Ceangail le linn

coróinvíreas

Éifeachtaí diúltacha COVID-19 ar shláinte an phobail - Forbhreathnú ar thaighde agus roinnt tuar

ROINN:

foilsithe

on

Bhí tionchar ollmhór ag an bpaindéim coronavirus ar chúram sláinte ar fud an domhain. Ar thaobh amháin, nocht sé laigí i gcórais sláinte poiblí, amhail ganntanas pearsanra leighis, trealamh agus cógais, chomh maith le comhordú agus comhoibriú neamhleor idir tíortha. Ar an láimh eile, bhí tionchar diúltach aige ar inrochtaineacht agus ar cháilíocht an chúraim sláinte do chatagóirí eile othar, i.e. scríobhann Mukhammadsoik Rakhimov, taighdeoir sinsearach de chuid na hInstitiúide um Staidéar Straitéiseach agus Réigiúnach faoi ​​uachtarán Phoblacht na hÚisbéiceastáine

D’fhonn cobhsaíocht mhaicreacnamaíoch, tacaíocht shóisialta éifeachtach don daonra, agus cosaint bheatha agus sláinte shaoránaigh na hÚisbéiceastáine a áirithiú le linn na tréimhse in aghaidh leathadh an ionfhabhtaithe coronavirus, glacadh na bearta seo a leanas:

  • Ordú ón Uachtarán "Ar bhearta chun an phaindéim choróinvíreas a mhaolú, feabhsú cardinal ar an gcóras folláine sláintíochta-eipidéimeolaíoch agus cosaint sláinte poiblí" dar dáta 25 Iúil, 2020;
  • Ordú ón Uachtarán "Ar an gCoimisiún Poblachtach Speisialta a bhunú maidir le Clár beart a ullmhú chun allmhairiú agus leathadh cineál nua coróinvíreas i bPoblacht na hÚisbéiceastáine a chosc" dar dáta 29 Eanáir, 2020, agus;
  • Foraithne Comh-Aireachta na nAirí "Ar bhearta breise chun leathadh an ionfhabhtaithe coronavirus a chosc" dar dáta 23 Márta, 2020, etc.

Ar dtús, ó thús na paindéime san Úisbéiceastáin, faoi cheannaireacht an Uachtaráin Sh. Mirziyoyev, glacadh níos mó ná deich ngníomh normatach-dlí chun scaipeadh COVID-19 a chosc agus a iarmhairtí a mhaolú. Tháinig na doiciméid seo chun bheith ina mbonn le heagrú éifeachtach na hoibre chun scaipeadh COVID a chosc sa tír.

Bunaithe ar Ordú an chinn stáit "Ar bhunú an Choimisiúin Phoblachtach Speisialta d'ullmhú an Chláir beart chun cosc ​​a chur ar allmhairiú agus leathadh cineál nua coronavirus i bPoblacht na hÚisbéiceastáine" dar dáta 29 Eanáir, 2020, bunaíodh an Coimisiún Poblachtach Speisialta. Tá bearta cuí glactha.

Mar chuid de chur i bhfeidhm Ordú an Uachtaráin, cruthaíodh ciste frith-ghéarchéime. An ciste frith-géarchéime i méid 10 trilliún suim atá beartaithe le haghaidh cur chun feidhme na mbeart chun gníomhú in aghaidh na paindéime agus tacú leis an ngeilleagar sna coinníollacha reatha. Tá bearta á mbeartú chun oibrithe sláinte a bhfuil baint acu le heagrú bearta frith-eipidéime a spreagadh ar chostas an chiste seo.

Ag an am céanna, chun cúram leighis speisialaithe saor in aisce a sholáthar don daonra ar thionscnamh an Cheann Stáit, tá ospidéal speisialaithe (Zangiata-1 agus Zangiata-2) le 36,000 leaba le haghaidh cóireáil othar coronavirus, atá feistithe le nua-aimseartha. trealamh leighis, a tógadh i dtréimhse ghearr ama i gceantar Zangiata i réigiún Tashkent. Bunaíodh ionaid dáileacháin freisin chun an víreas a chomhrac.

Mar shampla, "Expo Markaz", "Yoshlik", "Atlas" i gcathair na Tashkent. Baineadh úsáid as modhanna diagnóisic agus cóireála sealadach anseo.

Aiseolas

Ag an am céanna, eagraíodh ionad coraintín do 22 míle duine i gceantar Yukorichirchik de réigiún Tashkent i mbeagán ama. Ina theannta sin, tógadh ionaid coraintín do 7,000 duine i réigiúin Namangan, Samarkand, Surkhandarya agus Poblacht Karakalpakstan.

Le linn na paindéime in 2020, fuair institiúidí leighis trí MSCT, 56 meaisín X-gha, 2,303 leaba feidhme, 1,450 meaisín CPAP, 3,300 comhchruinnitheora ocsaigine, 2,040 aerálaí, 55 meaisín PCR, 12,500 monatóir croí, chomh maith le costas cistí buiséid. i méid de 72 billiún soums ceannaíodh 500 aerálaí, 90 monatóireacht croí, 10 meaisíní PCR agus trealamh eile. Ina theannta sin, ceannaíodh 1,512 meaisín CPAP leanaí, 300 aerálaí, 2,507 tiúchan ocsaigine agus trealamh eile trí urraíocht.

Le linn na paindéime COVID-19, foirmíodh liostaí de theaghlaigh a raibh gá acu le cúnamh agus tacaíocht ábhartha - an “leabhar nótaí iarainn” (“temir daftar”) mar a thugtar air - sa tír chun tacaíocht shóisialta a sholáthar don daonra.

D’fhonn cúnamh níos spriocdhírithe a áirithiú, sainmhíníodh catagóirí teaghlach atá i ngátar freisin, lena n-áirítear saoránaigh a chaill a bpoist agus a bhfoinsí ioncaim mar thoradh ar bhearta coraintín. Ina theannta sin, chun leas sóisialach an daonra a chinntiú, glacadh bearta chun srian a chur leis an ardú i bpraghsanna bia. Socraíodh rátaí nialais dleachta custaim agus cánach máil do 20 earraí bia agus riachtanacha (feoil, bainne, im, oinniúin, plúr, siúcra, uige, táirgí sláinteachais, aerálaithe, etc.) go dtí deireadh 2020 nuair a allmhairítear isteach san Úisbéiceastáin iad. Bhí ábhair a theastaíonn chun áiseanna leighis agus coraintín a thógáil le haghaidh rialú COVID-19, chomh maith le hearraí dá n-oibriú, díolmhaithe freisin ó dhleachtanna custaim agus CBL go dtí deireadh 2020.

Ar an dara dul síos, d'fhreagair an rialtas go tapa go leor don phaindéim coronavirus. Forbraíodh pacáiste iomlán beart chun dlús a chur leis an téarnamh eacnamaíoch in 2020-2021. Mar thoradh air sin, bhí an Úisbéiceastáin ar cheann den bheagán tíortha ar éirigh leo a bhfás eacnamaíoch - OTI a choinneáil 1.6% in 2020 i gcomhthéacs na paindéime COVID-19.

Go háirithe, níor léiríodh san Úisbéiceastáin samhail dhomhanda na bainistíochta géarchéime - beartas airgeadaíochta a mhaolú i bhfoirm "an ghéarchéim a thuilte le hairgead" ag bainc cheannais agus an ráta athmhaoinithe a laghdú.

Chomh maith leis sin tar éis fógra na paindéime i mí Aibreáin 2020. Laghdaigh an Banc Ceannais an ráta athmhaoinithe faoi 1% (ó 16% go 15% in aghaidh na bliana). Cuireadh beartas airgeadaíochta stuama i bhfeidhm chun rioscaí méadaitheacha marbhántacht a sheachaint (i gcoinne chúlra boilscithe sách ard). Tá fiacha seachtracha íseal ag an Úisbéiceastáin agus buiséad stáit sláintiúil, agus mar sin bhí deis ag an tír ainliú frith-ghéarchéime.

Ina theannta sin, i gcéad laethanta na paindéime, shínigh an t-uachtarán foraithne "Ar Bhearta Tosaíochta chun Tionchar Diúltach Imeachtaí Paindéimeacha agus Géarchéime Domhanda na Coróinvíreas ar Earnálacha Eacnamaíocha a Mhaolú" (dar dáta 19 Márta, 2020). Thug sé faoi deara an gá atá le bearta a ghlacadh chun tacú le hearnálacha an gheilleagair agus an daonra, cobhsaíocht mhaicreacnamaíoch a áirithiú, gníomhaíocht eacnamaíoch eachtrach a spreagadh, oibriú rianúil tionscail agus earnálacha den gheilleagar, agus is tábhachtaí - chun laghdú géar ar ioncam na tíre a chosc. daonra.

Tá tacaíocht airgeadais agus chreidmheasa curtha ar fáil freisin d’earnálacha áirithe amhail talmhaíocht, tógáil, turasóireacht agus cúram sláinte. Is í an fhadhb is deacra a bhíonn ag gach fiontar le linn na tréimhse coraintín ná an easpa caipiteal oibre. Réadaíodh tacaíocht chreidmheasa chun caipiteal oibre a athlánú trí dhá bhealach tríd an gCiste Stáit um Thacaíocht do Ghníomhaíocht Fiontraíochta, arb é an príomhinstitiúid tacaíochta sa treo seo, chomh maith le bainc.

Ar an tríú dul síos, i gcomhréir le rialacha coraintín ginearálta san Úisbéiceastáin, chun iarmhairtí diúltacha na paindéime a laghdú, thug na húdaráis stáit mar aon leis an bpobal faoi roinnt beart eiseamláireach.

Go háirithe, ar thionscnamh an Uachtaráin Sh. Mirziyoyev, pléadh gach cinneadh maidir le leathadh Covid a chosc i Kengashes Teachtaí na nDaoine, cuireadh san áireamh tuairimí an phobail i gcoitinne, agus ansin cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin Speisialta Poblachtach iad lena mbreithniú. Chun ualach iomarcach ar institiúidí leighis a chosc, cuireadh saoránaigh ar an eolas go tréimhsiúil trí na meáin chumarsáide agus ar an Idirlíon faoi bhearta coisctheacha agus modhanna chun covid a chóireáil sa bhaile. Forbraíodh prótacail speisialta freisin chun daoine a bhfuil an galar orthu a chóireáil, ag cur leibhéal an ghalair agus tinnis chomhchéimneach na n-othar san áireamh. Cuireadh srianta coraintín i bhfeidhm go tréimhsiúil.

Ar an gceathrú dul síos, bhí ról speisialta ag comhar idirnáisiúnta i gcosc na paindéime COVID-19. Ó thús na paindéime, bhí comhráite teileafóin ag Uachtarán na hÚisbéiceastáine le gach ceannaire stáit san Áise Láir agus san Afganastáin. Le linn na gcainteanna sin, phléigh siad an clár oibre déthaobhach agus an comhrac in aghaidh an bhagairt go leathfadh paindéim an choróinvíris sa réigiún agus sa domhan i gcoitinne.

Ghlac eagraíochtaí idirnáisiúnta, amhail na NA, CIS, SCO, CCTS, comhchláir agus d’eagraigh siad roinnt comhdhálacha chun taithí phraiticiúil a mhalartú maidir le gníomhú in aghaidh leathadh an choróinvíris.

Go háirithe, faoi chuimsiú an Chúigiú Cruinniú d’Airí Sláinte de chuid na mBallstát SCO a tionóladh i Tashkent (09.06.2022), aontú na n-iarrachtaí frithpháirteacha chun na deiseanna chun seirbhísí leighis ar ardchaighdeán a úsáid a leathnú le linn an
Pléadh paindéim COVID-19 go mion.

Bhí ról lárnach ag rannpháirtíocht Uachtarán na hÚisbéiceastáine Sh. Mirziyoyev in obair chruinniú mullaigh urghnách Chomhairle Comhair na Stát Turcach, a tionóladh an 10 Aibreán 2020 i bhformáid físchomhdhála.
Chuir sé roinnt tionscnamh tábhachtacha ar aghaidh chun freagairt don phaindéim coronavirus:
1) Buanchóras a bhunú chun faireachán, anailísiú agus réamhaisnéis a dhéanamh ar an gcás eipidéimeolaíoch faoi chuimsiú na Comhairle Turcach;
2) Comhghníomhaíochtaí na nAireachtaí Sláinte agus príomhinstitiúidí leighis na dtíortha Turcach a bhunú chun faisnéis agus taithí a mhalartú maidir le galair thógálacha contúirteacha a chosc, a dhiagnóisiú agus a chóireáil;
3) Bunú an Ghrúpa Chomhordaithe Speisialta um rialú paindéimeach faoi Rúnaíocht na Comhairle Turcach; 4) Bia, cógais agus drugaí riachtanacha a sholáthar don daonra.

Ina theannta sin, rinneadh malartú leanúnach taithí le húdaráis tíortha ar nós an Ghearmáin, an Ríocht Aontaithe, an tSín agus an Tuirc chun prótacail shonracha maidir le cóireáil an choróinvíris a fheabhsú.

Sa chúigiú háit, d’athdhearbhaigh ceannaireacht na hÚisbéiceastáine a tiomantas do chomhar réigiúnach agus d’iarr sí freagairt chomhpháirteach ar an bpaindéim COVID-19 san Áise Láir. Thacaigh na tíortha CA le malartú taithí agus faisnéise chun ionfhabhtú an choróinvíris a chomhrac, rud a léirigh dlúthpháirtíocht réigiúnach i gcoinne dúshláin choiteanna. Chuir cabhair dhaonnúil ón Úisbéiceastáin go dtí an Chirgeastáin agus an Táidsíceastáin, agus ansin ón gCasacstáin go dtí an Chirgeastáin, le comhdhlúthú réigiúnach sa chomhrac i gcoinne COVID-19.

Tá soláthairtí daonnúla leighis déanta ag an Úisbéiceastáin chuig an tSín, an Afganastáin, an Iaráin, an Chirgeastáin, an Táidsíceastáin, an Bhealarúis, an Asarbaiseáin, an Ungáir agus an Rúis.

In ainneoin na bearta a glacadh chun COVID-19 a chosc agus fógra an EDS go bhfuil deireadh leis an bpaindéim, tá an domhan ar an eolas níos mó faoi na fadhbanna a bhaineann leis an ngá atá le cóireáil agus le cosc ​​a chur ar a hiarmhairtí, ar ábhar imní tromchúiseach iad don phobal eolaíoch agus leighis. De réir an WHO, dearbhaíonn gach deichiú duine a tháinig slán ón gcoróinvíreas go bhfuil seachghalair iar-COVID aige.

Ligeann anailís ar ábhair ó fhoilseacháin leighis idirnáisiúnta creidiúnacha agus saineolaithe speisialaithe dúinn roinnt de na galair iar-COVID is coitianta a aithint.

- galar scamhóg. De réir Ollscoil Wuhan, 90 % díobh siúd a tháinig slán ó covid a raibh damáiste scamhóg de mhéideanna éagsúla acu (fiobróis scamhógach).

Eolaithe meastachán gur féidir leis an bpróiseas a ghnóthú ón ngalar seo suas go dtí 15 blianta. Is é giorracht anála an t-airíonna scamhógach is coitianta de shiondróm postcovid. Tar éis ionfhabhtú, déantar é a thaifeadadh ar an meán i 32 % na n-othar. De réir réamhaisnéisí, bíonn teip riospráide mar thoradh ar an ngalar seo agus, mar thoradh air sin, míchumas.

- galar cardashoithíoch. De réir cairdeolaithe, tá damáiste don chóras cardashoithíoch ar cheann de na deacrachtaí is coitianta a bhaineann le covid. Tugtar faoi deara go bhféadfadh foirmiú a bheith mar thoradh ar shárú ar théachtadh fola, a d’fhulaing beagnach gach duine atá ionfhabhtaithe le coronavirus téachtáin fola sna soithí. Dá bhrí sin, is minic go dtiocfaidh méadú ar athruithe ar stiffness an bhalla soithíoch i brú fola.

Tá sé léirithe ag staidéir gur tuairiscíodh damáiste don mhatán croí i 20 % de na 500 othair a scrúdaíodh in Ospidéal Wuhan. Breathnaíodh athruithe freisin san fhuil i 38 % de na hothair a scrúdaíodh, .i. tugtar faoi deara téachtadh fola méadaithe, agus téachtáin fola fuarthas i dtrian den líon othar seo. De réir na saineolaithe, fiú tar éis aisghabháil ó covid, tá othair fós i mbaol ard strokes agus taomanna croí.

Ag an am céanna, mar a thugann saineolaithe náisiúnta faoi deara, tá an méadú is suntasaí ag an Úisbéiceastáin le déanaí i bhfoirmeacha éagsúla myocarditis.

- galair néareolaíocha. Saineolaithe ó na US Creideann an Lárionad Náisiúnta um Fhaisnéis Biteicneolaíochta go ndéantar gach tríú othar iar-COVID a dhiagnóisiú le galair néareolaíocha, lena n-áirítear meadhrán, tinneas cinn, agus lagú cognaíocha tar éis iad a scaoileadh amach as an ospidéal.

Roinntear tuairim chomhchosúil ag saineolaithe ón Ionad Eolaíoch um Néareolaíocht na Rúise. De réir a gcuid tuairimí, breathnaítear deacrachtaí néareolaíocha i 80% de mharthanóirí troma COVID-19.

- galair na hailt.Agus léiríonn staidéir a rinneadh sa Tuirc, sa Fhrainc agus san Iodáil go bhfuil 65 Bhí % na n-othar iar-COVID pian comhpháirteach agus mialgia (siondróm pian sna matáin, ligaments, tendons agus éadain - seicní fíocháin nascacha na matáin). De réir staitisticí WHO, tá mná níos so-ghabhálaí do shiondróm articular iar-covid ná fir.

Chomh maith leis sin, béim ar roinnt saineolaithe go gcuireann meath ar an riocht le: carnadh na tocsainí a foirmíodh tar éis bás cealla ionfhabhtaithe, úsáid fhada antaibheathaigh, laghdaigh gníomhaíocht mhótair agus méadú ar mheáchan coirp. Tugann saineolaithe Úisbéiceach faoi deara freisin, tar éis ionfhabhtú le covid, go bhfuil diagnóis neacróis soithíoch (aseipteach) den cheann femoral tar éis éirí go minic sa tír.

- galair an ae agus na duáin.De réir saineolaithe Síneacha, 27 % na n-othar a ligtear isteach in ospidéil i Wuhan, tSín, bhí fadhbanna duáin. As an 200 cás i gcúigí Hubei agus Sichuan, 59% bhí próitéin ina bhfual.

Tugtar faoi deara go raibh an baol báis cúig huaire níos airde in othair le teip duánacha ainsealacha géarmhíochaine. I gcoinne chúlra an víris, is féidir fiú iad siúd nach raibh aon ghearáin speisialta acu roimhe seo galar duáin a fháil i 30 % de na cásanna. Mar sin féin, éileamh eolaithe na Síne go bhfuil thart 50 Bhí comharthaí damáiste ae ag % na n-othar san ospidéal le coronavirus.

Teastaíonn aird ar leith ar ghalair iar-COVID. Áitíonn saineolaithe Spáinneacha go bhféadfadh méadú ar chásanna míchumais a bheith mar thoradh ar an treocht seo ina dhiaidh sin. I gcoinne an chúlra seo, i roinnt tíortha, mar shampla, i na Stáit Aontaithe, tá glaonna ann chun galair iar-COVID a chomhionannú le míchumas.

Go ginearálta, Áitíonn go leor speisialtóirí leighis ar fud an domhain, lena n-áirítear speisialtóirí ón Úisbéiceastáin, go bhfanfaidh iarmhairtí covid dothuartha go ceann i bhfad. Faoi na coinníollacha seo, tá an treo tosaíochta, d’eagraithe an chórais cúram sláinte agus don phobal eolaíoch araon, ina staidéar níos críochnúla agus níos doimhne ar na fachtóirí is cúis le méadú ar ghalair iar-COVID, chomh maith lena n-uaineach agus cáilithe. cóireáil. Chomh maith leis sin, creideann go leor saineolaithe gur gá leanúint le bearta chun vacsaíniú iomlán dhaonra an domhain a dhéanamh chun iarmhairtí an choróinvíris a íoslaghdú.

Mar a dúirt Ard-Rúnaí na NA, Antonio Guterres, “Tá sé in am prionsabal na dlúthpháirtíochta domhanda a fhoghlaim arís agus teacht ar bhealaí nua chun oibriú le chéile ar mhaithe le leas an phobail. Ba cheart go n-áireofaí leis seo plean vacsaínithe domhanda a sheachadann vacsaíní COVID-19 do na milliúin ar diúltaíodh an tarrthálaí seo dóibh go dtí seo”.

Bunaithe ar an méid thuas, measann saineolaithe go bhfuil sé fóirsteanach comhphlean gníomhaíochta a fhorbairt ar leibhéal na NA chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna práinneacha a bhaineann le heagrú éifeachtach na hoibre cuimsithí ar staidéar, ar chosc agus ar chóireáil gach cineál galar iar-chóiteacha, ar cheart dóibh rannchuidiú. chun fás míchumais ar fud an domhain a chosc.

Ag an am céanna, chun paindéimí sa todhchaí a chosc nó a n-iarmhairtí diúltacha a laghdú, beidh sé fóirsteanach cur i bhfeidhm an tionscadail "One Health", a forbraíodh sa Ghearmáin agus a mheastar sa chaibidlíocht ar an leibhéal domhanda. conradh paindéimeach, i Straitéis Dhomhanda Sláinte an AE agus i gcoincheap rialtas na Gearmáine ar shláinte dhomhanda.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending