimh go dtéann úinéirí óstáin i mBúdaipeist an-mhaith chun an lucht saothair a bhfuil géarghá leis a fháil, ag tairiscint sampla bhainisteoir óstáin gur gá dóibh seomraí a ghlanadh iad féin.

Aiseolas

Bhí go leor tíortha eile i lár agus in oirthear na hEorpa ag streachailt le ganntanas lucht saothair i measc téarnamh eacnamaíoch níos gasta ná mar a bhíothas ag súil leis tar éis na srianta paindéime.

Bhí drogall ar an rialtas i mBúdaipeist go dtí seo a dhoirse a oscailt d’eachtrannaigh i measc bheartais frith-inimirceach an Phríomh-Aire Viktor Orban a spreag coimhlint go minic leis an Aontas Eorpach.

Earnáil eile ina mothaíonn ganntanas saothair na hUngáire a láithreacht ná talmhaíocht. Tá feirmeoirí na hUngáire ag streachailt le go leor oibrithe a aimsiú chun a gcuid torthaí agus glasraí a fhómhar, agus scriosadh níos mó ná 190 milliún euro d’earraí le bliain anuas amháin.

Aiseolas

Creideann saineolaithe gurb é an bealach is fearr le daoine a mhealladh chun obair ar fheirmeacha ná pá a mhéadú. Creideann siad go mbeidh deich mbliana ar a laghad ag teastáil ón tionscal chun téarnamh ó chaillteanas post agus é féin a athdhíriú ar bhealach nua le gnó a dhéanamh.

Agus is dócha gurb é an earnáil is iontaí a dtéann ganntanas lucht oibre san Ungáir i bhfeidhm air ná miondíol ar líne. Tá an ghéarchéim saothair ag cur srian le ríomhthráchtáil, agus tá iallach ar go leor siopaí ar líne fógraíocht ar líne a chur ar fionraí toisc nach féidir leo déileáil leis an éileamh níos airde. Measann Kristof Gal, bunaitheoir Klikkmarketing, cuideachta margaíochta ar líne atá lonnaithe i mBúdaipeist, go bhféadfadh an fhadhb seo dul i bhfeidhm ar idir 30 agus 40% de na siopaí ar líne.

Dúirt Szijjarto go raibh sé mar aidhm ag reachtaíocht nua, lena n-áirítear maidir le hoibrithe sealadacha, “cuidiú le atosú tapa an gheilleagair, a bheith ar an gceann is gasta chun atosú san Eoraip”.

De réir mar a bhíonn geilleagar na hUngáire ag déanamh níos fearr ná mar a bhíothas ag súil leis sa chéad ráithe den bhliain seo in ainneoin bearta frithdhúnadh coronavirus, d’fhógair an rialtas i mBúdaipeist bearta eile lena n-áirítear ualaí maorlathacha a mhaolú ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide chomh maith le hiasachtaí saor chun cabhrú le cuideachtaí Ungáiris leathnú thar lear. nó infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail ghlasa.

Cháin an AE an rialtas i mBúdaipeist arís agus arís eile as a sheasamh maidir le himircigh, ionsaithe ar shaoirse an phreasa agus i gcoinne an phobail LADT. Sheol an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa caingean “riail dlí” i gcoinne na hUngáire maidir le saoirsí sibhialta. Tá FPEanna ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach dul ar aghaidh le caingean dlí, agus rochtain na hUngáire ar phlean téarnaimh paindéimeach Covid-750 € 19bn a dhiúltú, mura ndéanann rialtas Orban droim ar ais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fostaíochta

Níor tháinig ach 5% de na hiarratais iomlána ar víosaí oibre oilte fadtéarmacha a cuireadh isteach sa chéad ráithe ó shaoránaigh an AE, taispeánann sonraí

foilsithe

on

Tugann na figiúirí a d’eisigh Oifig Baile na RA léargas ar an gcaoi a rachaidh córas nua inimirce na Breataine i ndiaidh Brexit i bhfeidhm ar líon shaoránaigh an AE a thiocfaidh chun na RA chun oibre. Idir 1 Eanáir agus 31 Márta i mbliana rinne saoránaigh AE 1,075 iarratas ar víosaí oibre oilte fadtéarmacha, lena n-áirítear an víosa sláinte agus cúraim, a bhí díreach 5% den 20,738 iarratas ar na víosaí sin.

Dúirt an Réadlann Imirce in Ollscoil Oxford: “Tá sé ró-luath fós a rá cén tionchar a bheidh ag an gcóras inimirce iar-Brexit ar líon agus tréithe na ndaoine a thiocfaidh chun cónaí nó obair sa RA. Go dtí seo, bhí iarratais ó shaoránaigh an AE faoin gcóras nua an-íseal agus níl iontu ach cúpla faoin gcéad den éileamh iomlán ar víosaí na RA. Mar sin féin, b’fhéidir go dtógfaidh sé tamall ar iarratasóirí ionchasacha nó ar a bhfostóirí dul i dtaithí ar an gcóras nua agus ar a riachtanais. "

Taispeánann na sonraí freisin go bhfuil méadú tagtha ar líon na n-oibrithe cúram sláinte imirceach atá ag teacht chun oibre sa RA go dtí an leibhéal is airde riamh. Úsáideadh 11,171 deimhniú urraíochta d’oibrithe sláinte agus cúraim shóisialta sa chéad ráithe den bhliain seo. Is ionann gach deimhniú agus oibrí imirceach. Ag tús 2018, bhí 3,370 ann. Bhain beagnach 40 faoin gcéad de na hiarratais ar víosaí oibre oilte go léir le daoine san earnáil sláinte agus oibre sóisialta. Tá níos mó sealbhóirí víosa cúram sláinte imirceach sa Ríocht Aontaithe anois ná mar a bhí riamh ó thosaigh taifid in 2010. Cé gur thit líon na gceadúnas urraitheora do víosaí cúram sláinte go 280 le linn na chéad ghlasála anuraidh, tá sé ag méadú i gcónaí ó shin, patrún a. ní raibh aon tionchar ag an tríú glasáil air an geimhreadh seo.

Aiseolas

Os a choinne sin, tá laghdú tagtha ar líon na n-imirceach atá fostaithe go dtí seo i mbliana sna hearnálacha TF, oideachais, airgeadais, árachais, gairmiúla, eolaíochta agus teicniúla, in ainneoin na bulaíochta le linn an dara leath de 2020. Tá líon na n-oibrithe TF imirceach fós ann i bhfad níos ísle ná na leibhéil réamh-Chovid. Sa chéad ráithe de 2020 eisíodh 8,066 víosa oibre oilte san earnáil TF, tá 3,720 ann faoi láthair. Tá líon na ngairmithe imirceacha agus na n-oibrithe eolaíochta agus teicniúla laghdaithe beagán faoi bhun leibhéil réamh-Chovid.

Dúirt an saineolaí víosa Yash Dubal, Stiúrthóir Aturnaetha AY & J: “Taispeánann na sonraí go bhfuil an paindéim fós ag dul i bhfeidhm ar ghluaiseacht daoine ag teacht go dtí an Ríocht Aontaithe chun oibre ach tugann siad le fios go mbeidh éileamh ar víosaí oibre oilte d’oibrithe lasmuigh den AE lean ort ag fás nuair a bheidh an taisteal normalaithe. Tá spéis ar leith i bpoist TF na Breataine ó oibrithe san India anois agus táimid ag súil go leanfaidh an patrún seo ar aghaidh. "

Idir an dá linn tá tiomantas foilsithe ag an Oifig Baile chun gluaiseacht dlisteanach daoine agus earraí a chumasú chun tacú le rathúnas eacnamaíoch, agus dul i ngleic leis an imirce neamhdhleathach. Mar chuid dá Plean Seachadta Torthaí don bhliain seo, geallann an roinn freisin 'deiseanna imeachta AE a thapú, tríd an teorainn is éifeachtaí ar domhan a chruthú chun rathúnas na RA a mhéadú agus slándáil a fheabhsú', agus ag an am céanna ag admháil go bhféadfadh an t-ioncam a bhailíonn sí ó tháillí víosa laghdú éileamh laghdaithe.

Aiseolas

Athdhearbhaíonn an doiciméad plean an Rialtais chun na daoine is gile agus is fearr a mhealladh chuig an Ríocht Aontaithe.

Dúirt Dubal: “Cé nach dtugann na figiúirí a bhaineann le víosaí d’oibrithe TF agus dóibh siúd sna hearnálacha eolaíochta agus teicniúla an tiomantas seo amach, is laethanta tosaigh fós é don chóras inimirce nua agus bhí éifeacht as cuimse ag an bpaindéim ar thaisteal idirnáisiúnta. Ónár dtaithí ag cabhrú le víosaí oibre a éascú d’imircigh tá éileamh casta ann a bhainfear amach sna 18 mí amach romhainn. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending