Ceangail le linn

Tobac

An t-athbhreithniú ar an Treoir maidir le Táirgí Tobac: Deis déileáil le buille coirp don Tobac Mór i 2021?

foilsithe

on

I staidéar a dhéanamh ar a foilsíodh an 6 Eanáir, tá eolaithe ó King's College London tar éis deireadh a chur leis an miotas go mbaineann cosaint áirithe do chaiteoirí ó COVID-19. Bhí a gcuid taighde soiléir: is dóichí go mbeidh comharthaí troma ag daoine a chaitheann tobac a dhéanann conradh ar an coronavirus nua ná daoine nach gcaitheann tobac, agus tá dhá oiread níos dóchúla ann go dtiocfaidh siad san ospidéal. Mar sin féin, in ainneoin an 209 milliún caite tobac sna réigiún Eorpach níos leithne (29% den daonra iomlán), is cosúil nach ndearna rialtais mórán chun luach a chur ar chleití thionscal an tobac i rith 2020. An mbeidh 2021 difriúil, scríobhann Louis Auge.

Níl comharthaí luatha ag breathnú go hiontach. Tuarascáil a foilsíodh go déanach i mí na Samhna ag comhrialtas eagraíochtaí neamhrialtasacha ag féachaint ar 57 tír rabhadh gur éirigh le tionscal an tobac leas a bhaint as an mbaint a bhí ag rialtais leis an bpaindéim Covid-19 chun a gclár oibre agus a bhfabhar curaí le rialtóirí a chur chun cinn. Tá go leor tíortha Eorpacha in aice leis an bun den liosta (an Rómáin) nó a roghnaigh rialacháin éadroma (an Ghearmáin, an Spáinn), rud a chuireann go mór le neamhshuim na sláinte poiblí. De réir na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha, d’úsáid Big Tobac meascán de thaicticí chun a chuspóirí a bhaint amach, mar threalamh míochaine a bhronnadh, iar-oifigigh phoiblí a fhostú nó stocaireacht a dhéanamh go hionsaitheach ar a tháirgí tobac téite.

Mar sin féin, leis an athbhreithniú atá le teacht ar Threoir Táirgí Tobac (TPD) an AE - a sclábhaíodh níos déanaí i mbliana - is féidir le ballstáit an leas athnuaite a spreag an paindéim coronavirus i mbeartais éifeachtacha sláinte poiblí chun an taifead a shocrú díreach. Cé go mbeidh an troid rialála deacair a bheith ann, tá réimse amháin tagtha chun cinn le cúpla mí anuas mar an príomhiarrthóir a d’fhéadfadh déileáil le buille do shuaitheantas Big Tobac: an trádáil chomhthreomhar tobac.

Scéal faoi dhá cheird

Tagraíonn an trádáil chomhthreomhar tobac don ghníomh chun toitíní a cheannach i dtír eile seachas an gníomh ina gcaitear iad. A bhuíochas do dhifríochtaí praghais idir baill chomharsanacha an AE, tá scáth-mhargaí brabúsaí tar éis teacht suas ar fud na mór-roinne, ag cur le leitheadúlacht ard caitheamh tobac agus ag costas billiúin ar ioncam cánach caillte ag rialtais.

Cé go ndearna tionscal an tobac iarracht le fada aird a tharraingt ar an bhfadhb, trí choimisiúnú staidéir ó KPMG (sin nochta agus í ag brath ar shonraí falsaithe agus ar mhodheolaíochtaí lochtacha) chun a mhaíomh go bhfuil méadú ar thoitíní góchumtha mar thoradh ar an bhfeiniméan, tá an réaltacht i bhfad níos simplí. Is iad na cuideachtaí tobac féin a dhéanann rósholáthar ar thíortha áirithe ionas gur féidir le caiteoirí tobac a bhfuil cónaí orthu i gceantair a bhfuil praghsanna toitíní níos airde acu leas a bhaint as praghsanna níos ísle. I Lucsamburg, mar shampla, ceannaíonn custaiméirí nach bhfuil cónaí orthu sa tír 80% de na toitíní go léir a dhíoltar ann.

Chuir an iliomad scannail sa Fhrainc an trádáil chomhthreomhar tobac ar ais ar chlár oibre an Aontais Eorpaigh. Go déanach i mí na Nollag, sheol MP na Fraince François-Michel Lambert a oireann i gcoinne Philip Morris International (PMI) as a ról sa trádáil chomhthreomhar, i gcás a bhféadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith aige don fhathach tobac. Ar aghaidh, go luath i mí Eanáir, chuir Cumann na dTobacóirí Angry (ABEC) na Fraince, D'fhógair gur chomhdaigh siad gearán sa Bhruiséil i gcoinne difreálacha praghsanna tobac idir ballstáit.

Tá pointe acu. De réir staitisticí, deataigh na Fraince 54 billiún toitín gach bliain, ach ní cheannaíonn tú ach 38 billiún ó na 24,000 tobac a dhéanann suas a líonra oifigiúil díolachán tobac. Ciallaíonn sé seo go dtagann 16 billiún toitín deataithe sa Fhrainc ó cheann ceann na teorann. Is féidir leath de na daoine a chaitheann tobac seo a rianú ar chomharsana na Fraince - an Bheilg, Lucsamburg, an Ghearmáin, an Iodáil, an Spáinn, Andóra - a bhfuil cánacha tobac níos ísle orthu uile agus a chaitheann tobac le praghsanna níos ísle. Mar fhreagairt, leas-cheannaire ghrúpa parlaiminte MoDem, Bruno Fuchs, dúirt sé go ndéanfaidh sé tábla a dlí dána bheadh ​​éifeachtaí forleathana aige ar fud na mór-roinne dá rithfí é. Éilíonn an dlí atá beartaithe go gcuirfear i bhfeidhm go docht cuid lárnach de WHO 2018 Prótacal chun deireadh a chur le trádáil aindleathach i dtáirgí tobac. Go sonrach, tá Fuchs ag éileamh go mbunófaí cuótaí seachadta tobac tír-ar-tír, atá pegáilte go heisiach le tomhaltas baile, d’fhonn cuideachtaí tobac a chosc ó rósholáthar a dhéanamh ar thíortha áirithe. Tá prótacal WHO daingnithe cheana féin ag 60 tír (agus an AE), mar sin ní bheadh ​​ann ach litir an chonartha a fhorfheidhmiú. Agus toisc go bhfuil an doiciméad idirnáisiúnta seo níos airde in ord pioctha an dlí idirnáisiúnta ná treoracha Eorpacha agus dlíthe náisiúnta, níor cheart go mbeadh fadhbanna dlí ag baint leis sin.

D'aimsigh crusade Fuchs comhghuaillithe laistigh de Pharlaimint na hEorpa, áit a raibh beirt FPEanna tosaigh, D'iarr Cristian Busoi agus Michèle Rivasi le fada an lá go gcuirfí an Prótacal i bhfeidhm go docht. Dar leo, tá an TPD neamh-chomhoiriúnach le doiciméad WHO faoi láthair, toisc go bhfuil cuideachtaí a bhfuil ceangail láidre acu le Big Tobac insíothlaithe mar phríomh-fhrithbheartaíocht na hEorpa don trádáil chomhthreomhar, meicníocht rianaithe agus rianaithe saor ó chur isteach ón tionscal. I gcomh-sheimineár gréasáin a eagraíodh ag deireadh mhí na Nollag, chuir an dá FPE in iúl go gceadaíonn Airteagal 15 den TPD do thionscal an tobac na cuideachtaí atá sainordaithe chun sonraí rianaithe agus inrianaitheachta a stóráil a roghnú. Ina theannta sin, tá sé de chumas ag déantóirí na hiniúchóirí a roghnú atá ceaptha iad a rialú agus a gcoinníonn siad dlúthchaidreamh leo freisin.

Taispeánann Fuchs, Busoi agus Rivasi go soiléir go bhfuil an fonn polaitiúil ar Tobac Mór a ghlacadh beo agus folláin san Eoraip, agus is sampla eile fós é an comhghaol cruthaithe idir úsáid tobac agus an coronavirus úrscéal ar an tionchar tubaisteach a bhíonn ag caitheamh tobac ar chorp an duine. Dá ndéanfaí an TPD a athbhreithniú i 2021 de réir Phrótacal WHO, mharódh sé dhá éan le cloch amháin: bheadh ​​sé ina chabhair do shláinte an phobail trí rátaí caitheamh tobac níos ísle a bhaint amach ar fud na hEorpa, agus buille airgeadais a láimhseáil don chófra cogaidh a d'úsáid Big Tobac rialacháin bhríocha a staonadh. Tá sé aon-brainer.

Toitíní

Trádáil aindleathach tobac: Urghabhadh beagnach 370 milliún toitín in 2020

foilsithe

on

Urghabhadh beagnach 370 milliún toitín mídhleathach in 2020 mar thoradh ar oibríochtaí idirnáisiúnta a raibh baint ag an Oifig Eorpach um Chalaois (OLAF) leo in XNUMX. Rinneadh smuigleáil formhór na toitíní ó thíortha lasmuigh den AE ach bhí siad le díol ar mhargaí an AE. Dá mbeadh an margadh sroichte acu, Measann OLAF go mbeadh caillteanais de thart ar € 74 milliún i ndleachtanna custaim agus máil agus CBL ar bhuiséid an AE agus na mballstát mar thoradh ar na toitíní margaidh dubh seo.

 Thacaigh OLAF le gníomhaireachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta um fhorfheidhmiú an dlí agus ó gach cearn den domhan i 20 oibríocht le linn 2020, go háirithe ag soláthar faisnéise ríthábhachtach maidir le leoraithe agus / nó coimeádáin atá luchtaithe le toitíní a mífhaisnéisiú mar earraí eile ag teorainneacha an AE. Déanann OLAF faisnéis agus faisnéis a mhalartú i bhfíor-am le ballstáit an AE agus le tríú tíortha, agus má tá fianaise shoiléir ann go bhfuil na lastais beartaithe do mhargadh contrabhanna an AE, tá údaráis náisiúnta réidh agus in ann céim isteach agus iad a stopadh.

Dúirt Ard-Stiúrthóir OLAF Ville Itälä: “Ba bhliain dhúshlánach í 2020 ar an oiread sin bealaí. Cé gur cuireadh iallach ar go leor gnólachtaí dlisteanacha táirgeadh a mhoilliú nó a stopadh, lean na góchumadóirí agus na smuigléirí gan laghdú. Táim bródúil a rá go raibh ról ríthábhachtach ag imscrúdaitheoirí agus anailísithe OLAF maidir le cuidiú leis na lastais tobac mídhleathacha seo a rianú agus a urghabháil, agus gur fhan comhoibriú OLAF le húdaráis ar fud na cruinne láidir in ainneoin na ndálaí dúshlánacha. Ní amháin gur chabhraigh ár gcomhiarrachtaí leis na milliúin euro a shábháil ar ioncam caillte agus choinnigh siad na milliúin toitíní contrabhanna den mhargadh, chabhraigh siad linn freisin teacht níos gaire don aidhm dheiridh na dronganna coiriúla atá taobh thiar den trádáil chontúirteach agus neamhdhleathach seo a aithint agus a dhúnadh. "

Urghabhadh 368,034,640 toitín san iomlán a bhí beartaithe le díol go mídhleathach san AE in oibríochtaí a raibh baint ag OLAF leo le linn 2020; Urghabhadh 132,500,000 toitín díobh seo i dtíortha neamh-AE (an Albáin, an Chosaiv, an Mhalaeisia agus an Úcráin go príomha) agus gabhadh 235,534,640 toitín i mballstáit an AE.

Tá patrúin shoiléire aitheanta ag OLAF freisin maidir le bunús na trádála aindleathaí tobac seo: de na toitíní a urghabhadh in 2020, tháinig thart ar 163,072,740 sa Chianoirthear (an tSín, Vítneam, Singeapór, an Mhalaeisia), agus tháinig 99,250,000 ó na Balcáin / Oirthear na hEorpa. (Montainéagró, an Bhealarúis, an Úcráin). Tháinig 84,711,900 eile sa Tuirc, agus tháinig 21,000,000 ón UAE.

I measc na bpríomhoibríochtaí smuigléireachta toitíní a thuairiscigh OLAF in 2020 bhí comhoibrithe le húdaráis i An Mhalaeisia agus an Bheilg, An Iodáil agus An Úcráin, chomh maith le roinnt a raibh baint ag údaráis ó ar fud an AE agus in áiteanna eile.

Misean, sainordú agus inniúlachtaí OLAF

Is é misean OLAF calaois le cistí AE a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Comhlíonann OLAF a mhisean trí:

  • Imscrúduithe neamhspleácha a dhéanamh ar chalaois agus ar éilliú a bhaineann le cistí AE, chun a chinntiú go sroichfidh airgead uile cáiníocóirí an AE tionscadail ar féidir leo poist agus fás a chruthú san Eoraip;
  • ag cur le muinín na saoránach in Institiúidí an AE a neartú trí imscrúdú a dhéanamh ar mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus ag baill d'Institiúidí an AE, agus;
  • beartas fónta frithchalaoise AE a fhorbairt.

Ina fheidhm imscrúdaithe neamhspleách, is féidir le OLAF ábhair a bhaineann le calaois, éilliú agus cionta eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE maidir le:

  • Caiteachas uile an AE: is iad na príomhchatagóirí caiteachais Cistí Struchtúracha, beartas talmhaíochta agus tuaithe
  • cistí forbartha, caiteachas díreach agus cabhair sheachtrach;
  • roinnt réimsí ioncaim AE, dleachtanna custaim den chuid is mó, agus;
  • amhras maidir le mí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus ag baill d'institiúidí an AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Toitíní

An ionann # COVID-19 agus bagairt mharfach don earnáil #tobacco?

foilsithe

on

Tá paindéim SARS-CoV-2 tar éis droch-scéal a litriú ar an iomlán do chaiteoirí tobac agus don tionscal a sholáthraíonn iad. I measc na bhforbairtí is déanaí tá an debunking de thaighde a thugann le tuiscint go gceaptar go bhfuil daoine a chaitheann tobac níos so-ghabhálach don víreas - in éineacht le nochtadh go ndéanann an nós éifeachtaí an ghalair a mhéadú - chomh maith le toirmeasc ar chaitheamh tobac poiblí sa Ghailís atá scaipthe anois ar fud na Spáinne ar fad.

Le níos mó ná aon mhilliún duine a chaitheann tobac sa RA thuairiscigh Chuir sé tús leis an nós ó thosaigh COVID-19, cé chomh mór is atá an ghéarchéim reatha don tionscal a bhaineann brabús as a n-andúil? Ní raibh feasacht an phobail ar na contúirtí a bhaineann le caitheamh tobac níos airde riamh, rud a chiallaíonn go bhfuil an t-am níos aibí d’údaráis san Eoraip agus in áiteanna eile bearta a thabhairt isteach a bhfuil sé d’aidhm acu srian a chur ar an gcleachtas marfach - ach caithfidh siad a bheith aireach ar chur isteach agus ar fhorlámhas ón tionscal tobac riamh-thionólach féin. .

‘Tobac Mór’ faoi bhagairt

Ag tús na ráige coronavirus, b’fhéidir go raibh an-áthas ar chaiteoirí tobac torthaí na staidéar ón tSín, áit a raibh tearcionadaíocht díréireach acu i measc daoine a d’fhulaing Covid-19. Níor thug taighde ina dhiaidh sin nuacht chomh dearfach sin beagnach; níos mó ná ceann amháin Fuair ​​páipéar athbhreithnithe piaraí go bhfuil daoine a chaitheann tobac thart ar dhá oiread níos dóchúla go mbeidh comharthaí coronavirus orthu ná daoine nach gcaitheann tobac. Ailíníonn sé seo le staidéir eile, a fuair amach go raibh daoine a chaitheann tobac leis an víreas dhá uair níos dóchúla a bheith san ospidéal agus 1.8 amanna is dóichí go bhfaighidh siad bás ná a gcomhghleacaithe nach gcaitheann tobac.

Ní dhéanann an andúil dochar ach dóibh siúd a bhfuil an toitín acu ach an oiread. Le pátrúin bharra spreagadh a gcuid guthanna a choinneáil síos agus fiú lucht páirceála téama rabhadh i gcoinne screadaíl ar eagla go dtarchuirfear an víreas ó bhéal, d’fhéadfadh na scamaill ollmhóra deataigh a astaíonn díograiseoirí tobac a bheith ina eipidéim chomhthimpeallach ag fanacht le tarlú. Agus é ar an eolas faoin gcontúirt, rinne an Afraic Theas beart láithreach toirmeasc ar dhíolacháin tobac go déanach i mí an Mhárta, cé go ndearna sé athchuairt ar na srianta sin ó shin. Níos déanaí, d’fhógair réigiún na Spáinne Galicia agus oileánra na nOileán Canárach go gcuirfí cosc ​​ar chaitheamh tobac poiblí, leis an gcuid eile den tír De bhrí agra a leanas.

Ní amháin gur spreag an paindéim freagra ó lucht déanta dlí - tá daoine a chaitheann tobac ag athmhachnamh ar a gcaidreamh le tobac i bhfianaise na gcontúirtí a bhaineann leis an ngalar riospráide an-tógálach agus marfach. Sa Ríocht Aontaithe, tá níos mó ná milliún caiteoirí tobac tar éis scor le sé mhí anuas, agus ba é 41% díobh siúd a mhaígh go raibh eagla coróivíris orthu an príomhspreagadh chun é sin a dhéanamh. Idir an dá linn, Coláiste na hOllscoile, Londain fáil gur thug níos mó daoine suas caitheamh tobac sa bhliain suas go Meitheamh 2020 ná mar a bhí in aon fhuinneog 12 mhí eile ó thosaigh taifid breis agus deich mbliana ó shin.

Tactics underhanded ag imirt

Ná bíodh aon bhac ar a leithéid de mhíbhuntáistí, tá Tobac Mór tar éis dul i muinín a leabhair súgartha oirbheartaíochta atá faoi thriail. I measc machinations eile, tá i gceist leis an leabhar súgartha sin obfuscating agus tionchar an eolaíocht le maoiniú staidéir fhabhracha ar ábhar coronavirus agus caitheamh tobac, moillithe Cuimsíonn rialacháin frith-tobac agus éileamh an tionscail “gnó riachtanach” chun bearta frithdhúnadh a sheachaint in áiteanna chomh héagsúil le An Iodáil, pakistan agus Brazil.

Ag an am céanna, bhí gnólachtaí móra tobac cúisí de níochán géarchéime. Bhronn Philip Morris International (PMI) tuairiscíodh $ 1 milliún chuig Crois Dhearg na Rómáine agus 50 aerálaí chuig ospidéal sa Ghréig, chomh maith le thart ar € 350,000 do charthanas Úcránach, agus tuairiscítear go ndearna imreoirí móra eile an rud céanna. Éilíonn criticeoirí nach bhfuil sna ranníocaíochtaí dealraitheacha altrúcha seo ach cleasanna PR faille a bhaineann leas as tragóid dhomhanda chun Tobac Mór a phéinteáil i bhfianaise dhearfach - rud a dhiúltaíonn an tionscal féin go fíochmhar.

Beag beann ar an rún atá taobh thiar de na síntiúis, tá amhras trom ann go bhféadfadh siad sárú a dhéanamh ar phrótacal an Chreat-Choinbhinsiúin um Rialú Tobac (FCTC), a chuireann cosc ​​sonrach ar rialtais nó ar chomhlachtaí faoi úinéireacht an rialtais cistí a thógáil ón tionscal tobac. Ní nach ionadh, ní rud nua é an cineál seo de chicanery don Tobac Mór, a bhí ag treabhadh sceith den chineál céanna le blianta fada. Ar an drochuair, tá sé fós ag tabhairt buntáistí dóibh siúd atá taobh thiar den chuing, in ainneoin iarrachtaí chun a dtionchar a chosc.

Éagothroime agus neamhéifeachtacht san AE

Tá díomá ar lucht déanta beartas an AE go bhfuil siad so-ghabhálach go mór le tionchar urchóideach thionscal an tobac. Mar mionsonraithe ag an OCCRP, tá an AE tar éis codanna móra dá chóras rian agus rian (T&T) maidir le tobac aindleathach a thabhairt do ghnólachtaí a bhfuil dlúthbhaint acu leis an tionscal. Tá an córas, a thug an FCTC chun suntais mar chéim dhílis chun clampáil a dhéanamh ar mhargadh dubh a Costais tá sé i gceist ag an mbloc níos mó ná € 10 billiún in aghaidh na bliana in ioncam poiblí caillte, monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn paicéad ag gach céim den slabhra soláthair trí aitheantóir uathúil, agus ar an gcaoi sin deireadh a chur le haon deis éagóir a dhéanamh.

Gné lárnach d'aon chóras rathúil T&T, mar atá sainmhínithe ag an bPrótacal Trádála Aindleathach (ITP), is ea a neamhspleáchas iomlán ón tionscal féin. Mar sin féin, d'aimsigh imscrúdú OCCRP an chaoi a bhfuil ceangail ag gnólachtaí lárnacha atá ag forbairt bogearraí T&T agus ag láimhseáil an phróisis leis an tionscal tobac, lena n-áirítear seacht gcinn as ocht gcinn de na cuideachtaí a bhfuil sé de chúram orthu na sonraí toitíní uile-thábhachtacha a stóráil. Idir an dá linn, is cosúil go bhfuil ceann de na príomhchuideachtaí a dhéanann monatóireacht ar na céadta líne soláthair isteach san AE - Inexto - maoinithe go páirteach ar a laghad ag Big Tobacco, agus ceannaíodh an-bhogearra a úsáideann sé chun a oibleagáidí a chomhlíonadh ó PMI féin ar tháille rumoured de franc na hEilvéise amháin.

Tá an próiseas iomlán chomh lán le neamhéifeachtachtaí gur dhúirt insiders naoi mí tar éis a chur i bhfeidhm nach bhfuil aon tuairim acu cé chomh héifeachtach agus a bhí sé maidir le trádáil mhídhleathach a laghdú, agus thug oifigeach amháin ó oifig caighdeáin trádála na RA “go hiomlán gan úsáid” ”. Mar sin féin, thaistil oifigigh an AE ar fud an domhain ag baint leasa as a gcóras agus tá roinnt náisiúin tar éis dul isteach sa mhiotas cheana féin, agus bhuaigh Inexto conarthaí ó Mheicsiceo, an Phacastáin, an Rúis, agus rialtais in Iarthar na hAfraice go dtí seo. Tá conradh na Pacastáine, ar a laghad, ó shin neamhbhailí le hordú cúirte.

Vacsaín do thionchar an tionscail

Ag am nuair a chuir géarchéim Covid-19 imní sláinte faoi fhaoiseamh géar, ba cheart go mbeadh rialtais agus grúpaí sláinte ag baint leathanach as an díospóireacht murtallach móiminteam a chur in áirithe agus a ghiniúint i dtreo rátaí caitheamh tobac a ghearradh ina gcríocha. Cé gur cosúil go bhfuil an móiminteam sin ag dul chun cinn, is trua nach cosúil gur éalaigh sé le tionchar forleatach agus imeallach an tionscail féin, a bhaineann an bonn den phróiseas iomlán.

Tá stratagems Big Tobac doiciméadaithe go forleathan agus tuigtear go maith é - ach is cosúil nach bhfuil an t-eolas seo in ann a rath a chosc mar an gcéanna. Chomh maith le vacsaín don coronavirus marbhtach nua seo, is cosúil gur chóir go mbeadh díolúine i gcoinne idirghabhála tionscail ar liosta tosaíochtaí an AE freisin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

toitíní leictreonach

Déanann comhdháil i mBeirlín an bealach chun tosaigh maidir le rialú #tobacco na hEorpa a thaifeadadh

foilsithe

on

Is intuigthe gur monaplachtú géarchéim na víreas víreas aird lucht déanta beartas na hEorpa. Mar sin féin tá an Bhruiséil ag iarraidh a mhéar a choinneáil ar an iliomad saincheisteanna eile a théann i bhfeidhm ar an mbloc. Ar an 24 Mártath, mar shampla, airí cheered an solas glas a thugtar do chainteanna aontachais leis an Albáin agus le Macadóine Thuaidh mar chomhartha spreagúil go bhfuil na hinstitiúidí Eorpacha fós in ann dul ar aghaidh ar chúrsaí beartais tábhachtacha le linn na paindéime.

Tá sé seo fíor fiú san earnáil sláinte poiblí. Ón 19 Feabhrath go 22nd, an 8ú Comhdháil Eorpach ar Thobac agus Sláinte (ECToH) tharla sé i mBeirlín. Bhailigh an ócáid ​​cumainn frith-tobac Eorpacha, gairmithe sláinte chomh maith le hionadaithe ón gCoimisiún Eorpach agus saotharlanna cógaisíochta faoi scáth Sraith Ailse na hEorpa, faoi stiúir an czar cáiliúil frith-tobac Luk Joossens.

An bailiúchán seo de chomhghuaillithe sa troid i gcoinne úsáid tobac - an ceann is suntasaí faoi ​​deara an bháis roimh am san AE - bhain sé úsáid as an ócáid ​​chun sheoladh Scála nua um Rialú Tobac a chainníonn iarrachtaí rialaithe tobac thart ar 36 tír Eorpach.

Cuimsíonn an córas rangúcháin critéir nua a chur leis trína ndéantar beartais Eorpacha um rialú tobac a mheas: a n-iarrachtaí dul i ngleic le trádáil aindleathach tobac, a Costais thart ar € 10 billiún in aghaidh na bliana ar an AE agus déanann sé dochar dá thionscnaimh sláinte poiblí.

Cé gur scóráil go leor tíortha Eorpacha pointí sa chatagóir seo a bhuíochas dá ndaingniú ar Phrótacal WHO chun Deireadh a chur le Trádáil Aindleathach i dTáirgí Tobac, níor éirigh leo i réimsí eile. Mar shampla, ní bhfuair aon duine creidmheas as córas a chur i bhfeidhm chun táirgí tobac a rianú agus a rianú a leanann na treoirlínte atá leagtha amach i bPrótacal WHO. Dá bhrí sin, ní mheastar go gcomhlíonann córas rianaithe agus rianaithe an AE rialáil idirnáisiúnta sláinte poiblí, staid a spurred FPEanna chun modhnú ar an Treoir um Tháirgí Tobac a ullmhú.

 

Ag cloí le tosaíochtaí sláinte poiblí nó leasanna tionsclaíocha?

Is é an príomh-locht i gcóras rianaithe agus rianaithe na hEorpa ná nach ndéantar é a chosaint go leordhóthanach i gcoinne iarrachtaí suthain thionscal an tobac tionchar a imirt ar bheartas poiblí.

Ar bhealach níos leithne níor éirigh leis an Eoraip a cinnteoireacht sláinte poiblí a chosaint ó iarrachtaí Big Tobac a leasanna féin a chur chun cinn. Tír óstach ECToH Stair fhada daingean na Gearmáine ceangail don tionscal tobac míníonn sé go páirteach a sheasamh ag bun an scála Eorpach um Rialú Tobac.

Cé gur tionóladh an chomhdháil i mBeirlín, áit a bhfuil tionscal an tobac fós mór - saineolaí sláinte poiblí amháin dáilte Cháin an Ghearmáin “tír i mbéal forbartha” maidir le rialáil tobac - cháin ionadaithe ENR a bhí i láthair go forleathan an aga moille a bhfuil an Ghearmáin ag cur beartais éifeachtacha rialaithe tobac i bhfeidhm. Tugadh cáineadh faoi leith ar chuid de mhílitrí Bheirlín; go hiontach, is í an Ghearmáin an t-aon tír san AE atá fós ann Ceadaíonn fógraíocht tobac ar chláir fógraí agus i bpictiúrlanna.

Chuir an mhoill chomhsheasmhach a chuir an Ghearmáin bearta rialaithe tobac i bhfeidhm - bhí sí ar cheann de na tíortha deireanacha AE freisin chun toirmeasc ar chaitheamh tobac a ghlacadh i mbialanna - tá sé soiléir nach bhfuil tír dhúchais uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula Von der Leyen i bhfad ó ghníomhaíocht cheannródaíoch maidir le tíortha na hEorpa. príomhchúiseanna imní sláinte poiblí.

 

Spiairí tobac faoi cheilt

Bhí na faid a bhfuil tionscal an tobac toilteanach dul chun clár oibre sláinte poiblí na hEorpa a chur ar taispeáint ar taispeáint go hiomlán ag an gcruinniú i mBeirlín le déanaí. Go deimhin, chuir eagraí na comhdhála isteach ar chur i láthair ó ionadaithe ENR chun a shéanadh go raibh toscairí ón tionscal tobac sa seomra iomlánach. De réir cosúlachta, d’éirigh leis na hionadaithe tionscail seo dul taobh istigh den ionad comhdhála faoi scáth an Fhorais um Domhan Saor ó Thobac, mar a thugtar air.

Tá ainm na heagraíochta seo crafted go cúramach d’fhonn go mbeadh sé cosúil le crusader frith-tobac. I ndáiríre, áfach, bhí an Fhondúireacht do Dhomhan Saor ó Thobac unmasked mar ghrúpa tosaigh don fathach sa tionscal tobac Philip Morris. Féachann an bunús, ar thug an WHO rabhadh do rialtais gan dul i gcomhpháirtíocht leis, tionchar a imirt ar rialáil ar mhaithe le tionscal an tobac. Díríonn sé ar dhá phríomhchuspóir: faisnéis a bhailiú ar iarrachtaí rialaithe tobac agus margadh a thógáil do tháirgí tobac nua, mar shampla toitíní leictreonacha agus gairis tobac téite.

Déanann an Foundation for a Smoke World World conspóid ar na líomhaintí.

 

Ailíniú rialáil táirgí tobac nua le cinn traidisiúnta

Bhí an tionscal tobac domhanda ag comhaireamh ar tháirgí na chéad ghlúine eile, mar shampla IQOS Philip Morris nó Glo Tobac Meiriceánach na Breataine, chun an líon tomhaltóirí nicitín a leathnú mar go bhfuil torthaí i bhfoirm tionscnaimh sláinte poiblí faoi dheireadh i bhfoirm ag titim rátaí caitheamh tobac. Bhí an chuma ar údaráis na hEorpa ar dtús glacadh le hargóintí an tionscail. Chuir Sláinte Poiblí Shasana feachtais i bhfeidhm fiú - nua Nochtadh le táirgeadh i gcomhar le grúpa stocaireachta a bhfuil baint aige le Philip Morris—ag argóint go raibh an vapáil “95% níos lú dochair ná caitheamh tobac”.

Tar éis líon mór gortuithe scamhóg a bhaineann le vapáil, a Thosaigh sna Stáit Aontaithe i samhradh 2019, áfach, tá pobal na sláinte poiblí cinnte anois go dteastaíonn láimhseáil thromchúiseach ó na táirgí núíosacha tobac seo.

Tá ag an WHO rabhadh go méadaíonn na táirgí seo an baol go mbeidh riochtaí croí agus scamhóg orthu, agus mhol siad go ndéanfaí iad a rialáil ar an mbealach céanna le toitíní traidisiúnta. Bheadh ​​iarmhairtí tábhachtacha ag baint leis sin a dhéanamh maidir leis an gcaoi a ngearrtar cáin ar na táirgí seo, cén cineál rabhaidh sláinte ba chóir dóibh a thaispeáint, agus an chaoi a ndéantar iad a rianú agus a rianú ar fud a gcuid slabhraí soláthair. Tá sé fós le feiceáil an leanfaidh an AE ar aghaidh maidir le maoirseacht a dhéanamh ar r-toitíní. Tugann stumpaí an bhloc ar bhearta cosúil le rian agus rian, ar aon chuma, le fios go bhfuil bóthar bagrach romhainn.

 

An bealach chun tosaigh tar éis Bheirlín?

Dúnadh comhdháil ECToH le déanaí a doirse le glacadh d'aon toil a dearbhú an chéim a leagan síos do thodhchaí bheartas frith-tobac na hEorpa. Gheall toscairí go háirithe gach rialáil nua ar tháirgí tobac (toitíní leictreonacha chomh maith le tobac téite) a ailíniú le rialacháin maidir le táirgí traidisiúnta tobac, le tagairtí follasacha do chánacha máil, rabhaidh sláinte, agus srianta fógraíochta.

I measc scaipeadh na paindéime coronavirus agus sonraí luatha ag léiriú go ndéanann deatach tobac (ó léiriúcháin tobac traidisiúnta nó téite) agus r-toitíní níos mó seans go mbeidh deacrachtaí móra ag COVID-19 do dhaoine, ní fhéadfadh an phráinn atá leis an maoirseacht athneartaithe sin a bheith níos soiléire.

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending