Ceangail le linn

Sláinte

Domhan nua do shonraí sláinte?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Maidin mhaith, a chomhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh nuashonrú na Comhghuaillíochta Eorpaí um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) - sna seachtainí, míonna agus blianta amach romhainn, beidh EAPM ag díriú go leor ar na saincheisteanna a eascraíonn as togra reachtach Spás Sonraí Sláinte an AE, a seoladh le cúpla lá anuas, go dtí deireadh an tsainordaithe reachtaigh seo, i.e. Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM.

Tháinig an togra Eorpach um Spáis Sonraí Sláinte i dtír ar deireadh. Cé go bhfuil forbairt shuntasach déanta ar an téacs a thugann breac-chuntas ar an bplean ó scaoileadh amach ar dtús é i mí an Mhárta, tá an togra féin beagnach mar a chéile. Faoin bplean, tá an Coimisiún ag iarraidh “céim chandamach chun cinn” a dhéanamh ar an mbealach a chuirtear cúram sláinte ar fáil d’Eorpaigh.

Mar a pléadh i gcruinnithe saineolaithe ilpháirtithe leasmhara éagsúla EAPM agus le Parlaimint na hEorpa chomh maith, is féidir le sonraí a bheith mar chomhéadan idir othar aonair agus córas gairmiúil agus rialaithe, agus is nasc iad go príomha idir leasanna príobháideacha agus poiblí. 

Agus mar mhór-réimse taighde agus forbartha teicneolaíochta leanúnaí, cruthaíonn sé sruth leanúnach nuálaíochtaí - agus mar sin bíonn sé ina láthair chatha clasaiceach ina leagtar amach tuairimí contrártha ar thuillteanais na nuálaíochta. 

Tugann réimse sonrach na nuálaíochta leighis atá nasctha le sonraí léiriú saibhir ar choinbhleachtaí den sórt sin – le conspóidí faoi shaincheisteanna ardphróifíle amhail treo an taighde agus conas é a dhreasú, moráltacht na gcóras agus na gcleachtas praghsála míochaine, na roghanna atá ag síor-iolrú. chun sonraí a bhaineann leis an tsláinte a bhailiú agus a shaothrú, nó leordhóthanacht rialuithe rialála.  

Sa togra, tá an Coimisiún ag iarraidh margadh aonair a fhorbairt le haghaidh seirbhísí agus táirgí digiteacha sláinte. Go praiticiúil, ciallaíonn sé sin leathnú [ríomhphost faoi chosaint] ionas gur féidir le gach tír AE r-oidis agus achoimrí othar chomh maith le cineálacha eile sonraí sláinte amhail tuarascálacha saotharlainne a roinnt. Ciallaíonn sé freisin go mbeidh bonneagar díláraithe nua AE ar a dtugtar [ríomhphost faoi chosaint] a chumasóidh comhroinnt trasteorann sonraí sláinte ar mhaithe le taighde, rialáil agus ceapadh beartais.

Gníomhaireacht Aonair

Aiseolas

Tá rannpháirtíocht an duine aonair freisin ina phointe easaontais, toisc go gcaithfear glacadh leo le go dtiocfaidh nuálaíocht i bhfeidhm. 

Mar sin, féadfaidh an córas a bheith i bhfeidhm, agus féadfaidh an tsochaí an saoránach a spreagadh chun leas a bhaint as an deis, ach ag deireadh an lae, caithfidh an saoránach an fhreagracht a ghlacadh. Is sampla an-láidir é an chonspóid atá á scuabadh ar fud na hEorpa faoi chearta agus dualgais maidir le vacsaíniú: tá go leor tuismitheoirí, nach bhfuil cinnte faoi fhiúntas an vacsaínithe dá leanbh, ag coinneáil siar cead chun nósanna imeachta imdhíonta a dhéanamh. Anseo tá an chodarsnacht idir leasanna príobháideacha agus poiblí soiléir freisin, toisc go bhfuil srian an duine aonair ar vacsaíniú a dhiúltú agus an leas poiblí a bhaineann le cosaint tréada a thugann an vacsaíniú.

Athrú suntasach

Leagtar amach sa togra Eorpach um Spáis Sonraí Sláinte fís an Choimisiúin maidir le conas ba cheart sonraí sláinte an bhloc a bhainistiú, a roinnt agus a úsáid. Réitíonn an togra an bealach le haghaidh athshlánaithe suntasach i réimse nach bhfuil an dul chun cinn ar fud an AE comhsheasmhach ann. I roinnt tíortha tá páipéar fós ina rí, agus i dtíortha eile, tá rochtain ar oidis leictreonacha mar ghnáthchleachtas le blianta fada. 

Iad siúd a bhfuil meas acu ar an nuálaíocht mar thairbhí féideartha sa tsochaí – nó a thugann luach níos pearsanta di mar léiriú ar dhianmhacht agus samhlaíocht dhaonna – lorgaíonn siad an tsaoirse uasta chun í a shaothrú. Iad siúd atá aireach faoi mar gheall ar na guaiseacha nó na fadhbanna praiticiúla a d’fhéadfadh a bheith ann, féachfaidh siad go nádúrtha le monatóireacht a dhéanamh ar a dhul chun cinn agus rialuithe a dhearbhú agus srianta a chur i bhfeidhm. 

ACH Idir an dá chlaonadh sin, is gá cothromaíocht a bhaint amach i saol na mbeartas a ligfidh don nuálaíocht agus ag an am céanna athdhearbhuithe cuí a sholáthar do amhrastaigh. 

Ní féidir é sin a dhéanamh ach amháin má tá cáilíocht an mhachnaimh agus fóntacht na fianaise – ar an dá thaobh mar bhonn eolais ag na díospóireachtaí dosheachanta. Má bhraitheann ceachtar den dá thaobh gur féidir leo socrú a dhéanamh ar bhonn údaráis toimhdithe éigin gan aird chuí a thabhairt ar na saincheisteanna nó gan aird a thabhairt ar dhearcthaí eile, beidh an toradh fíorfho-optamach.

Mar sin, i bpléití nuálaíochta a bhaineann le sonraí sláinte, tá gá le loingseoireacht mhionsonraithe chun an cosán is fearr a rianú tríd an iliomad athróg chun muinín an phobail a áirithiú agus chun daoine a choinneáil i gcúram sláinte pearsantaithe mar a mhol EAPM. 

Agus i measc an phlé ar fad a dhéanfar ar an teicneolaíocht agus a himpleachtaí, ba cheart go mbeadh an ghné lárnach – ag teacht le loighic an ábhair – ar an duine. Níos mó ná othar amháin, níos mó ná ball de chatagóir nó de ghrúpa srathaithe. An duine, an saoránach, ar fiú aird mar sin air agus is iad a shonraí sláinte iad. 

Othar ionchasach, ar ndóigh, mar táimid go léir i ndán dúinn a bheith ag am éigin nó eile. Agus sa mhéid sin, mar sin, an duine, an saoránach, go ginearálta – is é sin le rá, gach duine, gach saoránach. I gcás beag beann ar aon sainmhíniú nó critéar nó cáilíocht nó saintréith eile, is é sin an méid atá againn go léir. Duine, daoine. Ní athraíonn aon mhéid de chatagóiriú ina dhiaidh sin: ar an mbealach céanna nach féidir leat salann a shailleadh chun é a dhéanamh níos salainn, ní dhéanann aon epithets breise aon rud seachas an rud bunúsach atá aige nó aici - duine. Agus is é sin ba cheart a bheith ar bun ag an bplé agus a ndíreoidh EAPM air i Spás Sonraí Sláinte an AE.

Othair, Saoránaigh, Iontaobhas an phobail

Ceadaíonn rannpháirtíocht níos mó an othair, an duine, an tsaoránaigh, gné nua de mheasúnú teiripí freisin.  

Is é an duine atá ag fáil cóireála atá in ann fios a bheith aige an bhfuil cóireáil áirithe ag oibriú nó nach bhfuil. Tuigeann an duine ac(h)orp, agus mar sin is féidir leis/léi oibriú le gairmithe cúram sláinte chun oiriúnuithe a dhéanamh ar thimthriallta cóireála. Mar gheall ar an raon méadaitheach d’aipeanna, beidh sé níos éasca don duine a thuiscint ag céim níos luaithe an bhfuil cóireáil de dhíth nó nach bhfuil, rud a chuirfidh leis an seans go sábhálfar cóireálacha neamhriachtanacha – agus a sholáthróidh borradh síceolaíoch don duine. , dearbhú go gcoimeádann sé nó sí smacht éigin ar a saol féin.

oideachas tá ról tábhachtach aige anseo chomh maith leis na struchtúir rialachais. Sábhálfaidh sé seo am ag déileáil le hábhair imní ar go leor de na saincheisteanna a tharlaíonn anois le rannpháirtíocht íseal i dtrialacha cliniciúla, imní maidir le toiliú, comhroinnt samplaí fíocháin le haghaidh tuilleadh taighde, scagthástála agus mar sin de. breith do chineál nua faireora sonraí — comhlachtaí rochtana sonraí sláinte mar a thugtar orthu. Beidh na húdaráis seo ina bpríomhghníomhaithe chun a chinntiú go mbeidh sonraí sláinte réidh le hathúsáid i dtaighde agus i mbeartas.

Tá rud éigin bunaithe cheana féin ag roinnt tíortha atá cosúil le húdarás rochtana sonraí sláinte den sórt sin, dúirt an Coimisiún ina bhileog ceisteanna agus freagraí - ag tagairt do Findata na Fionlainne, Mol Sonraí Sláinte na Fraince agus Forshungsdatenzentrum na Gearmáine. Áiríodh cuid de na húdaráis seo i gcuibhreannas a sheol tairiscint go luath i mí an Mhárta chun leagan tástála den spás sonraí sláinte a thógáil le haghaidh athúsáid sonraí le haghaidh taighde agus beartais.

Maidir le EAPM, ar ndóigh, beidh na saincheisteanna lárnacha sna seachtainí, míonna agus blianta amach romhainn faoi mhuinín an phobail agus an saoránach / othar a choinneáil i lár na n-imeachtaí - agus go nádúrtha, beidh EAPM ag díriú go leor ar an spás sonraí sláinte go dtí seo. deireadh leis an sainordú reachtach seo.

Is í an cheist, mar sin, ná conas is fearr an duine, an saoránach a chumasú agus a chumhachtú maidir lena shonraí, ionas go mbeidh céannacht agus ról an duine i gceartlár an chúraim. 

Is anseo a aimsíonn cúram pearsantaithe agus leigheas beachta a n-áit sna díospóireachtaí seo.

Is féidir leis an dul chun cinn sa nuálaíocht leighis agus uirlisí TFC a chumasú don duine idirghníomhú cuiditheach a bheith aige leis an gcóras cúram sláinte – ar an gcoinníoll go ndéantar an córas cúram sláinte a choigeartú dá réir. 

Agus ar aghaidh chuig ábhair nach mbaineann le sonraí.

Éagothroime i gcóireáil

I dtuairimí a cuireadh i gcuimhne i lár 2021 nuair a bhí éagothroime ghlan na vacsaíne mar thréith ag an bhfreagra domhanda don choróinvíreas, labhair ceannasaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte Tedros Adhanom Ghebreyesus Dé Céadaoin (4 Bealtaine) nach raibh daoine i dtíortha bochta in ann rochtain a fháil ar uirlisí tarrthála COVID-19. Seachas an t-am seo, in ionad vacsaíní a bheith imithe as teacht, is cóireálacha atá i gceist. 

Mar gheall ar “infhaighteacht íseal agus praghsanna arda” níor éirigh le roinnt tíortha a bheith ag ceannach frithvíreas an-éifeachtach, a dúirt Tedros. “Níl sé inghlactha go simplí, sa phaindéim is measa le céad bliain, nach bhfuil cóireálacha nuálacha a d’fhéadfadh daoine a shábháil beatha a bhaint amach dóibh siúd a bhfuil gá acu leo.” 

Ullmhaíonn WHO don chéad phaindéim eile

Is féidir le paindéimí agus ráigeanna ar scála mór na milliúin duine a mharú, cur isteach ar shochaithe agus geilleagair scriosta. Tá Clár Éigeandálaí Sláinte WHO (WHE) ag obair leis na ballstáit chun cabhrú le tíortha ullmhú do ráigeanna agus paindéimí ar scála mór. Tríd an Straitéis Áise-Aigéan Ciúin um Ghalair atá ag Teacht chun Cinn agus Éigeandálaí Sláinte Poiblí (APSED III), tá na croí-acmhainní a cheanglaítear leis na Rialacháin Idirnáisiúnta Sláinte (2005), nó an IHR, á gcur chun cinn, rud a sholáthraíonn bunús tábhachtach le haghaidh ullmhachta paindéime. 

Comhlánaítear é sin le hiarrachtaí chun córais agus inniúlachtaí a bhaineann go sonrach le galair a neartú, lena n-áirítear vacsaíní, cógaisíocht agus idirghabhálacha sláinte poiblí eile. Spreagtar tíortha freisin chun an tsochaí ina hiomláine a spreagadh le haghaidh ullmhachta agus freagairt éifeachtach ar phaindéim. Toisc gur dóichí gurb é an fliú is cúis leis an gcéad phaindéim eile, leanann an galar de bheith ar an bpríomhbhagairt sláinte poiblí sa Réigiún. 

Otracht - géarchéim sláinte eile na hEorpa

Nochtann Tuarascáil nua um Otracht Réigiúnach na hEorpa de chuid WHO 2022, arna fhoilsiú an 3 Bealtaine ag Oifig Réigiúnach an EDS don Eoraip, go bhfuil na rátaí róthrom agus murtaill tar éis comhréireanna eipidéime a bhaint amach ar fud an réigiúin agus go bhfuil siad ag dul i méid i gcónaí, agus nach bhfuil aon cheann de na 53 Ballstát den Réigiún faoi láthair. ar an mbóthar le sprioc an WHO maidir le Galair Neamhthógálacha Domhanda (NCD) a bhaint amach maidir le stop a chur leis an ardú ar mhurtall faoi 2025. Léiríonn an tuarascáil go bhfuil 59% de dhaoine fásta agus beagnach 1 as 3 leanaí i Réigiún na hEorpa (29% de bhuachaillí agus 27% de na leanaí). cailíní) atá róthrom nó ag maireachtáil le murtall. Tá leitheadúlacht murtall i measc daoine fásta i Réigiún na hEorpa níos airde ná in aon réigiún eile de chuid an EDS ach amháin i Meiriceá. 

Tá róthrom agus murtall ar na príomhchúiseanna báis agus míchumais i Réigiún na hEorpa, agus tugann meastacháin le déanaí le fios go mbíonn siad ina gcúis le níos mó ná 1.2 milliún bás in aghaidh na bliana, rud a fhreagraíonn do níos mó ná 13% de bhásmhaireacht iomlán sa Réigiún. 

Méadaíonn murtall an riosca do go leor NCDanna, lena n-áirítear ailsí, galair cardashoithíoch, cineál 2 diaibéiteas mellitus agus galair ainsealacha riospráide. Mar shampla, meastar go bhfuil murtall ina chúis le 13 chineál éagsúil ailse ar a laghad, agus is dócha go mbeidh sé freagrach go díreach as ar a laghad 200,000 cás nua ailse in aghaidh na bliana ar fud an Réigiúin, agus ardóidh an figiúr seo níos mó sna blianta amach romhainn. Is iad róthrom agus murtall an príomhfhachtóir riosca do mhíchumas freisin, rud a fhágann go bhfuil 7% de na blianta iomlána ina gcónaí faoi mhíchumas sa Réigiún. Chuir iarmhairtí na paindéime COVID-19 isteach go díréireach ar dhaoine atá róthrom agus ar dhaoine a bhfuil murtall orthu. 

Agus is é sin gach rud ó EAPM faoi láthair. Bígí slán agus slán, agus bain sult as an deireadh seachtaine nuair a shroichfidh sé...

faoi ​​dheireadh thagann

Tháinig an togra Eorpach um Spáis Sonraí Sláinte i dtír ar deireadh. Cé go bhfuil forbairt shuntasach déanta ar an téacs a thugann breac-chuntas ar an bplean ó scaoileadh amach ar dtús é i mí an Mhárta, tá an togra féin beagnach mar a chéile. Faoin bplean, tá an Coimisiún ag iarraidh “céim chandamach chun cinn” a dhéanamh ar an mbealach a chuirtear cúram sláinte ar fáil d’Eorpaigh.

Mar a pléadh i gcruinnithe saineolaithe ilpháirtithe leasmhara éagsúla EAPM agus le Parlaimint na hEorpa chomh maith, is féidir le sonraí a bheith mar chomhéadan idir othar aonair agus córas gairmiúil agus rialaithe, agus is nasc iad go príomha idir leasanna príobháideacha agus poiblí. 

Agus mar mhór-réimse taighde agus forbartha teicneolaíochta leanúnaí, cruthaíonn sé sruth leanúnach nuálaíochtaí - agus mar sin bíonn sé ina láthair chatha clasaiceach ina leagtar amach tuairimí contrártha ar thuillteanais na nuálaíochta. 

Tugann réimse sonrach na nuálaíochta leighis atá nasctha le sonraí léiriú saibhir ar choinbhleachtaí den sórt sin – le conspóidí faoi shaincheisteanna ardphróifíle amhail treo an taighde agus conas é a dhreasú, moráltacht na gcóras agus na gcleachtas praghsála míochaine, na roghanna atá ag síor-iolrú. chun sonraí a bhaineann leis an tsláinte a bhailiú agus a shaothrú, nó leordhóthanacht rialuithe rialála.  

Sa togra, tá an Coimisiún ag iarraidh margadh aonair a fhorbairt le haghaidh seirbhísí agus táirgí digiteacha sláinte. Go praiticiúil, ciallaíonn sé sin leathnú [ríomhphost faoi chosaint] ionas gur féidir le gach tír AE r-oidis agus achoimrí othar chomh maith le cineálacha eile sonraí sláinte amhail tuarascálacha saotharlainne a roinnt. Ciallaíonn sé freisin go mbeidh bonneagar díláraithe nua AE ar a dtugtar [ríomhphost faoi chosaint] a chumasóidh comhroinnt trasteorann sonraí sláinte ar mhaithe le taighde, rialáil agus ceapadh beartais.

Gníomhaireacht Aonair

Tá rannpháirtíocht an duine aonair freisin ina phointe easaontais, toisc go gcaithfear glacadh leo le go dtiocfaidh nuálaíocht i bhfeidhm. 

Mar sin, féadfaidh an córas a bheith i bhfeidhm, agus féadfaidh an tsochaí an saoránach a spreagadh chun leas a bhaint as an deis, ach ag deireadh an lae, caithfidh an saoránach an fhreagracht a ghlacadh. Is sampla an-láidir é an chonspóid atá á scuabadh ar fud na hEorpa faoi chearta agus dualgais maidir le vacsaíniú: tá go leor tuismitheoirí, nach bhfuil cinnte faoi fhiúntas an vacsaínithe dá leanbh, ag coinneáil siar cead chun nósanna imeachta imdhíonta a dhéanamh. Anseo tá an chodarsnacht idir leasanna príobháideacha agus poiblí soiléir freisin, toisc go bhfuil srian an duine aonair ar vacsaíniú a dhiúltú agus an leas poiblí a bhaineann le cosaint tréada a thugann an vacsaíniú.

Athrú suntasach

Leagtar amach sa togra Eorpach um Spáis Sonraí Sláinte fís an Choimisiúin maidir le conas ba cheart sonraí sláinte an bhloc a bhainistiú, a roinnt agus a úsáid. Réitíonn an togra an bealach le haghaidh athshlánaithe suntasach i réimse nach bhfuil an dul chun cinn ar fud an AE comhsheasmhach ann. I roinnt tíortha tá páipéar fós ina rí, agus i dtíortha eile, tá rochtain ar oidis leictreonacha mar ghnáthchleachtas le blianta fada. 

Iad siúd a bhfuil meas acu ar an nuálaíocht mar thairbhí féideartha sa tsochaí – nó a thugann luach níos pearsanta di mar léiriú ar dhianmhacht agus samhlaíocht dhaonna – lorgaíonn siad an tsaoirse uasta chun í a shaothrú. Iad siúd atá aireach faoi mar gheall ar na guaiseacha nó na fadhbanna praiticiúla a d’fhéadfadh a bheith ann, féachfaidh siad go nádúrtha le monatóireacht a dhéanamh ar a dhul chun cinn agus rialuithe a dhearbhú agus srianta a chur i bhfeidhm. 

ACH Idir an dá chlaonadh sin, is gá cothromaíocht a bhaint amach i saol na mbeartas a ligfidh don nuálaíocht agus ag an am céanna athdhearbhuithe cuí a sholáthar do amhrastaigh. 

Ní féidir é sin a dhéanamh ach amháin má tá cáilíocht an mhachnaimh agus fóntacht na fianaise – ar an dá thaobh mar bhonn eolais ag na díospóireachtaí dosheachanta. Má bhraitheann ceachtar den dá thaobh gur féidir leo socrú a dhéanamh ar bhonn údaráis toimhdithe éigin gan aird chuí a thabhairt ar na saincheisteanna nó gan aird a thabhairt ar dhearcthaí eile, beidh an toradh fíorfho-optamach.

Mar sin, i bpléití nuálaíochta a bhaineann le sonraí sláinte, tá gá le loingseoireacht mhionsonraithe chun an cosán is fearr a rianú tríd an iliomad athróg chun muinín an phobail a áirithiú agus chun daoine a choinneáil i gcúram sláinte pearsantaithe mar a mhol EAPM. 

Agus i measc an phlé ar fad a dhéanfar ar an teicneolaíocht agus a himpleachtaí, ba cheart go mbeadh an ghné lárnach – ag teacht le loighic an ábhair – ar an duine. Níos mó ná othar amháin, níos mó ná ball de chatagóir nó de ghrúpa srathaithe. An duine, an saoránach, ar fiú aird mar sin air agus is iad a shonraí sláinte iad. 

Othar ionchasach, ar ndóigh, mar táimid go léir i ndán dúinn a bheith ag am éigin nó eile. Agus sa mhéid sin, mar sin, an duine, an saoránach, go ginearálta – is é sin le rá, gach duine, gach saoránach. I gcás beag beann ar aon sainmhíniú nó critéar nó cáilíocht nó saintréith eile, is é sin an méid atá againn go léir. Duine, daoine. Ní athraíonn aon mhéid de chatagóiriú ina dhiaidh sin: ar an mbealach céanna nach féidir leat salann a shailleadh chun é a dhéanamh níos salainn, ní dhéanann aon epithets breise aon rud seachas an rud bunúsach atá aige nó aici - duine. Agus is é sin ba cheart a bheith ar bun ag an bplé agus a ndíreoidh EAPM air i Spás Sonraí Sláinte an AE.

Othair, Saoránaigh, Iontaobhas an phobail

Ceadaíonn rannpháirtíocht níos mó an othair, an duine, an tsaoránaigh, gné nua de mheasúnú teiripí freisin.  

Is é an duine atá ag fáil cóireála atá in ann fios a bheith aige an bhfuil cóireáil áirithe ag oibriú nó nach bhfuil. Tuigeann an duine ac(h)orp, agus mar sin is féidir leis/léi oibriú le gairmithe cúram sláinte chun oiriúnuithe a dhéanamh ar thimthriallta cóireála. Mar gheall ar an raon méadaitheach d’aipeanna, beidh sé níos éasca don duine a thuiscint ag céim níos luaithe an bhfuil cóireáil de dhíth nó nach bhfuil, rud a chuirfidh leis an seans go sábhálfar cóireálacha neamhriachtanacha – agus a sholáthróidh borradh síceolaíoch don duine. , dearbhú go gcoimeádann sé nó sí smacht éigin ar a saol féin.

oideachas tá ról tábhachtach aige anseo chomh maith leis na struchtúir rialachais. Sábhálfaidh sé seo am ag déileáil le hábhair imní ar go leor de na saincheisteanna a tharlaíonn anois le rannpháirtíocht íseal i dtrialacha cliniciúla, imní maidir le toiliú, comhroinnt samplaí fíocháin le haghaidh tuilleadh taighde, scagthástála agus mar sin de. breith do chineál nua faireora sonraí — comhlachtaí rochtana sonraí sláinte mar a thugtar orthu. Beidh na húdaráis seo ina bpríomhghníomhaithe chun a chinntiú go mbeidh sonraí sláinte réidh le hathúsáid i dtaighde agus i mbeartas.

Tá rud éigin bunaithe cheana féin ag roinnt tíortha atá cosúil le húdarás rochtana sonraí sláinte den sórt sin, dúirt an Coimisiún ina bhileog ceisteanna agus freagraí - ag tagairt do Findata na Fionlainne, Mol Sonraí Sláinte na Fraince agus Forshungsdatenzentrum na Gearmáine. Áiríodh cuid de na húdaráis seo i gcuibhreannas a sheol tairiscint go luath i mí an Mhárta chun leagan tástála den spás sonraí sláinte a thógáil le haghaidh athúsáid sonraí le haghaidh taighde agus beartais.

Maidir le EAPM, ar ndóigh, beidh na saincheisteanna lárnacha sna seachtainí, míonna agus blianta amach romhainn faoi mhuinín an phobail agus an saoránach / othar a choinneáil i lár na n-imeachtaí - agus go nádúrtha, beidh EAPM ag díriú go leor ar an spás sonraí sláinte go dtí seo. deireadh leis an sainordú reachtach seo.

Is í an cheist, mar sin, ná conas is fearr an duine, an saoránach a chumasú agus a chumhachtú maidir lena shonraí, ionas go mbeidh céannacht agus ról an duine i gceartlár an chúraim. 

Is anseo a aimsíonn cúram pearsantaithe agus leigheas beachta a n-áit sna díospóireachtaí seo.

Is féidir leis an dul chun cinn sa nuálaíocht leighis agus uirlisí TFC a chumasú don duine idirghníomhú cuiditheach a bheith aige leis an gcóras cúram sláinte – ar an gcoinníoll go ndéantar an córas cúram sláinte a choigeartú dá réir. 

Agus ar aghaidh chuig ábhair nach mbaineann le sonraí.

Éagothroime i gcóireáil

I dtuairimí a cuireadh i gcuimhne i lár 2021 nuair a bhí éagothroime ghlan na vacsaíne mar thréith ag an bhfreagra domhanda don choróinvíreas, labhair ceannasaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte Tedros Adhanom Ghebreyesus Dé Céadaoin (4 Bealtaine) nach raibh daoine i dtíortha bochta in ann rochtain a fháil ar uirlisí tarrthála COVID-19. Seachas an t-am seo, in ionad vacsaíní a bheith imithe as teacht, is cóireálacha atá i gceist. 

Mar gheall ar “infhaighteacht íseal agus praghsanna arda” níor éirigh le roinnt tíortha a bheith ag ceannach frithvíreas an-éifeachtach, a dúirt Tedros. “Níl sé inghlactha go simplí, sa phaindéim is measa le céad bliain, nach bhfuil cóireálacha nuálacha a d’fhéadfadh daoine a shábháil beatha a bhaint amach dóibh siúd a bhfuil gá acu leo.” 

Ullmhaíonn WHO don chéad phaindéim eile

Is féidir le paindéimí agus ráigeanna ar scála mór na milliúin duine a mharú, cur isteach ar shochaithe agus geilleagair scriosta. Tá Clár Éigeandálaí Sláinte WHO (WHE) ag obair leis na ballstáit chun cabhrú le tíortha ullmhú do ráigeanna agus paindéimí ar scála mór. Tríd an Straitéis Áise-Aigéan Ciúin um Ghalair atá ag Teacht chun Cinn agus Éigeandálaí Sláinte Poiblí (APSED III), tá na croí-acmhainní a cheanglaítear leis na Rialacháin Idirnáisiúnta Sláinte (2005), nó an IHR, á gcur chun cinn, rud a sholáthraíonn bunús tábhachtach le haghaidh ullmhachta paindéime. 

Comhlánaítear é sin le hiarrachtaí chun córais agus inniúlachtaí a bhaineann go sonrach le galair a neartú, lena n-áirítear vacsaíní, cógaisíocht agus idirghabhálacha sláinte poiblí eile. Spreagtar tíortha freisin chun an tsochaí ina hiomláine a spreagadh le haghaidh ullmhachta agus freagairt éifeachtach ar phaindéim. Toisc gur dóichí gurb é an fliú is cúis leis an gcéad phaindéim eile, leanann an galar de bheith ar an bpríomhbhagairt sláinte poiblí sa Réigiún. 

Otracht - géarchéim sláinte eile na hEorpa

Nochtann Tuarascáil nua um Otracht Réigiúnach na hEorpa de chuid WHO 2022, arna fhoilsiú an 3 Bealtaine ag Oifig Réigiúnach an EDS don Eoraip, go bhfuil na rátaí róthrom agus murtaill tar éis comhréireanna eipidéime a bhaint amach ar fud an réigiúin agus go bhfuil siad ag dul i méid i gcónaí, agus nach bhfuil aon cheann de na 53 Ballstát den Réigiún faoi láthair. ar an mbóthar le sprioc an WHO maidir le Galair Neamhthógálacha Domhanda (NCD) a bhaint amach maidir le stop a chur leis an ardú ar mhurtall faoi 2025. Léiríonn an tuarascáil go bhfuil 59% de dhaoine fásta agus beagnach 1 as 3 leanaí i Réigiún na hEorpa (29% de bhuachaillí agus 27% de na leanaí). cailíní) atá róthrom nó ag maireachtáil le murtall. Tá leitheadúlacht murtall i measc daoine fásta i Réigiún na hEorpa níos airde ná in aon réigiún eile de chuid an EDS ach amháin i Meiriceá. 

Tá róthrom agus murtall ar na príomhchúiseanna báis agus míchumais i Réigiún na hEorpa, agus tugann meastacháin le déanaí le fios go mbíonn siad ina gcúis le níos mó ná 1.2 milliún bás in aghaidh na bliana, rud a fhreagraíonn do níos mó ná 13% de bhásmhaireacht iomlán sa Réigiún. 

Méadaíonn murtall an riosca do go leor NCDanna, lena n-áirítear ailsí, galair cardashoithíoch, cineál 2 diaibéiteas mellitus agus galair ainsealacha riospráide. Mar shampla, meastar go bhfuil murtall ina chúis le 13 chineál éagsúil ailse ar a laghad, agus is dócha go mbeidh sé freagrach go díreach as ar a laghad 200,000 cás nua ailse in aghaidh na bliana ar fud an Réigiúin, agus ardóidh an figiúr seo níos mó sna blianta amach romhainn. Is iad róthrom agus murtall an príomhfhachtóir riosca do mhíchumas freisin, rud a fhágann go bhfuil 7% de na blianta iomlána ina gcónaí faoi mhíchumas sa Réigiún. Chuir iarmhairtí na paindéime COVID-19 isteach go díréireach ar dhaoine atá róthrom agus ar dhaoine a bhfuil murtall orthu. 

Agus is é sin gach rud ó EAPM faoi láthair. Bígí slán agus slán, agus bain sult as an deireadh seachtaine nuair a shroichfidh sé...

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending