Ceangail le linn

Aiste bia

Bia: Táblaí Coimisiún tuarascáil díospóireacht a sheoladh maidir le lipéadú tionscnaimh sainordaitheach i gcás feola a úsáidtear mar chomhábhar

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

luaidhe_340_232D’fhoilsigh an Coimisiún tuarascáil inniu ar an bhféidearthacht lipéadú éigeantach tionscnaimh a leathnú do gach feoil a úsáidtear mar chomhábhar. Bunaithe ar staidéar seachtrach, a críochnaíodh i mí Iúil 2013, meáíonn an tuarascáil seo an gá atá leis an tomhaltóir a chur ar an eolas, an indéantacht lipéadú éigeantach tionscnaimh a thabhairt isteach agus soláthraíonn sé anailís costais / sochair lena n-áirítear an tionchar ar an margadh aonair agus ar thrádáil idirnáisiúnta.

Ar bhonn na bpléití seo breithneoidh an Coimisiún an chéad chéim eile, más ann dó, ba cheart a ghlacadh. D’fhéadfadh go n-áireofaí air seo, más iomchuí, togra reachtach a chur síos chun bunús na feola a úsáidtear mar chomhábhar i mbianna a rialáil.

Príomhthorthaí

Aiseolas

Déanann an tuarascáil measúnú ar thrí chás: 1) lipéadú tionscnaimh a choinneáil ar bhonn deonach (a choinníonn an status quo); 2) lipéadú éigeantach a thabhairt isteach ar bhonn a) tásc AE / neamh-AE nó b) AE / tríú tír ar leith (e.g. an Bhrasaíl), agus; 3) lipéadú éigeantach a thabhairt isteach a léiríonn an ballstát sonrach nó an tríú tír ar leith.

Nochtann na príomhthorthaí:

  • Is cosúil go bhfuil spéis an tomhaltóra i lipéadú tionscnaimh d’fheoil a úsáidtear mar chomhábhar an-láidir (90% de thomhaltóirí).
  • Tá difríocht shuntasach ann i measc na mballstát maidir le roghanna tomhaltóirí agus tuiscint ar fhaisnéis tionscnaimh chomh maith le leibhéil inspreagtha agus cúiseanna ar mian leo faisnéis den sórt sin a bheith acu.
  • Tá leas an tomhaltóra maidir le lipéadú tionscnaimh taobh thiar de phraghas agus cáilíocht i dtéarmaí na bhfachtóirí is tábhachtaí a théann i bhfeidhm ar rogha an tomhaltóra. Ní léirítear spéis láidir an tomhaltóra i lipéadú tionscnaimh in toilteanas an tomhaltóra an costas breise a thabhófaí ag soláthar na faisnéise sin a íoc. Ag méaduithe praghais níos lú ná 10%, titeann toilteanas na dtomhaltóirí íoc 60-80%.

Na chéad chéimeanna eile

Aiseolas

Ar bhonn na díospóireachtaí leis na ballstáit agus le Parlaimint na hEorpa, breithneoidh an Coimisiún na chéad chéimeanna iomchuí eile, más ann dóibh.

cúlra

Bhí an staidéar seachtrach atá mar bhunús le tuarascáil an Choimisiúin inniu bunaithe ar chomhairliúcháin leathana le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear eagraíochtaí tomhaltóirí agus tionscail, tomhaltóirí chomh maith le húdaráis inniúla náisiúnta i mBallstáit an AE.

Tuarascáil

Aiste bia

Iarrann FPEanna ar straitéis bia an AE aistí bia saibhir plandaí a chur chun cinn

foilsithe

on

D'iarr dhá choiste cumhachtacha de chuid Pharlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún Eorpach aistí bia sláintiúla saibhir plandaí a chur chun cinn mar chuid de straitéis inbhuanaithe bia AE. Fáiltíonn Compassion NGO in World Farming EU roimh an nglao seo, toisc go bhfuil gá le bearta uaillmhianacha d’fhonn ár gcórais bia a fheabhsú chun leasa daoine, ainmhithe agus an phláinéid.

Ghlac an Coiste Comhshaoil, Sláinte Poiblí agus Sábháilteachta Bia agus an Coiste Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe comhshuíomh ar bheartas bia an Choimisiúin Eorpaigh, an Straitéis Feirme go Forc le haghaidh 'córas bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol'.

Tá gá le “athrú ar fud an daonra i bpatrúin tomhaltais,” mar “tomhaltas méadaithe […] bianna plandaí-bhunaithe”, chuir sé béim ar an dá Choiste, ag cur béime ar an ngá aghaidh a thabhairt ar “ró-thomhaltas feola” agus táirgí míshláintiúla eile don leas ár sláinte, an chomhshaoil ​​agus leasa ainmhithe (Alt 20).

Aiseolas

Go deimhin, astaíonn 20 gnólacht feola agus déiríochta níos mó gás ceaptha teasa ná an Ghearmáin, an Bhreatain nó an Fhrainc, mar a aibhsíodh níos luaithe an tseachtain seo ag a tuarascáil nua le Heinrich Böll Stiftung, Friends of the Earth Europe agus Bund für Umwelt und Naturschutz. Eolaithe béim a leagan air go bhfuil gníomh práinneach chun aistí bia saibhir plandaí a chur chun cinn riachtanach chun sláinte an phláinéid agus an duine a chinntiú. Cuideoidh sé seo freisin le líon ollmhór na n-ainmhithe a úsáidtear san fheirmeoireacht a laghdú, mar gheall ar an dianchóras talmhaíochta atá ann faoi láthair.

Iarrann an tuarascáil, a ndéanfaidh an Pharlaimint iomlán vótáil uirthi níos déanaí sa bhliain, ar an gCoimisiún reachtaíocht a chur ar aghaidh de réir a chéile chun deireadh a chur le húsáid cages d’ainmhithe feirme (Alt 5 a). Cuireann sé seo glaoch na ndaoine rathúla 'Críochnaigh an Aois Cage' Tionscnamh Eorpach na Saoránach, a thug 1.4 milliún síniú fíoraithe ó dhaoine i ngach ballstát den AE, chomh maith le ceann níos luaithe réiteach ag Parlaimint an AE ar an gceist agus a tiomantas ag an gCoimisiún Eorpach chun an glao seo a chur i gcrích.

Cuireann an tuarascáil béim freisin ar an ngá atá le caighdeáin níos airde d’iasc. Iarrann sé ar an gCoimisiún agus ar na ballstáit leas éisc a fheabhsú, go háirithe trí thacú le “modhanna níos fearr chun iasc agus inveirteabraigh mhara a ghabháil, a thabhairt i dtír, a iompar agus a mharú” (Alt 10).

Aiseolas

Dúirt Olga Kikou, Ceann na Trócaire san Fheirmeoireacht Dhomhanda: “Cuirim fáilte mhór roimh an nglao ón dá choiste thábhachtacha seo ar an ngá le haistriú chuig aistí bia níos saibhre ó phlandaí, chomh maith le leas ainmhithe a fheabhsú. Is féidir, ar ndóigh, feabhas a chur ar éilimh na FPEnna, toisc go bhfuil uaillmhian níos airde ag teastáil. Ina ainneoin sin, tá FPEanna agus an Coimisiún Eorpach ag lorg réitigh sa treo ceart cheana féin. Beimid ar an airdeall lena chinntiú go bhfuil na gníomhartha leantacha trom agus tráthúil. Tá na síolta le haghaidh todhchaí níos fearr ann cheana féin - anois is ceist iad a chinntiú go dtiocfaidh siad i gcrích. "

Tá an straitéis Farm to Fork do chóras bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol ina chrann taca lárnach de Bheart Glas na hEorpa, a leagann amach conas an Eoraip a dhéanamh neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050. Féachann an straitéis leis an aistriú go bia inbhuanaithe a luathú. córas a thabharfadh buntáistí comhshaoil, sláinte, sóisialta agus eacnamaíocha. Ag aithint dó go bhfeabhsaíonn leas ainmhithe níos fearr sláinte ainmhithe agus cáilíocht bia, tiomnaíonn an Coimisiún sa straitéis athbhreithniú a dhéanamh ar chorp reachtaíocht leasa ainmhithe an AE agus é mar aidhm dheiridh leibhéal níos airde leasa ainmhithe a chinntiú.

Ar feadh níos mó ná bliain amháin, Trócaire i Feirmeoireacht Dhomhanda i mbun feachtais ar son leas ainmhithe feirme agus bia agus feirmeoireacht inbhuanaithe. Le breis agus aon mhilliún tacadóir, tá ionadaithe againn i 11 tír Eorpach, na SA, an tSín agus an Afraic Theas.

Is féidir grianghraif agus físeáin d’ainmhithe feirme a fháil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

De réir mar a spreagann # COVID-19 gníomh maidir le murtall, an bhféadfadh ‘cánacha sóide’ obair mar bhia?

foilsithe

on

Sa dá UK agus France, tá roinnt parlaiminteoirí ag brú cánacha nua ar tháirgí bia áirithe, ag tógáil ar shampla na gcánacha sóide atá ann cheana a ghearrann tobhaigh ar dheochanna a bhfuil cion ard siúcra iontu. Tá abhcóidí na mbeartas ag iarraidh ar rialtais a dtionchar ar phraghsáil a ghiaráil agus aghaidh a thabhairt ar choimlínte leathnaithe na hEorpa trína gcuid sparán.

Go deimhin, ar fud an AE, tá saineolaithe cothaithe agus oifigigh sláinte poiblí ag lorg bealaí nua chun nósanna itheacháin níos sláintiúla a chur chun cinn, lena n-áirítear srianta fógraíochta bia junk agus fóirdheontais torthaí agus glasraí a thabhairt isteach. Is cosúil go bhfuil tuairim an phobail i bhfabhar cur chuige idirghabhála: 71% de na Briotanaigh tacaíocht fóirdheonú a dhéanamh ar bhianna sláintiúla agus tá beagnach leath (45%) i bhfabhar cáin a ghearradh ar bhianna míshláintiúla. Treochtaí cosúla breathnaíodh ar fud na hEorpa.

Cé gur cosúil go bhfuil ciall loighciúil dhíreach ag na smaointe seo, tugann siad sraith ceisteanna i bhfad níos troime leo. Conas a chinnfidh rialtais na hEorpa i ndáiríre cé na bianna atá sláintiúil agus cé na míshláintiúla? Cé na táirgí a ngearrfaidh siad cáin orthu, agus cé na táirgí a fhóirdheonóidh siad?

Dul i ngleic le murtall go díreach

Is beag an t-iontas go bhfuil rialtas na Breataine ag rampáil pleananna chun dul i ngleic leis an eipidéim murtallach. In 2015, 57% bhí daonra na RA róthrom, leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte tuar sroichfidh an céatadán sin 69% faoi 2030; ceann i 10 Tá leanaí na Breataine murtallach sula dtosaíonn siad ar a gcuid scolaíochta fiú. Chuir an paindéim coronavirus béim bhreise ar na contúirtí a bhaineann le bia míshláintiúil. 8% Tá daoine atá ag fulaingt ó COVID na Breataine murtallach go murtallach, in ainneoin nach dtagann ach 2.9% den daonra san aicmiú meáchain seo.

Tá taithí phearsanta ag an bPríomh-Aire féin ar na contúirtí a bhaineann leis an gcomhoiriúnacht áirithe seo. Bhí Boris Johnson admhaíodh chuig dianchúram le hairíonna coronavirus níos luaithe i mbliana, agus cé go fós murtallach go cliniciúil, is léir go bhfuil athrú tagtha ar a dhearcadh i leith dul i ngleic leis an bhfadhb. Chomh maith le shedding 14 lb., Rinne Johnson casadh thart ar a thuairimí ar reachtaíocht bia, tar éis roimhe seo dubáil tobhaigh ar tháirgí míshláintiúla “cánacha stealth sin” a bhí siomptómach de “stát nanny creeping".

Molann Johnson anois rialáil níos déine a dhéanamh ar mhargaíocht bia junk agus comhaireamh calraí níos soiléire ar earraí roghchlár bialainne, agus feachtais ann áiteamh air smaoineamh ar fhóirdheonú a dhéanamh ar roghanna níos sláintiúla. Fuair ​​tuarascáil ó thinktank Demos neamhbhrabúis nach féidir le beagnach 20 milliún duine sa RA acmhainn táirgí níos sláintiúla a ithe taighde is déanaí tugann sé le fios go mbeadh sé níos éifeachtaí fóirdheonú a dhéanamh ar earraí bia níos sláintiúla chun murtall a chomhrac ná cáin a ghearradh ar earraí míshláintiúla.

Is cosúil go bhfuil an Fhrainc ag leanúint gníomh den chineál céanna. A. tuarascáil senatorial fuair scaoileadh saor i mí na Bealtaine ceadú traspháirtí agus d’fhéadfaí é a chumhdach i ndlí na Fraince go luath. In éineacht le hanailís mhionsonraithe ar aistí bia atá ag dul in olcas sa Fhrainc, tá 20 togra nithiúla sa tuarascáil chun an ghéarchéim a réiteach. Baineann ceann de na tograí sin le cáin a ghearradh ar tháirgí bia míshláintiúla, a deir údair an staidéir ba cheart a shainiú de réir chóras lipéadaithe tosaigh an phacáiste Scór Cothaithe (FOP) na Fraince - ceann de na hiarrthóirí atá á mbreithniú faoi láthair ag an gCoimisiún Eorpach lena n-úsáid ar fud na hEorpa. Aontas.

Cath na lipéid FOP

Cé go leagann an straitéis Farm 2 Fork (F2F) a nochtadh le déanaí próiseas amach chun córas aonfhoirmeach FOP a ghlacadh ar fud an AE ar fad, staon an Coimisiún go dtí seo ó aon iarrthóir amháin a fhormhuiniú. D’fhéadfadh tionchar mór a bheith ag an díospóireacht ar lipéid ar an gcaoi a bhfreagraíonn ballstáit aonair na príomhcheisteanna seo, go háirithe toisc go bhfuil sé ag díriú go géar ar na castachtaí a bhaineann le réim chothrom bia a shainiú.

Feidhmíonn an córas FOP Scór Cothaithe ar scála sleamhnáin le dathchódaithe, agus meastar go bhfuil an luach cothaitheach is airde grádaithe “A” agus scáth dorcha glas ar bhianna, agus tugtar deimhniú “E” dóibh siúd a bhfuil an t-ábhar is boichte acu agus tá siad marcáilte dearg. Áitíonn lucht tacaíochta Scór Cothaithe go tapa agus go soiléir léiríonn sé sonraí cothaithe do chustaiméirí agus cabhraíonn sé leo cinntí eolasacha a dhéanamh. Tá an córas glactha cheana féin ar bhonn deonach ag tíortha lena n-áirítear an Bheilg, Lucsamburg, agus an Fhrainc ar ndóigh.

Mar sin féin, tá go leor detractors ag an gcóras. Is í an Iodáil an chuid is mó gutha ina measc, a áitíonn go ngearrann Scór Scór Nutri pionós ar go leor de tháirgí bia sínithe na tíre (lena n-áirítear a holaí olóige cáiliúla agus a meats leigheasta), cé go moltar go bhfuil aiste bia traidisiúnta na Meánmhara ar cheann de na cinn is sláintiúla ann an domhain.

Mar mhalairt air sin, mhol a hIodáile a lipéad Nutrinform FOP féin, nach ndéanann bia a chatagóiriú mar bhianna ‘maith’ nó ‘dona’ ach a chuireann faisnéis chothaitheach i láthair i bhfoirm infographic ceallraí luchtaithe. Bhí Nutrinform ceadaithe ag an gCoimisiún Eorpach (CE) le haghaidh úsáide tráchtála díreach an mhí seo, agus airí talmhaíochta ó thíortha eile i ndeisceart an AE, lena n-áirítear Rómáin agus An Ghréig, tar éis labhairt amach i bhfabhar seasamh na hIodáile.

Is cosúil gur thug an Fhrainc féin faoi deara na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag Nutri-Score maidir leis na táirgí cócaireachta is tábhachtaí sa tír - agus go háirithe a cáiseanna. De réir admháil rialtas na Fraince féin, ba é an algartam Nutri-Score chun gráid a ríomh “oiriúnaithe”Maidir le táirgí cosúil le cáis agus im, ar eagla go mbainfeadh an córas an bonn d’achomharc táirgí déiríochta na Fraince.

Níor shásaigh an chóireáil speisialta sin léirmheastóirí na Fraince Nutri-Score, áfach, le figiúirí mar sheanadóir na Fraince Jean Bizet ag tabhairt rabhaidh faoi fhéidearthacht “éifeachtaí diúltacha”Ar earnáil na déiríochta. Ceistíodh éifeachtacht fhíorshaol Nutri-Score maidir le tionchar a imirt ar chinntí tomhaltóirí, le taighdeoirí aimsiú níor fheabhsaigh lipéad FOP ach “cáilíocht chothaithe” na mbianna a cheannaigh tomhaltóirí faoi 2.5% sa deireadh.

Cuidíonn nádúr téite na díospóireachta seo le míniú cén fáth go bhfuil an Coimisiún ag streachailt le caighdeánú Lipéadú FOP ar fud seilfeanna na hEorpa. Léiríonn sé freisin na leibhéil dhomhain easaontais faoi cad is aiste bia cothrom, sláintiúil ann, idir agus laistigh de bhallstáit aonair an AE. Sular féidir le reachtóirí nó rialtóirí i Londain, i bPáras, nó i bpríomhchathracha Eorpacha cinntí beartais nithiúla a dhéanamh maidir le cáin a ghearradh nó fóirdheonú a dhéanamh ar bhianna áirithe, beidh orthu freagraí sásúla a fháil ar na ceisteanna a bheidh timpeall ar na critéir roghnaithe acu i gcónaí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Aiste bia

Tá daoine eile a bhfuil míchothú orthu ag sileadh #FishMicronrients

foilsithe

on

Tá míchothú ar na milliúin duine in ainneoin go bhfuil roinnt de na speicis éisc is cothaithe ar domhan á ngabháil gar dá dtithe, de réir taighde nua a foilsíodh in Dúlra.

Tá leanaí i go leor ceantar trópaiceach cósta soghonta go háirithe agus d’fhéadfadh siad feabhsúcháin shuntasacha sláinte a fheiceáil dá dtarraingeofaí ach cuid bheag den iasc a ghabhtar in aice láimhe isteach ina gcuid aistí bia.

Chomh maith le haigéid shailleacha óimige-3, is foinse micreachothaithigh éisc iad freisin, mar shampla iarann, sinc, agus cailciam. Ach tá níos mó ná 2 duine ar fud an domhain ag fulaingt ó easnaimh micreafhóideacha, atá nasctha le mortlaíocht mháthar, fás stunted, agus réamh-eclampsia. I gcás roinnt náisiún san Afraic, meastar go laghdaíonn na heasnaimh sin OTI suas go dtí 11%.

Tugann an taighde nua seo le fios go bhfuil go leor cothaitheach á mbaint amach as na haigéin chun míchothú a laghdú go mór agus, ag am nuair a iarrtar ar an domhan smaoineamh níos cúramach ar an áit agus ar an gcaoi a dtáirgimid ár mbia, b'fhéidir nach é an iascaireacht an freagra níos mó.

Dúirt an príomhúdar an tOllamh Christina Hicks ó Ionad Comhshaoil ​​Ollscoil Lancaster: “Tá beagnach leath den daonra domhanda ina gcónaí laistigh de 100km ón gcósta. Tá rioscaí easnaimh measartha go trom ag leath de na tíortha sin; fós, léiríonn ár dtaighde go sáraíonn na cothaithigh a ndéantar iascaireacht as a n-uiscí faoi láthair na riachtanais aiste bia do gach leanbh faoi chúig bliana d’aois laistigh dá mbanda cósta. Dá mbeadh na gabhálacha seo níos inrochtana go háitiúil d’fhéadfadh tionchar mór a bheith acu ar shlándáil bia dhomhanda agus dul i ngleic le galair a bhaineann le míchothú sna milliúin daoine. "

Bhailigh foireann taighde faoi stiúir Ollscoil Lancaster, sonraí maidir le tiúchan seacht gcothaitheach i níos mó ná 350 iasc mara agus d'fhorbair siad samhail staitistiúil chun a mheas cé mhéid cothaithe atá i speicis áirithe éisc, bunaithe ar a n-aiste bia, teocht an uisce farraige agus caiteachas fuinnimh.

Thug an samhaltú tuartha seo, faoi stiúir Aaron MacNeil ó Ollscoil Dalhousie, deis do thaighdeoirí comhdhéanamh cothaitheach dóchúil na mílte speiceas éisc nach ndearnadh anailís chothaitheach orthu riamh a thuar go cruinn.

D'úsáid siad na sonraí maidir le gabhálacha éisc a bhí ann faoi láthair, agus d'úsáid siad an tsamhail seo chun dáileadh domhanda na gcothaitheach atá ar fáil ó iascaigh mhara atá ann cheana a mheas. Ansin cuireadh an fhaisnéis seo i gcomparáid le leitheadúlacht na n-easnamh cothaitheach ar fud an domhain.

Léirigh a gcuid torthaí go raibh cothaithigh thábhachtacha ar fáil go héasca sna héisc a bhí á ngabháil cheana féin ach ní raibh siad ag teacht ar go leor pobal áitiúil, a raibh an gá is mó leo go minic.

Mar shampla, ba leor an méid éisc a ghabhtar faoi chósta Iarthar na hAfraice faoi láthair - áit a bhfuil leibhéil arda easnaimh since, iarainn agus vitimín A - chun freastal ar riachtanais chothaitheacha na ndaoine a chónaíonn laistigh de 100km ón bhfarraige.

Cuid amháin de na réigiúin chósta eile a bhí i gcodanna den Áise, den Aigéan Ciúin agus den Mhuir Chairib a léirigh patrún comhchosúil ard-mhíchothú in ainneoin go leor cothaitheach éisc sa ghabháil áitiúil.

Deir taighdeoirí go bhfuil pictiúr casta d’iascaireacht idirnáisiúnta agus neamhdhleathach, trádáil i mbia mara - in éineacht le cleachtais agus noirm chultúrtha - ag seasamh idir daoine atá i gcothú agus na cothaithigh éisc atá níos mó ná leordhóthanach ar a leac an dorais.

Dúirt an Dr Andrew Thorne-Lyman, saineolaí cothúcháin agus comh-údar ó Scoil Sláinte Phoiblí Johns Hopkins: “Is próitéin é go leor daoine mar phróitéin, ach tugann ár dtorthaí le fios gur foinse thábhachtach é go leor vitimíní, mianraí agus aigéid shailleacha a fheicimid go minic ar iarraidh i aistí bia na ndaonraí bochta ar fud an domhain. Tá sé in am go n-admhaíonn lucht déanta beartas slándála bia an snámh bia atá saibhir ó thaobh cothaithigh de faoina gcuid srón agus machnamh a dhéanamh ar cad is féidir a dhéanamh chun rochtain na n-iasc seo a mhéadú. ”

Dúirt an Dr Philippa Cohen ó WorldFish: “Taispeánann ár dtaighde go soiléir gur gá breathnú go cúramach ar an mbealach a dháiltear iasc. Faoi láthair bainistítear go leor d’iascach an Domhain chun an t-ioncam is mó a fháil, go minic trína n-iarrachtaí a threorú i dtreo na speiceas ar an bpraghas is airde a ghabháil agus teacht i dtír ar iasc i dtreo bhéal na ndaoine saibhre i gcathracha nó peataí agus beostoc a bheathú i dtíortha níos saibhre. Tá sé ag sleamhnú trí lámha iascairí ar scála beag agus daoine a bhfuil droch-chothú orthu. Caithfimid bealach a aimsiú chun cothú an duine a chur i gcroílár na mbeartas iascaigh. "

Leagtar béim sa staidéar ar an ngá atá le beartais éisc atá dírithe ar fheabhas a chur ar chothú seachas ar an méid bia a tháirgtear nó ar an ioncam a ghintear ó onnmhairí éisc a mhéadú.

Dúirt an tOllamh Comhlach Aaron MacNeil, ó Institiúid Ocean Frontier in Ollscoil Dalhousie: “De réir mar a mhéadaigh an t-éileamh ar acmhainní aigéin suas go dtí teorainn an méid is féidir a bhaint go hinbhuanaithe, léiríonn tionscadail mar seo go bhfuil deiseanna ann chun iascaireacht straitéiseach a dhéanamh chun dul i ngleic le dúshláin bhunúsacha le sláinte agus folláine an duine.

“Léiríonn an taighde domhanda seo conas is féidir eolaíocht mhuirí idirdhisciplíneach a úsáid chun aghaidh a thabhairt go díreach ar bhagairtí do shláinte an duine ag scálaí áitiúla. Tá an-chumas ag daoine áitiúla fadhbanna áitiúla a réiteach ag úsáid acmhainní áitiúla, agus ní fhéadfaimis é a dhéanamh gan foireann chomh héagsúil sin de thaighdeoirí ag obair le chéile. ”

Foilsítear an páipéar 'Leas a bhaint as iascaigh dhomhanda chun dul i ngleic le heaspaí micreachothaitheacha' i 2008 Cineál (3rd Deireadh Fómhair 2019) ar fáil anseo

Tuilleadh eolais.

Mhaoinigh an Chomhairle Eorpach um Thaighde (ERC), Comhairle Taighde na hAstráile (ARC), Comhaltacht Taighde Ollscoile an Chumainn Ríoga (URF), Comhairle Taighde na nEolaíochtaí Nádúrtha agus Innealtóireachta i gCeanada (NSERC), Ionad Talmhaíochta Idirnáisiúnta na hAstráile an taighde. Taighde (ACIAR) agus Gníomhaireacht Forbartha Idirnáisiúnta na Stát Aontaithe (USAID). Rinneadh an obair mar chuid de Chlár Taighde CGIAR (CRP) ar Chórais Agraibhia Éisc (IASC) faoi stiúir WorldFish, le tacaíocht ó rannchuiditheoirí i gCiste Iontaobhais CGIAR.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending